Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1 - 100 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Srećko Vuković 13/10/1798 n Luka 0
2. Kuzma Kedačić 27/09/1790 m Martin 0
3. Luka Stivaničević 16/10/1790 m Šimun 0
4. Terezija Vuković 16/10/1791 ž Marijan 0
5. Janja Kopić 02/01/1793 ž Ivan Gregorović 0
6. Marta Vuković 29/08/1793 ž Pavo 0
7. Franca Gregorović 15/03/1794 ž Pavo Štivić 0
8. Kuzma Petričević 27/09/1794 m Pavo Vuković 0
9. Stjepan Kopić 26/12/1794 m Ðuro 0
10. Mijo Knežević 10/09/1795 m Josip 0
11. Toma Čivić 13/12/1798 m Adam Martinić 0
12. Srećko Stivaničević 03/08/1799 m Mijo 0
13. Pavao Vuković 24/01/1800 m Ðuro 0
14. Adam Stojanović 24/12/1802 m Blaž 0
15. Antun Babić 26/05/1776 m Josip Bačić 0
16. Pola Knežević 07/02/1804 ž 0
17. Ana Gregorović 07/01/1807 ž Kuzma 0
18. Marko Lešić 26/04/1808 m Stanko 0
19. Ruža 18/09/1848 ž Stjepan 318
20. Kata Krnić 12/08/1849 ž Antun Stojanović 146 Vinkovi
21. Anka Vuković 23/02/1850 ž Luka Kedačić 311 Petrovi
22. Grga Knežević 27/02/1850 m Božo Stivaničević 292
23. Đuro Čivić 08/04/1850 m Ivan Knežević 159
24. Ana Čivić 23/07/1850 ž Marko Vuković 201
25. Lovro Kopić 08/08/1850 m Stjepan 288 Ivandulini
26. Šimo Knežević 01/11/1850 m Marijan Stojanović 162 Matokovi
27. Ana Vuković 25/07/1851 ž Marko Knežević 10 Klecini
28. Barbara Bošnjak 21/09/1851 ž Antun Piller 290
29. Mara Babić 22/11/1852 ž Franjo Kopić 62 Markovi
30. Ruža Knežević 17/12/1852 ž Ðuro Babić 309
31. Matija Stojanović 11/02/1853 m Blaž 259 Pavini
32. Kata Gregorović 20/02/1853 ž Andrija Kneževć 49
33. Jozija Babić 15/03/1853 ž Ivan Vuković 60 Frćkovi
34. Barbara Babić 01/03/1854 ž Grga Kopić 68 Joseilina
35. Božo Babić 25/12/1865 m Šimun Manda 53
36. Marija Stojanović 15/08/1818 ž Mijo 0
37. Mato Čivić 20/02/1822 m Mijo Stojanović 0
38. Janja Verić 20/02/1822 ž Marko 0
39. Eva 26/10/1876 ž 0
40. Marija Lešić 28/01/1877 m Lovro 403
41. Paulina Kalman 29/05/1886 ž Ladislav 0
42. Marija Kovačević 07/02/1726 ž Marko 0
43. Petar Knežević 12/08/1738 m Petar 0
44. Ruža Stojanović 10/09/1738 ž Bartol 0
45. Bono Stojanović 16/03/1741 m Mijo 0
46. Marija Vuković 19/03/1747 ž Blaž 0
47. Filip Stivaničević 17/03/1749 m Ilija 0
48. AnaMarija Gregorović 08/05/1749 ž Mato 0
49. Marijan Katušić 14/10/1753 m Franjo 0
50. Filip Stivaničević 29/04/1762 m Nikola 0
51. Marijan Stivaničević 03/02/1768 m Nikola 0
52. Barbara Čivić 01/10/1769 ž Petar 0
53. Rozalija Kopić 27/06/1770 ž Martin Rakitić 0
54. Marko Babić 18/01/1827 m Bartol 0
