Statistika

- klikni na foto za uvećanje -
slike ustupio Josip Lešić (adnađev)
Stanje duša na dan 31. prosinca 1993.
prikazano 3101 - 3200 od 4633

Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


PREZIME IME Ime oca ADRESA DATUM R.
3101. VERIĆ MARIJA ( LUKA ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 022 15/12/1924
3102. VERIĆ EVA ( TOMO ) B.J. JELAČIĆA 037 15/12/1925
3103. VERIĆ IVAN ( MARTIN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 022 08/02/1928
3104. VERIĆ ANA ( MARTIN ) BRAĆE RADIĆA 022 09/03/1928
3105. VERIĆ ANDRIJA ( STJEPAN ) VLADIMIRA NAZORA 045 12/11/1928
3106. VERIĆ MARIJAN ( ANTUN ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 021 08/12/1929
3107. VERIĆ MATIJKA ( JOSIP ) BRAĆE RADIĆA 028 14/02/1930
3108. VERIĆ MARIJA ( ILIJA ) B.J. JELAČIĆA 017 02/03/1930
3109. VERIĆ KATARINA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 035 23/08/1930
3110. VERIĆ MANDA ( BONO ) BRAĆE RADIĆA 084 24/08/1930
3111. VERIĆ DJURO ( IVAN ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 017 24/02/1931
3112. VERIĆ MATO ( IVO ) B.J. JELAČIĆA 017 03/04/1931
3113. VERIĆ MARTIN ( IVAN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 006 28/12/1932
3114. VERIĆ MATIJKA ( ADAM ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 027 07/02/1933
3115. VERIĆ MATIJKA ( STJEPAN ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 021 26/08/1934
3116. VERIĆ ANTUN ( MARKO ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 022 10/01/1935
3117. VERIĆ ILIJA ( ŠIMO ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 027 21/07/1935
3118. VERIĆ BARA ( STJEPAN ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 017 18/10/1935
3119. VERIĆ BARA ( STJEPAN ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 017 28/10/1935
3120. VERIĆ IVAN ( PAVAO ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 014 07/02/1936
3121. VERIĆ MATO ( ŠIMO ) BRAĆE RADIĆA 028 22/10/1940
3122. VERIĆ KATA ( LOVRO ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 022 18/03/1941
3123. VERIĆ MARIJA ( IVAN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 006 02/02/1942
3124. VERIĆ MIRKO ( IVAN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 002 18/10/1944
3125. VERIĆ LUKA ( NIKOLA ) ŠTITARSKA 014 07/10/1945
3126. VERIĆ MARIJA ( ÐURO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 002 09/09/1946
3127. VERIĆ FRANJO ( NIKOLA ) KRALJA TOMISLAVA 043 30/09/1946
3128. VERIĆ JOSIP ( JAKOB ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 014 06/03/1947
3129. VERIĆ ŠIMO ( FRANJO ) KLADAVAC 010 24/10/1947
3130. VERIĆ LUCIJA ( IVO ) VLADIMIRA NAZORA 057 09/10/1948
3131. VERIĆ MIJO ( NIKOLA ) VLADIMIRA NAZORA 057 02/11/1948
3132. VERIĆ IVAN ( FRANJO ) KLADAVAC 010 26/07/1949
3133. VERIĆ ANDRIJA ( PAVO ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 023 23/11/1949
3134. VERIĆ NEVENKA ( ANTE ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 025 01/03/1951
3135. VERIĆ ANA ( ANTUN ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 014 27/05/1952
3136. VERIĆ LOVRO ( MATO ) KLASNO 006 28/07/1952
3137. VERIĆ ILIJA ( PAVO ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 025 03/07/1953
3138. VERIĆ LJERKA ( MIJO ) KRALJA TOMISLAVA 025 04/08/1953
3139. VERIĆ BARICA ( MATO ) KLASNO 006 18/12/1953
3140. VERIĆ MANDA ( PETAR ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 023 29/01/1954
3141. VERIĆ MIRJANA ( MARKO ) ŠTITARSKA 014 16/08/1955
3142. VERIĆ IVAN ( NIKOLA ) VLADIMIRA NAZORA 313 02/01/1957
3143. VERIĆ ANTUN ( DJURO ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 017 15/01/1957
3144. VERIĆ ÐURO ( MARTIN ) NEPOZNATA ADRESA 14/04/1957
3145. VERIĆ MARIJA ( LUKA ) VLADIMIRA NAZORA 333 10/12/1959
3146. VERIĆ LUCIJA ( MIJO ) KLADAVAC 010 13/12/1961
3147. VERIĆ IVAN ( MARTIN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 006 01/01/1962
3148. VERIĆ DJURO ( NIKOLA ) BRAĆE RADIĆA 029 06/04/1962
