Novosti online

- klikni na foto za povećanje -

 

Online novosti (582)  

- poredaj po redoslijedu unosa u bazu podataka<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] 116 117 > >>

25-09-1907

Izgorjelo dijete


Izvješćeno je da je četiri godine staro dijete zbog roditeljske nepažnje izgorjelo. Djevojčica je sjedila u kući kraj vatre dok je otac otišao u obližnji šljivik kositi travu. Vatra je nekako zahvatila djevojčicinu odjeću i počela goriti. Dijete je počelo plakati i zapomagati, ali je otac mislio da dijete plače zato što je ostalo samo u kući. Ali se vratio u kuću ugledao je strašnu prizor. Dijete je bilo sprženo, te naposljetku, u strašnim mukama preminulo slijedeći dan.
IZVOR

04-08-1907

Dopisi


Khuenovština u Babinojgredi.
Piše nam prijatelj iz Babinegrede: Naši općinski gromovnici bilježnik i načelnik strasno pustili rogove, otkako je pala narodna vlada, a u Hrvatsku došao ban — komesar Fuček — Rakodczay. Jedva su dočekali, da mogu na na komu iskaliti svoju silnlčku Khuenovsku ćud koju su neko vrijeme bih prisiljeni prikrivati.

Ovih dana počinili su opet skandal, koji bi bio kadar izazvati medu pučanstvom najveći nemir, a s tim i nedogledne posljedice.
Dne 21. srpnja naime davao je naš seljaćki Hrv. Sokol svoju prvu javnu vježbu s kojom je spojena bila 1 pučka svečanost. Vježba a i zabava, na koju su u velikom broju pohrlili braća sokolati iz Vinkovaca, Vukovara, Osijeka, Đakova itd.. uspjela je upravo sjajno — te smo i mi, a i svi gosti bili nad tim uspjehom upravo oduševljeni. To je bio nož u srce našoj općinskoj gospodi, kojima je Hrv. Sokol pravi trn u oku, pa se pače ničega ne žaćaju, samo da to naše mezimče upropaste.
Gospoda gromovnici — koji naravnu na zabavu nisu došli — prisluškivali su u susjedstvu preko tarabe, kad su u u veče redale kod stola rodoljubne zdravice u čast hrv. Sokolova, pak su se odlučili ljuto osvetiti, što ih je jedan sokolaš u svom govoru nazvao slijepcima. Tu svoju osvetu su i izveli. U utorak dao je bilježnik Kopić pozivnicima pozvati u opć. naše najljepše djevojke i žene naših sokalaša, te ih sve - njih 28 na broj dao zatvoriti 24 sata u opć. zatvora I to: radi »ne morala«, koje da su širile na sokolskoj zabavi! Povrh toga zaprijetio se, da će ih i kotaru dat otjerati!

Ovaj nečuveni postupak khuenovaca bilježniku izazvao je u cijelom selu najveće uzbuđenje, osobito među muževima i roditeljima.
Otkuda g. bilježniku pravo, da on nekoga krsti nemoralnim, a bez dokaza i da toliki svijet protuzakonito zatvara?
Ako mu je tko što kriv, ima to prijavili kot. oblasti, a ne sam suditi. Proti ovom postupku pritužiti ćemo se na višu oblast, a proti bilježniku i načelniku podnijeti ćemo sudu kazn. prijavu.

To su etoprvi plodovi nove ere u Hrvatskoj. Javljamo u javnost, nek se zna.
IZVOR

25-04-1907

Otvorena nova štedionica u Srijemu


U Babinoj Gredi u Srijemu je nedavno formirana štedionica pod nazivom "Prva narodna štedionica". Temeljni kapital je 60 000 kruna. Upisano je 300 dionica po 200 kruna. Kao predsjednik uprave djeluje domaći svećenik M. Senc.
IZVOR

08-12-1906

Nesreća


— U Babinojgredi objedovao je sluga Josip Glumac kod žitelja Luke Štivića, te se zadavio sa komadom govedine, koja mu je dospjela u jednjak.
IZVOR

04-04-1904

Potres u Ugarskoj


Oko pola dvanaest prije podne osjetio se u Ugarskoj i Srbiji vrlo jak potres, koji je zahvatio Slavoniju i dosegnuo u varaždinsku županiju. O tom potresu imamo zabilježene ove viesti:


Štitar na Savi, oko pola 12 prije podne opazilo se za vrieme službe božje u ovdašnjoj župnoj crkvi njihanje svjetionika od zapada prema iztoku. Pučnstvo se uplašilo. Iza kakovih 10 časaka ponovilo se to njihanje u još većoj mjeri i potrajalo 2—3 časa. I u privatnih kućah osjetio se valovit potres. Štete nema. („Narodne
Novine".)


Babina greda: na naš upit javlja nam se, da se i tamo isti potres osjetio. Potres je bio prilično jak, budući da su se sviećnjaci u crkvi jako uznjihali pravcem od SZZ—JII. Tek što su se sviećnjaci smirili, opet su nekoliko sekunda skakali okomito gore i dolje. Po tom zaključujem, da je poslije jačeg valovitog slijedio slabiji okomit potres. Ljudi, koji su klečali u crkvi, opazili su potres posve dobro, a oni, koji su stajali, uznjihali su se, pa su bili
kao u maloj nesvjestici. Stara pukotina na crkvenom svodu nešto se jače raširila. Čujem, da je u Štitaru bio potres još jači. (Petar Golubović. ravn. učitelj.)
IZVOR<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] 116 117 > >>