Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1 - 100 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. ? Lešić 15/07/1858 ž Božo Bara Kovačević 26
2. ? Stojanović 24/11/1866 m Stanko Kata Lešić 27 Brnjakovi
3. ? Knežević 06/12/1873 ž Ivan Bara Lešić 298 Šestini
4. ??eka ??ković 01/05/1791 ž Mato Ana Vlaović 0
5. Abram Vuković 21/11/1811 m Antun Eva Stojanović 0
6. Abram Babić 08/01/1812 m Krsta Ana Kladarić 0
7. Adalbert Lešić 10/04/1803 m Šimun Aga Stojanović 0
8. Adalbert Petričević 12/04/1804 m Gašpar Justina Kadić 0
9. Adalbert Knežević 17/04/1804 m Marijan Marija Gregorović 0
10. Adalbert Čivić 19/04/1804 m Augustin Delfa Kopić 0
11. Adalbert Stojanović 23/04/1804 m Luka Đula Gregorović 0
12. Adalbert Vuković 31/03/1806 m Mato Terezija Lešić 0
13. Adalbert Vuković 11/04/1807 m Ivan Đula Stojanović 0
14. Adalbert Verić 12/04/1808 m Pavo Cecilija Gregorović 0
15. Adalbert Verić 12/04/1808 m Antun Petra Lešić 0
16. Adalbert Đaković 21/04/1811 m Nikola Jozefa Lešić 0
17. Adalbert Kedačić 18/04/1792 m Marko Ana Lučić 0
18. Adalbert Biuklić 08/03/1794 m Mato Marija Lešić 0
19. Adalbert Babić 23/04/1796 m Pavo Ivica Vuković 0
20. Adalbert Čivić 09/04/1799 m Josip Sofija Knežević 0
21. Adalbert Stojanović 20/04/1882 m Franjo Pola Verić 205
22. Adalbert Stojanović 29/01/1773 m Mato Stana Vuković 0
23. Adalbert Vuković 22/04/1779 m Petar Marija Topalović 0
24. Adalbert Vuković 29/03/1785 m Antun Marta Babić 0
25. Adalbert Vugić 22/04/1789 m Stjepan Manda ćosić 0
26. Adalbert Vuković 22/03/1863 m Adam Aga Stojanović 332 Markičini
27. Adalbert Stojanović 20/03/1864 m Ilija Kata Lešić 154
28. Adalbert Mišković 12/04/1869 m Marko Ruža Petričević 118 Aleksini
29. Adalbert Đaković 20/04/1870 m Andrija Ana Knežević 359
30. Adalbert Gregorović 14/04/1871 m Matija Đurđa Stojšić 197 Andrićevi
31. Adalbert Vuković 17/04/1847 m Ðuro Barbara Čivić 137
32. Adalbert Babić 05/11/1848 m Grga Janja Kopić 68 Joseilina
33. Adalbert Verić 22/04/1856 m Mijo Marija Kopić 172
34. Adalbert Knežević 16/04/1814 m Ðuro Kata Lešić 0
35. Adalbert Đaković 21/06/1816 m Alojz Kata Kopić 0
36. Adalbert Stojanović 07/04/1817 m Leopold Pola Vuković 0
37. Adalbert Knežević 28/08/1817 m Šimun Elisabeta Kobašević 0
38. Adalbert Biuklić 26/03/1818 m Antun Ana Vuković 0
39. Adalbert Gregorović 22/04/1818 m Stjepan Ana Kopić 0
40. Adalbert Kotorac 07/04/1820 m Ilija Ivica Ðaković 0
41. Adalbert Šokčević 15/04/1820 m Albert Helena Katušić 0
42. Adalbert Babić 26/03/1823 m Krsta Ana Kladarić 0
43. Adalbert Štivić 23/04/1823 m Ðuro Ruža Vuković 0
44. Adalbert Lešić 30/03/1783 m Martin Ana Ðaković 0
45. Adalbert Šokčević 18/04/1783 m Martin Eva Ðaković 0
46. Adalbert Vuković 25/03/1781 m Martin Magdalena Corvich 0
47. Adalbert Katušić 22/04/1764 m Pavo Manda 0
48. Adalbert Kopić 03/04/1766 m Marijan Kata Vuković 0
49. Adalbert Kopić 23/11/1824 m Ðuro Ruža 0
