Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Ivo Verić † 1929.1915. m Jakob Sofija Kopić 173855 basuljevi
Toma Babić 1915. m Antun Matijka Babić 336729 Antolovi
Marija Vuković 1915. ž Mato Marija Kocić 133 Grgičini
Kata Kopić † 1980.1915. ž Đuro Marija Babić 80
Marija Fastić 1915. ž Marko Marija Bošnjak 566
Vatroslav Kedačić 1915. m Ilija Matijka Lešić 0
Jelisava Pfaff 1915. ž Đuro Jozija Petrišić 0
Ruža Kopić 1915. ž Franjo Aga Kopić 209 Marijančevi
Manda Bačić † 1917.1915. ž Jakob Marija Kopić 28573
Kata Verić 1915. ž Josip Marija Mišković 540 Zurkini
Mato Vuković † 1916.1915. m Mato Manda Knežević 188676 lošini
Ivan Ganzz 1915. m Ivan Elizabeta Schneider 0
Ruža Katušić † 1952.1915. ž Lovro Mara Babić 485
Milan šarić † 1915.1915. m Stjepan Marija čop 297
Mato Kedačić † 1916.1915. m Marko Kata Vuković 83
Matija Verić † 1975.1915. m Ilija Jozija Čivić 170658 šćepanovi
Marija Ilišević † 1916.1915. ž Ilija Marija Milošević 139582 gluvakovi
Ruža Lešić † 1962.1915. ž Šimun Manda Šokčević 402 Kimalovi
Stjepan Milošević † 1955.1915. m Andrija Marija Katušić 335785 Klecini
Klara Vuković † 1915.1915. ž Antun Franca Kocić 554 grgičini
Marija Vuković 1915. ž Marko Sofija Štivić 109 Davidovi
Marija Gregorović † 1984.1915. ž Ilija Matijka Babić 558 bibini
Pavao Čivić 1915. m Pavao Petra Bule 124621 Puzini
Marija Gregorović † 1915.1915. ž Jakob Kata Babić 467
Manda Verić 1915. ž Marko Anka Stojanović 433 Ivančevi
Ivo Knežević † 1915.1915. m Bartol Marija Verić 317917 todorovi
Ivo Katušić † 1949.1915. m Stanko Aga Blaženović 896 Rvatovi
Kata Milošević 1915. ž Andrija Ivica Kedačić 251 Bošnjakovi
Ana Čivić † 1995.1915. ž Nikola Franca Stojšić 143
Ivo Stojanović † 1929.1915. m Mato Marija Weber 497 andrijaševi
Marija Petričević † 1982.1915. ž Franjo Matijka Krnić 119 Nedini
Mato Lučić † 1943.1915. m Josip Manda Vuković 108765 brdarića
Kata Kopić † 1917.1915. ž Tomo Manda Knežević 94
Kata Kedačić † 1916.1915. ž Vinko Đurđa Kladarić 9
Đuro Babić 1915. m Mato Matijka Knežević 179575 Pejini
Aga Stojanović † 1959.1915. ž Nikola Matijka Kedačić 215892 đurini
Franca Babić † 1953.1915. ž Stanko Stana Babić 69 šapilovi
Pavao Verić † 1942.1915. m Pavao Marija Matić 433 Ivančevi
Đuro Kedačić † 1916.1915. m Antun Jozija Krnić 258
Stjepan Milošević † 1915.1915. m Andrija Anka Vuković 7932 licitarovi
Eva Mišković † 1916.1915. ž Marijan Marija Katušić 542 Aleksini
Franjo Verić † 1977.1915. m Ivan Bara Babić 178 šumarovi
Marija Gregorović † 1915.1915. ž Antun Anka Vuković 553
Đuro Mišković † 1915.1915. m Mato Lucija Kokanović 118 Aleksini
Manda Kopić † 1917.1915. ž Bartol Marija Stivaničević 219 rokići
Grga Stojanović 1915. m Adalbert Mara Čivić 472 alepovi
Jozija Katušić 1915. ž Mijo Stana Babić 242 katušića
Grga Stojanović † 1985.1915. m Franjo Kata Čivić 440 domenikini
Marta Knežević † 1938.1915. ž Stjepan Sofija Verić 93
Toma Vuković 1915. m Antun Kata Nikolić 127661 lazini
