Veliki rat

Niko nezna šta su muke teške
dok ne dođe iz Rusije pješke.

Care Karlo i carice Zita
ne ratujte kad nemate žita.

Curo moja, otvori mi vrata,
u prsa ranila me granata.

Ajzibane otvaraj vagone
da ja vidim jel tu lane moje.

Niko nezna šta su muke teške
dok ne dođe iz Rusije pješke.

Galicijo zemljo kod Karpata,
koliko ćeš sahranit Hrvata.

Aoj care, pusti mi dragana,
ja ne mogu više spavat sama.

Popis gubitaka i Vijesti o ranjenicima i bolesnicima iz Babine Grede

napomena: zbog mnogobrojnih okolnosti ovaj popis vojnika nije konačan broj ranjenih i poginulih

IZVORI:

1. Verlustliste – Popis gubitaka

Prvi broj je izašao 12. kolovoza 1914. a posljednji 29. siječnja 1919. Sveukupno je izašlo 708 brojeva. U ovoj publikaciji su navedeni vojnici koji su izbačeni iz stroja, govoreći vojničkim rječnikom.

2. Nachrichten über Verwundete und Verletzte – Vijesti o ranjenima i povrijeđenima, odnosno Nachrichten über Verwundete und Kranke – Vijesti o ranjenima i bolesnima.

Prvi broj je izašao 24. kolovoza 1914., a posljednji 23. studenog 1917. Sveukupno je izašlo 546 brojeva

3. "Neoplakani slavonski soldati" - Mato Blaževac Pajkov
4. Babogredsko groblje


Značenje kratica:

EinjFreiw.- jednogodišnji dragovoljac
Gefr.- razvodnik
IR. Nr. – pješačka pukovnija br.
LIR. – pješ. puk. kraljevskog domobranstva
LstIBrig – pučko-ustaška pješačka brigada
LstIR – pučko-ustaška pješačka pukovnija
UR. Nr. – ulanska (konjička) pukovnija
FHR. – haubička pukovnija
FKR. – topnička pukovnija
Esk – eskadron
Komp.- satnija
verw.- ranjen
tot.- mrtav
Inft. – pješak
Res.Inft. – pričuvni pješak
Jäg. – lovac
Kan. – topnik
FJB – lovačka bojna
Sapper – inžinjerac
SappB- inžinjerijska bojna
kriegsgef. – ratni zarobljenik
Feldw. – narednik
Korp.- desetnik
Kdtt. – Kadet-čin srednje vojne škole
Zugsf. – vodnik
TrainDiv. – opskrbna jedinica
VerpflMag. – skladište hrane
Marschkomp.- pohodna satnija
MGA – Maschinengewehrabteilung – odjel strojnica
SanSold. – sanit

Red oznaka:
Ime – šarža – vojno tijelo – pododio – zavičajna zemlja – kotar – mjesto – godina rođenja – vijest.

