Statistika

- klikni na foto za uvećanje -
slike ustupio Josip Lešić (adnađev)
Stanje duša na dan 31. prosinca 1993.
prikazano 4501 - 4600 od 4633

Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


PREZIME IME Ime oca ADRESA DATUM R.
4501. MARTINOVIĆ RUŽA ( IVO ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 016 16/10/1948
4502. MARTINOVIĆ VJEKOSLAV ( PERO ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 016 06/12/1974
4503. MASLAREVIĆ RUŽA ( ILIJA ) NOŽICE 118B 01/02/1955
4504. MAŠIĆ HRVOJE ( ILIJA ) SAVSKA 003E 11/10/1991
4505. MAŠIĆ ILIJA ( MILE ) SAVSKA 003E 17/07/1960
4506. MAŠIĆ IVAN ( MILE ) SAJMIŠTE 044 12/06/1963
4507. MAŠIĆ JELICA ( MARIJAN ) SAVSKA 003E 01/01/1968
4508. MAŠIĆ KATA ( IVAN ) SAJMIŠTE 044 12/12/1936
4509. MAŠIĆ MARKO ( MILE ) SAJMIŠTE 044 06/07/1966
4510. MAŠIĆ SLAVEN ( ILIJA ) SAVSKA 000 08/10/1988
4511. MATAN BERNARDA ( ANTUN ) KRALJA TOMISLAVA 023 03/02/1972
4512. MATAN CHRISTIAN ( ZDRAVKO ) KRALJA TOMISLAVA 023 01/02/1992
4513. MATIĆ ANA ( IVAN ) KRALJA TOMISLAVA 038 30/07/1929
4514. MATIĆ ANA ( IVAN ) SAJMIŠTE 054 13/12/1933
4515. MATIĆ ANA ( IVAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 105 03/04/1955
4516. MATIĆ ANITA ( GRGA ) SAVSKA 001 14/09/1980
4517. MATIĆ ANTUN ( STJEPAN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 004 18/01/1929
4518. MATIĆ ANTUN ( MATO ) SAVSKA 000 11/02/1951
4519. MATIĆ ANTUN ( JOSIP ) B.J. JELAČIĆA 071 06/06/1957
4520. MATIĆ BRANKA ( ANTUN ) B.J. JELAČIĆA 071 24/02/1982
4521. MATIĆ DORIS ( ANTUN ) B.J. JELAČIĆA 071 30/07/1991
4522. MATIĆ ÐURÐICA ( ÐURO ) SAVSKA 018 17/06/1978
4523. MATIĆ ÐURO ( MATO ) SAVSKA 018D 20/03/1954
4524. MATIĆ ÐURO ( JOSIP ) B.J. JELAČIĆA 089 27/04/1964
4525. MATIĆ GJURGJA ( ANTUN ) VLADIMIRA NAZORA 015 20/04/1903
4526. MATIĆ GORAN ( ÐURO ) B.J. JELAČIĆA 089 27/11/1985
4527. MATIĆ GRGA ( MATO ) SAVSKA 001 29/06/1952
4528. MATIĆ ILIJA ( GRGA ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 134 27/07/1944
4529. MATIĆ ILIJA ( MATO ) SAVSKA 022 25/06/1947
4530. MATIĆ IVAN ( ANDRIJA ) MIJATA STOJANOVIĆA 105 18/11/1952
4531. MATIĆ IVAN ( MARKO ) SAJMIŠTE 032 24/06/1967
4532. MATIĆ IVAN ( ILIJA ) SAVSKA 022 27/01/1974
4533. MATIĆ IVANA ( IVAN ) SAJMIŠTE 032 10/01/1990
4534. MATIĆ IVICA ( MARIJAN ) SAVSKA 028 23/03/1969
4535. MATIĆ IVO ( IVAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 105 16/12/1975
4536. MATIĆ JANJA ( ÐURO ) B.J. JELAČIĆA 089 26/06/1929
4537. MATIĆ JANJA ( PEJO ) SAVSKA 001 12/02/1959
4538. MATIĆ JOSIP ( MARIJAN ) B.J. JELAČIĆA 089 26/03/1930
4539. MATIĆ JOSIP ( MARIJAN ) B.J. JELAČIĆA 079 14/08/1983
4540. MATIĆ JOSO ( MATO ) LIPOVCI 000 14/06/1941
4541. MATIĆ KATA ( MARKO ) SAJMIŠTE 032 17/10/1941
4542. MATIĆ KATARINA ( ANTUN ) B.J. JELAČIĆA 071 24/03/1986
4543. MATIĆ LJILJANA ( MARIJAN ) SAVSKA 028B 14/12/1973
4544. MATIĆ LJUBA ( TUNJO ) B.J. JELAČIĆA 089 24/05/1965
4545. MATIĆ LJUBICA ( MARTIN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 004 31/08/1930
4546. MATIĆ MANDA ( PAVO ) VLADIMIRA NAZORA 134 06/06/1915
4547. MATIĆ MANDA ( ÐURO ) SAVSKA 000 24/02/1921
