Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Mijo Knežević 06/10/1831 m Bara Knežević 162 Matokovi
2. Mijo Vuković 02/09/1792 m Kata Milošević 0
3. Đuro Bačić 11/03/1832 m Lucija Bačić 28
4. Bara Knežević 30/11/1790 ž Eva Vuković 0
5. Sibila Štivić 12/07/1798 ž Manda Štivić 0
6. Kata Ilišević 19/11/1827 ž Aga Thill 139 Gluvakovi
7. Josip Huber 14/03/1842 m Ivica Huber 0
8. đuro Verić +196219/04/1892 m Lucija Verić 544 Ivančevi
9. Martin Stojanović +190308/11/1903 m Đurđa Stojanović 145 alepovi
10. Ilija Čivić +198403/03/1912 m Marija Čivić
11. Slavko Unbehend +197013/10/1890 m Eva Umbehend 155 Vidakovi
12. Đurđa Nikolić 09/03/1899 ž Mara Nikolić
13. Franjo 14/02/1899
14. Antun Verić 09/06/1913 m Kata Verić 174 Šmitovi
15. Franjka Knežević +198503/10/1908 ž Marija Knežević 607 Adamčićevi
16. Ivo Čivić +190408/05/1904 m Đula Čivić 621 Puzini
17. Kata Kopić +191517/01/1915 ž Anka Kopić 401 Marijančevi
18. Toma Knežević +190320/12/1903 m Stana Knežević 778 Adamčićevi
19. Manda Vuković +195215/05/1901 ž Mara Ivezić 18 Turuckovi
20. Marija Knežević 19/03/1913 ž Matijka Knežević 165 Belovi
21. Josip Knežević +191512/10/1914 m Matijka Knežević 165 Belovi
22. Božo 28/06/1781 m Kata 0
23. Andrija Babić +190602/11/1904 m Kata Babić 398 šumarovi
24. Antun Unbehend +190725/08/1906 m Đula Unbehend 557
25. Pavao Radosavljević 17/06/1905 m Ruža Radosavljević 379
26. Terezija Fekete 10/10/1888 ž Katarina Fekete 0
27. Marija 30/08/1857 ž Manda Gregorović 270
28. Eleonora 20/02/1875 ž Franca Lončarić 0
29. Mirko Serfezi 08/12/1898 m Marija Serfezi 0
30. Toma Valentić 10/08/1877 m Lucija Valentić 0
31. Stjepan Kopić +197927/02/1902 m Kata Kopić 320
32. Lucija Vuković 20/09/1848 ž Đurđa Vuković 9 Kuzmanićevi
33. Stjepan Stojanović 28/04/1874 m Kata Stojanović 349
34. Valentin Vuković +197811/02/1907 m Matijka Vuković 233
35. Manda Stojšić +196012/04/1909 ž Lukra Stojšić 835
36. Đuro Čivić 15/04/1869 m Klara Čivić 222
37. Ilija Mišković +190216/07/1902 m Kata Mišković 117
38. Kata Kopić 16/09/1875 ž Manda Kopić 488
39. Štefanija Brančik 06/08/1902 ž Marija Brančik 0
40. Ivan Mišković +190430/05/1904 m Đurđa Mišković 117
41. Lovro Miler 04/09/1895 m Terezija Miler 0
42. Matija Gergely 06/02/1896 ž Marija Kosztiu 0
43. Grga Ilišević 08/03/1914 m Margareta Ilišević 831
44. Adam 15/12/1857 m Marija Kopić 194 Pranjetini
45. Terezija 10/10/1860 ž Kata Katušić 89 Bajkanovi
46. Lukra Nikolić +190510/01/1905 ž Janja Nikolić 17
47. Franjka Dubrovčević 30/03/1891 ž Marija Dubrovčević 0
48. Franca 13/01/1897 ž Manda Miler 0
