Novosti online

- klikni na foto za povećanje -

 

Online novosti (580)  

- poredaj po redoslijedu unosa u bazu podataka<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 > >>

13-02-1954

Skupština Vatrogasaca


31. I. 1954. DVD Babina Greda održalo je 31. redovitu godišnju skupštinu. Nakon održanih referata prešlo se na diskusiju po raznim pitanjima i potrebama društva. Naročito je prisutne zadovoljio izvještaj blagajnika, iz kojeg se vidi, da je društvo u toku godine aktivno radilo. Posebnu zahvalnost društvo odaje Općinskom odboru, koji je u ovoj godini društvo pomogao sa
100.000 Dinara.
Početkom siječnja osnovan je u društvu ženski vatrogasni odjel od
20 članova, te su i ovi novi članovi prisustvovali skupštini, živo učestvovali u diskusiji interesirajući se o njihovoj dužnosti i pomoći u društvu. Ovaj odjel dobio je odmah i kompletne odore.
U odboru su ostali dosadanji funkcioneri, osim komandira koji je podneo ostavku, a na njegovo mjesto izabran je Stjepan Vuković.

Također novo proizvedeni podoficiri na vinkovačkom kursu dobili su svoja odjeljenja.
U društvu će se još ovoga mjeseca započeti sa tečajem za ispi-tane vatrogasce.
Za sada najveći problem za društvo je dom. Društvo se povećava a prostorija nema.
Istoga dana Čitaoničko društvo ˝Seljačka sloga˝ održalo je svoju tradicionalnu zabavu sa programom, koji su izvodili članovi čitaonice.

Zabava je bila dobro posjećena, ali nije bila baš ugodna radi velike studeni. Nova sala je ogromna, a na nesreću ima samo jedan odžak, te se ne može postaviti više peći da se bar malo zagrije.
IZVOR

30-01-1954

Kroz Babinu Gredu


U selu postoje četiri čitaonice, koje sve živo rade u ovim zimskim danima. Svakodnevni posjet mještana čitaonicama jasan je dokaz, od kolike su važnosti i potrebe ove ustanove. Naročitom se aktivnošću ističe čitaonica u ulici Maršala Tita, Ona ima oko 150 članova, od kojih većina redovito posjećuje prostorije, gdje se sluša radio, čita dnevna štampa i potom razvija diskusija. I omladina svako veče posjećuje čitaonicu, te se tu razvije ugodna zabava uz svirku i igru.

Ova je čitaonica prošlih dana održala svoju godišnju skupštinu. Raspravljalo se o aktuelnim problemima čitaonice i doneseni su zaključci o poslovanju i redu u čitaonici. Za predsjednika je izabran Luka Gregorović (Bibin), za tajnika Josip Kopić (Pranjetin), dok je povjereno rukovanje radio aparatom Mati Kneževiću, koji odlično vrši povjereni zadatak.
Novi tajnik Kopić vrši svestrane pripreme za održavanje priredbe sa programom.

Konačno je osnovana i šahovska sekcija pri Fiskulturnom društvu u mjestu. Inicijativu je dao općinski tajnik Franjo Štivić. U sekciju se odmah upisalo oko 35 članova, koji su odmah uplatili i članarinu.
Sekcija je privremeno uz društvo, dok namakne materijalna sredstva za registraciju, te će se tada podpuno osamostaliti. Sekcija je dobila i prikladne prostorije, te se rad odmah počeo odvijati.

Dvorana zadružnog doma bila je izvjesno vrijeme ugrožena. Intervencijom i materijalnom pomoći općine popravljena je krovna konstrukcija, tako da je sada dvorana uređena. U dvorani se nalazi kino, koje Babogredci rado posjećuju, ali žale, što kino predstave nisu redovite, pa prođe i dva mjeseca do predstave. Isto tako žale, što i razglasna stanica, koju je selo kupilo ne funkcionira. I s pravom se pitaju mještani, da li postoji netko odgovoran za te stvari?