4548. MATIĆ MARA ( FRANJO ) B.J. JELAČIĆA 069 20/10/1963
4549. MATIĆ MARIJA ( ANDRIJA ) VLADIMIRA NAZORA 059 23/03/1924
4550. MATIĆ MARIJAN ( MATO ) SAVSKA 028 17/06/1944
4551. MATIĆ MARIJAN ( JOSIP ) B.J. JELAČIĆA 089 23/05/1961
4552. MATIĆ MARIO ( MARIJAN ) B.J. JELAČIĆA 079 11/03/1985
4553. MATIĆ MARKO ( MIJO ) SAJMIŠTE 032 21/06/1940
4554. MATIĆ MATO ( ILIJA ) SAVSKA 022 07/12/1971
4555. MATIĆ MATO ( GRGA ) SAVSKA 001 07/01/1984
4556. MATIĆ MIRKO ( IVAN ) SAJMIŠTE 054 19/02/1960
4557. MATIĆ MLADEN ( ILIJA ) JOSIPA BLAŽEKOVIĆA 134 20/03/1979
4558. MATIĆ NEDJELJKA ( ILIJA ) SAVSKA 022 01/05/1977
4559. MATIĆ REZA ( MATO ) KRALJA TOMISLAVA 028 21/04/1923
4560. MATIĆ SLAVICA ( ILIJA ) SAVSKA 022 20/06/1970
4561. MATIĆ SLAVICA ( ZVONKO ) SAVSKA 028 20/10/1984
4562. MATIĆ SLAVKA ( PAVAO ) SAVSKA 028B 10/09/1942
4563. MATIĆ SLAVKO ( ILIJA ) SAVSKA 022 27/05/1975
4564. MATIĆ STANA ( MATO ) SAVSKA 022 08/07/1944
4565. MATIĆ STEVAN ( BOŽIDAR ) KRALJA TOMISLAVA 028 01/02/1938
4566. MATIĆ STJEPAN ( LOVRA ) VLADIMIRA NAZORA 087 27/12/1921
4567. MATIĆ SUZANA ( ÐURO ) B.J. JELAČIĆA 089 09/08/1990
4568. MATIĆ SVJETLANA ( DRAGAN ) SAJMIŠTE 032 15/12/1969
4569. MATIĆ TATJANA ( JOSIP ) B.J. JELAČIĆA 089 10/12/1965
4570. MATIĆ TENA ( IVAN ) SAJMIŠTE 032 11/04/1993
4571. MATIĆ TONI ( IVAN ) SAJMIŠTE 032 01/12/1991
4572. MATIĆ ZDRAVKO ( IVAN ) MIJATA STOJANOVIĆA 105 22/05/1974
4573. MATIĆ ZVONKO ( MARIJAN ) SAVSKA 028 09/04/1965
4574. MATOŠ BLAŽ ( ILIJA ) ILIRSKOG PREPORODA 009 17/01/1943
4575. MATOŠ IVICA ( BLAŽ ) ILIRSKOG PREPORODA 009 01/11/1968
4576. MATOŠ JOSIP ( BLAŽ ) ILIRSKOG PREPORODA 009 04/03/1970
4577. MATOŠ MANDA ( ANTO ) ILIRSKOG PREPORODA 009 04/04/1942
4578. MATOŠ MARICA ( BLAŽ ) ILIRSKOG PREPORODA 009 01/11/1968
4579. MATOŠ RUŽA ( BLAŽ ) ILIRSKOG PREPORODA 009 03/12/1966
4580. MATOŠ SNJEŽANA ( BLAŽ ) ILIRSKOG PREPORODA 009 05/06/1978
4581. MEŠČIĆ ANTO ( IVO ) MATIJE GUPCA 038 30/05/1972
4582. MEŠČIĆ IVICA ( ANTO ) MATIJE GUPCA 038 20/12/1993
4583. MEŠČIĆ KATA ( ŠIMO ) MATIJE GUPCA 038 07/12/1975
4584. METTELSIEFEN GORDANA ( MATO ) KLASNO 005 25/04/1969
4585. METTELSIEFEN SNJEŽANA ( MATO ) NOVO NASELJE 002 28/01/1973
4586. MIHALJEVIĆ BARICA ( ANTUN ) KLASNO 003 18/10/1955
4587. MIHALJEVIĆ IVAN ( MARKO ) KLASNO 003 16/04/1984
4588. MIHALJEVIĆ KATARINA ( MARKO ) KLASNO 003 13/02/1986
4589. MIHALJEVIĆ MARIJA ( KATICA ) VLADIMIRA NAZORA 033 16/06/1919
4590. MIHALJEVIĆ MARKO ( JOZO ) KLASNO 003 05/06/1952
4591. MIHALJEVIĆ MARKO ( MARKO ) KLASNO 003 07/10/1991
4592. MIHIĆ SLAVICA ( IVAN ) BANA IVANA MAŽURANIĆA 002B 05/05/1962
4593. MIHIĆ STJEPAN ( MATIJA ) KRALJA TOMISLAVA 024 18/11/1907
4594. MIHIĆ TEREZIJA ( ANTUN ) KRALJA TOMISLAVA 024 13/10/1918
4595. MIHOCI ANA ( BARTOL ) MATIJE GUPCA 028 30/08/1953
4596. MIHOCI MELITA ( STJEPAN ) MATIJE GUPCA 028 08/11/1974
4597. MIJIĆ-TUNJIĆ MARIJA ( JAKOB ) BERAVA 007 26/10/1935
4598. MILENKOVIĆ NENAD ( RADOSLAV ) NOVO NASELJE 007 10/06/1984
4599. MILIČEVIĆ KATA ( JURO ) LUČICA 154 04/11/1923
4600. MILIČIĆ DJURO ( JOSO ) BERAVA 199 09/04/1937--