Novosti online

- klikni na foto za povećanje -

 

Online novosti (544)  

- poredaj po redoslijedu unosa u bazu podataka<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 > >>

08-12-1906

Nesreća


— U Babinojgredi objedovao je sluga Josip Glumac kod žitelja Luke Štivića, te se zadavio sa komadom govedine, koja mu je dospjela u jednjak.
IZVOR

04-04-1904

Potres u Ugarskoj


Oko pola dvanaest prije podne osjetio se u Ugarskoj i Srbiji vrlo jak potres, koji je zahvatio Slavoniju i dosegnuo u varaždinsku županiju. O tom potresu imamo zabilježene ove viesti:


Štitar na Savi, oko pola 12 prije podne opazilo se za vrieme službe božje u ovdašnjoj župnoj crkvi njihanje svjetionika od zapada prema iztoku. Pučnstvo se uplašilo. Iza kakovih 10 časaka ponovilo se to njihanje u još većoj mjeri i potrajalo 2—3 časa. I u privatnih kućah osjetio se valovit potres. Štete nema. („Narodne
Novine".)


Babina greda: na naš upit javlja nam se, da se i tamo isti potres osjetio. Potres je bio prilično jak, budući da su se sviećnjaci u crkvi jako uznjihali pravcem od SZZ—JII. Tek što su se sviećnjaci smirili, opet su nekoliko sekunda skakali okomito gore i dolje. Po tom zaključujem, da je poslije jačeg valovitog slijedio slabiji okomit potres. Ljudi, koji su klečali u crkvi, opazili su potres posve dobro, a oni, koji su stajali, uznjihali su se, pa su bili
kao u maloj nesvjestici. Stara pukotina na crkvenom svodu nešto se jače raširila. Čujem, da je u Štitaru bio potres još jači. (Petar Golubović. ravn. učitelj.)
IZVOR02-01-1898

Požar


Dne 16.p mj. oko 3 sata poslije podne izgorio je krčmaru Ivanu Vrturiću iz Babinegrede štagalj, u kojem je bilo 30 vozova siena složeno. Šteta iznoša 100 for. Narod se je brzo sakupio na gorištu i vatru ograničio. Kako se je požar dogodio, ne zna se, ali se sumnja, da su i kod ovog požara djeca morala imati svoje prste. Sieno je bilo osigurano.
IZVOR

14-11-1897

Kradja


Žitelju Šimi Babiću iz Babinegrede ukradjeno je iz zatvorenog kućarca patvorenim ključem: crne hlače, sivi kaput, 2 para mužkih obojaka, 2 ponjave, 4 ručnika i 5 ključeva u vriedn. 52 for. 50 nč. Na licu mjesta ostavio je kradljivac jednu vreću i jedan od drveta napravljen ključ, s kojim je kućar otvorio.
IZVOR

20-10-1885

Kradja u crkvi


Dne 10. listopada ove g. dobila je oružnička patrola u Babinojgredi prijavu, da je prošlu noć u tamošnju crkvu uljegao neki zlikovac, razbio ormar i u njom nalazeću se malu blagajnicu i odnio iz nje do 5 for. Tražeć zlikovca, doznali su oružnici, da je istu noć bila nekakova zabava kod Roka Kneževića, kojoj je izmedju drugih prisustvovao i župnikov sluga Ivan Kasza, te da je od Kneževića odnio ključ, a u jutro ga opet povratio. Na odgovornost pozvani Ivan Kasza uplašio so tako oružnikah, da je počinjenu kradju bez okolišanja priznao, stoga je odmah predan sudu.
IZVOR

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 > >>