55. Ivan Krnić 22/01/1837 m Pavo 258
56. Kata Šadek 01/11/1842 ž Mijo 3
57. Terezija DeKasa 03/08/1843 ž DominiFranjo 0
58. Đuro Čivić 13/04/1863 m Antun ? Gregorović 353 Rusovi
59. Andrija Vuković 28/11/1863 m Andrija ? Lešić 12 Čepretići
60. Kata Kutuzović 18/04/1858 ž Ðuro ? Rudolf 14
61. Terezija Kovačević 28/09/1858 ž Ivan ? Filipović 57
62. Đuro Mišković 08/03/1859 m Marko ? Petričević 218 Dudin
63. Manda Knežević 28/01/1875 ž Šimun ? 247 Stankovi
64. Đuro Vuković 17/04/1876 m Martin ? Verić 0
65. Manda Verić 06/09/1876 ž Grga Aga Stivaničević 565
66. Ivan Verić 26/01/1879 m Grga Aga Stivaničević 565
67. Ivan Verić 26/02/1881 m Marijan Aga Čivić 0
68. Andrija Verić 30/11/1881 m Josip Aga Kopić 166 Čolini
69. Marija Verić 01/01/1882 ž Marijan Aga Čivić 334 Šumarovi
70. Vid Stojanović 15/06/1883 ž Ivan Aga Babić 205
71. Antun Verić 10/06/1884 m Josip Aga Kopić 166 Čolini
72. Ilija Stojanović 04/07/1884 m Ivan Aga Babić 205
73. Eva Verić 11/03/1885 ž Marijan Aga Čivić 334 Šumarovi
74. Marija Stojanović 11/05/1886 ž Ivan Aga Babić 205
75. Lukra Verić 12/01/1887 ž Josip Aga Kopić 166 Čolini
76. Ilija Vuković 16/07/1780 m Josip Aga Čivić
77. Ruža Stojanović 11/09/1780 ž Ivan Aga Štivić 0
78. Marija Stivaničević 24/09/1780 ž Šimun Aga Miličić 0
79. Adam Knežević 20/12/1780 m Martin Aga Komesarović 0
80. Eva Knežević 20/12/1780 ž Martin Aga Komesarović 0
81. Antun Knežević 14/01/1781 m Petar Aga Kedačić 0
82. Marko Đaković 13/04/1781 m Aleksa Aga Bania 0
83. Fema Matić 09/09/1781 ž Bono Aga Stojanović 0
84. Eva Vuković 24/12/1781 ž Josip Aga Čivić 0
85. Joakim Vuković 14/03/1782 m Adam Aga 0
86. Josip Stojanović 19/03/1782 m Mijo Aga Čivić 0
87. Helena Katušić 07/04/1782 ž Mato Aga Verić 0
88. Janja Babić 20/01/1861 ž Lovro Aga Gregorović 264
89. Gabra Vuković 23/03/1861 m Antun Aga Stojanović 332 Markičini
90. Šimun Babić 28/10/1861 m Valentin Aga Knežević 68 Joseilina
91. Jakob Gregorović 30/03/1862 m Ðuro Aga Knežević 90
92. Petronila Mišković 29/06/1862 m Lovro Aga Vuković 118 Aleksini
93. Jakob Kopić 15/07/1862 m Mijo Aga Kopić 209 Marijančevi
94. Mato Vuković 30/08/1862 m Pavo Aga Vuković 127 Lazini
95. Melkior Babić 31/12/1862 m Valentin Aga Knežević 68 Joseilina
96. Adalbert Vuković 22/03/1863 m Adam Aga Stojanović 332 Markičini
97. Ilija Gregorović 03/07/1863 m Josip Aga Stivaničević 363 Bibini
98. Ilija Vuković 16/07/1863 m Lovro Aga Mušić 128
99. Marija Verić 09/08/1863 ž Ðuro Aga Stivaničević 178 Šumarovi
100. Mato Krnić 09/09/1863 m Mijo Aga Babić 364 Marušini