Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1 - 100 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Barbara Knežević 30/11/1790 ž Eva Vuković 0
2. Mijo Vuković 02/09/1792 m Kata Milošević 0
3. Sibila Štivić 12/07/1798 ž Manda Štivić 0
4. Božo 28/06/1781 m Kata 0
5. Marta Stojanović 23/03/1783 ž Marija Stojanović 0
6. Fabijan Stojanović 11/01/1798 m Manda Stojanović 0
7. Josip Babić 01/07/1801 m Ana Babić 0
8. Krsto Stojanović 04/06/1795 m Marija Stojanović 0
9. Barbara Verić 11/01/1799 ž Aga Verić 0
10. Damjan Vuković 04/07/1800 m Ruža Vuković 0
11. Josip Gregorović 18/03/1795 m Kata Gregorović 0
12. Barbara Lešić 30/11/1796 ž Aga Lešić 0
13. Sibila Stojanović 12/03/1797 ž Viktorija Stojanović 0
14. Tadija Vuković 10/01/1801 m Marija Vuković 0
15. Aga Stojanović 08/07/1791 ž Marija Stojanović 0
16. Sibila Vuković 27/10/1798 ž Marija Vuković 0
17. Barbara Vuković 19/11/1808 ž Petra Vuković 0
18. Pola Knežević 07/02/1804 ž 0
19. Bartol Vuković 12/09/1808 m Manda Vuković 0
20. Ivan Katušić 16/06/1845 m Barbara Katušić 89 Bajkanovi
21. Luka Ratz 09/10/1847 m Terezija Ratz 134
22. Franca Vlaović 09/03/1848 ž Marija Vlastnik 0
23. Franjo Lešić 04/10/1843 m Kata Lešić 26
24. Terezija Stivić 27/02/1850 ž Matija Štivić 123
25. Antun Stojanović 01/11/1845 m Terezija Ratz 131
26. Andrija Stojanović 10/11/1845 m Marija Stojanović 129 Andrijaševi
27. Stjepan Bošnjak 09/11/1847 m Matija Bošnjak 290
28. Ruža Vuković 21/08/1847 ž Barbara Vuković 11 Bubanovi
29. Adam 15/12/1857 m Marija Kopić 194 Pranjetini
30. Janja 07/01/1859 ž Matija Stojanović 145 Alepovi
31. Marija 30/08/1857 ž Manda Gregorović 270
32. Jozija 07/02/1860 ž Kata Kedačić 236 Purakini
33. Terezija 10/10/1860 ž Kata Katušić 89 Bajkanovi
34. Josip 21/11/1865 m Rozalija Tindel 0
35. Aga 12/01/1861 ž Eva Knežević 93
36. Marijan 07/01/1866 m Marija Babić 392 Brdarovi
37. Luka Knežević 15/08/1775 m Marija Knežević 0
38. Eva 26/10/1876 ž 0
39. Antun Stojanović 05/01/1813 m Franca Stojanović 0
40. Jozef Kostelac 15/03/1818 m Ana Kostelac 0
41. Rozalija Grgath 17/04/1813 ž Helena Grgath 0
42. Viktorija Gregorović 08/02/1820 ž Ana Gregorović 0
43. Josip Knežević 15/03/1811 m Ana Knežević 0
44. Terezija Kopić 15/11/1817 ž Manda Kopić 0
45. Barbara Stojanović 29/09/1820 ž Filipa Stojanović 0
46. Đula Marijanvić 14/06/1821 ž Klara Marijanvić 0
47. Kata Vuković 04/04/1811 ž Matija Vuković 0
48. Marija Durum 31/07/1821 ž Susanna Durum 0
49. Tadija Gregorović 05/07/1744 m Anka 0
50. Martin Vuković 14/09/1769 m Barbara Vuković 0
