Selo je povremeno znala poharati kolera. Jedna takva se desila i 1849. g.

U Matici umrlih za tu godinu zabilježena je 171 osoba, većina u ljetnim mjesecima. Najteže je bilo u zadrugi Babića (Strameštrovi) - 7 preminulih u 4 dana.


Komentari


Popunite formu ispod da bi ste dodali komentar.

Unesi specijalno:
:happyby mata