Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Đuro Bačić 1832. m Lucija Bačić 28
Mijo Gregorović 1832. m Manda Gregorović 34 Šakini
Kata Ilišević 1827. ž Aga Thill 139 Gluvakovi
Sibila Štivić 1798. ž Manda Štivić 0
Mijo Vuković 1792. m Kata Milošević 0
Mijo Knežević 1831. m Bara Knežević 162 Matokovi
Janja Kopić 1827. ž Sofija Gregorović 211 baninovi
Bara Knežević 1790. ž Eva Vuković 0
Josip Huber 1842. m Ivica Huber 0
đuro Verić † 1962.1892. m Lucija Verić 544 Ivančevi
Marija Knežević 1913. ž Matijka Knežević 165 Belovi
Adam Kopić 1857. m Marija Kopić 194 Pranjetini
Marija Kedačić 1915. ž Matijka Kedačić 625 Drcini
Kata Kopić † 1915.1915. ž Anka Kopić 401 Marijančevi
Eva Verić † 1978.1904. ž Kata Verić 167689 Ivančevi
Manda Vuković † 1952.1901. ž Mara Ivezić 18 Turuckovi
Andrija Babić † 1906.1904. m Kata Babić 398 Lisičini
Franjka Knežević † 1985.1908. ž Marija Knežević 292607 Adamčićevi
Luka Ratz 1847. m Terezija Ratz 134 krstini
Ivo Čivić † 1904.1904. m Đula Čivić 621 Puzini
Manda Stojšić † 1960.1909. ž Lukra Stojšić 102835
Toma Knežević † 1903.1903. m Stana Knežević 292778 Adamčićevi
Martin Stojanović † 1903.1903. m Đurđa Stojanović 145 alepovi
Josip Knežević † 1915.1914. m Matijka Knežević 165 Belovi
Ilija Čivić † 1984.1912. m Marija Čivić 0
Slavko Unbehend † 1970.1890. m Eva Umbehend 557
Matijka Vuković † 1963.1896. ž Mara Vuković 191817 Petrovi
Valentin Vuković † 1978.1907. m Matijka Vuković 233 zebini
Antun Verić 1913. m Kata Verić 174 Šmitovi
Marijan Babić 1866. m Marija Babić 392 Brdarovi
Božo 1781. m Kata 0
Đurđa Nikolić 1899. ž Mara Nikolić 0
Franjo 1899. 0
Antun Unbehend † 1907.1906. m Đula Unbehend 557
Lovro Kopić † 1949.1906. m Eva Kopić 36
Andrija đorđević 1889. m Kata đorđević 0
Lovro Miler 1895. m Terezija Miler 0
Antun Matić 1876. m Kata Matić 38
Lukra Vuković 1894. ž đula Knežević 0
Adam Verić 1906. m Kata Verić 689
Terezija Fekete 1888. ž Katarina Fekete 0
Franca 1897. ž Manda Miler 0
Lucija Vuković 1848. ž Đurđa Vuković 9 Kuzmanićevi
Marko Stojanović † 1942.1908. m Jelena Stojanović 0
Đula Jovanović 1889. ž Bosiljka Jovanović 0
Đuro Čivić 1869. m Klara Čivić 222
Marija Davidović 1876. ž Franca Davidović 0
Terezija 1860. ž Kata Katušić 89 Bajkanovi
Ivan Mišković † 1904.1904. m Đurđa Mišković 117
Aga 1861. ž Eva Knežević 93
Grga Ilišević 1914. m Margareta Ilišević 831
Mijo Džapo 1891. m Marija Džapo 0
đuro Wolf 1896. m Eva Wolf 0
Marija Tunić 1910. ž Kata Tunić 0
Kata Kopić 1875. ž Manda Kopić 488
Ivan Miler 1892. m Terezija Miler 0
Ruža Vuković 1847. ž Bara Vuković 11 Bubanovi
Eva Vuković 1892. ž Marija Vuković 430
Štefanija Brančik 1902. ž Marija Brančik 0
Matija Gergely 1896. ž Marija Kosztiu 0
Eleonora 1875. ž Franca Lončarić 0
Franca Vlaović 1848. ž Marija Vlastnik 0
Ivan Katušić 1845. m Bara Katušić 89 Bajkanovi
Ilija Mišković † 1902.1902. m Kata Mišković 117
Stjepan Kopić † 1979.1902. m Kata Kopić 320
Jakob Molnar 1903. m Marija Molnar 0
Mato Štivić † 1984.1903. m Marija Verić 122 Zečevi
Franjka Dubrovčević 1891. ž Marija Dubrovčević 0
Stjepan Bošnjak 1847. m Matijka Bošnjak 290
Janja 1859. ž Matijka Stojanović 145 Alepovi
Jozija 1860. ž Kata Kedačić 236 Purakini
Ivica Lucić 1894. ž Lucija 0
Stjepan Stojanović 1874. m Kata Stojanović 349
Imra Serfezi 1898. m Marija Serfezi 0
Matijka Kedačić † 1962.1905. ž Kata Kedačić 3
Terezija Štivić 1850. ž Matijka Štivić 123
Lukra Nikolić † 1905.1905. ž Janja Nikolić 17
Josip 1865. m Ruža Tindel 0
Zdenko Santovac † 1907.1907. m Marija Santovac 0
Marta Stojanović 1783. ž Marija Stojanović 0
Marija 1857. ž Manda Gregorović 270
Andrija Stojanović 1845. m Marija Stojanović 129 andrijaševi
Eva 1876. ž 0
Karolina Fekete 1893. ž Kata Fekete 0
Toma Valentić 1877. m Lucija Valentić 0
Vatroslav Matić † 1902.1901. m Lucija Knežević 38
Andrija Stecy † 1912.1912. m Anastazija Stecy 0
Antun Stojanović 1845. m Terezija Ratz 131
Pavao Radosavljević 1905. m Ruža Radosavljević 379
Mato Stivaničević 1824. m Stana Stivaničević 0
Pavao Krnić 1840. m Kata Krnić 146 Vinkovi
Tadija Gregorović 1744. m Anka 0
Antun Gregorović 1840. m Marija 44
Đuro Čivić 1824. m Aga Čivić 0
Jakob Hacsina 1843. m Ivica Hacsina 0
Sibila Vuković 1798. ž Marija Vuković 0
Josip Gregorović 1795. m Kata Gregorović 0
Đuro Terzić 1836. m Manda Terzić 97
Ruža Gregorović 1840. ž Judita Gregorović 0
Krsto Stojanović 1795. m Marija Stojanović 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge