Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Lovro Čivić † 1991.1907. m Đuro Ivica Čule 124 Puzini
đurđa Žutić † 1985.1906. ž Đuro Martinka Vuković 293
Stjepan Babić † 1903.1903. m Đuro Marija Gregorović 383 Frćkovi
Lovro Vuković † 1964.1892. m Đuro Lukra Stojanović 253 Marinovi
Martin Lešić † 1936.1904. m Đuro Marija Verić 20 Adnađevi
Bara Vuković 1910. ž Đuro Anka Knežević 311 Petrovi
Antun Vuković † 1952.1897. m Đuro 111 Bubanovi
Marijan Stojanović † 1978.1907. m Đuro Eva Gregorović 153 kundrini
Mijo Stojanović † 1970.1892. m Đuro Franca Ilišević 155 Vidakovi
Kata Kopić † 1983.1907. ž Đuro Marija Varzić 371
Ivan Knežević † 1946.1903. M Đuro Marija Matić 247 Stankovi
Ana Gregorović † 1984.1910. ž Đuro Franca Šarčević 432 Matića
Kata Kedačić 1892. ž Đuro Eva Biuklić 16697
Ana Gregorović † 1980.1911. ž Đuro Petra Petričević 414 Andrićevi
Antun Stojanović † 1912.1912. m Đuro Manda Knežević 203610 Andrijaševi
Sofija Vuković 1913. ž Đuro Ana Knežević 311 Petrovi
Franjo Delić † 1980.1900. m Đuro Matijka Kovačić 208
Matijka Kopić 1911. ž Đuro Marija Kopić 0
Marijan Knežević † 1985.1899. m Đuro Lukra Stojanović 161
Anka Kopić † 1978.1907. ž Đuro Aga Zubović 703 Baninovi
Luka Babić † 1991.1911. m Đuro Marija Tokady 337927 Brečkovi
Ana Salaj † 1968.1895. ž Đuro Đula Kohl 0
Stjepan Stojanović † 1990.1914. m Đuro Manda Knežević 610640
Franjka žutić 1889. ž Đuro Martina Vuković 293
Ilija Vuković 1895. m Đuro Matijka Stivaničević 10 Klecini
Antun Babić 1899. m Đuro Ana Matić 337 brečkovi
Mato Kopić † 1988.1914. m Đuro Marija Babić 80
Marta Vuković 1897. ž Đuro đurđa čivić 18771 turuckovi
Đuro Babić † 1950.1908. m Đuro Marija Tokodij 337 brečkovi
Ivan Babić † 1982.1914. m Đuro Marija Gregorović 383 Frćkovi
Grga Stojanović † 1972.1910. m Đuro Marija Stojanović 155 vidakovi
Ilija Ilišević † 1969.1895. m Đuro đurđa Kokanović 139582 Gluvakovi
Kata Kutuzović † 1978.1892. ž Đuro Terezija Pauk 313
Đuro Čivić 1910. m Đuro Ivica Čule 124 Puzini
Matijka Kopić † 1908.1903. ž Đuro Aga Zubović 703 Baninovi
Pola Ilišević † 1980.1901. ž Đuro Đurđa Kokanović 139582 gluvakovi
Adela Berić 1901. ž Đuro Ivka Grgurević 0
Ilija Salaj † 1965.1889. m Đuro Đula Kolin 0
Matijka Kopić † 1986.1911. ž Đuro Marija Vuković 82669 Pranjini
Bara Katušić 1897. ž Đuro Marija Katušić 242 katušića
Pavao Gregorović † 1949.1908. m Đuro Petra Petričević 414 Andrićevi
Franjo Kopić † 1985.1900. m Đuro Aga Zubović 703 baninovi
Franjo Lešić 1899. m Đuro Anka Gregorović 220 Ružići
Marko Mišković 1888. m Đuro Ruža Terzić 117
Bartol Ilišević 1891. m Đuro đurđa Kokanović 139582 Gluvakovi
Ilija Kopić 1896. m Đuro Marija Babić 371
Blaž Stivaničević 1888. m Đuro Marija Lučić 556 Anđini
Pavao Gregorović 1888. m Đuro Franca Kopić 543
Adam Vuković † 1908.1906. m Đuro Marija Vuković 753 čepretića
đula đanija 1907. ž Đuro Mara đanija 0
Kata Knežević † 1979.1899. ž Đuro Marija Matić 247 stankovi