Uprava zadružnog doma vrši pripreme za potpuno dovršenje zgrade. Dovozi se pijesak i ostali materijal. Poslovima bi trebalo ozbiljno prići, da se ne dogodi, da taj materijal zaraste u korov, kao što je zarastao park oko doma i živa ograda, koja je posađena oko njega, a stajala je 20.000 Dinara, te ju je korov potpuno ugušio.
Želja je mještana, da se u ovoj godini poljepša selo. Ako ništa, a ono bar centar. Da se uredi park oko doma, sagradi zid za lijepljenje plakata, park pošumi, ulicama posade drvoredi bagrema ili lipa

Želja im je, također, da se most u blizini Šokčevića kuće, na kojem stoji tabla o zabrani prometa od proljeća 1953. g., konačno popravi, jer je dovezeni pijesak za gradnju ovog mosta potpuno zarastao i zemlja ga progutala, a zidar Blaž Kedaćić pogorio vrbak, koji je primio kao plaću za radove na tom mostu.
IZVOR

23-01-1954

Rad DVD Babina Greda


Dobrovoljno vatrogasno društvo u Babinoj Gredi osnovano je još
1923 godine. Kroz svoje postojanje društvo je zabilježilo niz znatnih uspjeha i ako je pretrpjelo razne poteškoće. Društvo je u toku rata izgubilo svu ličnu opremu. Ovo društvo od oslobođenja do danas aktivno je radilo kako na ličnom usavršavanju tako i na kulturno prosvjetnom radu, za koje uspjehe primilo je više pismenih pohvala.


Iz vlastitih sredstava ponovno je nabavljena lična oprema članova, te je nabavljena jedna cisterna za dovoz vode.
U prošloj godini općinski N. O.u Babinoj Gredi društvu je dodijelio novčanu pomoć za nabavku nove motorne šprice, jer društvo još uvijek posjeduje ručne šprice starog tipa. U istu svrhu provedena je u selu sabirna akcija u kojoj su se mještani lijepo odazvali dobro-voljnim prilozima jer Babogredci od uvijek vole svoje Vatrogasno društvo i rado ga pomažu u njegovim potrebama.
Također je prošle godine uz pomoć Babogredskih učitelja osnovana u društvu kulturno prosvjetna sekcija koja je podržavala dramsku i folklornu grupu. Dramska grupa odlično je uvježbala dramu: ˝Od kako je Banja Luka postala˝. S ovom dramom društvo je održalo priredbu u Babinoj Gredi, Gundincima, Bos. Samcu i Bošnjacima.
Od prihoda priredbi društvo je u svibnju kupilo komplet od sedam srijemskih tambura i obrazovalo vlastiti tamburaški zbor. Zborom rukovodi tajnik društva Viktor Leninger, koji je s prilično napora osposobio zbor u notalnom sviranju za prvi nastup na staru godinu prilikom društvene priredbe.

Nadalje dramska sekcija sa učiteljem Rajkovićem uvježbava nove igrokaze s kojima misli opet posjetiti susjedna sela. Društvo će 17.ovog mjeseca održati sijelo, a 31.godišnju skupštinu.
IZVOR

17-10-1953

BABINA GREDA PRED IZBORE


Odavno nije sijalo električno svijetlo u Babinoj Oredi. Odavno nije radilo kino. Pokvario se agregat, pa je bilo sve stalo. Već se bilo i zaboravilo na sve ovo.
Ali izbori su, moramo nešto učiniti da svečanije dočekamo taj dan.
Što možemo u tom pravcu učiniti, pitali su se Babogredci. Imamo mi zato mogućnosti, samo treba pronaći organizatore i majstore za ovaj posao. Imamo i poseban odbor za elektrifikaciju sela, samo što se on uspavao.
Ali on se pred izbore probudio.
Odbor je pronašao i stručnjake.

Pronađena su potrebna sredstva, koja su manjkala za elektrifikaciju.
Za taj posao, ispred odbora, zauzeo se Rade Artvig uz pomoć Jože Jakopović. No opet se u to nije imalo potpunu sigurnost, jer se više puta pokušavalo, ali se nije dokrajčilo i selo je bilo bez osvjetljenja, a nije radio ni kino. No ovoga puta nije bilo tako. Ovi drugovi su stvarno uložili dosta truda i znoja, ali od toga je bilo i uspjeha.
Sve je bilo gotovo. Proba je izvršena i posao je dobro završen.
Pa dobro, kada ćemo ponovno osvijetliti Babinu Gredu, barem centar i ustanove, gdje su uvedene instalacije? pitali su se ovi drugovi.
Eh, to bi bilo najbolje i najsvečanije kada se bude održavao zbor birača u jednom reonu. Sve ćemo još bolje pregledati i utvrditi potpunu ispravnost i ove večeri svečano pustiti u pogon.
I stvarno se to ostvarilo. Nije bio uzaludan znoj i trud ovih drugova. Oni su svoj zadatak časno izvršili.
Kada je održavan zbor birača pojavilo se i električno svijetlo.