3149. VERIĆ LOVRO ( ANTUN ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 022 22/08/1965
3150. VERIĆ ŠIMO ( ANTUN ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 022 01/10/1967
3151. VERIĆ ŽELJKO ( MIRKO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 002 29/10/1967
3152. VERIĆ MANDA ( ÐURO ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 017 27/05/1968
3153. VERIĆ MIRJANA ( MARTIN ) VLADIMIRA NAZORA 013 01/09/1968
3154. VERIĆ NEDJELJKO ( FRANJO ) KRALJA TOMISLAVA 025 08/12/1968
3155. VERIĆ ZDRAVKO ( MIJO ) VLADIMIRA NAZORA 057 20/12/1970
3156. VERIĆ MIROSLAV ( MIRKO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 002 24/04/1971
3157. VERIĆ ANTUN ( ANTUN ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 022 10/05/1972
3158. VERIĆ JAKOB ( JOSIP ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 014 22/11/1972
3159. VERIĆ MIRJANA ( ILIJA ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 025 24/06/1973
3160. VERIĆ MIRJANA ( ILIJA ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 025 24/06/1973
3161. VERIĆ SNJEŽANA ( MARIJAN ) KRALJA TOMISLAVA 025 19/01/1974
3162. VERIĆ ÐURO ( LOVRO ) KLASNO 006 24/03/1974
3163. VERIĆ NEDILKO ( MIJO ) VLADIMIRA NAZORA 057 09/06/1974
3164. VERIĆ JOSIP ( ANDRIJA ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 023 11/03/1976
3165. VERIĆ ŽELJKO ( JOSIP ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 014 21/12/1977
3166. VERIĆ JOSIP ( LOVRO ) KLASNO 006 11/01/1978
3167. VERIĆ JOSIP ( MATO ) KLADAVAC 010 15/11/1979
3168. VERIĆ ANKICA ( ILIJA ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 025 19/06/1980
3169. VERIĆ ANDRIJANA ( ANDRIJA ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 023 26/07/1980
3170. VERIĆ BRANKO ( ILIJA ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 025 22/01/1981
3171. VERIĆ IVICA ( MATO ) KLADAVAC 010 23/08/1982
3172. VERIĆ NATALIJA ( MIJO ) VLADIMIRA NAZORA 057 20/12/1982
3173. VERIĆ IVO ( LOVRO ) KLASNO 006 06/04/1983
3174. VERIĆ ÐURO ( MIRKO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 002 02/06/1983
3175. VERIĆ KATHARINA ( ÐURO ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 006 15/08/1984
3176. VERIĆ SANELA ( IVAN ) SAVSKA 028B 25/08/1984
3177. VERIĆ FRANJO ( MATO ) KLADAVAC 010 21/06/1985
3178. VERIĆ IVAN ( JOSIP ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 014 14/06/1986
3179. VERIĆ MARCO ( ÐURO ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 006 12/10/1986
3180. VERIĆ ANTONIO ( IVAN ) BRAĆE RADIĆA 026 12/06/1987
3181. VERIĆ ŽELJKO ( MATO ) KLADAVAC 010 04/07/1989
3182. VERIĆ VEDRANA ( IVAN ) BRAĆE RADIĆA 026 03/04/1990
3183. VERIĆ IGOR ( IVAN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 006 21/07/1992
3184. VERIĆ DALIBOR ( NEDJELJKO ) KRALJA TOMISLAVA 025 17/03/1993
3185. VERIĆ MANDA ( ILIJA ) JOSIPA MAÐARA ŠOLJE 011 27/06/1897
3186. VIĆ DJURO ( FRANJO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 044 30/06/1960
3187. VIĆ VERONIKA ( NIKOLA ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 044 29/05/1962
3188. VIĆ JOSIP ( ÐURO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 044 19/03/1980
3189. VIĆ IVANA ( ÐURO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 044 11/01/1984
3190. VIĆ VESNA ( ÐURO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 044 12/08/1988
3191. VIDAKOVIĆ IVO ( JOZO ) KRALJA TOMISLAVA 011 18/04/1919
3192. VIDAKOVIĆ IVKA ( AUGUSTIN ) KRALJA TOMISLAVA 011 20/01/1921
3193. VIRAG FRANJO ( MIJAT ) B.J. JELAČIĆA 027 08/10/1914
3194. VIRAG MATIJKA ( MIJO ) B.J. JELAČIĆA 027 08/09/1922
3195. VIRAG MATILJAK ( MIJO ) B.J. JELAČIĆA 027 08/09/1922
3196. VIRAG STANA ( JOZO ) LAZE 191 15/06/1929
3197. VIRAG ADAM ( ROZA ) LAZE 191 20/11/1943
3198. VIRAG MIJO ( FRANJO ) B.J. JELAČIĆA 027 22/08/1948
3199. VIRAG RUŽA ( MARIJA ) B.J. JELAČIĆA 027 08/04/1951
3200. VIRAG FRANJO ( FRANJO ) B.J. JELAČIĆA 027 05/05/1953--