06/Sij/2014, 10:29 - Najave
Ova godina je posljednja u kojoj važe EU pravila o mliječnim kvotama. Tehnički, mi se ne zamaramo previše sa tim jer nama dodijeljene kvote su bile više nego dovoljne. No krajnje konzekvence tog događaja itekako zaslužuju da budu predmet pažnje.

Mi smo dio EU, otvoreno globalno tržište i postoji realna opasnost da naše, ionako krhko mljekarstvo doživi još veću financijsku presiju.

Već pomalo začuđuje neartikuliranost domaće struke u vezi toga, izostaju čak i famozni stručni skupovi, radne grupe ili ostale slične ceremonije (barem retoričke) na kakve smo već navikli. Kad zagrmi čudit će se kao pura dreku i telasto slijegati ramenima.

EU već naširoko vodi rasprave, daje analize i smjernice, neke zemlje se već pripremaju i nabrijavaju (Irska, Italija, Nizozemska, Njemačka) za slobodno povećanje proizvodnje i tržišnu konkurentnost. Nijemci čak i naše malo tržište uzimaju u obzir u svojim analizama:Ovih dana sam se malo pozabavio sa EU linkovima, da vidim što oni kažu i predviđaju i da budem iskren - ni oni nisu sasvim načistu što će se desiti sa cijenama, farmerima i tržištem. Barem je moj dojam takav. No svi su usaglašeni da je sazrelo vrijeme da kvote budu ukinute i da će sveobuhvatni i dugoročni benefiti biti pozitivni.Ova preuzeta tablica je kalkulativni presjek prognoza iz prethodne rečenice. Vidljivo je da su svi na dobitku osim proizvođača mlijeka. Aferim!

Komentari


Popunite formu ispod da bi ste dodali komentar.

Unesi specijalno:
:happyby mata