Statistika

- klikni na foto za uvećanje -
slike ustupio Josip Lešić (adnađev)
Stanje duša na dan 31. prosinca 1993.
prikazano 3901 - 4000 od 4633

Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


PREZIME IME Ime oca ADRESA DATUM R.
3901. GREGOROVIĆ MAGDALENA ( STJEPAN ) VLADIMIRA NAZORA 043 16/07/1983
3902. GREGOROVIĆ MANDA ( MATO ) VLADIMIRA NAZORA 012 02/12/1923
3903. GREGOROVIĆ MANDA ( STJEPAN ) VLADIMIRA NAZORA 033 17/02/1924
3904. GREGOROVIĆ MANDA ( LUKA ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 062 08/05/1928
3905. GREGOROVIĆ MANDA ( IVO ) VLADIMIRA NAZORA 151 07/01/1929
3906. GREGOROVIĆ MANDA ( MARIJAN ) KRALJA TOMISLAVA 034 19/03/1930
3907. GREGOROVIĆ MANDA ( FRANJO ) B.J. JELAČIĆA 021 11/12/1931
3908. GREGOROVIĆ MANDA ( MARKO ) VLADIMIRA NAZORA 203 15/04/1941
3909. GREGOROVIĆ MANDA ( ANDRIJA ) VLADIMIRA NAZORA 025 15/05/1941
3910. GREGOROVIĆ MANDA ( IVAN ) KRALJA TOMISLAVA 048 01/09/1951
3911. GREGOROVIĆ MARICA ( MARIJAN ) VLADIMIRA NAZORA 279 07/02/1929
3912. GREGOROVIĆ MARIJA ( ANTUN ) LIPOVCI 314 16/08/1909
3913. GREGOROVIĆ MARIJA ( IVO ) VLADIMIRA NAZORA 121 17/06/1917
3914. GREGOROVIĆ MARIJA ( JAKOB ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 054 12/04/1922
3915. GREGOROVIĆ MARIJA ( ANTUN ) VLADIMIRA NAZORA 002 30/07/1926
3916. GREGOROVIĆ MARIJA ( ŽIMO ) VLADIMIRA NAZORA 211 30/08/1929
3917. GREGOROVIĆ MARIJA ( ANTUN ) ŠTITARSKA 008 04/09/1930
3918. GREGOROVIĆ MARIJA ( ALOJZIJA ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 025 12/09/1935
3919. GREGOROVIĆ MARIJA ( ANTUN ) MIJATA STOJANOVIĆA 026 31/10/1935
3920. GREGOROVIĆ MARIJA ( ADAM ) NOŽICE 106 27/06/1949
3921. GREGOROVIĆ MARIJA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 141 21/10/1953
3922. GREGOROVIĆ MARIJA ( BLAŽ ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 062 17/07/1958
3923. GREGOROVIĆ MARIJA ( FRANJO ) VLADIMIRA NAZORA 203 12/04/1965
3924. GREGOROVIĆ MARIJA ( ANTUN ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 098 25/06/1967
3925. GREGOROVIĆ MARIJA ( ANTUN ) SAJMIŠTE 022 07/01/1980
3926. GREGOROVIĆ MARIJA ( STJEPAN ) VLADIMIRA NAZORA 067 25/08/1982
3927. GREGOROVIĆ MARIJAN ( ILIJA ) VLADIMIRA NAZORA 367 03/12/1902
3928. GREGOROVIĆ MARIJANA ( STJEPAN ) VLADIMIRA NAZORA 043 16/04/1981
3929. GREGOROVIĆ MARTA ( BLAŽ ) VLADIMIRA NAZORA 257 20/07/1918
3930. GREGOROVIĆ MARTIN ( ANTUN ) VLADIMIRA NAZORA 141 27/10/1947
3931. GREGOROVIĆ MATIJA ( ŠIMUN ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 098 21/09/1938
3932. GREGOROVIĆ MATIJA ( ŠIMO ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 054A 20/02/1944
3933. GREGOROVIĆ MATIJA ( FRANJO ) LIPOVCI 291 22/09/1980
3934. GREGOROVIĆ MATKO ( ZVONKO ) VLADIMIRA NAZORA 249 16/01/1982
3935. GREGOROVIĆ MATO ( ANDRIJA ) KRALJA TOMISLAVA 034 07/07/1959
3936. GREGOROVIĆ MATO ( FRANJO ) VLADIMIRA NAZORA 203 07/02/1968
3937. GREGOROVIĆ MIJO ( LUKA ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 025 07/09/1931
3938. GREGOROVIĆ MIRJANA ( JOSIP ) VLADIMIRA NAZORA 211 02/05/1979
3939. GREGOROVIĆ MIRKO ( LOVRO ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 098 17/04/1962
3940. GREGOROVIĆ MIRKO ( ANTUN ) VLADIMIRA NAZORA 179 27/03/1968
3941. GREGOROVIĆ MIRKO ( ANTUN ) SAJMIŠTE 022A 11/11/1974
3942. GREGOROVIĆ MIRKO ( STJEPAN ) VLADIMIRA NAZORA 067 02/07/1978
3943. GREGOROVIĆ MIRO ( MARTIN ) VLADIMIRA NAZORA 141 04/02/1976
3944. GREGOROVIĆ NADA ( VLADIMIR ) VLADIMIRA NAZORA 025 01/06/1966
3945. GREGOROVIĆ NENAD ( MARIJA ) VLADIMIRA NAZORA 060 10/10/1979
3946. GREGOROVIĆ RENATA ( DRAŽEN ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 054 16/05/1993