49. Terezija Štivić 27/02/1850 ž Matijka Štivić 123
50. Mato Štivić +198417/02/1903 m Marija Verić 122 Zečevi
51. Jakob Molnar 20/03/1903 m Marija Molnar 0
52. Eva Verić +197811/12/1904 ž Kata Verić 689
53. Mijo Džapo 02/11/1891 m Marija Džapo 0
54. Andrija Stecy +191216/11/1912 m Anastazija Stecy 0
55. Antun Matić 22/05/1876 m Kata Matić 38
56. đuro Wolf 16/06/1896 m Eva Wolf 0
57. Janja 07/01/1859 ž Matijka Stojanović 145 Alepovi
58. Marija Tunić 15/11/1910 ž Kata Tunić 0
59. Đula Jovanović 26/10/1889 ž Bosiljka Jovanović 0
60. Andrija đorđević 19/11/1889 m Kata đorđević 0
61. Eva 26/10/1876 ž 0
62. Ivan Miler 13/08/1892 m Terezija Miler 0
63. Eva Vuković 27/07/1892 ž Marija Vuković 430
64. Matijka Vuković +196308/05/1896 ž Mara Vuković 817
65. Marija Davidović 30/06/1876 ž Franca Davidović 0
66. Matijka Kedačić +196213/02/1905 ž Kata Kedačić 3
67. Aga 12/01/1861 ž Eva Knežević 93
68. Marta Stojanović 23/03/1783 ž Marija Stojanović 0
69. Jozija 07/02/1860 ž Kata Kedačić 236 Purakini
70. Ivica Lucić 14/08/1894 ž Lucija 0
71. Lukra Vuković 17/10/1894 ž đula Knežević 0
72. Josip 21/11/1865 m Ruža Tindel 0
73. Karolina Fekete 03/11/1893 ž Kata Fekete 0
74. Marija Kedačić 17/01/1915 ž Matijka Kedačić 625
75. Marko Stojanović +194229/07/1908 m Jelena Stojanović 0
76. Lovro Kopić +194928/07/1906 m Eva Kopić 36
77. Adam Verić 03/07/1906 m Kata Verić 689
78. Franca Vlaović 09/03/1848 ž Marija Vlastnik 0
79. Marijan 07/01/1866 m Marija Babić 392 Brdarovi
80. Zdenko Santovac +190718/07/1907 m Marija Santovac 0
81. Vatroslav Matić +190201/08/1901 m Lucija Knežević 38
82. Terezija Katušić 02/12/1840 ž Viktorija Katušić 89 Bajkanovi
83. Damjan Vuković 04/07/1800 m Ruža Vuković 0
84. Ilija Gregorović 04/04/1826 m Eva Gregorović 0
85. Bara Verić 11/01/1799 ž Aga Verić 0
86. Marija Kopić 08/12/1831 ž Terezija Kopić 192
87. Luka Ratz 09/10/1847 m Terezija Ratz 134
88. Kata Vuković 04/04/1811 ž Matijka Vuković 0
89. Sibila Vuković 27/10/1798 ž Marija Vuković 0
90. Bara Vuković 19/11/1808 ž Petra Vuković 0
91. Eva Terzić 24/12/1831 ž Ruža Terzić 97
92. Martin Vuković 14/09/1769 m Bara Vuković 0
93. Đuro Terzić 02/05/1836 m Manda Terzić 97
94. Sibila Stojanović 12/03/1797 ž Viktorija Stojanović 0
95. Matija Štivić 25/02/1836 ž Delfa Štivić 280
96. Bartol Vuković 12/09/1808 m Manda Vuković 0
97. Ruža Knežević 30/10/1830 ž Aga Knežević 0
98. Andrija Stojanović 10/11/1845 m Marija Stojanović 129 andrijaševi
99. Antun Stojanović 01/11/1845 m Terezija Ratz 131
100. Jakob Hacsina 28/04/1843 m Ivica Hacsina 0