Novosti online

- klikni na foto za povećanje -

 

Online novosti (582)  

- poredaj po redoslijedu unosa u bazu podataka<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117]

01-01-1880

Iz Babine Grede


U novosagrađjenoj kući pod br. 750 u Babinojgredi dne 18. o. m. udova Mara Gregorović, sin njezin Ivan udovac 23 god. star i ciganče Luka Nikolić 13 god. star njihov sluga, jedini obitavaoci te kuće pošto su dobro radi velike studeni natrpali u peć drva — polegaše i tako čvrsto zaspaše kao da se neće više probuditi do sudnjega dana.
Kad je sutradan susjeda došla po nekakvom poslu u spomenutu kuću, otvori vrata, ali ih odmah i zatvori jer ju silni zagušljivi dim koji je iz sobe sukljao skoro onesvijestio.
Na njezinu viku strči se svjetina razlupa prozore, otvori vrata, uniđe u sobu, ali tu na krevetu nađu ležeću ženu i dječaka posve mrtve, Ivana onesviješćenja gdje se silno muči disanjem.

Zagušio ih je ugljik izveden time što se je zapalio stup u zidu koji je u neposrednom dodiru bio sa peću, a oblijepljen mazom nije mogao planuti.
Svi pokušaji mjesnoga i okružnoga liječnika, da Ivana osvijeste i životu privedu ostadoše bez uspjeha, ugljik mu otrovao posve pluća i on umre sutradan tj. 19. u desetoj uri u jutro.
IZVOR

12-01-1878

Poplava u slavonskoj krajini


— 0 poplavi u slavonskoj krajini stigle sa .N.
N.* slieđeće viesti dne 26. i 27. t. m.: Glavna je cesta
od jutros kod Varoši blizu kod Broda 40 centimetarah
pod vodom. Voda teče prama Brodu. Izmedju Broda
i Oriovca prekinut je savez. Kod Nimacah, Otoka, Privlake, Cerne i Vinkovacah izašle su nutarnje vode.
Za Brod i ostale predspomenuta mjesta neima ipak
dosad još nikakve pogibelji. U Kobašu, Dubočcu Zbiegu
radi kod nasipah i pomaže žiteljstvu 7 teglećih ladjah,
14 ćamacah i jedan prevozni brod. U Banovce Bebrinu
i Kute poslana je u jednom pontonu i u dva čamca
hrana, koji je nekojim žiteljem bila prilično iztekla.


U garčmskom kotaru proteže se poloj od Sikiravacah iza selah Velike Kupanice, Sapacah, Ruščice
prama Brodu. Parobrodi pretražuju prodore kod nasipah izpod Broda, vozeć ujedno potrebitu hrane u poplavljena sela. Do sad još od nikud nije javljeno, da je gdje tko životom postradao. Marha i gibivi imetak preneseni su, koliko viesti dosižu, n sjegurnost. Voda je kod Broda za tri centrimetra opala nasupret pak rastu
još sveudilj nutarnje vode. Tako su nutarnje vode narastle kođ Duboćca za 25 centimetarah, a u Banovcih i Bebrini za 30 centimetarah. Iz Šamca javljaju, da vise Dubočice Sava provalila nasip 16 metarah široko. Babinagreda da je dilomice pod vodom. Voda bi mogla u nekojih poplavljenih pređjelih obzirom na njihov niži položaj naprama običnoj površini savske vode još dalje vremena ostati. A to će biti po svoj prilici u čitavom Jelasovu polju, a Bičkompolju.


Dalje javljaju N. N. U županjskon kotaru prodrti su nasipi kod Bošnjakah i Županja na jednom mjestu, kod Štitara na dva mjesta, kod Babinegrede i Samca na jednom mjestu, a poplavljene su obćine Bošnjaki, Županja, Štitar, Babinagreda, Samac i Sikirevci. Sa poplavljenimi seli obći se u čamcih .Jedan
splavni most i dva pontona u Štitaru, jedna tegleća ladja i dva pontona pomažu u Županji, jedna tegleća ladja i parobrod u Šamcu. Sa savski mlinah oduzeti su razpoloživi čamci te poslani u poplavljena sela.

Povrh tega počelo je i samo žiteljstvo a poplavljenih selih graditi čamce.


Poplava ceste izmeđju Andrievacah i Garčina nastala je uslied toga što je savski nasip povrh sela Svilaja prodrt. U poplavljena sela Zoljane, Stružane, Sredance, Divvoševce i Kopanicu, u garčinskom kotaru, odaslana su tri pontona i osam ćamacah, da žiteljstvu pomažu. U selih Mačkovcu i Dolini, u gradiškom kotaru, leže kuće jedan metar i pol pod vodom.
IZVOR<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117]