50. Adalbert Babić 17/04/1827 m Žaverije Ana 176 Brdarovi
51. Adalbert Babić 14/04/1828 m Ðuro Ruža Kopić 264
52. Adalbert Babić 05/04/1829 m Stanko Marija Knežević 249 Strameštrovi
53. Adalbert Gregorović 05/04/1830 m Ignjacije Đula Lešić 49
54. Adalbert Matić 14/04/1831 m Ðuro Sofija Kovačević 36
55. Adalbert Verić 05/04/1832 m Ivan Eva Stivaničević 178 Šumarovi
56. Adalbert Lešić 23/04/1833 m Ilija Aga Kopić 107
57. Adalbert Terzić 05/04/1835 m Ðuro Barbara 169
58. Adalbert Kopić 20/03/1840 m Ðuro Ruža Gregorović 295
59. Adalbert Lešić 11/04/1844 m Stanko Ana Vuković 20 Adnađev
60. Adam Vuković 17/12/1835 m Antun Stana Štivić 191
61. Adam Dahm 20/12/1835 m Nikola Kata Drkelić 307
62. Adam Lešić 28/10/1836 m Antun Marija Gregorović 150
63. Adam Kopić 20/12/1836 m Andrija Đula Katušić 219 Rokića
64. Adam Štivić 01/07/1837 m Marko Aga Verić 252
65. Adam Matić 17/08/1837 m Florian Anka Kopić 35
66. Adam Kopić 08/12/1837 m Ivan Kata Gregorović 244
67. Adam Gregorović 24/12/1838 m Ilija Ana Vlervić 39
68. Adam Stojanović 13/08/1839 m Andrija Delfa Petričević 259 Pavini
69. Adam Katušić 23/12/1839 m Mato Terezija Veočić 241
70. Adam Štivić 08/03/1840 m Luka Manda Kedačić 260
71. Adam Vuković 02/05/1840 m Antun Uršula Stojanović 12 Čepretići
72. Adam Lešić 16/12/1840 m Marko Jozefa Vuković 107
73. Adam Stivaničević 27/07/1841 m Ivan Pola Gregorović 302
74. Adam Verić 01/01/1843 m Andrija Petra Lešić 167 Ivančevi
75. Adam Gregorović 18/02/1844 m Stanko Franca 299 Andrićevi
76. Adam Babić 08/12/1844 m Mijo Manda Mišković 55
77. Adam Kopić 22/03/1845 m Josip Franca Čivić 244
78. Adam Gregorović 24/12/1812 m Andrija Đula Vlaović 0
79. Adam Ilišević 24/12/1814 m Mato Helena Tokalić 0
80. Adam Vuković 20/10/1816 m Marko Jozefa Stojanović 0
81. Adam Gregorović 23/12/1816 m Antun Terezija Čivić 0
82. Adam Čivić 24/12/1818 m Mijo Marija Gregorović 0
83. Adam Knežević 02/08/1819 m Mijo Manda Verić 0
84. Adam Mišković 21/12/1819 m Josip Marija Milošević 0
85. Adam Kedačić 28/12/1819 m Roko Manda Delić 0
86. Adam Vuković 24/09/1823 m Šimun Kata Verić 0
87. Adam Knežević 15/12/1823 m Ivan Manda Babić 0
88. Adam Kaičić 16/12/1873 m Ilija Lucija Pavić 274
89. Adam Babić 18/12/1873 m Jakob Matija Petričević 85
90. Adam Čivić 01/03/1874 m Ðuro Kata Čivić 0
91. Adam Lešić 23/12/1875 m Andrija Bara Vuković 104 Čikića
92. Adam Vuković 23/12/1877 m Vinko Janja Gregorović 116 Ludovikovi
93. Adam Vuković 18/12/1878 m Božo Ivica Kedačić 9 Kuzmanićevi
94. Adam Štivić 24/12/1878 m Lovro Lucija Vuković 501 Zečevi
95. Adam Stivaničević 24/12/1879 m Adam Kata Lešić 72
96. Adam Kedačić 15/12/1881 m Ðuro Eva Biuklić 697
97. Adam Vuković 23/12/1883 m Ilija Marija Ivezić 18 Turuckovi
98. Adam Verić 30/01/1885 m Toma Janja Kopić 171 Zurkini
99. Adam Matić 19/12/1886 m Ilija Lukra Ðaković 479
100. Adam Verić 14/09/1887 m Tomo Janja Kopić 171 Zurkini