Novosti online

- klikni na foto za povećanje -

 

Online novosti (544)  

- poredaj po redoslijedu unosa u bazu podataka<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109]

19-05-1884

Grabež


Gregorović Martin, učitelj u Babinoigredi, bio je 25 travnja na večer sa prijatelji u tamošnjoj krčmi, kad je u noći izašao sam iz sobe na ulicu, pograbi ga pred vrati seljak Josip Kopić i baci u grabu. Gregorović prestrašen, stao je lupeža moliti i zaklinjati, da ga pusti, ali ovaj kleknu učitelju na prsi, izvadi mu iz džepa knjižicu sa 20 for. i pobježe. Lupež je već uhvaćen.
IZVOR

27-06-1883

Preuzv. g. biskup Strossmayer na krizmi u kotarih: kopaničkom i županjskom.


Oko 5 sati projuri biskupska kočija kroz oba jur spomenuta slavoluka, kroz dvored školske djece, držeće u rukama male trobojnice, te kroz redove mnogobrojnog klečećeg i blagoslov čekajućeg naroda, put Babinegrede. Pratnju biskupovu sačinjavala povorka od kakovih 15 kola. Kad se kočije ganule, poče burno klicanje naroda i školske mladeži, kojem nebjo ni kraja ni konca. Tek što iz sela izašli, poče i kiša pomalo se spuštati, koja putnike pratila tja do cilja putovanja — Babinegrede.

Na medji babogredako— gundinačkoj dočeka visokog gosta banderium i izaslanici obćine babogredske, sa činovnici i sa honoracijori te velike i bogate obćine. Načelnik paku obćine pozdravi u ime svijuh preuzvišenog g. biskupa sa srdačnom dobrodošlicom. Na to konjanici, kojih bijaše veliki broj, a na čelu ima dva domobranca i jedan husar u vojničkom odielu, obkoliše odmah biskupske kočije i prednja kola pratnje, te duga povorka nastavi put svoj dalje.

Jer je put mjestimice krivudast i uzan, a konji jahača nevjesti urednu jahanju, mogla se lahko kakova nesreća dogoditi. Tako se konj jadnog domobranca oskliznuo na jednom mostu i posrnuo, te ima samo vještini svojoj jahač zahvaliti, da se izbavio iz očite i velike pogibelji. Jednom opet jahaču konj posrnuo, te ga s ledja na zemlju bacio, a konj poplašen, počeo se plesti medju konje prednjih kola, te bi se i opet moglo lahlo nesreća dogoditi, da nije od ustalili jahača u brzo uhvaćen. Iz toga sliedi, da nikako nijo umjestno da pri sličnih sgodah banderium obkoli kola odlikovanoga, jer se pri tom može lahko i nehotice pripetiti kakova nesreća. S toga mislimo, da bi bilo najprikladnije i najsigurnije, kad bi u buduće sličnom prilikom banderium jašio pred kolima odlikovanoga, a to bi imalo i puno više smisla, jer ovako više izgleda da ga eskortiraju, nego da mu počast iskazuju.

U Babinojgredi učinjeno su velike pripreme za sjajni doček nadpastira, ali je to nepozvana kiša većim dielom osujetila.

Visoki gost unišo je u Babinugredu kroz krasno iskićeni slavoluk i u prkos kiši, čekao ga brezbroj naroda u svečanom ruhu, osobito oko crkve i oko župskog dvora. Burno klicanje svjetine postiglo je svoj vrhunac kad je biskupska kočija stala pred Župskim stanom, a u isti mah zasvira u Krajini čuvena guslačka banda štitarska: „ljubimo te naša diko.“ Tanki glasovi proizvadjani od vještih guslača, rek'bi da nadglasiše podmukli rik topovah.
Kiša jo sveudilj još padala, nu čim se je veliki svećenik poslije blagoslova iz crkve vratio u župski dom, obori se ona tolikom žestinom, da bi čovjek mislio oblak se provalio. To je potrajalo preko tri četvrta sata. Što je moglo, sklonulo se pod župske hodnike, a ostali narod udario listom u bieg kud koji mogao.

Rodoljubivi i gostoljubivi župnik vlč. g. Gj Gamprl dao izneti vina na šk-fovo, da so okriepe oni njegovi župljani, koji su se u njegovom domu od kiše zaklonili. Medjutim guslači guslahu i pjevahu rodoljubne pjesme hrvatsko, a kad bi oni umuknuli, prihvatile bi djevojke pjevajući svoje narodne pjesme. Čim je kiša malo prestala, pohrlila odmah sva mladež napolje na tratinu pred župski dvor, a za njimi guslači. Dok si udario dlan o dlan, savilo se veselo kolo, koje sve to više raslo i razvijalo se. Mladjarija ja veselo skakala po mokroj tratini, pripjevajuć si razno kolske poskočice. Narod so počeo opet skupljati, pridošao i jedan gajdaš, te udri onda oduševljeno kolo za kolom, sve do njeko doba noći. Sutradan teklo jo sve svojim redom, kao i u ostalih župah.