Da ali sada treba nastaviti dalje.
Treba da proradi i naše kino. Do kada bi njegov motor mogli staviti u pogon? u subotu uveče održava se zbor birača ˝centra˝ Babine Grede. A hoćemo li moći do tada dovršiti. Trebamo uložiti sve umne i fizičke sposobnosti, pa ćemo završiti. Nitko se nije nadao da će se njihova zamisao ostvariti. I zbilja u subotu, nakon zbora birača, prikazivan je žurnal, jer za film je bilo prekasno.
Ostvarila se ideja ovih drugova, a želja Babogredaca. No tu su pomogli i ostali mještani, kao i sam odbor, u pribavljanju sredstava za popravak.

Ali na tome se neće stati. Radi stabilnosti i boljeg rada, sada već Babogredci pričaju da bi bilo sigurnije se priključiti vodu, koji koji prolazi izvan sela iz Brčkog.
Uporni su Šokci u ostvarenju svojih zamisli, pa će oni pokazati tu upornost i po ovom pitanju.
IZVOR

10-10-1953

Za kandidate nećemo kulačke demagoge!


Na poziv jedne grupe ljudi, sastavljene većinom od doseljenika iz pasivnih krajeva Hercegovine i
Dalmacije, koji su napravili kuće izvan ulice Maršala Tita u Babinoj
Gredi na općenarodnoj imovini, održan je predizborni sastanak, na kojeg su došli politički aktivisti Kotarskog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda kotara Županja, i to:
Franja Lešić i Štipa Lešić, koji su se tada nalazili u Babinoj Gredi.
Ovi su ljudi tražili da im drugovi nešto kažu o izborima, o kandidatima o kojima raspravlja orga-nizacija Socijalističkog saveza, kao i o uspjesima i poteškoćama u socijalističkoj izgradnji i perspektivi našega društva.
Sastanak, prema dogovoru, bio je zakazan u pola tri sata po podne u središtu ovog naselja. Do prije određenoga časa, skupila se neko-licina ljudi, a ostali su radili oko kuća kućne poslove stalno izgle-dajući njihov dolazak.
Idu. Evo ih — povika ova grupa, koja je bila na mjestu. Došli su, svi radosni. Ukućani žele da im iznesu klupe da sjednu, ali nema ih dovoljno za sve, nego samo za nekoliko, a ostali moraju, domaći, sjesti na travu. Ne -ne. Mi ćemo sjesti s vama na travu -izražavali su skromnost i zahvalnost došli drugovi.
Ja sam mislio da ne će doći više nitko, osim ovih ljudi, koji su dočekali. Međutim, kada su ostali vidjeli da su pozvani drugovi došli, na jedanput je krenula masa i muškaraca i žena, starih i mladih, pozivajući usput one, koji su radili oko kuća. Od male grupe stvorila se velika, pravi skup. Došli su da
čuju riječ svojih drugova.
Najprije se počelo govoriti o intimnim pitanjima, a zatim, na stalno traženje, počelo se govoriti o onome, što je najviše interesiralo ove ljude i zbog čega su došli ovi drugovi.
Drug Franja Lešić opširno je govorio o svim fazama kroz koje je prošla naša zemlja od oslobođenja do danas, a zatim o daljnjem našem socijalističkom putu i perspektivi naših radnih ljudi, pa i njih samih u Babinoj Gredi.
Izlaganje druga Franje Lešića bilo je stalno ispresjecivano odobravanjem. Prešlo se i na kandidate. Mi hoćemo najbolje ljude komuniste za kandidate, iskrene i poštene ljude.


Mi ne ćemo kulačke demagoge, jer ih dobro poznajemo, iskusili smo ih na svojim leđima -bio je odjek ovoga skupa.
Govorilo se o osobama drugova Mirka Lacković i Mate Verić, Stipe Radovanović i Tene Verić. Drug Franja im je govorio o tim ljudima, a oni su potvrđivali riječi druga Franje. Takve ljude mi hoćemo, koji će se znati boriti za radni narod i bolji život u novom socija-lističkom društvu. Mi smo za njih čuli, jer se u selu o njima govori kao najboljima -bio je odgovor ovoga skupa.

Potom se prešlo na poteškoće ljudi, kao i o nepravilnom radu nekih kulačkih elemenata, koji su se uvukli u Općinski odbor da bi zaštitili svoje lične interese, a najviše u pogledu poreza, jer su pojedinci svoj porez nametnuli siro-tinji. Oni su to i javno govorili, da su veći plaćali porez, sada treba da ˝povuku deblji kraj mali˝. Ovo nam je pouka koga ćemo sada birati.
IZVOR

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 > >>