51. Ruža Čivić 07/01/1827 ž Klara Čivić 0
52. Kata Ilišević 19/11/1827 ž Aga Utilović 139 Gluvakovi
53. Šimun Stojanović 24/10/1829 m Sofija Stojanović 253 Marinovi
54. Mijo Gregorović 05/05/1832 m Manda Gregorović 34 Šakini
55. Joseph Poljak 03/04/1825 m Aga Poljak 0
56. Ruža Knežević 30/10/1830 ž Aga Knežević 0
57. Đuro Bačić 11/03/1832 m Lucija Bačić 287
58. Kata Lešić 13/04/1823 ž Lucija Lešić 0
59. Lucija Vlaović 11/12/1829 ž Marija Vlaović 0
60. Ilija Gregorović 04/04/1826 m Eva Gregorović 0
61. Terezija Babić 25/12/1823 ž Marta Babić 0
62. Barbara Babić 03/01/1832 ž Ana Babić 56
63. Eva Terzić 24/12/1831 ž Ruža Terzić 97
64. Marija Kopić 08/12/1831 ž Terezija Kopić 192
65. Đula Vuković 17/04/1823 ž Klara Vuković 0
66. Kata Gregorović 24/10/1825 ž Delfa Gregorović 0
67. Mijo Knežević 06/10/1831 m Barbara Knežević 162 Matokovi
68. Mato Stivaničević 18/02/1824 m Stana Stivaničević 0
69. Đuro Čivić 08/04/1824 m Aga Čivić 0
70. Rozalija Gregorović 04/03/1840 ž Judita Gregorović 0
71. Kata Gregorović 08/11/1841 ž Marica Gregorović 44
72. Vjenceslav Petričević 02/08/1835 m Ivica Petričević 150
73. Pavao Krnić 08/01/1840 m Kata Krnić 146 Vinkovi
74. Đula Stojanović 28/12/1835 ž Đula Stojanović 138 Glišini
75. Karlo Gregorović 20/01/1838 m Pola Gregorović 40 Pejini
76. Marija Kopić 29/03/1839 ž Pola Kopić 209 Marijančevi
77. Antun Gregorović 13/01/1840 m Marija 44
78. Ana Blath 01/05/1833 ž Ana Hofmann 0
79. Terezija Katušić 02/12/1840 ž Viktorija Katušić 89 Bajkanovi
80. Đuro Terzić 02/05/1836 m Manda Terzić 97
81. Ivan Čivić 17/06/1841 m Marica Čivić 157
82. Jakob Hacsina 28/04/1843 m Ivica Hacsina 0
83. Roko Kopić 16/08/1841 m Pola Kopić 209 Marijančevi
84. Josip Huber 14/03/1842 m Eva Huber 0
85. Pola Babić 09/02/1842 ž Genoveva Babić 269 Joseilini
86. Matija Štivić 25/02/1836 ž Delfa Štivić 280
87. Augustin Štivić 08/09/1738 m ? Ana 0
88. Ivica Vuković 16/06/1748 ž ???? Magdalena 0
89. Kata Vuković 16/03/1791 ž ???? Marta Babić 0
90. Mato Krnić 15/08/1791 m ???? Stana Verić 0
91. Đula Gregorović 25/04/1798 ž ???? Marta Katušić 0
92. Jakob Knežević 24/07/1796 m ???? Manda Babić 0
93. Martin Babić 09/11/1796 m ???? Kata Čobić 0
94. Rozalija Gregorović 28/10/1787 ž ???? Delfa Krnić 0
95. Stana Šokčević 29/07/1770 ž Abram Eva Jelović 0
96. Ivan Šokčević 19/08/1773 m Abram Eva Galović 0
97. Đuro Lešić 12/02/1741 m Abram Manda 0
98. Janja Šokčević 12/01/1756 ž Abram Eva 0
99. Manda Lešić 03/06/1742 ž Abram Manda 0
100. Marija Šokčević 04/04/1763 ž Abram Eva 0