Zbrinjavanje animalnog otpada u novije vrijeme se počelo dešavati tek 1998.g. pojavom trihineloze, a to je poprilično poražavajuće otkrivajući da su u selu davne 1912.g. uređena 4 mrcilišta: u Dorovu, Čokadinu, Lipovcima i "na Lucića".


Komentari


Popunite formu ispod da bi ste dodali komentar.

Unesi specijalno:
:happyby mata