Matija Meteš 1915. m Stjepan Kata Dahm 0
Ruža Stojanović † 1915.1915. ž Ivan Marija Gregorović 129 andrijaševi
Matijka Stivaničević 1915. ž Blaž Manda Petričević 556644 Anđini
Ana Vuković † 1922.1915. ž Mijo Marija Fišer 0
Đuro Vuković † 1953.1915. m Đuro Anka Knežević 311 Petrovi
Ilija Stivaničević † 1995.1915. m Ilija Franca Kopić 51782 Jozići
Manda Đaković † 1918.1915. ž Valentin Kata Babić 359
Đuro Babić † 1977.1915. m Đuro Lukra Vuković 68 Joseilini
Marija Ilišević † 1930.1915. ž Blaž Ana Stojanović 138 glišini
Franjo Kopić 1915. m Đuro Kata Stivaničević 326 Rokići
Ana Knežević † 1916.1915. ž Mijo Eva Katušić 390 Šestini
Šimun Gregorović † 1980.1915. m Stjepan Marija Babić 40 Pejini
Kata Kopić † 1915.1915. ž Anka Kopić 401 Marijančevi
Marija Kedačić 1915. ž Matijka Kedačić 625 Drcini
Antun Gregorović † 1982.1915. m Ilija Matijka Katušić 40 Pejini
Marija Krnić 1915. ž Ivan Kata Babić 146 Vinkovi
Emilija šadek † 1970.1915. ž Andrija Paulina Koržinek 380
Manda Kopić † 1990.1915. ž Antun Aga Radočaj 320
Mato Petričević † 1993.1915. m Mato Franca Kedačić 396 Nedini
Marija Matić † 1916.1914. ž Đuro Ana Kobaš 0
Eva Stojanović † 1972.1914. ž Ilija Anka Kotorac 27 Brnjakovi
Josip Spaić 1914. m Martin Mara šokičić 0
Marija Đaković † 1996.1914. ž Šimun Bara Kopić 64 Lukića
Bara Vlaović 1914. ž Andrija Manda Martinović 198
Andrija Stojanović † 1985.1914. m Ivan Ljudmila Oster 189
Stjepan Štivić † 1915.1914. m Stjepan Manda Petričević 280819 zečevi
Kata Babić † 1916.1914. ž Ivan Đula Knežević 62691 Markovi
Mara Brajković 1914. ž Stjepan Jaga šajnović 0
Franjo Vuković † 1944.1914. m Šimun Kata Babić 504 grgičini
Ivan Miller 1914. m Antun Terezija Hartman 0
Šimun Kedačić † 1918.1914. m Marko Marija Vuković 324 pinjakovi
Kata Verić † 1914.1914. ž Antun Marija Vuković 166 Čolini
Kata Terzić 1914. ž Franjo Mara Vuković 97
Luka Lešić † 1917.1914. m Antun Kata Štivić 4 Pištini
Terezija Šokčević † 1995.1914. ž Andrija Franca Kopić 57
Josip Knežević † 1915.1914. m Matijka Knežević 165 Belovi
Franjo Čivić † 1991.1914. m Vinko Marija Kopić 653 pridragovi
Ivan Babić † 1982.1914. m Đuro Marija Gregorović 383 Frćkovi
Franca Katušić † 1914.1914. ž Gabro Kata Breškić 139 Gluvakovi
Franjo Kopić † 1915.1914. m Ivan Kata Verić 78609 Pulini
Franjo Babić † 1990.1914. m Imra Kata Petričević 383 Frćkovi
Matijka Stivaničević † 1995.1914. ž Ivan Marija Varzić 71 Lisičini
Matijka Čivić 1914. ž Martin Marija Marcikić 124 Puzini
Mijo Babić † 1917.1914. m Roko Ivica Stojanović 383 Frćkovi
Marija Babić 1914. ž Franjo Kata Kopić 337 brečkovi
Mato Kopić † 1988.1914. m Đuro Marija Babić 80
Mijo Vuković 1914. m Mijo Kata Štivić 11614 Bubanovi
Andrija Kopić 1914. m Andrija Eva Vuković 669827 Pranjini
Marija Stojanović † 1995.1914. ž Grga Kata Babić 204 Andrićevi
Bara Vuković 1914. ž Antun Franca Kopić 554 grgičini
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge