Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Mato Štivić 17/02/1793 m Mato 0
2. Srećko Vuković 13/10/1798 n Luka 0
3. Božo Babić 25/12/1865 m Šimun Manda 53 petrića
4. Marija Lešić +197028/01/1877 ž Lovro 403
5. Franjo 14/02/1899
6. Eva 26/10/1876 ž 0
7. Paulina Kalman 29/05/1886 ž Ladislav 0
8. Demetar Kopić +196109/10/1896 m Josip Lešić 0
9. Antun Vuković +195207/06/1897 m Đuro 111 Bubanovi
10. Marija Kovačević 07/02/1726 ž Marko 0
11. Petar Knežević 12/08/1738 m Petar 0
12. Ruža Stojanović 10/09/1738 ž Bartol 0
13. Bono Stojanović 16/03/1741 m Mijo 0
14. Marija Vuković 19/03/1747 ž Blaž 0
15. Filip Stivaničević 17/03/1749 m Ilija 0
16. AnaMarija Gregorović 08/05/1749 ž Mato 0
17. Marijan Katušić 14/10/1753 m Franjo 0
18. Filip Stivaničević 29/04/1762 m Nikola 0
19. Marijan Stivaničević 03/02/1768 m Nikola 0
20. Bara Čivić 01/10/1769 ž Petar 0
21. Ruža Kopić 27/06/1770 ž Martin Rakitić 0
22. Antun Babić 26/05/1776 m Josip Bačić 0
23. Kuzma Kedačić 27/09/1790 m Martin 0
24. Luka Stivaničević 16/10/1790 m Šimun 0
25. Terezija Vuković 16/10/1791 ž Marijan 0
26. Janja Kopić 02/01/1793 ž Ivan Gregorović 0
27. Marta Vuković 29/08/1793 ž Pavao 0
28. Franca Gregorović 15/03/1794 ž Pavao Štivić 0
29. Stjepan Kopić 26/12/1794 m Ðuro 0
30. Mijo Knežević 10/09/1795 m Josip 0
31. Toma Čivić 13/12/1798 m Adam Martinić 0
32. Srećko Stivaničević 03/08/1799 m Mijo 0
33. Pavao Vuković 24/01/1800 m Ðuro 0
34. Adam Stojanović 24/12/1802 m Blaž 0
35. Pola Knežević 07/02/1804 ž 0
36. Ana Gregorović 07/01/1807 ž Kuzma 0
37. Marko Lešić 26/04/1808 m Stanko 0
38. Marija Stojanović 15/08/1818 ž Mijo 0
39. Mato Čivić 20/02/1822 m Mijo Stojanović 0
40. Janja Verić 20/02/1822 ž Marko 0
41. Marko Babić 18/01/1827 m Bartol 0
42. Ivan Krnić 22/01/1837 m Pavao 258
43. Kata Šadek 01/11/1842 ž Mijo 3
44. Terezija DeKasa 03/08/1843 ž DominiFranjo 0
45. Ruža 18/09/1848 ž Stjepan 318
46. Kata Krnić 12/08/1849 ž Antun Stojanović 146 Vinkovi
47. Anka Vuković 23/02/1850 ž Luka Kedačić 311 Petrovi
48. Grga Knežević 27/02/1850 m Božo Stivaničević 292
49. Đuro Čivić 08/04/1850 m Ivan Knežević 159
50. Ana Čivić 23/07/1850 ž Marko Vuković 201
51. Lovro Kopić 08/08/1850 m Stjepan 288 Ivandulini
52. Šimun Knežević 01/11/1850 m Marijan Stojanović 162 Matokovi
53. Ana Vuković 25/07/1851 ž Marko Knežević 10 Klecini
54. Bara Bošnjak 21/09/1851 ž Antun Piller 290
55. Mara Babić 22/11/1852 ž Franjo Kopić 62 Markovi
56. Ruža Knežević 17/12/1852 ž Ðuro Babić 309
