Crkva

- klikni na foto za više -

 

Crkve i stanovi izgrađeni u drugoj polovini 18. st. od hrastovih brvana već su dotrajali. Početkom 19. st. "Visoki dvor" je zapovijedio da do prosinca 1822. Babina Greda mora graditi novu crkvu.

Tada kompanija poziva graničare na dogovor. Slijedeće, 1823. godine, morali su u kompanijskoj ciglani ispeći ciglu i pripraviti vapno. No prije svega trebali su graničari u šumi nasjeći drva u hvatove, i dovesti ih da bi se opeka mogla peći. Babina Greda morala je nasjeći 556 hvati drva. Rabotari su od 17-60 godina nasjekli na svaku glavu jedan hvat. Drvo se sjeklo u šumi Skopinjaku. Sječa je morala biti gotova za 10 dana. Poslije toga svaka je graničarska kuća dovezla iz šume pred svoju kuću cjepanice koje je izradila. Tada je kompanijsko povjerenstvo pregledalo količinu drveta, a tek onda se moglo voziti na ciglanu. Crkve i župni stanovi u Granici gradili su se u prvoj polovini 19. st. od opeke, ali novcem iz "Opće krajiške imovne zaklade" tj. od kamata postojećih obveznica.

Crkva je konačno posvećena 13. svibnja 1835.
Nova crkvena zvona je posvetio biskup J.J. Strossmayer 1866.
Kovana ograda i drvored kestena oko crkve su urađeni 1901.