12/Sij/2020, 19:33 - Razno
Nekad davno seoski svećenici nisu imali dostatne prihode sa "crkvene" strane zato je bilo uobičajeno da se bave i poljoprivredom.
Naš bivši župnik Blažeković je do sredine 1970-tih uživao (plaćao obradu) crkveno poljoprivredno zemljište.

Priložena fotografija je preslika putnice (pasoša) za tele koju je općina izdala našem tadašnjem župniku Đuri Gamperlu 1889.g.
(na poleđini putnice piše da je tele bio kupio Bartol Đaković kbr. 585)


Komentari


Popunite formu ispod da bi ste dodali komentar.

Unesi specijalno:
:happyby mata