Komesacija zemljišta

- klikni na foto za više -

 

Babina Greda je među prvim selima provela komasaciju još 1929 na području županjskoga kotara. Učinjeno je to radi bolje obrade grupirane zemlje, koja se i poboljšala provedbom kanalizacija itd. Rezultat se pokazao nekoliko godina kasnije, jer je bilo više prihoda s njiva, pa se i stoka mogla bolje uzgajati.
Uslijedila je tada nabava i drugih brojnih gospodarskih strojeva kao što su trijeri, selektori, tanjurače, kosilice, traktori itd, ali prva vršilica bila je u selu već 1888, a prva kosilica, odlagačica i samovezačica 1913, dok je prvi traktor nabavljen 1924.
Do komasacije bilo je u selu 14 vršaćih garnitura (br 5 i 8), što je zadovoljavalo ne samo potrebe Babine Grede nego i susjednih sela Gundinaca, Sl. Samca i Kruševice.
U stočarstvu se nabavljaju prvoklasni bikovi simentalci, koji poboljšavaju pasminski sastav goveda povećanjem mliječnosti krava, što je pozitivno djelovalo i na rad u to vrijeme novoosnovane Mljekarske zadruge (1929/30). Nabavljaju se državni rasplodni pastusi, a također i dobri nerastovi bijele mangulice, pa se tako poboljšava konjogojstvo i svinjogojstvo.

(Dr. Marko Kadić)

 

Detaljnije o svemu tome u priloženoj PDF skripti:
PRILOZI O KOMASACIJI, KANALIZACIJI I UREĐIVANJU POLJSKIH PUTEVA