Humor 3

- klikni na foto za uvećanje -

 

Mudrost babogredska.

U Babinoj Gredi jedne godine navalili skakavci na polja. Babogredci odmah sa puškama odu da ih poubijaju.
Na jednog pao skakavac na prsa, a on zovuć druga sa puškom zavika pokazajuć prstom na skakavca: „Picaj driže evo skikavac“. Ovaj odape a drig se svali, pa ako te kadgod nanese sreća ili nesreća u Babinugredu, nereci to pod živu glavu „Picaj driže“, jer si ondak pokojni.

Babogredulje

Nestali Babogrecu konji. Tražio ih svuda, no konja nigdje.
Lutajuć tako po babogredskom hataru i tražeći već zdvojan svoje „konjeve“, naiđe jednom ćuprijicom preko Berave. Baš on na mostu, a jedna žabica se uskreketala: "U vrt, u vrt“.
„Au, zikon mu, možda su i zbilja u vrtu", udari se Babogredac dlanom po čelu pa se zaputi u vrt. Kad on u vrt, a konji i zbilja tamo (a da gdje bi bili, kad su uvijek tamo).
Razveselio se baja, pa vraćajući se istim putem, stane na onoj istoj ćuprijici da nagradi onu žabicu, koja je još uvijek u Beravi kreketala, pa će joj reći: „Baš ti fala drugo šta si me naputila, pa sam našo konjeve, evo ti škuda", pa izvadi srebrnu škudu i baci je žabici, te ju pogodi baš u glavu, a žabica se samo privrni naopako.
Nasmije se baja, pa će reći: „Ja sam ti platio škudu, pa sad il' ti pit il' papuče kupit“, i ode zadovoljan.

Od ajnc

Došao Babogredac u Vinkovce, pa među ostalim kupio i paklu od 10 kutija šibica, pa se zaputio pješke natrag u Babinu Gredu. Iza Lenija napunio lulu, pa će da zapali. E al bilo vjetrovito, pa mu se šibica za šibicom gasi i nikako da upali lulu
. Potrošio baja cijelu paklu šibica i već stigao do prvih babogredski kuća, te stane kod prve koće u zavjetrinu i zapali sa zadnjom šibicom lulu, pa će pobjedonosno: "Od ajnc".

Matematika

Snaša Kata L. špota svoju divu kako je danas sve to nečestito i pokvarito, ali...
- Mamo, koliko ja znam računat i ti si mene u trbuvu nosila u svatovima?
- Jest sinko, al' onda je to bilo drukče!