3947. GREGOROVIĆ RUŽA ( LOVRO ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 081 04/06/1909
3948. GREGOROVIĆ STJEPAN ( JOSIP ) VLADIMIRA NAZORA 002 22/09/1919
3949. GREGOROVIĆ STJEPAN ( GRGA ) KRALJA TOMISLAVA 048D 25/07/1946
3950. GREGOROVIĆ STJEPAN ( ANTUN ) SAJMIŠTE 022A 03/08/1946
3951. GREGOROVIĆ STJEPAN ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 033 04/07/1953
3952. GREGOROVIĆ STJEPAN ( MIRKO ) VLADIMIRA NAZORA 020 01/12/1955
3953. GREGOROVIĆ ŠIMO ( ANDRIJA ) KRALJA TOMISLAVA 034 20/01/1955
3954. GREGOROVIĆ ŠIMO ( FRANJO ) LIPOVCI 291 22/08/1979
3955. GREGOROVIĆ TEREZIJA ( MIJO ) LIPOVCI 314 29/07/1934
3956. GREGOROVIĆ TEREZIJA ( ILIJA ) VLADIMIRA NAZORA 179 29/09/1934
3957. GREGOROVIĆ TOMISLAV ( MIRKO ) VLADIMIRA NAZORA 098 26/02/1989
3958. GREGOROVIĆ TOMISLAV ( MARKO ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 098 21/03/1990
3959. GREGOROVIĆ TOMO ( MATO ) LIPOVCI 314 03/03/1930
3960. GREGOROVIĆ VESNA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 031 25/02/1987
3961. GREGOROVIĆ VIOLETA ( MATO ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 054A 29/02/1972
3962. GREGOROVIĆ ZORKA ( MILE ) SAJMIŠTE 022A 19/04/1952
3963. GREGOROVIĆ ZVONIMIR ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 183 13/07/1958
3964. GREGOROVIĆ ŽELJKO ( MIJO ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 025 30/05/1966
3965. GREGOROVIĆ ŽELJKO ( JOSIP ) VLADIMIRA NAZORA 151 21/01/1976
3966. GRGIĆ ANA ( NIKOLA ) VLADIMIRA NAZORA 159 29/05/1915
3967. GRGIĆ ANA ( MATO ) VLADIMIRA NAZORA 291 17/04/1937
3968. GRGIĆ ANA ( MILE ) VLADIMIRA NAZORA 063 07/07/1988
3969. GRGIĆ ANKA ( ÐURO ) BRAĆE RADIĆA 017 19/04/1920
3970. GRGIĆ ANTO ( MARKO ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 011 28/12/1940
3971. GRGIĆ ANTO ( PETAR ) KALILO 000 21/08/1974
3972. GRGIĆ BARICA ( TOMA ) VLADIMIRA NAZORA 291 17/11/1965
3973. GRGIĆ BRANKO ( TOMO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 008 11/05/1973
3974. GRGIĆ DANIJEL ( JOSIP ) KLADAVAC 078 13/07/1992
3975. GRGIĆ DRAŽEN ( JOSIP ) VLADIMIRA NAZORA 377 15/09/1988
3976. GRGIĆ DUŠANKA ( MARKO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 008 20/03/1953
3977. GRGIĆ FRANKA ( STIPO ) B.J. JELAČIĆA 019 08/06/1936
3978. GRGIĆ FRANJO ( MILE ) VLADIMIRA NAZORA 377 29/02/1904
3979. GRGIĆ FRANJO ( JOSO ) KALILO 078 26/04/1935
3980. GRGIĆ IVAN ( JOSO ) B.J. JELAČIĆA 019 15/03/1943
3981. GRGIĆ IVAN ( LUKA ) VLADIMIRA NAZORA 143 05/09/1977
3982. GRGIĆ IVANA ( LUKA ) VLADIMIRA NAZORA 097 28/06/1974
3983. GRGIĆ IVO ( FRANJO ) KALILO 078 05/01/1969
3984. GRGIĆ JELA ( JURO ) BABOGREDSKE KOMPANIJE 011 05/05/1941
3985. GRGIĆ JOSIP ( LOVRO ) VLADIMIRA NAZORA 291 17/03/1960
3986. GRGIĆ JOSIP ( FRANJO ) KALILO 078 02/10/1964
3987. GRGIĆ JOSO ( MARKO ) JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 025 02/04/1961
3988. GRGIĆ JOZO ( PEJO ) SAVSKA 003 16/07/1948
3989. GRGIĆ JURO ( CVIJETKO ) VLADIMIRA NAZORA 107 10/07/1922
3990. GRGIĆ KATA ( PETAR ) VLADIMIRA NAZORA 018 27/03/1929
3991. GRGIĆ KATA ( IVO ) SAVSKA 003 16/10/1950
3992. GRGIĆ KATA ( MILE ) VLADIMIRA NAZORA 063 18/03/1984
3993. GRGIĆ KATICA ( MARKO ) SAJMIŠTE 017 27/01/1977
3994. GRGIĆ KATICA ( JOSIP ) KALILO 078 30/04/1989
3995. GRGIĆ LOVRO ( FRANJO ) VLADIMIRA NAZORA 291 09/03/1932
3996. GRGIĆ LOVRO ( JOSIP ) VLADIMIRA NAZORA 291 16/08/1932
3997. GRGIĆ LUKA ( MARIJAN ) VLADIMIRA NAZORA 097 15/01/1948
3998. GRGIĆ MARA ( JURO ) MIJATA STOJANOVIĆA 121 18/05/1945
3999. GRGIĆ MARIJA ( IVAN ) VLADIMIRA NAZORA 097 11/06/1953
4000. GRGIĆ MARIJA ( MARIJAN ) VLADIMIRA NAZORA 018 30/01/1955--