Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 1 - 100 od 17080


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Antun Knežević 198130/12/1898 m Antun Lukra Verić 175 Mačkovi
2. đula Katušić 199330/12/1898 ž Ivo Manda Katušić 89 Bajkanovi
3. Pavo štivić 29/12/1898 m David Marija Verić 122 Zečevi
4. Božidar Kopić 198128/12/1898 m đuro Marija Babić 371
5. Adam Lešić 24/12/1898 m Antun Marija Lučić 4 Pištini
6. Eva Vuko 21/12/1898 ž Luka Marija Mišković 111 Bubanovi
7. Eva Babić 19/12/1898 ž Josip Anka Vuković 617
8. Eva Lučić 197518/12/1898 ž Grga Martinka Stojanović 765 brdarića
9. Tomo Kedačić 13/12/1898 m Nikola Ruža Vuković 3
10. Lucija Knežević 13/12/1898 ž Josip Marija Miler 298 Šestini
11. Mirko Serfezi 08/12/1898 m Marija Serfezi 0
12. Marijan Stojanović 07/12/1898 m đuro Franca Ilišević 155
13. Marija Janković 29/11/1898 ž Marijan Marija Verić 361
14. Andrija Kedačić 197027/11/1898 m Gašpar Kata Vuković 393 Drcini
15. Kata Krnić 24/11/1898 ž Mato Martinka Stojanović 146 Vinkovi
16. Kata Gregorović 23/11/1898 ž Antun Lukra šokčević 543
17. Martin Verić 195707/11/1898 m živko Lucija Lučić 544 Ivančevi
18. Zdenka Berić 197427/10/1898 ž Ivka Grgurević 0
19. šimun Verić 26/10/1898 m Mijo Ruža Verić 55
20. šimun Gregorović 24/10/1898 m đuro Franca Kopić 543
21. Manda Gregorović 198121/10/1898 ž šimo Lukra Stojanović 96 bibini
22. Olga Blašković 03/10/1898 ž Hinko Eva Domac 0
23. Kata Kopić 30/09/1898 ž Marijan Mara Lešić 795 Bonini
24. Anka Gerard 19830/09/1898 ž Stjepan Eva Wolf 0
25. Matijka Vuković 195121/09/1898 ž Ilija Marija Kokanović 135
26. Matijka Vuković 18/09/1898 ž Mijo Anka Lešić 345
27. Bartol Stojanović 09/09/1898 m Mato đurđa Kedačić 679 Kundrini
28. Mato Babić 04/09/1898 m Martin Manda Vuković 749 Joseilini
29. Anka Terzić 24/08/1898 ž Franjo Marija Vuković 882
30. Stjepan đaković 195118/08/1898 m živko Matijka Babić 888
31. Stjepan Milošević 14/08/1898 m Ivan Jozija Krnić 726
32. Lovro čivić 07/08/1898 m Ivo Manda Vuković 449 davidovi
33. Ana đaković 22/07/1898 ž Marijan Kata šunić 64 Lukića
34. Ana Lešić 14/07/1898 ž Joso Marija Gregorović 24 Ulini
35. Marija Stojanović 197114/07/1898 ž Stjepan Ruža Babić 153 Kundrini
36. Zlatka Vrtarić 13/07/1898 ž Ivan Katica Vuljak 297
37. Ilija Komora 195002/07/1898 m Mijo Kata Bošnjak 268
38. Pavo Stojanović 30/06/1898 m Ivan Marija Gregorović 129 Andrijaševi
39. Pavo Gregorović 28/06/1898 m Ilija Sofa Lešić 798
40. Marija Knežević 197611/06/1898 ž Franjo Kata Knežević 162 Matokovi
41. Antun Kovačević 197310/06/1898 m Blaž Marija šokčević 44
42. Kata Katušić 24/05/1898 ž Ilija Bara Kopić 509
43. Ferdo šagodić 22/05/1898 m Ferda Kata Tomerle 563
44. Manda Knežević 195312/05/1898 ž Marijan Petra Terzić 824 kuzmanićevi
45. Ivan Vuković 11/05/1898 m Mato Anka Petričević 109 Davidovi
46. Franjo Kopić 09/05/1898 m Ilija Marija Gregorović 181 Župarini
47. Janja Gregorović 198418/04/1898 ž Mijo Marija Užarević 43 Matini
48. Manda Kopić 195713/04/1898 ž Mijo Kata Jarić 375
49. Marija đanija 12/04/1898 ž Antun Stana Brajković 0
50. đuro čivić 11/04/1898 m Marijan Ivka Vuković 654
