Novosti online

- klikni na foto za povećanje -

 

Online novosti (442)  

- poredaj po redoslijedu unosa u bazu podataka<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 > >>

11-03-1913

Iz Babine Grede


Pišu iz Babine Grede: U utorak 
1. o. mj. dogodio se je u 10 sati u noći kod nas 
grozan zločin. Ratar Iva Šokčević, star 32 god. 
izbo je na ulici svog suseljana Šimu Kneževića
s nožem tako da je na mjestu mrtav ostao. Čini seda se desilo ovako:
U krčmi Vjekoslava Hubera pili 
su Iva Šokčević, Šimo Knežević, Andrija Šok
čević i Blaž Katušić. Tom zgodom posvadili su
 se ubojica i pokojni jer mu je ovaj rekao da 
je s njegovom ženom imao ljubavne odnošaje. Ta 
je prepirka sretno prošla i pokojni uputi se s Ka
tušićem kući. Usput navrate se u krčmu Marije
 Ergović na pivo. Kada je pokojni drugi put izi
šao iz krčme na ulicu, čuju oni u krčmi neki tu
tanj. Istrčavši napolje opaze Kneževića na zem
lji ležati. Zadnje su mu riječi bile, da je ubo
den u srce.
U to je došla oružnička obhodnja da 
obavi izvide.

Obć. liečnik gosp. dr. Bjelić pregle
dao je lešinu i ustanovio da je uboden u lijevo 
rame tako da je od zadobivene rane umrieti mo
rao, i umro.

Ubojica priznaje svoje grozno djelo. 
Ubo ga je zato što mu je u krčmi rekao da je
s njegovom ženom ljubakao. Veli nadalje da 
ga je pokojni, kada je izašao iz krčme, ćušio, a 
on mu rekao: „Ne ćeš više nikoga ćuškati", na
što ga je nožem izbo.
Na upit ophodnje zašto je 
nosio sa sobom tako velik nož, odgovorio je da 
mu je to njegov brat i otac.

Ubojica Iva Šokče
vić je uhićen i predan sudu.
IZVOR

19-01-1913

Drzovita kradja kola i konja


Dne 2. o. mj. oko 7 sati na večer, dok se je sudac istražitelj Hanicky nalazio u službenom poslu u opć. uredu u Babinojgredi stajala mu je kočija (fijaker) vlasništvo J. Weinbergera iz Županje, pred zgradom opć poglavarstva. U taj momenat nepoznati zlikovac, popeo se je, takorekuć na očigled opć. straže, na bok od kola, ošinuo po konjima i odmaglio u mrak pravcem prema Vinkovcima. Odmah bje izaslana za njim potjera, ali do sada bez uspjeha. Krasni konji i kočija vrijedni su do 3000 K, pa se je čuditi tolikoj drzovitosti zlikovca da se je usudio izvesti tu kradju na najprometnijem dielu sela, gdje se nalazi opć. ured, glavna trgovina i velika gostiona, dakle na mjestu koje je potpuno razsvjetljeno i prometno bilo.
IZVOR

14-01-1913

Čedomorstvo


Iz Babinogrodo javljaju: Ovomjestnoj oružničkoj postaji povjerljivo je prijavljeno još priie 2 godine da se babogredska Ciganka Tonka Nikolić profesionalno bavi protjerivanjem utrobnih plodova, osobito kod djevojaka i mladjih žona.
Dne 31. pr. mj. povjerljivo je opot saobćeno oružničkoj postaji, da se ista Ciganka vidjeva zalaziti u kuću ovomjostne žitoljke Kate Stivaničević. Požuriv se, nebi li još za friška traga uhvatio ciganku na đjelu, odkrije oružnički postajevođnik zaista sam zločin. 16-godišnja djevojka Jozija Peričević iz Kruševice zatrudnjela je. Osjetiv, da će skoro roditi, a u nakani, da zataji porod i diete, dodje u Babinugredu k svojoj sestri Kati Stivaničević. Odmah bi prizvana ciganka Tonka, koja pristupi operaciji, Istu noć porodi Jozija Poričović živo i potpuno razvijeno muško čedo, koje ciganka Tonka uz pripomoć Kate Stivaničević odmah odnose iz sobe, zamota u krpe i ostavi u kućaru (kiljeru) za vrata, gdje je diete odmah u jutro po oružnicima mrtvo pronadjono. Sudbeno-liečničkom razudbom ustanovljeno je, da je diete zlonamjerno ostavljeno nepodvezano pupkovine, te uslied krvarenja morado poginuti. Okrivljene su uhićene i priznaju svoj zločin, to su osim Jozije Peričović, koja se nalazi u kućnoj njezi, predane sudu u Županji.
IZVOR

08-11-1912


Mladi kradljivci


Pera Pupić od 13 god. i 
njegov brat Stjepan Pupić od 15 god. iz Batro
vaca, skitnice po zanimanju, dođoše na svom pu
tovanju u Babinu Gredu. Stjepan se uvukao na 
stanu u sobu Marijana Štivića, te ukrao 54 krune 
gotova novca, čitav kruh i jedan kulen.
Sada se
 uvukoše i u kolibu Ilije Kedačića, naložiše vatru i
 lijepo se počastiše. Drugi dan našao jo Štivič kraj
vatre banku od 20 K, a nedaleko kolibe komad
 kruha i škatulju u kojoj su bili novci. U šumi
u hvatiše ljudi kradljivce, svezali ih i dobro nalu
pali, pak su ih tjerali u selo.
Pero jo presjekao 
uzicu i pobjegao. Međutim je i on uhićen, pak 
se braća, koja su za kratko vrijeme pokrala 139 
K i 72 filira, nalaze iza brave.

IZVOR

16-04-1912

Jutarnji list 16.4.1912 Ubio brataŽitelji Antun i Adam Lešić iz BabineGede žive 
već više godina, premda su rodjena braća, u lju
toj mržnji. Nisu nikad jedan s drugim ni rieči 
progovorili. Pred Uzkrs se ponovno posvadiše i
 zaprijeti jedan drugome, da će „jedan u groblje,
 jedan u roblje".

Preko Uskrsa trebao mlađji neo
ženjeni brat Adam ići na stan (salaš) svinjama, 
te zamijeniti brata Antuna, koji je imao doći kući. 
Adamu se nije dalo uskrsovati u šumi na stanu 
pa nije išao. To je razljutilo starijeg brata An
tuna. Uzeo je sjekiru u ruke, pođje u selo da sudi
bratu Adamu. Prevalio je 10 kilometara do sela 
i stigao na večer kući. Adama nije bilo kod kuće 
nego u selu na divanu. Adam zasjedne u kuhinju
 za vrata i čeka preko 2 sata, dok se nije Adam
 vratio, Došav ovaj oko 10 sati kući, ne sluteći zla, 
udje u kuhinju, otvori vrata od sobe da će ući,
 ali ga u taj mah zahvati Antun sjekirom po
glavi i Adam pade preko praga u sobu. Zahvativ
ga još nekoliko puta sjekirom, vrati se, kao da se 
nije ništa ni dogodilo i opet natrag na 10 kilometara udaljeni salaš. Adamu je raskoljena glava
da, mozak proviruje, presječeni prsti, odsječeno
 uho i više drugih ozljeda tako da je uprkos brzoj
 liječničkoj pomoći za dva dana ozljedama podlegao 
i na sam je USkrs sahranjen.

I tako zaista ode 
jedan u grobjlje, a drugi u roblje, a žalobni stari 
roditelji kukaju doma.
IZVOR

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 > >>