Novosti online

- klikni na foto za povećanje -

 

Online novosti (582)  

- poredaj po redoslijedu unosa u bazu podataka<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 > >>

17-10-1953

BABINA GREDA PRED IZBORE


Odavno nije sijalo električno svijetlo u Babinoj Oredi. Odavno nije radilo kino. Pokvario se agregat, pa je bilo sve stalo. Već se bilo i zaboravilo na sve ovo.
Ali izbori su, moramo nešto učiniti da svečanije dočekamo taj dan.
Što možemo u tom pravcu učiniti, pitali su se Babogredci. Imamo mi zato mogućnosti, samo treba pronaći organizatore i majstore za ovaj posao. Imamo i poseban odbor za elektrifikaciju sela, samo što se on uspavao.
Ali on se pred izbore probudio.
Odbor je pronašao i stručnjake.

Pronađena su potrebna sredstva, koja su manjkala za elektrifikaciju.
Za taj posao, ispred odbora, zauzeo se Rade Artvig uz pomoć Jože Jakopović. No opet se u to nije imalo potpunu sigurnost, jer se više puta pokušavalo, ali se nije dokrajčilo i selo je bilo bez osvjetljenja, a nije radio ni kino. No ovoga puta nije bilo tako. Ovi drugovi su stvarno uložili dosta truda i znoja, ali od toga je bilo i uspjeha.
Sve je bilo gotovo. Proba je izvršena i posao je dobro završen.
Pa dobro, kada ćemo ponovno osvijetliti Babinu Gredu, barem centar i ustanove, gdje su uvedene instalacije? pitali su se ovi drugovi.
Eh, to bi bilo najbolje i najsvečanije kada se bude održavao zbor birača u jednom reonu. Sve ćemo još bolje pregledati i utvrditi potpunu ispravnost i ove večeri svečano pustiti u pogon.
I stvarno se to ostvarilo. Nije bio uzaludan znoj i trud ovih drugova. Oni su svoj zadatak časno izvršili.
Kada je održavan zbor birača pojavilo se i električno svijetlo.

Da ali sada treba nastaviti dalje.
Treba da proradi i naše kino. Do kada bi njegov motor mogli staviti u pogon? u subotu uveče održava se zbor birača ˝centra˝ Babine Grede. A hoćemo li moći do tada dovršiti. Trebamo uložiti sve umne i fizičke sposobnosti, pa ćemo završiti. Nitko se nije nadao da će se njihova zamisao ostvariti. I zbilja u subotu, nakon zbora birača, prikazivan je žurnal, jer za film je bilo prekasno.
Ostvarila se ideja ovih drugova, a želja Babogredaca. No tu su pomogli i ostali mještani, kao i sam odbor, u pribavljanju sredstava za popravak.

Ali na tome se neće stati. Radi stabilnosti i boljeg rada, sada već Babogredci pričaju da bi bilo sigurnije se priključiti vodu, koji koji prolazi izvan sela iz Brčkog.
Uporni su Šokci u ostvarenju svojih zamisli, pa će oni pokazati tu upornost i po ovom pitanju.
IZVOR

10-10-1953

Za kandidate nećemo kulačke demagoge!


Na poziv jedne grupe ljudi, sastavljene većinom od doseljenika iz pasivnih krajeva Hercegovine i
Dalmacije, koji su napravili kuće izvan ulice Maršala Tita u Babinoj
Gredi na općenarodnoj imovini, održan je predizborni sastanak, na kojeg su došli politički aktivisti Kotarskog odbora Socijalističkog saveza radnog naroda kotara Županja, i to:
Franja Lešić i Štipa Lešić, koji su se tada nalazili u Babinoj Gredi.
Ovi su ljudi tražili da im drugovi nešto kažu o izborima, o kandidatima o kojima raspravlja orga-nizacija Socijalističkog saveza, kao i o uspjesima i poteškoćama u socijalističkoj izgradnji i perspektivi našega društva.
Sastanak, prema dogovoru, bio je zakazan u pola tri sata po podne u središtu ovog naselja. Do prije određenoga časa, skupila se neko-licina ljudi, a ostali su radili oko kuća kućne poslove stalno izgle-dajući njihov dolazak.
Idu. Evo ih — povika ova grupa, koja je bila na mjestu. Došli su, svi radosni. Ukućani žele da im iznesu klupe da sjednu, ali nema ih dovoljno za sve, nego samo za nekoliko, a ostali moraju, domaći, sjesti na travu. Ne -ne. Mi ćemo sjesti s vama na travu -izražavali su skromnost i zahvalnost došli drugovi.
Ja sam mislio da ne će doći više nitko, osim ovih ljudi, koji su dočekali. Međutim, kada su ostali vidjeli da su pozvani drugovi došli, na jedanput je krenula masa i muškaraca i žena, starih i mladih, pozivajući usput one, koji su radili oko kuća. Od male grupe stvorila se velika, pravi skup. Došli su da
čuju riječ svojih drugova.
Najprije se počelo govoriti o intimnim pitanjima, a zatim, na stalno traženje, počelo se govoriti o onome, što je najviše interesiralo ove ljude i zbog čega su došli ovi drugovi.
Drug Franja Lešić opširno je govorio o svim fazama kroz koje je prošla naša zemlja od oslobođenja do danas, a zatim o daljnjem našem socijalističkom putu i perspektivi naših radnih ljudi, pa i njih samih u Babinoj Gredi.
Izlaganje druga Franje Lešića bilo je stalno ispresjecivano odobravanjem. Prešlo se i na kandidate. Mi hoćemo najbolje ljude komuniste za kandidate, iskrene i poštene ljude.


