(0 komentara)
23/Tra/2020, 09:27 ( 41 ) - Događaji
Jedan od najznačajnijih mirnodopskih događaja u povijesti Babine Grede je komasacija zemljišta (1929-1937.g.).

Kao ilustracija fizičke veličine tog događaja govore podatci da je zasnovano preko 500 km novih poljskih puteva i da su babogreci ručno iskopali 247 km kanalske mreže.

Detaljnije o svemu tome u priloženoj PDF skripti:
PRILOZI O KOMASACIJI, KANALIZACIJI I UREĐIVANJU POLJSKIH PUTEVA
komentiraj  | $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image  | permalink

(0 komentara)
12/Tra/2020, 09:43 ( 42 ) - Događaji
Nacrti iz 1896.g.

komentiraj  | $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image  | permalink

(0 komentara)
( 42 ) - Događaji
Društvo "Zvonimir", sa skupštine 10.12.1933.g. Točka 5. - Nabavka radio aparata.


Po prijedlogu g. Knežević Mate za nabavkom radio aparata, ustaje i g. Petričević Ivan i razlaže potrebu aparata obzirom na korist koju imade članstvo od istoga. Sam radio nije skup, pošto imade ponuda od radio stručnjaka i dr. Radio rukotvorina sastoji se od 1 kutije u kojoj se nalazi i govornik, za cijenu od 1800 Din. Druga je ponuda radio aparat marke Philips za 2000 Din. Svoje obrazloženje potkrepljuje time što i ovako je u društvu nizak rad, pa da se nečim ponuka članstvo na življi i jači rad i interes prema zabavama, koncertima, predavanjima i u ovom teškom vremenu probudi razonoda. Proti prijedloga ustaju g. Lešić Stjepan i Babić Blaž obarajući prijedlog obrazloženjem da je isti nepotreban, nakon čega nastaje živa debata dugo vremena, nakon koje članstvo prihvaća prijedloh nabavke radio aparata, da odbor imade sklopiti pogodbu i sve uraditi tako da članstvo dobije radio aparat za što kraće vrijeme, osposobi ga za slušanje, dok su obojica pomenutih ostali pri svojem zahtjevu.Epilog: Zapisnik sa već slijedeće sjednice govori o buri koja se potom dešavala i ostavkama nezadovoljnih članova odbora. Zbog toga i zbog ionako tankih financija, radio taj puta nije stigo u selo.
Nema sela nad Babine Grede!

komentiraj  | $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image  | permalink

(0 komentara)
( 50 ) - Događaji
Ko je kog naselio - pitanje je sad :)


komentiraj  | $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image  | permalink

(0 komentara)
( 32 ) - Događaji
Selo je povremeno znala poharati kolera. Jedna takva se desila i 1849. g.

U Matici umrlih za tu godinu zabilježena je 171 osoba, većina u ljetnim mjesecima. Najteže je bilo u zadrugi Babića (Strameštrovi) - 7 preminulih u 4 dana.


komentiraj  | $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image  | permalink

| 1 | 2 | 3 | Dalje> >>


by mata