Blaž Lešić † 1914.1911. m Đuro Matijka Knežević 104 Čikića
Manda Stojanović † 1904.1904. ž Đuro Eva Gregorović 153 kundrini
Klara Stojanović † 1989.1913. ž Đuro Marija Stojanović 155 vidakovi
Josip Vuković 1904. m Đuro Kata Vuković 463 grgoševi
Kata Vuković † 1995.1913. ž Đuro Matijka Stivaničević 10 Klecini
Terezija Salaj 1891. ž Đuro Đula Kovlin 0
Lovro Lešić † 1993.1913. m Đuro Matijka Knežević 104 Čikića
Marija Delić † 1940.1911. ž Đuro Matijka Kedačić 208
Grga Vuković 1911. m Đuro Kata Vuković 463 grgoševi
Marija Vuković † 1961.1900. ž Đuro Lukra Stojanović 416 marinovi
Kata Knežević 1913. ž Đuro Kata Rakitić 292607 Adamčićevi
Petar Kutuzović 1896. m Đuro Marija Pauk 313
Pavao Kutuzović † 1976.1899. m Đuro Marija Pauk 313
Marija Stojanović 1913. ž Đuro Manda Knežević 203610 andrijaševi
Antun Lešić † 1904.1904. m Đuro Anka Gregorović 220 Ružići
Ana Babić † 1932.1914. ž Đuro Marija Tokady 0
Šimun Salaj 1899. m Đuro Đula Kolin 0
Toma Vuković † 1944.1904. m Đuro Anka Knežević 311 Petrovi
Mijo Stojanović † 1901.1900. m Đuro Franca Ilišević 155 vidakovi
Ivo Kopić 1892. m Đuro Kata Babić 59
Mijo Vuković † 1908.1900. m Đuro Mara Vuković 12 Čepretići
đurđa žutić 1896. ž Đuro Martinka Vuković 293
Ana Babić 1913. ž Đuro Lukra Vuković 68 Joseilini
Lukra Stojanović † 1989.1907. ž Đuro Marija Stojanović 155 vidakovi
Adam Stojanović † 1996.1910. m Đuro Eva Gregorović 153 kundrini
Marija Stojanović † 1970.1897. ž Đuro Franca Ilišević 155 Vidakovi
Ivan Babić † 1987.1904. m Đuro Marija Tokodij 337 brečkovi
Stjepan Babić † 1908.1906. m Đuro Marija Gregorović 383 Frćkovi
Mirko Stojanović 1891. m Đuro Lucija Stojanović 215 Đurini
Manda Žutić † 1910.1904. ž Đuro Martinka Vuković 293
Kata Ilišević 1888. ž Đuro đurđa Kokanović 139582 Gluvakovi
Manda Babić † 1981.1910. ž Đuro Marija Gregorović 383 Frćkovi
Terezija Ilišević † 1968.1893. ž Đuro đurđa Kokanović 582 Gluvakovi
Marija Vuković 1905. ž Đuro Kata Vuković 463 grgoševi
Stjepan Lešić 1893. m Đuro Stana Vuković 26
Lovro Vuković † 1965.1902. m Đuro Anka Knežević 311 Petrovi
Marijan Gregorović 1891. m Đuro Franca Kopić 543
Eva Babić † 1957.1912. ž Đuro Marija Gregorović 383 Frćkovi
Mato Babić † 1958.1906. m Đuro Marija Tokodij 337 brečkovi
Lukra Gregorović 1890. ž Đuro Kata Katušić 529 Matini
Josip Knežević † 1960.1912. m Đuro Kata Rakitić 292607 Adamčićevi
Franjka Vuković 1912. ž Đuro Marija Vuković 753 čepretića
Zdenka Berić † 1974.1898. ž Đuro Ivka Grgurević 0
Klara Salaj † 1969.1893. ž Đuro Đula Kolin 0
Ilija Babić † 1971.1901. m Đuro Marija Gregorović 383 Frćkovi
Stana Kedačić 1889. ž Đuro Eva Biuklić 16697
Ilija Knežević † 1919.1902. m Đuro Lukra Stojanović 161
Jakob Kopić † 1910.1909. m Đuro Kata Stivaničević 326 rokići
Marijan Stojanović † 1970.1898. m Đuro Franca Ilišević 155 Vidakovi
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge