Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1900. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 17340


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Aga Knežević 197801/01/0008 ž Mijo Mara Babić 683
2. Manda Lešić 18/10/1725 ž Lovro Manda 0
3. Luka Vuković 18/10/1725 m Mijo Marija 0
4. Manda Čobić 14/11/1725 ž Nikola Anka 0
5. Marijan Ilišević 13/01/1726 m Mijo Ana 0
6. Marijan Babić 14/01/1726 m Antun Manda 0
7. Marijan Knežević 14/01/1726 m Božo Helena 0
8. Marija Ilišević 17/01/1726 ž Božo Manda 0
9. Marija Kovačević 07/02/1726 ž Marko 0
10. Ivica Babić 03/03/1726 m Ðuro Lucija 0
11. Jakob Štivić 03/03/1726 m Petar Marica 0
12. Matija Vuković 03/03/1726 m Marko Marta 0
13. Franca Verić 05/03/1726 ž Franjo Kata 0
14. Franjo Čobić 11/10/1733 m Bartol Lucija 0
15. Ruža Knežević 11/10/1733 ž Toma Marija 0
16. Luka Petričević 25/10/1733 m Ilija Manda 0
17. Lucija Verić 25/10/1733 ž Franjo Kata 0
18. Kata Verić 25/10/1733 ž Nikola Marija 0
19. Šimun Kedačić 28/10/1733 m Mijo Ana 0
20. Martin Lešić 08/11/1733 m Ilija Marija 0
21. Mijo Lešić 24/11/1733 m Pavo Anka 0
22. Kata Čivić 27/11/1733 ž Marijan Ana 0
23. Ambrozije Knežević 18/12/1733 m Ðuro Ivica 0
24. Anastazija Babić 22/12/1733 ž Antun Marija 0
25. Pola Kedačić 22/01/1734 ž Antun Anka 0
26. Blaž Vuković 01/02/1734 m Toma Marija 0
27. Eva Gregorović 14/02/1734 ž Mato Petra 0
28. Helena Lešić 16/02/1734 ž Lovro Kata 0
29. Ivica Lešić 20/02/1734 ž Andrija Klara 0
30. Ruža Babić 23/02/1734 ž Šimun Ana 0
31. Koleta Vuković 23/02/1734 ž Antun Uršula 0
32. Ruža Gregorović 25/07/1734 ž Šimun Ana 0
33. Kristina Mišković 25/07/1734 ž Marko Manda 0
34. Klara Stojanović 07/08/1734 ž Blaž Anka 0
35. Lovro Stojanović 07/08/1734 m Petar Ana 0
36. Bartol Stojanović 11/08/1734 m Nikola Ana 0
37. Dominik Knežević 03/10/1734 m Nikola Kata 0
38. Dominik Knežević 31/10/1734 m Bartol Ana 0
39. Karlo Kopić 31/10/1734 m Franjo Manda 0
40. Mirko Kopić 31/10/1734 m Ivan Anka 0
41. Kola Vuković 06/03/1735 ž Bartol Đurđa 0
42. Mato Stivaničević 09/03/1735 m Antun Anđa 0
43. Luka Knežević 25/04/1735 m Petar Manda 0
44. Ivica Čivić 05/06/1735 ž Petar Franca 0
45. Bartol Vuković 24/11/1737 m Šimun Lucija 0
46. Petar Gregorović 15/04/1738 m Petar Marija 0
47. Kata Kedačić 12/07/1738 ž Antun Stana 0
48. Nikola Stojanović 29/07/1738 m Ana Luca 0
49. Petar Knežević 12/08/1738 m Petar 0
50. Ilija Vuković 24/08/1738 m Antun Lucija 0
51. Marko Vuković 24/08/1738 m Antun Lucija 0
52. Augustin Štivić 08/09/1738 m ? Ana 0
53. Ruža Stojanović 10/09/1738 ž Bartol 0
54. Uršula Babić 28/09/1738 ž Antun Ana 0
55. Petar Knežević 28/09/1738 m Ana Ana 0
56. Martin Lešić 10/10/1738 ž Antun Kata 0
57. Petra Knežević 18/01/1739 ž Ana Ana 0
58. Ana Terzić 20/02/1739 ž Ana Helena 0
59. Petar Stivaničević 06/08/1739 m Lovro Ivica 0
60. Luka Knežević 28/08/1739 m Antun Manda 0
61. Đuro Čivić 01/09/1739 m Mato Lucija 0
62. Angela Vlaović 01/09/1739 ž Antun Kata 0
63. Mijo Vuković 14/09/1739 m Pavo Anđa 0
64. Antun Knežević 28/09/1739 m Šimun Ana 0
65. Marija Lešić 13/10/1739 ž Martin Manda 0
66. Kata Krnić 18/10/1739 ž Antun Lucija 0
67. Luka Matić 18/10/1739 m Marijan Lucija 0
68. Ruža Čivić 03/11/1739 ž Antun Lucija 0
69. Šimun Kedačić 03/11/1739 m Martin Anđa 0
70. Marija Kedačić 06/11/1739 ž Josip Klara 0
71. Šimun Vuković 06/11/1739 m Tome Marija 0
72. Šimun Čivić 08/11/1739 m Blaž Ana 0
73. Đuro Čivić 08/11/1739 m Ivan Marija 0
74. Nikola Vuković 08/11/1739 m Toma Marija 0
75. Manda Gregorović 09/11/1739 ž Mato Ana 0
76. Kata Kedačić 06/12/1739 ž Ivan Marija 0
77. Vinko Stojanović 28/01/1740 m Andrija Stošija 0
78. Marija Vuković 29/01/1740 ž Stjepan Kata 0
79. Matija Gregorović 04/03/1740 m Jakob Anka 0
80. Ivan Knežević 01/05/1740 m Filip Kata 0
81. Kata Gregorović 20/06/1740 ž Stjepan Kata 0
82. Vinko Lešić 26/06/1740 m Bartol Đurđa 0
83. Marko Babić 08/07/1740 m Martin Ruža 0
84. Lucija Stojanović 20/10/1740 ž Blaž Anka 0
85. Marija Gregorović 02/02/1741 ž Ilija Franca 0
86. Đuro Kopić 12/02/1741 m Marijan Marija 0
87. Đuro Lešić 12/02/1741 m Abram Manda 0
88. Karlo Lešić 12/02/1741 m Ivan Marija 0
89. Marta Kotorac 13/02/1741 ž Ilija Anđa 0
90. Bono Stojanović 16/03/1741 m Mijo 0
91. Božo Vuković 16/03/1741 m Stjepan Klara 0
92. Anastazija Vuković 23/04/1741 ž Andrija Klara 0
93. Antun Knežević 20/10/1741 m Šimun Ana 0
94. Antun Krnić 22/10/1741 m Pavo Manda 0
95. Manda Verić 22/10/1741 ž Ana Kata 0
96. Ivan Knežević 01/11/1741 m Ana Ana 0
97. Ilija Vlaović 01/11/1741 m Šimun Manda 0
98. Gregor Stojanović 02/03/1742 m Blaž Stana 0
99. Marko Knežević 08/04/1742 m Ðuro Ivica 0
100. Manda Lešić 03/06/1742 ž Abram Manda 0