(0 komentara)
12/Sij/2020, 19:33 ( 297 ) - Razno
Nekad davno seoski svećenici nisu imali dostatne prihode sa "crkvene" strane zato je bilo uobičajeno da se bave i poljoprivredom.
Naš bivši župnik Blažeković je do sredine 1970-tih uživao (plaćao obradu) crkveno poljoprivredno zemljište.

Priložena fotografija je preslika putnice (pasoša) za tele koju je općina izdala našem tadašnjem župniku Đuri Gamperlu 1889.g.
(na poleđini putnice piše da je tele bio kupio Bartol Đaković kbr. 585)


komentiraj  | $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image  | permalink

(0 komentara)
11/Sij/2020, 19:30 ( 326 ) - Događaji
Budući "Mihićevi dvori" bi mogli riješiti jedan od kroničnih problema sela - nedostatak adekvatnog smještaja ili prenoćišta za namjernike.

Sudeći po pronađenim planovima, čini se da je seoska vlast još 1913. g. radila na tome.

Priloženi crteži su plan za izgradnju "Općinske gostione". Zgrada je u izmjenjenom obliku i dana na životu, u vlasništvu Poljoprivredne zadruge "Napredak".


komentiraj  | $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image  | permalink

(0 komentara)
10/Sij/2020, 19:25 ( 313 ) - Događaji
Piramidalni oblik tornja naše crkve nije iz vremena gradnje crkve (1835.). Prvobitno je bila nekakva kupolasta izvedba.

Nije više poznato u čemu je bio problem sa prvim tornjem, uglavnom, općina 1895. naručuje nacrte i raspisuje natječaj za novi toranj...


komentiraj  | $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image  | permalink

(0 komentara)
08/Sij/2020, 19:19 ( 290 ) - Razno
Dimitrije Vac, profesor latinskog jezika u gimnaziji u Brodu na Savi, sin nekadašnjeg babogredskog kolara Vatz Edmunda


komentiraj  | $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image  | permalink

(0 komentara)
07/Sij/2020, 19:15 ( 262 ) - Događaji
Babina Greda prvog veterinara dobiva 1939. g. (dr. Ivo Presečan). Odmah se poduzimaju radnje za izgradnju zgrade ambulante da bi ista do pod krov bila uzidana do 1942.g., no konačno uređenje i useljavanje se desilo tek 1948.g.

Godine 1973. je manjom adaptacijom dobiven prostor i za veterinarsku ljekarnu (prodaja lijekova i stočne hrane).

Zahvaljujući raznim "društvenim pretumbacijama" zgrada i numero odavno nisu više u vlasništvu sela.

Tokom vremena bilo je više službujućih veterinara, a valja istaknuti dr. Marka Kadića, dr. Josipa Furya i dr. Matu Galovića.


komentiraj  | $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image  | permalink

<< <Nazad | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Dalje> >>


by mata