Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1900. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 17340


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. ? Lešić 15/07/1858 ž Božo Bara Kovačević 26
2. ? Stojanović 24/11/1866 m Stanko Kata Lešić 27 Brnjakovi
3. ? Knežević 06/12/1873 ž Ivan Bara Lešić 298 Šestini
4. ??eka ??ković 01/05/1791 ž Mato Ana Vlaović 0
5. Abram Vuković 21/11/1811 m Antun Eva Stojanović 0
6. Abram Babić 08/01/1812 m Krsta Ana Kladarić 0
7. Adalbert Katušić 22/04/1764 m Pavo Manda 0
8. Adalbert Kopić 03/04/1766 m Marijan Kata Vuković 0
9. Adalbert Stojanović 29/01/1773 m Mato Stana Vuković 0
10. Adalbert Vuković 22/04/1779 m Petar Marija Topalović 0
11. Adalbert Vuković 29/03/1785 m Antun Marta Babić 0
12. Adalbert Vugić 22/04/1789 m Stjepan Manda ćosić 0
13. Adalbert Kedačić 18/04/1792 m Marko Ana Lučić 0
14. Adalbert Biuklić 08/03/1794 m Mato Marija Lešić 0
15. Adalbert Babić 23/04/1796 m Pavo Ivica Vuković 0
16. Adalbert Čivić 09/04/1799 m Josip Sofija Knežević 0
17. Adalbert Lešić 10/04/1803 m Šimun Aga Stojanović 0
18. Adalbert Petričević 12/04/1804 m Gašpar Justina Kadić 0
19. Adalbert Knežević 17/04/1804 m Marijan Marija Gregorović 0
20. Adalbert Čivić 19/04/1804 m Augustin Delfa Kopić 0
21. Adalbert Stojanović 23/04/1804 m Luka Đula Gregorović 0
22. Adalbert Vuković 31/03/1806 m Mato Terezija Lešić 0
23. Adalbert Vuković 11/04/1807 m Ivan Đula Stojanović 0
24. Adalbert Verić 12/04/1808 m Pavo Cecilija Gregorović 0
25. Adalbert Verić 12/04/1808 m Antun Petra Lešić 0
26. Adalbert Đaković 21/04/1811 m Nikola Jozefa Lešić 0
27. Adalbert Knežević 16/04/1814 m Ðuro Kata Lešić 0
28. Adalbert Đaković 21/06/1816 m Alojzije Kata Kopić 0
29. Adalbert Stojanović 07/04/1817 m Leopold Pola Vuković 0
30. Adalbert Knežević 28/08/1817 m Šimun Elisabeta Kobašević 0
31. Adalbert Biuklić 26/03/1818 m Antun Ana Vuković 0
32. Adalbert Gregorović 22/04/1818 m Stjepan Ana Kopić 0
33. Adalbert Kotorac 07/04/1820 m Ilija Ivica Ðaković 0
34. Adalbert Šokčević 15/04/1820 m Albert Helena Katušić 0
35. Adalbert Babić 26/03/1823 m Krsta Ana Kladarić 0
36. Adalbert Štivić 23/04/1823 m Ðuro Ruža Vuković 0
37. Adalbert Kopić 23/11/1824 m Ðuro Ruža 0
38. Adalbert Babić 17/04/1827 m Žaverije Ana 176 Brdarovi
39. Adalbert Babić 14/04/1828 m Ðuro Ruža Kopić 264
40. Adalbert Babić 05/04/1829 m Stanko Marija Knežević 249 Strameštrovi
41. Adalbert Gregorović 05/04/1830 m Ignjacije Đula Lešić 49
42. Adalbert Matić 14/04/1831 m Ðuro Sofija Kovačević 36
43. Adalbert Verić 05/04/1832 m Ivan Eva Stivaničević 178 Šumarovi
44. Adalbert Lešić 23/04/1833 m Ilija Aga Kopić 107
45. Adalbert Terzić 05/04/1835 m Ðuro Barbara 169
46. Adalbert Kopić 20/03/1840 m Ðuro Ruža Gregorović 295
47. Adalbert Lešić 11/04/1844 m Stanko Ana Vuković 20 Adnađev
48. Adalbert Vuković 17/04/1847 m Ðuro Barbara Čivić 137
