Kronologija

- klikni na foto za više -
U Spomenici DVD-a Babina Greda zapisano je da ja i prije osnutka DVD-a Babina Greda 1923. godine, brigu o gašenju požara i sprečavanju istog vodila Općina Babina Greda i Vojna uprava u vrijeme Vojne krajine.

Brodska imovna općina sa sjedištem u Vinkovcima 1893. kupila je Općini Babina Greda dvije četverokolne ručne štrcaljke. Pored toga Babina Greda je imala u općinskom skladištu: čaklje, drveni top, dvokolnu ručnu malu štrcaljku iz 1859. godine, četverokolnu ručnu štrcaljku s dvije prskalicc iz 1870. koju je u vrijeme, požara služilo 20 jakih mladića.
Sve do 1923.godine štrcaljke i sva oprema za gašenje požara bila je vlasništvo i pod nadzorom Općine Babina Greda, no s njima je rijetko tko znao stručno i brzo postupati u slučaju požara.

Na osnivačkoj skupštini Dobrovoljnog vatrogasnog društva Babina Greda, a na prijedlog načelnika Općine Antuna Vukovića Davidova, 8. rujna 1923. osnovano je Dobrovoljno vatrogasno društvo Babina Greda. Babogredski učitelj Anđelko Škrinjarić opširno je pojasnio potrebu osnivanja istog .

Osnivači DVD-a

Mato Stojanović, Andrijašev, kbr. 497, predsjednik DVD-a
Alojz Huber, gostioničar, kbr. 620
Anđelko Skrinjarić, učitelj i tajnik DVD-a
Martin Kopić, općinski bilježnik, kbr. 720 , blagajnik
Stjepan Lešić, Kimalov, gostioničar, kbr. 120
đr. Đuro Jakobović, općinski liječnik
Pavo Stojgić, spremištar
Josip Grunvald, trgovac,, kbr. 339
Viktor Bauerlein, bačvar, kbr. 273
Vladimir Huber, trgovac, kbr. 620
Mato Gregorović, Bibin, kbr. 363, tajnik
Jako Bauerlein, bačvar, kbr. 98
Hinko Hess, kbr. 957, vođa glazbe
Mato Gregorović, Pejin, kbr. 40/522
Josip Jelić, užar
Mirko Stojanović, Andrijašev, kbr. 497
Antun Leninger, kolar, kbr. 515
Ivan Vićh, kolar, kbr. 301
Franjo Matić, kbr. 929
Josip Huber, kbr. 620
Andrija Krečko, dimnjačar, kbr. 400
Samuel Kohn, ličilac i
Stjepan Šagodić.