57. Matija Stojanović 11/02/1853 m Blaž 259 Pavini
58. Kata Gregorović 20/02/1853 ž Andrija Kneževć 49
59. Jozija Babić 15/03/1853 ž Ivan Vuković 60 Frćkovi
60. Bara Babić 01/03/1854 ž Grga Kopić 68 Joseilini
61. Terezija Kovačević 28/09/1858 ž Ivan ? Filipović 57
62. Đuro Čivić 13/04/1863 m Antun ? Gregorović 353 Rusovi
63. Andrija Vuković 28/11/1863 m Andrija ? Lešić 12 Čepretići
64. Manda Knežević 28/01/1875 ž Šimun ? 247 Stankovi
65. Đuro Vuković 17/04/1876 m Martin ? Verić 0
66. Marijan Stivaničević 02/01/1892 m Mato ? Lučić 532 Anđini
67. Arnold Ferenz 30/09/1899 m Arnold Adela Czotany
68. Andrija Verić 28/11/1868 m Grga Aga Stivaničević 178 Šumarovi
69. Nikola Đaković 08/01/1870 m Ivan Aga Jajčanin 0
70. Ana Mišković 29/06/1870 ž Lovro Aga Vuković 453 Aleksini
71. Stanko Verić 10/02/1871 m Grga Aga Stivaničević 178 Šumarovi
72. Nikola Đaković 05/12/1871 m Ivan Aga Jajčanin 0
73. Toma Stojanović 18/12/1871 m Šimun Aga Mišković 214 Alepovi
74. Đuro Gregorović 19/04/1872 m Josip Aga Stivaničević 363 bibini
75. Matija Verić 09/01/1874 ž Ðuro Aga Stivaničević 178 Šumarovi
76. Manda Verić 06/09/1876 ž Grga Aga Stivaničević 565 šumarovi
77. Ivan Verić 26/01/1879 m Grga Aga Stivaničević 565 šumarovi
78. Ivan Verić 26/02/1881 m Marijan Aga Čivić 0
79. Andrija Verić +195630/11/1881 m Josip Aga Kopić 166 Čolini
80. Marija Verić 01/01/1882 ž Marijan Aga Čivić 334 Šumarovi
81. Vid Stojanović 15/06/1883 m Ivan Aga Babić 205
82. Mato Verić 03/09/1883 m Marijan Aga Čivić 334 Šumarovi
83. Antun Verić 10/06/1884 m Josip Aga Kopić 166 Čolini
84. Ilija Stojanović 04/07/1884 m Ivan Aga Babić 205
85. Eva Verić 11/03/1885 ž Marijan Aga Čivić 334 Šumarovi
86. Marija Stojanović 11/05/1886 ž Ivan Aga Babić 205
87. Lukra Verić +194712/01/1887 ž Josip Aga Kopić 166 Čolini
88. Ilija Vuković 16/07/1780 m Josip Aga Čivić 0
89. Ruža Stojanović 11/09/1780 ž Ivan Aga Štivić 0
90. Marija Stivaničević 24/09/1780 ž Šimun Aga Miličić 0
91. Adam Knežević 20/12/1780 m Martin Aga Komesarović 0
92. Eva Knežević 20/12/1780 ž Martin Aga Komesarović 0
93. Antun Knežević 14/01/1781 m Petar Aga Kedačić 0
94. Marko Đaković 13/04/1781 m Aleksa Aga Bania 0
95. Fema Matić 09/09/1781 ž Bono Aga Stojanović 0
96. Eva Vuković 24/12/1781 ž Josip Aga Čivić 0
97. Joakim Vuković 14/03/1782 m Adam Aga 0
98. Josip Stojanović 19/03/1782 m Mijo Aga Čivić 0
99. Helena Katušić 07/04/1782 ž Mato Aga Verić 0
100. Ilija Đaković 18/07/1782 m Aleksa Aga Mihić 0