Novosti online

- klikni na foto za povećanje -

 

Online novosti (550)  

- poredaj po redoslijedu unosa u bazu podataka<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 > >>

25-04-1907

Otvorena nova štedionica u Srijemu


U Babinoj Gredi u Srijemu je nedavno formirana štedionica pod nazivom "Prva narodna štedionica". Temeljni kapital je 60 000 kruna. Upisano je 300 dionica po 200 kruna. Kao predsjednik uprave djeluje domaći svećenik M. Senc.
IZVOR

08-12-1906

Nesreća


— U Babinojgredi objedovao je sluga Josip Glumac kod žitelja Luke Štivića, te se zadavio sa komadom govedine, koja mu je dospjela u jednjak.
IZVOR

04-04-1904

Potres u Ugarskoj


Oko pola dvanaest prije podne osjetio se u Ugarskoj i Srbiji vrlo jak potres, koji je zahvatio Slavoniju i dosegnuo u varaždinsku županiju. O tom potresu imamo zabilježene ove viesti:


Štitar na Savi, oko pola 12 prije podne opazilo se za vrieme službe božje u ovdašnjoj župnoj crkvi njihanje svjetionika od zapada prema iztoku. Pučnstvo se uplašilo. Iza kakovih 10 časaka ponovilo se to njihanje u još većoj mjeri i potrajalo 2—3 časa. I u privatnih kućah osjetio se valovit potres. Štete nema. („Narodne
Novine".)


Babina greda: na naš upit javlja nam se, da se i tamo isti potres osjetio. Potres je bio prilično jak, budući da su se sviećnjaci u crkvi jako uznjihali pravcem od SZZ—JII. Tek što su se sviećnjaci smirili, opet su nekoliko sekunda skakali okomito gore i dolje. Po tom zaključujem, da je poslije jačeg valovitog slijedio slabiji okomit potres. Ljudi, koji su klečali u crkvi, opazili su potres posve dobro, a oni, koji su stajali, uznjihali su se, pa su bili
kao u maloj nesvjestici. Stara pukotina na crkvenom svodu nešto se jače raširila. Čujem, da je u Štitaru bio potres još jači. (Petar Golubović. ravn. učitelj.)
IZVOR02-01-1898

Požar


Dne 16.p mj. oko 3 sata poslije podne izgorio je krčmaru Ivanu Vrturiću iz Babinegrede štagalj, u kojem je bilo 30 vozova siena složeno. Šteta iznoša 100 for. Narod se je brzo sakupio na gorištu i vatru ograničio. Kako se je požar dogodio, ne zna se, ali se sumnja, da su i kod ovog požara djeca morala imati svoje prste. Sieno je bilo osigurano.
IZVOR

14-11-1897

Kradja


Žitelju Šimi Babiću iz Babinegrede ukradjeno je iz zatvorenog kućarca patvorenim ključem: crne hlače, sivi kaput, 2 para mužkih obojaka, 2 ponjave, 4 ručnika i 5 ključeva u vriedn. 52 for. 50 nč. Na licu mjesta ostavio je kradljivac jednu vreću i jedan od drveta napravljen ključ, s kojim je kućar otvorio.
IZVOR

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 [109] 110 > >>