49. Adalbert Babić 05/11/1848 m Grga Janja Kopić 68 Joseilina
50. Adalbert Verić 22/04/1856 m Mijo Marija Kopić 172
51. Adalbert Vuković 22/03/1863 m Adam Aga Stojanović 332 Markičini
52. Adalbert Stojanović 20/03/1864 m Ilija Kata Lešić 154
53. Adalbert Mišković 12/04/1869 m Marko Ruža Petričević 118 Aleksini
54. Adalbert Đaković 20/04/1870 m Andrija Ana Knežević 359
55. Adalbert Gregorović 14/04/1871 m Matija Đurđa Stojšić 197 Andrićevi
56. Adalbert Stojanović 20/04/1882 m Franjo Pola Verić 205
57. Adalbert Vuković 25/03/1781 m Martin Magdalena Corvich 0
58. Adalbert Lešić 30/03/1783 m Martin Ana Ðaković 0
59. Adalbert Šokčević 18/04/1783 m Martin Eva Ðaković 0
60. Adam Štivić 20/06/1863 m Antub Marta Petričević 280
61. Adam Čivić 08/07/1863 m Andrija Matija Stivaničević 34 Šakini
62. Adam Gregorović 22/12/1863 m Antun Lucija Verić 306
63. Adam Vuković 25/06/1865 m Luka Klara Štivič 11 Bubanovi
64. Adam Vuković 22/12/1865 m Ðuro Eva Petričević 10 Klecini
65. Adam Kopić 11/12/1866 m Mijo Ana Knežević 212 Karlićevi
66. Adam Stojanović 12/12/1867 m Valentin Ana Bunjevac 167 Ivančevi
67. Adam Šokčević 24/12/1868 m Jakob Terezija Vuković 57
68. Adam Krnić 22/12/1870 m Antun Bara Stojanović 21 Marušini
69. Adam Kaičić 16/12/1873 m Ilija Lucija Pavić 274
70. Adam Babić 18/12/1873 m Jakob Matija Petričević 85
71. Adam Čivić 01/03/1874 m Ðuro Kata Čivić 0
72. Adam Lešić 23/12/1875 m Andrija Bara Vuković 104 Čikića
73. Adam Vuković 23/12/1877 m Vinko Janja Gregorović 116 Ludovikovi
74. Adam Vuković 18/12/1878 m Božo Ivica Kedačić 9 Kuzmanićevi
75. Adam Štivić 24/12/1878 m Lovro Lucija Vuković 501 Zečevi
76. Adam Stivaničević 194924/12/1879 m Adam Kata Lešić 72
77. Adam Kedačić 15/12/1881 m Ðuro Eva Biuklić 697
78. Adam Vuković 23/12/1883 m Ilija Marija Ivezić 18 Turuckovi
79. Adam Verić 30/01/1885 m Toma Janja Kopić 171 Zurkini
80. Adam Matić 19/12/1886 m Ilija Lukra Ðaković 479 Drozdovi
81. Adam Verić 197014/09/1887 m Tomo Janja Kopić 171 Zurkini
82. Adam Knežević 20/12/1780 m Martin Aga Komesarović 0
83. Adam Gregorović 24/05/1781 m Marijan Marta Babić 0
84. Adam Watz 06/12/1888 m Jakob Marija čivić 0
85. Adam Gregorović 22/12/1892 m Lovro Marija Lešić 841
86. Adam Vuković 196617/12/1894 m Antun Eva Stivaničević 12 Čepretići
87. Adam Metesch 26/12/1894 m Pavao Marijana Gratz 0
88. Adam Gregorović 13/12/1897 m Lovro Eva Knežević 558 Bibini
89. Adam Lešić 24/12/1898 m Antun Marija Lučić 4 Pištini
90. Adam Stojšić 09/09/1743 m Marko Marija 0
91. Adam Vuković 28/03/1745 m Grga Kata 0
92. Adam Đaković 26/12/1753 m Augustin Ana 0
93. Adam Kedačić 23/05/1754 m Mato Marija 0
94. Adam Knežević 23/05/1754 m Filip Kata 0
95. Adam Vuković 03/01/1762 m Šimun Lucija 0
96. Adam Štivić 29/04/1762 m Vinko Eva 0
97. Adam Vuković 26/12/1762 m David Manda 0
98. Adam Kopić 04/05/1763 m Martin Kata 0
99. Adam Kedačić 06/08/1763 m Marko Pola 0
100. Adam Čivić 04/09/1763 m Blaž Marija 0