Mi ne ćemo kulačke demagoge, jer ih dobro poznajemo, iskusili smo ih na svojim leđima -bio je odjek ovoga skupa.
Govorilo se o osobama drugova Mirka Lacković i Mate Verić, Stipe Radovanović i Tene Verić. Drug Franja im je govorio o tim ljudima, a oni su potvrđivali riječi druga Franje. Takve ljude mi hoćemo, koji će se znati boriti za radni narod i bolji život u novom socija-lističkom društvu. Mi smo za njih čuli, jer se u selu o njima govori kao najboljima -bio je odgovor ovoga skupa.

Potom se prešlo na poteškoće ljudi, kao i o nepravilnom radu nekih kulačkih elemenata, koji su se uvukli u Općinski odbor da bi zaštitili svoje lične interese, a najviše u pogledu poreza, jer su pojedinci svoj porez nametnuli siro-tinji. Oni su to i javno govorili, da su veći plaćali porez, sada treba da ˝povuku deblji kraj mali˝. Ovo nam je pouka koga ćemo sada birati.
IZVOR

18-07-1953

Nevrijeme u Babinoj Gredi


Noću 10.—11. VII. vladalo je veliko nevrijeme u Babinoj Gredi i okolici popraćeno vjetrom i jakom kišom. U toku noći palo je 87,2 mm oborina, (a 6. VII. 39,9 mm).

Unatoč ovih smetnja poljski radovi, kao i vršidba, u punom su toku.
IZVOR

11-07-1953

Babina Greda-danas...


U proteklom razdoblju naša rukovodstva donijela su cijeli niz uredaba i zaključaka za našu ekonomiku i društvene pravce uopće. Sve te mjere živo se prate preko štampe, a njihovu realizaciju provesti će
Socijalistički savez radnog naroda.

Zbog toga je u nedjelju, 5. VII. o. g.sazvan sastanak predstavnika svih društvenih organizacija i SSRN, na kojem su raspravljani neodložni problemi našeg sela, a među momentalno najvažnijim stanje i rad
Poljoprivredne zadruge i njezina perspektiva, kao i pitanje odnosa naše Stočarske zadruge i ˝Pionir˝ tvornice iz Županje.
Lijepo i iscrpno obrazloženje o perspektivama i radu ovih zadruga iznio je drug
S. Radovanović. Spomenuti problemi su uzeti u razmatranje, a njima će rukovoditi odbor SSRN, koji je jučer na istoj sjednici oformljen. Od četiri rajonska odbora Socijal. saveza formiran je jedan općinski, čiji je predsjednik drug Petričević Mato Nedin, a tajnik Franja Štivić.
U istom odboru zastupani su svi rajoni, a njihov izbor daje nam nade da će rad u tom pravcu krenuti življe i aktivnije, pa će i odbor SSRN naći pravo mjesto i ulogu u svojoj sredini.


U nedjelju je odigrana nogo-metna utakmica kao i odbojka između domaće Šokadije i Borca iz SI. Šamca, koji se je fuzionirao s Mostogradnjom. Pobijedili su gosti s 2:1 (1:0), a u odbojci s
2:0. Obje momčadi dale su vrlo lijepu i zanimljivu igru i bile su približno jednake, jačine.
Domaća ˝Šokadija˝ daje mnogo nade da će sa svim sekcijama koje postoje krenuti uvjerljivo naprijed, a možda i postići zavidne rezultate.

Naročito je jaka i razvijena šahovska sekcija, koja je u svim turnirima do sada ostala nepobijeđena.
IZVOR

20-08-1941

Stanje žetve u županjskom kotaru


Iako žetva još nije dovršena radi čestih kiša, ipak se predviđa poprečni maksimum ovršene pšenice u županjskom kotaru oko 8 meteri po jutru. Bolja je žetva u istočnom dijelu županjskog kraja u tako zvanoj Cvelferiji. Osobito se ističe uspjeh roda u onim općinama koje su komasirane, npr Babinagreda je komasirana, a Štitar nije. U Babinojgredi prelazi poprečni urod preko 9 met. dok je u Štitaru poprečni urod pšenice jedva 4 metra po jutru.
Najbolje su prošli oni koji su posijali Osječku šišulju jer je ista otporna, dobra kvalitda i daje dobro brašno.

U Gradištu posijao je za pokus Franjo Jovanovac četvrt jutra osječke šišulje pa je ista na tom komadiću platila 650 kg. Da bi proizvođači došli lako do sjemena osječke šišulje, dozvoljeno im je izmjena za sjeme uz nadoplatu od 30'.
Ne samo žitarice da su bolje u komasiranim općinama, nego i stočarstvo. I ako je stočarstvo u županjskom kotaru dosta dobro, ipak Babinagreda nosi rekord stočarstva u cijelom kotaru, jer najbolje stoku hrani, pa je članovima mljekarske zadruge u prošloj godim isplaćeno za mlijeko preko jedan milijun Kuna. Ista Mljekarska zadruga služi primjerom i drugim mjestima, da se mljekarske zadruge osnuju.
IZVOR

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 > >>