Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Manda Lešić 18/10/1725 ž Lovro Manda 0
2. Luka Vuković 18/10/1725 m Mijo Marija 0
3. Manda Čobić 14/11/1725 ž Nikola Anka 0
4. Marijan Ilišević 13/01/1726 m Mijo Ana 0
5. Marijan Babić 14/01/1726 m Antun Manda 0
6. Marijan Knežević 14/01/1726 m Božo Helena 0
7. Marija Ilišević 17/01/1726 ž Božo Manda 0
8. Marija Kovačević 07/02/1726 ž Marko 0
9. Ivica Babić 03/03/1726 ž Ðuro Lucija 0
10. Jakob Štivić 03/03/1726 m Petar Marica 0
11. Matija Vuković 03/03/1726 m Marko Marta 0
12. Franca Verić 05/03/1726 ž Franjo Kata 0
13. Franjo Čobić 11/10/1733 m Bartol Lucija 0
14. Ruža Knežević 11/10/1733 ž Tomo Marija 0
15. Luka Petričević 25/10/1733 m Ilija Manda 0
16. Lucija Verić 25/10/1733 ž Franjo Kata 0
17. Kata Verić 25/10/1733 ž Nikola Marija 0
18. Šimun Kedačić 28/10/1733 m Mijo Ana 0
19. Martin Lešić 08/11/1733 m Ilija Marija 0
20. Mijo Lešić 24/11/1733 m Pavao Anka 0
21. Kata Čivić 27/11/1733 ž Marijan Ana 0
22. Ambrozije Knežević 18/12/1733 m Ðuro Ivica 0
23. Anastazija Babić 22/12/1733 ž Antun Marija 0
24. Pola Kedačić 22/01/1734 ž Antun Anka 0
25. Blaž Vuković 01/02/1734 m Tomo Marija 0
26. Eva Gregorović 14/02/1734 ž Mato Petra 0
27. Helena Lešić 16/02/1734 ž Lovro Kata 0
28. Ivica Lešić 20/02/1734 ž Andrija Klara 0
29. Ruža Babić 23/02/1734 ž Šimun Ana 0
30. Kola Vuković 23/02/1734 ž Antun Uršula 0
31. Ruža Gregorović 25/07/1734 ž Šimun Ana 0
32. Kristina Mišković 25/07/1734 ž Marko Manda 0
33. Klara Stojanović 07/08/1734 ž Blaž Anka 0
34. Lovro Stojanović 07/08/1734 m Petar Ana 0
35. Bartol Stojanović 11/08/1734 m Nikola Ana 0
36. Dominik Knežević 03/10/1734 m Nikola Kata 0
37. Dominik Knežević 31/10/1734 m Bartol Ana 0
38. Karlo Kopić 31/10/1734 m Franjo Manda 0
39. Imra Kopić 31/10/1734 m Ivan Anka 0
40. Kola Vuković 06/03/1735 ž Bartol Đurđa 0
41. Mato Stivaničević 09/03/1735 m Antun Anđa 0
42. Luka Knežević 25/04/1735 m Petar Manda 0
43. Ivica Čivić 05/06/1735 ž Petar Franca 0
44. Bartol Vuković 24/11/1737 m Šimun Lucija 0
45. Petar Gregorović 15/04/1738 m Petar Marija 0
46. Kata Kedačić 12/07/1738 ž Antun Stana 0
47. Nikola Stojanović 29/07/1738 m Antun Lucija 0
48. Petar Knežević 12/08/1738 m Petar 0
49. Ilija Vuković 24/08/1738 m Antun Lucija 0
50. Marko Vuković 24/08/1738 m Antun Lucija 0
51. Augustin Štivić 08/09/1738 m ? Ana 0
52. Ruža Stojanović 10/09/1738 ž Bartol 0
53. Uršula Babić 28/09/1738 ž Antun Ana 0
54. Petar Knežević 28/09/1738 m Ana Ana 0
55. Martin Lešić 10/10/1738 ž Antun Kata 0
56. Petra Knežević 18/01/1739 ž Ana Ana 0
57. Ana Terzić 20/02/1739 ž Ana Helena 0
58. Petar Stivaničević 06/08/1739 m Lovro Ivica 0
59. Luka Knežević 28/08/1739 m Antun Manda 0
60. Đuro Čivić 01/09/1739 m Mato Lucija 0
61. Angela Vlaović 01/09/1739 ž Antun Kata 0
62. Mijo Vuković 14/09/1739 m Pavao Anđa 0
63. Antun Knežević 28/09/1739 m Šimun Ana 0
64. Marija Lešić 13/10/1739 ž Martin Manda 0
65. Kata Krnić 18/10/1739 ž Antun Lucija 0
66. Luka Matić 18/10/1739 m Marijan Lucija 0
67. Ruža Čivić 03/11/1739 ž Antun Lucija 0
68. Šimun Kedačić 03/11/1739 m Martin Anđa 0
69. Marija Kedačić 06/11/1739 ž Josip Klara 0
70. Šimun Vuković 06/11/1739 m Tomo Marija 0
71. Šimun Čivić 08/11/1739 m Blaž Ana 0
72. Đuro Čivić 08/11/1739 m Ivan Marija 0
73. Nikola Vuković 08/11/1739 m Tomo Marija 0
74. Manda Gregorović 09/11/1739 ž Mato Ana 0
75. Kata Kedačić 06/12/1739 ž Ivan Marija 0
76. Vinko Stojanović 28/01/1740 m Andrija Stošija 0
77. Marija Vuković 29/01/1740 ž Stjepan Kata 0
78. Matija Gregorović 04/03/1740 m Jakob Anka 0
79. Ivan Knežević 01/05/1740 m Filip Kata 0
80. Kata Gregorović 20/06/1740 ž Stjepan Kata 0
81. Vinko Lešić 26/06/1740 m Bartol Đurđa 0
82. Marko Babić 08/07/1740 m Martin Ruža 0
83. Lucija Stojanović 20/10/1740 ž Blaž Anka 0
84. Marija Gregorović 02/02/1741 ž Ilija Franca 0
85. Đuro Kopić 12/02/1741 m Marijan Marija 0
86. Đuro Lešić 12/02/1741 m Abram Manda 0
87. Karlo Lešić 12/02/1741 m Ivan Marija 0
88. Marta Kotorac 13/02/1741 ž Ilija Anđa 0
89. Bono Stojanović 16/03/1741 m Mijo 0
90. Božo Vuković 16/03/1741 m Stjepan Klara 0
91. Anastazija Vuković 23/04/1741 ž Andrija Klara 0
92. Antun Knežević 20/10/1741 m Šimun Ana 0
93. Antun Krnić 22/10/1741 m Pavao Manda 0
94. Manda Verić 22/10/1741 ž Ana Kata 0
95. Ivan Knežević 01/11/1741 m Ana Ana 0
96. Ilija Vlaović 01/11/1741 m Šimun Manda 0
97. Gregor Stojanović 02/03/1742 m Blaž Stana 0
98. Marko Knežević 08/04/1742 m Ðuro Ivica 0
99. Manda Lešić 03/06/1742 ž Abram Manda 0
100. Ivica Stojanović 03/06/1742 ž Božo Manda 0