PREZIMEIMEg. ROĐ.
Babić Grga 1887 ranjen
Babić Ivan umro
Babić Ivan 1883 zarobljen
Babić Tomo 1893 ranjen
Babić Franjo 1888 zarobljen
Babić Ivan 1893 zarobljen
Babić Marijan 1893 zarobljen
Babić Roko 1885 zarobljen
Babić Antun 1894 zarobljen
Babić Toma 1893 zarobljen
Babić Stjepan 1881 umro
Babić Roko 1872 umro
Babić Mato 1877 zarobljen
Babić Tomo 1874 zarobljen
Babić Imra 1874
Babić Stjepan 1881 zarobljen
Bačić Ilija 1890 ranjen
Balić Antun 1894 zarobljen
Čivić Bartol 1894 zarobljen
Čivić Andrija ranjen
Đaković Šimo 1889 zarobljen
Filkovac Živko 1887 zarobljen
Gregorović Antun 1894 zarobljen
Gregorović Mijo 1890 ranjen
Gregorović Mato 1892 ranjen
Gregorović Mijo 1890 umro
Gregorović Luka 1896 ranjen
Gregorović Šimo 1881 umro
Gregorović Antun ranjen
Gregorović Šimo 1881 poginio
Gregorović Antun 1896 zarobljen
Gregorović Antun 1894 zarobljen
Gregorović Mijo 1890 ranjen
Gregorović Franjo 1892 zarobljen
Horvatović Lovro 1893 ranjen
Ilišević Josip 1887 umro
Ilišević Josip umro
Ilišević Ilija 1895 poginio
Jellak Franjo 1870 poginio
Katušić Mato 1871 ranjen
Katušić Ivan ranjen
Katušić Ilija 1893 ranjen
Katušić Mato 1881 ranjen
Kedačić Stjepan 1894 ranjen
Kedačić Antun 1873 ranjen
Kedačić Lovro 1888 zarobljen
Kedačić Marko 1890 zarobljen
Kedačić Đuro 1881 umro
Kedačić Blaž 1895 ranjen
Kedačić Blaž 1883 zarobljen
Kedačić Pavo 1894 ranjen
Knežević Marijan 1892 zarobljen
Knežević Ivan ranjen
Knežević Jakob 1885 zarobljen
Knežević Ivan 1892 zarobljen
Knežević Mato 1881 ranjen
Knežević Mijo 1879 zarobljen
Konjarević Branko 1894 zarobljen
Kopić Ivan 1884 ranjen
Kopić Antun 1894 zarobljen
Kopić Josip 1890 zarobljen
Kopić Ilija 1881 ranjen
Kopić Marko ranjen
Kopić Ilija 1881 zarobljen
Kopić Grga 1896 ranjen
Kopić Lovro 1890 ranjen
Kopić Ilija ranjen
Kopić Ilija 1890 ranjen
Kopić Bartol 1891 ranjen
Kopić Andrija 1887 ranjen
Kopić Ilija 1890 zarobljen
Kopić Šimo 1876 zarobljen
Kopić Ivan 1884 ranjen
Krnić Andrija 1892 umro
Krnić Mijo 1895 ranjen
Lešić Ilija 1873 zarobljen
Lešić Mijo 1890 ranjen
Lešić Stjepan 1893 zarobljen
Lešić Stjepan 1887 zarobljen
Lešić Andrija 1887 zarobljen
Lešić Antun 1893 poginio
Lešić Antun 1883 poginio
Lešić Ilija 1892 ranjen
Lučić Blaž 1885 ranjen
Mahler Alexandar 1896 ranjen
Matić Ivan 1885 ranjen
Matić Grga 1880 zarobljen
Matić Lovro 1893 ranjen
Milošević Antun ranjen
Milošević Andrija 1895 ranjen
Milošević Joso 1869 poginio
Mišković Mato 1876 zarobljen
Mišković Josip 1889 ranjen
Mišković Roko 1880 ranjen
Pauk Filip 1876 zarobljen
Petričević Filip 1888 ranjen
Petričević Andrija 1889 ranjen
Petričević Ivan 1882 ranjen
Petričević Đuro 1883 zarobljen
Petričević Antun 1893 zarobljen
Petričević Grga 1897 ranjen
Petričević Franjo 1891 poginio
Petričević Filip 1878 ranjen
Pfaff Đuro ranjen
Radosavljević Nikola 1879 zarobljen
Sohr Adolf 1884 ranjen
Šokčević Franjo 1891 poginio
Šokčević Franjo poginio
Šokčević Franjo 1891 poginio
Stivaničević Stanko 1871 umro
Stivaničević Ivan 1893 zarobljen
Stivaničević Ilija 1885 ranjen
Stivaničević Mato 1885 ranjen
Stivaničević Blaž 1888 poginio
Stivaničević Ilija 1885 zarobljen
Stojanović Lovro 1893 ranjen
Stojanović Grga 1891 umro
Stojanović Ivan 1891 ranjen
Stojanović Grga 1891 ranjen
Stojanović Blaž 1894 zarobljen
Stojanović Petar 1892 zarobljen
Stojanović Franjo ranjen
Stojanović Jozo 1890 zarobljen
Stojanović Stjepan 1889 ranjen
Stojanović Stjepan 1896 ranjen
Stojanović Mirko 1891 zarobljen
Stojanović Franjo 1888 poginio
Stojanović Jovan ranjen
Stojanović Tomo 1893 zarobljen
Stojanović Jakob 1884 zarobljen
Stojanović Franjo 1889 ranjen
Stojanović Imra 1896 ranjen
Stojanović Đuro 1873 zarobljen
Stojanović Marijan 1875 zarobljen
Stojanović Lovro 1893 ranjen
Stojanović Lovro ranjen
Stojanović Stjepan ranjen
Stojšić Pavo 1896 ranjen
Stojšić Marijan 1894 poginio
Tabiš Andrija 1894 ranjen
Verić Antun 1897 zarobljen
Verić Ivan 1878 zarobljen
Verić Franjo ranjen
Verić Antun 1897 zarobljen
Verić Pavo 1893 poginio
Vesić Antun 1884 poginio
Vuković Ilija 1895 ranjen
Vuković Ivan 1882 ranjen
Vuković Jakob 1890 zarobljen
Vuković Mato 1881 zarobljen
Vuković Mijo 1882 ranjen
Vuković Mato 1878 poginio
Vuković Lovro 1892 umro
Vuković Mijo 1879 ranjen
Vuković Stjepan 1880 zarobljen
Vuković Josip 1879 ranjen
Vuković Andrija 1885 poginio
Vuković Antun 1884 zarobljen
Vuković Ivan 1875 zarobljen
Vuković Mijo 1882 zarobljen