51. đula đaković 10/04/1898 ž Vinko Marija Stojšić 435
52. Eva Petričević 195410/04/1898 ž Luka Marija čivić 439 Nedini
53. Marija Vuković 197309/04/1898 ž Silvester Marija Bačić 567
54. Marija Verić 07/04/1898 ž Lovro Marta Matuzović 370 Ivančevi
55. Klara Stojanović 197121/03/1898 ž Franjo Kata Vuković 163 Filini
56. đuro Stojanović 194612/03/1898 m žaverije Ruža Matić 204 Andrićevi
57. Jozija Gregorović 197501/03/1898 ž Franjo Marija Fekete 384
58. Grga Lešić 195726/02/1898 m Fabijan Kata Knežević 103 Čikića
59. Petar Golubović 23/02/1898 m Petar Filka Lukačić 0
60. Matijka Babić 197020/02/1898 ž Imra Marija Babić 68 Joseilina
61. Ruža šokčević 197615/02/1898 ž Stjepan Kata Vuković 57
62. đula Delić 14/02/1898 ž đuro Matijka Kedačić 221
63. Mato Ilišević 195613/02/1898 m Marko Marga Benaković 581 gluvakovi
64. Mato Leninger 12/02/1898 m Viktor Julka Blažek 202
65. Valeta Stivaničević 09/02/1898 m Stanko Anka Pavljen 548
66. Pavo Verić 25/01/1898 m Ivo Ruža Kopić 689
67. Marija Matić 24/01/1898 ž Blaž Bara Varzić 35
68. Vladislav Stjepančević 23/01/1898 m Antun Marija Szabo 0
69. Marijan Kopić 18/01/1898 m Grga Franca Mišković 827 pranjini
70. Marijan Verić 197614/01/1898 m Ilija Janja Kopić 173 Basuljevi
71. Pavo Stojanović 14/01/1898 m Mato Marija Weber 497 Andrijaševi
72. Antun Knežević 13/01/1898 m Josip Martinka Kopić 65
73. Pavo Petričević 06/01/1898 m Antun Marija Vuković 187 Nedini
74. Pavo Krnić 04/01/1898 m šimo Matijka đaković 447
75. Antun Knežević 02/01/1898 m Gašpar Manda čule 788
76. Fabijan Stojanović 02/01/1898 m Mijo Bara čivić 152 Pavini
77. Terza Vuković 25/12/1897 ž đuro Lukra Stojanović 416
78. Tomo Ilišević 198618/12/1897 ž đuro đurđa Kokanović 582 Gluvakovi
79. Adam Gregorović 13/12/1897 m Lovro Eva Knežević 558 Bibini
80. Lucija Stojšić 12/12/1897 ž Josip Anka Stojanović 102 Stošića
81. Franjo Gregorović 197502/12/1897 m Jakob Marija Verić 340 Uvalini
82. Stjepan Vuković 28/11/1897 m Mato Franca Lešić 253 Marinovi
83. Andrija Kopić 196828/11/1897 m Stjepan Marija čivić 612 Ivandulini
84. Kata đaković 196721/11/1897 ž Lovro Marija Knežević 64 Lukića
85. Mato Vuković 195718/11/1897 m Gabro Marija štivić 199 Davidovi
86. Kata Vuković 14/11/1897 ž šimo Marija Dimšić 311 Petrovi
87. Martin Lešić 194809/11/1897 m Ilija Marija Petričević 250
88. Manda čivić 197008/11/1897 ž Ilija Lukra Knežević 34 Šakini
89. Bara Vuković 196828/10/1897 ž Mato Manda Knežević 676 lošini
90. Mato Vuković 17/10/1897 m đuro Marija Vuković 12 Čepretići
91. Luka Vuković 197714/10/1897 m Joso Marija Kedačić 45
92. Marija Kopić 196328/09/1897 ž Luka Kata Babić 612 Ivandulini
93. Franca Vuković 27/09/1897 ž Imra Manda Meštrić 116 Ludovikovi
94. Franjo Salaj 196824/09/1897 m đuro Julka Kolin 0
95. Mato Kopić 14/09/1897 m Joso Ivica Kopić 706
96. Franjo Ivančić 11/09/1897 m Imra Julka Ivanović 0
97. Marijan Kedačić 08/09/1897 m živko Eva Lučić 0
98. Mato Verić 07/09/1897 m Josip Amalija Bošnjak 0
99. Marija Babić 31/08/1897 ž Stjepan Kata Kopić 336 Antolovi
100. Ivan Kopić 27/08/1897 m Imra Kata Stojanović 212 Karlićevi