10/Vel/2024, 18:31 - Razno
Broj pojavljivanja ženskih imena iz babogredskih Knjiga rođenih 1800. - 1900., a koja su danas vrlo rijetka u našem imenoslovu.

Kola - 6
Franjica - 8
Genoveva - 10
Delfa - 21
Cecilija - 32
Fema - 55
Aga - 85
Pola - 101
Stana - 136
Ivica - 144
Đula - 156

Komentari


Popunite formu ispod da bi ste dodali komentar.

Unesi specijalno:
:happyby mata