(0 komentara)
( 123 ) - Događaji
Društvo "Zvonimir", sa skupštine 10.12.1933.g. Točka 5. - Nabavka radio aparata.


Po prijedlogu g. Knežević Mate za nabavkom radio aparata, ustaje i g. Petričević Ivan i razlaže potrebu aparata obzirom na korist koju imade članstvo od istoga. Sam radio nije skup, pošto imade ponuda od radio stručnjaka i dr. Radio rukotvorina sastoji se od 1 kutije u kojoj se nalazi i govornik, za cijenu od 1800 Din. Druga je ponuda radio aparat marke Philips za 2000 Din. Svoje obrazloženje potkrepljuje time što i ovako je u društvu nizak rad, pa da se nečim ponuka članstvo na življi i jači rad i interes prema zabavama, koncertima, predavanjima i u ovom teškom vremenu probudi razonoda. Proti prijedloga ustaju g. Lešić Stjepan i Babić Blaž obarajući prijedlog obrazloženjem da je isti nepotreban, nakon čega nastaje živa debata dugo vremena, nakon koje članstvo prihvaća prijedloh nabavke radio aparata, da odbor imade sklopiti pogodbu i sve uraditi tako da članstvo dobije radio aparat za što kraće vrijeme, osposobi ga za slušanje, dok su obojica pomenutih ostali pri svojem zahtjevu.Epilog: Zapisnik sa već slijedeće sjednice govori o buri koja se potom dešavala i ostavkama nezadovoljnih članova odbora. Zbog toga i zbog ionako tankih financija, radio taj puta nije stigo u selo.
Nema sela nad Babine Grede!

komentiraj  | $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image  | permalink

(0 komentara)
( 129 ) - Događaji
Ko je kog naselio - pitanje je sad :)


komentiraj  | $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image  | permalink

(0 komentara)
( 108 ) - Događaji
Selo je povremeno znala poharati kolera. Jedna takva se desila i 1849. g.

U Matici umrlih za tu godinu zabilježena je 171 osoba, većina u ljetnim mjesecima. Najteže je bilo u zadrugi Babića (Strameštrovi) - 7 preminulih u 4 dana.


komentiraj  | $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image  | permalink

(0 komentara)
29/Vel/2020, 11:49 ( 134 ) - Događaji
1872.g. svećenik Domaćinović piše predstavku općinskoj vlasti jer se ne slaže sa dodijeljenim mu prakaturom:

Budući je služitelj crkve takozvani prakator u neposrednom doticaju s crkvom i župnikom, čast mi je javiti da novo određenog prakatora ni po jedan način za takvoga primiti ne mogu iz uzroka:

1. Jer je to čovjek jako posnibit i siromašan, tako da na sebi ništa ni odjeće ni obuće čitave nema. Kako će takvi po nediljama i svetkovinama poderan i cunjav u crkvi služiti, da se ovdašnji i strani puk ne osramoti. Pak osim toga, može li se od takvog s krajnom potrebom i bez ičega čovjeka pouzdano očekivati da će mu lemozina i druga crkvena dobra sveta biti? Odista jako dvojim, budući je isti A. V. poslužujući ovdašnjeg g.liječnika njemu njekoje stvari pronevjerio, dapače i u dućanu na ime njegovo dug pravio.

2. Jer je to čovjek tupoglav, srezan i svojećudan i zato za obnaku i crkvenu službu nesposoban.

3. Jer je to čovjek samac, dakle u slučaju njegove bolesti, morala bi crkva bez poslužitelja biti.

Uslijed navedenih uzroka prinuđen sam općinskom uredu Antuna Gregorovića br. 232 za prakatura predstaviti, koji crkvenu službu rado prima, a i red crkveni dobro znade jer je već prije Crkvi služio. Za povećanje njegove plaće možemo mu iz Crkvene kase, na 24 forinte, još 10 forinti pridodati. Pak ja od moje strane daću mu na godinu 20 forinti i svagdanju koštu ako bi kraj crkvene službe i kućavne poslove kod mene obavljat htjeo.

komentiraj  | $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image  | permalink

(0 komentara)
24/Vel/2020, 09:27 ( 103 ) - Događaji
24. veljača 1954. je dugo pamćena po požaru na skoro 200 g. starom seoskom "magazinu". Zgrada je bila toliko oštećena da je morala biti posve porušena.

Službeno je bilo utvrđeno da je uzrok požaru bila žiška iz peći, ali još dugo su kružile priče da je požar namjerno postavljen zbog velikog manjka kojeg su neki drugovi počinili.


komentiraj  | $star_image$star_image$star_image$star_image$star_image  | permalink

<< <Nazad | 1 | 2 | 3 | 4 | Dalje> >>


by mata