Po podne ostavi preuz. g. biskup Babinugredu, te uz veliku pratnju konjanika i kola, uz oduševljeno klicanje naroda, proveze se kroz drugi slavoluk put Štitara. Na granici Štitarskoj čekahu ga kotarski pristav g. Stenzi, župnik Gabro Babić u ime dekanata, obćinsko zastupstvo štitarsko sa mnogimi koli i konjanici. Tu ga pozdravi sa srdačnom dobrodošlicom u ime svećenstva dekanata županjskoga župnik G. Babić, a štitarski obćinski bilježnik u ime obćine štitarske. Tad se poredaše babogredski i štitarski konjanici pred biskupovom kočijom, u za njom nepregledna povorka babogredskih i štitarskih kolah — i sve se krene put Štitara.
IZVOR

01-01-1880

Iz Babine Grede


U novosagrađjenoj kući pod br. 750 u Babinojgredi dne 18. o. m. udova Mara Gregorović, sin njezin Ivan udovac 23 god. star i ciganče Luka Nikolić 13 god. star njihov sluga, jedini obitavaoci te kuće pošto su dobro radi velike studeni natrpali u peć drva — polegaše i tako čvrsto zaspaše kao da se neće više probuditi do sudnjega dana.
Kad je sutradan susjeda došla po nekakvom poslu u spomenutu kuću, otvori vrata, ali ih odmah i zatvori jer ju silni zagušljivi dim koji je iz sobe sukljao skoro onesvijestio.
Na njezinu viku strči se svjetina razlupa prozore, otvori vrata, uniđe u sobu, ali tu na krevetu nađu ležeću ženu i dječaka posve mrtve, Ivana onesviješćenja gdje se silno muči disanjem.

Zagušio ih je ugljik izveden time što se je zapalio stup u zidu koji je u neposrednom dodiru bio sa peću, a oblijepljen mazom nije mogao planuti.
Svi pokušaji mjesnoga i okružnoga liječnika, da Ivana osvijeste i životu privedu ostadoše bez uspjeha, ugljik mu otrovao posve pluća i on umre sutradan tj. 19. u desetoj uri u jutro.
IZVOR

12-01-1878

Poplava u slavonskoj krajini


— 0 poplavi u slavonskoj krajini stigle sa .N.
N.* slieđeće viesti dne 26. i 27. t. m.: Glavna je cesta
od jutros kod Varoši blizu kod Broda 40 centimetarah
pod vodom. Voda teče prama Brodu. Izmedju Broda
i Oriovca prekinut je savez. Kod Nimacah, Otoka, Privlake, Cerne i Vinkovacah izašle su nutarnje vode.
Za Brod i ostale predspomenuta mjesta neima ipak
dosad još nikakve pogibelji. U Kobašu, Dubočcu Zbiegu
radi kod nasipah i pomaže žiteljstvu 7 teglećih ladjah,
14 ćamacah i jedan prevozni brod. U Banovce Bebrinu
i Kute poslana je u jednom pontonu i u dva čamca
hrana, koji je nekojim žiteljem bila prilično iztekla.


U garčmskom kotaru proteže se poloj od Sikiravacah iza selah Velike Kupanice, Sapacah, Ruščice
prama Brodu. Parobrodi pretražuju prodore kod nasipah izpod Broda, vozeć ujedno potrebitu hrane u poplavljena sela. Do sad još od nikud nije javljeno, da je gdje tko životom postradao. Marha i gibivi imetak preneseni su, koliko viesti dosižu, n sjegurnost. Voda je kod Broda za tri centrimetra opala nasupret pak rastu
još sveudilj nutarnje vode. Tako su nutarnje vode narastle kođ Duboćca za 25 centimetarah, a u Banovcih i Bebrini za 30 centimetarah. Iz Šamca javljaju, da vise Dubočice Sava provalila nasip 16 metarah široko. Babinagreda da je dilomice pod vodom. Voda bi mogla u nekojih poplavljenih pređjelih obzirom na njihov niži položaj naprama običnoj površini savske vode još dalje vremena ostati. A to će biti po svoj prilici u čitavom Jelasovu polju, a Bičkompolju.


Dalje javljaju N. N. U županjskon kotaru prodrti su nasipi kod Bošnjakah i Županja na jednom mjestu, kod Štitara na dva mjesta, kod Babinegrede i Samca na jednom mjestu, a poplavljene su obćine Bošnjaki, Županja, Štitar, Babinagreda, Samac i Sikirevci. Sa poplavljenimi seli obći se u čamcih .Jedan
splavni most i dva pontona u Štitaru, jedna tegleća ladja i dva pontona pomažu u Županji, jedna tegleća ladja i parobrod u Šamcu. Sa savski mlinah oduzeti su razpoloživi čamci te poslani u poplavljena sela.

Povrh tega počelo je i samo žiteljstvo a poplavljenih selih graditi čamce.


Poplava ceste izmeđju Andrievacah i Garčina nastala je uslied toga što je savski nasip povrh sela Svilaja prodrt. U poplavljena sela Zoljane, Stružane, Sredance, Divvoševce i Kopanicu, u garčinskom kotaru, odaslana su tri pontona i osam ćamacah, da žiteljstvu pomažu. U selih Mačkovcu i Dolini, u gradiškom kotaru, leže kuće jedan metar i pol pod vodom.
IZVOR<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109]