Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Kopić 1792. n Šimun Marija Gregorović 0
? Vuković 1789. n Josip Aga Čivić 0
? Lešić 1858. ž Božo Bara Kovačević 26
? Stojanović 1866. m Stanko Kata Lešić 27 Brnjakovi
? Knežević 1873. ž Ivan Bara Lešić 298 Šestini
??eka ??ković 1791. ž Mato Ana Vlaović 0
Abram Vuković 1811. m Antun Eva Stojanović 0
Abram Babić 1812. m Krsta Ana Kladarić 0
Adalbert Katušić 1764. m Pavao Manda 0
Adalbert Kopić 1766. m Marijan Kata Vuković 0
Adalbert Stojanović 1773. m Mato Stana Vuković 0
Adalbert Vuković 1779. m Petar Marija Topalović 0
Adalbert Lešić 1780. m Božo Manda Kedačić 0
Adalbert Vuković 1785. m Antun Marta Babić 0
Adalbert Vugić 1789. m Stjepan Manda ćosić 0
Adalbert Kedačić 1792. m Marko Ana Lučić 0
Adalbert Biuklić 1794. m Mato Marija Lešić 0
Adalbert Babić 1796. m Pavao Ivica Vuković 0
Adalbert Čivić 1799. m Josip Sofija Knežević 0
Adalbert Babić 1803. m Ivan Đula Kutuzović 0
Adalbert Lešić 1803. m Šimun Aga Stojanović 0
Adalbert Ilišević 1804. m Šimun Bara Stojanović 0
Adalbert Petričević 1804. m Gašpar Justina Kadić 0
Adalbert Knežević 1804. m Marijan Marija Gregorović 0
Adalbert Čivić 1804. m Augustin Delfa Kopić 0
Adalbert Stojanović 1804. m Luka Đula Gregorović 0
Adalbert Vuković 1806. m Mato Terezija Lešić 0
Adalbert Vuković 1807. m Ivan Đula Stojanović 0
Adalbert Verić 1808. m Pavao Ceca Gregorović 0
Adalbert Verić 1808. m Antun Petra Lešić 0
Adalbert Đaković 1811. m Nikola Jozija Lešić 0
Adalbert Knežević 1814. m Ðuro Kata Lešić 0
Adalbert Đaković 1816. m Alojzije Kata Kopić 0
Adalbert Stojanović 1817. m Leopold Pola Vuković 0
Adalbert Knežević 1817. m Šimun Elizabeta Kobašević 0
Adalbert Biuklić 1818. m Antun Ana Vuković 0
Adalbert Gregorović 1818. m Stjepan Ana Kopić 0
Adalbert Kotorac 1820. m Ilija Ivica Ðaković 0
Adalbert Šokčević 1820. m Adalbert Helena Katušić 0
Adalbert Babić 1823. m Krsta Ana Kladarić 0
Adalbert Štivić 1823. m Ðuro Ruža Vuković 0
Adalbert Kopić 1824. m Ðuro Ruža 0
Adalbert Babić 1827. m Žaverije Ana 176 Brdarovi
Adalbert Babić 1828. m Ðuro Ruža Kopić 264
Adalbert Babić 1829. m Stanko Marija Knežević 249 Strameštrovi
Adalbert Gregorović 1830. m Ignacije Đula Lešić 49
Adalbert Matić 1831. m Ðuro Sofija Kovačević 36
Adalbert Verić 1832. m Ivan Eva Stivaničević 178 Šumarovi
Adalbert Lešić 1833. m Ilija Aga Kopić 107
Adalbert Terzić 1835. m Ðuro Bara 169
Adalbert Kopić 1840. m Ðuro Ruža Gregorović 295
Adalbert Lešić 1844. m Stanko Ana Vuković 20 Adnađevi
Adalbert Krnić 1847. m Pavao Marija Petričević 258
Adalbert Vuković 1847. m Ðuro Bara Čivić 137
Adalbert Babić 1848. m Grga Janja Kopić 68 Joseilini
Adalbert Verić 1856. m Mijo Marija Kopić 172
Adalbert Vuković 1863. m Adam Aga Stojanović 332 Markičini
Adalbert Stojanović 1864. m Ilija Kata Lešić 154
Adalbert Mišković 1869. m Marko Ruža Petričević 118 Aleksini
Adalbert Đaković 1870. m Andrija Ana Knežević 359
Adalbert Gregorović 1871. m Matija Đurđa Stojšić 197 Andrićevi
Adalbert Santovac 1878. m Mato Ivica Feller 0
Adalbert Gregorović 1879. m Ilija Sofija Lešić 96 bibini
Adalbert Verić 1881. m Ivan Jozija Verić 370 Ivančevi
Adalbert Stojanović 1882. m Franjo Pola Verić 205 andrini
Adalbert Vuković 1781. m Martin Magdalena Corvich 0
Adalbert Lešić 1783. m Martin Ana Ðaković 0
Adalbert Šokčević 1783. m Martin Eva Ðaković 0
Adam 1857. m Marija Kopić 194 Pranjetini
Adam Čivić 1858. m Ivan Kata Bašlinović 323 Rusovi
Adam Knežević 1859. m Marijan Lukra Novalić 247 Stankovi
Adam Kutuzović 1859. m Josip Bara Verić 86
Adam Štivić 1863. m Antun Marta Petričević 280
Adam Čivić 1863. m Andrija Matijka Stivaničević 34 Šakini
Adam Gregorović 1863. m Antun Lucija Verić 226
Adam Vuković 1865. m Luka Klara Štivič 11 Bubanovi
Adam Vuković 1865. m Ðuro Eva Petričević 10 Klecini
Adam Kopić 1866. m Mijo Ana Knežević 212 Karlićevi
Adam Stojanović 1867. m Valentin Ana Bunjevac 496 Andrijaševi
Adam Šokčević 1868. m Jakob Terezija Vuković 57
Adam Krnić 1870. m Antun Bara Stojanović 21 Marušini
Adam Kaičić 1873. m Ilija Lucija Pavić 274
Adam Babić 1873. m Jakob Matijka Petričević 85 senkovi
Adam Čivić 1874. m Ðuro Kata Čivić 0
Adam Lešić 1875. m Andrija Bara Vuković 104 Čikića
Adam Vuković 1877. m Vinko Janja Gregorović 116 Ludovikovi
Adam Vuković 1878. m Božo Ivica Kedačić 9 Kuzmanićevi
Adam Štivić 1878. m Lovro Lucija Vuković 501 Zečevi
Adam Stivaničević † 1949.1879. m Adam Kata Lešić 72
Adam Kedačić 1881. m Ðuro Eva Biuklić 16697
Adam Vuković 1883. m Ilija Marija Ivezić 18 Turuckovi
Adam Verić 1885. m Tomo Janja Kopić 171 Zurkini
Adam Matić 1886. m Ilija Lukra Ðaković 479 Drozdovi
Adam Verić † 1970.1887. m Tomo Janja Kopić 171 Zurkini
Adam Knežević 1780. m Martin Aga Komesarović 0
Adam Gregorović 1781. m Marijan Marta Babić 0
Adam Watz 1888. m Jakob Marija čivić 0
Adam Gregorović 1892. m Lovro Marija Lešić 197841 Andrićevi
Adam Vuković † 1966.1894. m Antun Eva Stivaničević 12 Čepretići
Adam Meteš 1894. m Pavao Marijana Gratz 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog broja pokazuje se broj matične zadruge