Nadimci

- klikni na foto za više -

 

U mnogim selima u Slavoniji, a posebno kod starosjedioca Šokaca ima mnogo porodica ili kuća, a malo familijarnih imena. U Babinoj Gredi npr. na 1000 kuća otprilike dolazi 12 osnovnih prezimena.

Uspostavljanjem sela i graničarskih vlasti, selo se naglo širi i po broju stanovnika, zadruge se povećavaju te zbog toga neminovno dolazi do dioba zadruga ili obitelji, gdje svaka nova ponovno gradi svoju zadrugu i sl.
Vremenom seljani, ali i vlasti uviđaju da je sistem identifikacije postao otežan pa se seoski nadimci ("špicname") neformalno uvode u upotrebu. Kao ilustracija problema navodim primjer prezimena Vuković koje prezime imaju obitelji slijedećih nadimaka: lazini, davidovi, čepretića, grgoševi, petrovi, grgičini, markičini, zebini, ludovikovi, klecini, kurjačini i marinovi.

Seoski nadimci su i danas u upotrebi.

Pomoću nadimaka možemo uočiti i jednu tužnu činjenicu, a to je izumiranje (rjeđe iseljavanje) mnogobrojnih starih zadruga i familija.U selu više nema: mandušini, senkovi, bajkanovi, rapini, kutuzovića, orkini, markovi, čolini, pištini, basuljevi, adamovi, čobića, šovakini...

 

Anđini Brnjakovi Ivančevi Marijančevi Rokići Vračevi
Adamčićevi Bubanovi Ivandulini Marinovi Rusovi Zebini
Adamovi Čepretići Joseilini Markičini Ružića Zečevi
Adnađevi Čikića Jozići Markovi Rvatovi Zurkini
Ajncini Čobići Karlićevi Marušini Šakini Živkovi
Aleksini Čolini Katačini Matića Šapilovi Župarini
Alepovi Davidovi Kimalovi Matijaševi Šćepanovi
Aluzanovi Domenikini Klecini Matini Senkovi
Andrićevi Domini Korini Matkovi Šestini
Andrijaševi Drcini Kotorčevi Matokovi Šmitovi
Andrini Drozdovi Kovačevi Mijaljevi Šovakini
Antolovi Dudarovi Kristijanovi Nedini Srčikini
Bajkanovi Dudini Kundrini Orkini Stankovi
Bajlantovi Đurasini Kurjačini Orozovi Stošića
Baninovi Đurini Kuzmanićevi Pavini Strameštrovi
Basuljevi Filini Lazini Pejini Šumarovi
Belovi Franjini Leškovi Petrovi Šiškini
Bibini Frćkovi Lisičini Pinjakovi Šimunovi
Blaževi Gabričini Lovrićevi Pištini Todorovi
Blažićevi Glišini Ludovikovi Pranjetini Tomića
Bonini Gluvakovi Lukića Pranjini Turuckovi
Bošnjakovi Gogoljevi Mačkovi Pulini Ulini
Brdarića Grgebožini Mandušini Purakini Uvalini
Brdarovi Grgičini Marčićevi Puzini Vidakovi
Brečkovi Grgoševi Maričini Rapini Vinkovi