Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Manda Lešić 1725. ž Lovro Manda 0
Luka Vuković 1725. m Mijo Marija 0
Manda Čobić 1725. ž Nikola Anka 0
Marijan Ilišević 1726. m Mijo Ana 0
Marijan Babić 1726. m Antun Manda 0
Marijan Knežević 1726. m Božo Helena 0
Marija Ilišević 1726. ž Božo Manda 0
Marija Kovačević 1726. ž Marko 0
Ivica Babić 1726. ž Ðuro Lucija 0
Jakob Štivić 1726. m Petar Marica 0
Matija Vuković 1726. m Marko Marta 0
Franca Verić 1726. ž Franjo Kata 0
Franjo Čobić 1733. m Bartol Lucija 0
Ruža Knežević 1733. ž Tomo Marija 0
Luka Petričević 1733. m Ilija Manda 0
Lucija Verić 1733. ž Franjo Kata 0
Kata Verić 1733. ž Nikola Marija 0
Šimun Kedačić 1733. m Mijo Ana 0
Martin Lešić 1733. m Ilija Marija 0
Mijo Lešić 1733. m Pavao Anka 0
Kata Čivić 1733. ž Marijan Ana 0
Ambrozije Knežević 1733. m Ðuro Ivica 0
Anastazija Babić 1733. ž Antun Marija 0
Pola Kedačić 1734. ž Antun Anka 0
Blaž Vuković 1734. m Tomo Marija 0
Eva Gregorović 1734. ž Mato Petra 0
Helena Lešić 1734. ž Lovro Kata 0
Ivica Lešić 1734. ž Andrija Klara 0
Ruža Babić 1734. ž Šimun Ana 0
Kola Vuković 1734. ž Antun Uršula 0
Ruža Gregorović 1734. ž Šimun Ana 0
Kristina Mišković 1734. ž Marko Manda 0
Klara Stojanović 1734. ž Blaž Anka 0
Lovro Stojanović 1734. m Petar Ana 0
Bartol Stojanović 1734. m Nikola Ana 0
Dominik Knežević 1734. m Nikola Kata 0
Dominik Knežević 1734. m Bartol Ana 0
Karlo Kopić 1734. m Franjo Manda 0
Imra Kopić 1734. m Ivan Anka 0
Kola Vuković 1735. ž Bartol Đurđa 0
Mato Stivaničević 1735. m Antun Anđa 0
Luka Knežević 1735. m Petar Manda 0
Ivica Čivić 1735. ž Petar Franca 0
Bartol Vuković 1737. m Šimun Lucija 0
Petar Gregorović 1738. m Petar Marija 0
Kata Kedačić 1738. ž Antun Stana 0
Nikola Stojanović 1738. m Antun Lucija 0
Petar Knežević 1738. m Petar 0
Ilija Vuković 1738. m Antun Lucija 0
Marko Vuković 1738. m Antun Lucija 0
Augustin Štivić 1738. m ? Ana 0
Ruža Stojanović 1738. ž Bartol 0
Uršula Babić 1738. ž Antun Ana 0
Petar Knežević 1738. m Ana Ana 0
Martin Lešić 1738. ž Antun Kata 0
Petra Knežević 1739. ž Ana Ana 0
Ana Terzić 1739. ž Ana Helena 0
Petar Stivaničević 1739. m Lovro Ivica 0
Luka Knežević 1739. m Antun Manda 0
Đuro Čivić 1739. m Mato Lucija 0
Angela Vlaović 1739. ž Antun Kata 0
Mijo Vuković 1739. m Pavao Anđa 0
Antun Knežević 1739. m Šimun Ana 0
Marija Lešić 1739. ž Martin Manda 0
Kata Krnić 1739. ž Antun Lucija 0
Luka Matić 1739. m Marijan Lucija 0
Ruža Čivić 1739. ž Antun Lucija 0
Šimun Kedačić 1739. m Martin Anđa 0
Marija Kedačić 1739. ž Josip Klara 0
Šimun Vuković 1739. m Tomo Marija 0
Šimun Čivić 1739. m Blaž Ana 0
Đuro Čivić 1739. m Ivan Marija 0
Nikola Vuković 1739. m Tomo Marija 0
Manda Gregorović 1739. ž Mato Ana 0
Kata Kedačić 1739. ž Ivan Marija 0
Vinko Stojanović 1740. m Andrija Stošija 0
Marija Vuković 1740. ž Stjepan Kata 0
Matija Gregorović 1740. m Jakob Anka 0
Ivan Knežević 1740. m Filip Kata 0
Kata Gregorović 1740. ž Stjepan Kata 0
Vinko Lešić 1740. m Bartol Đurđa 0
Marko Babić 1740. m Martin Ruža 0
Lucija Stojanović 1740. ž Blaž Anka 0
Marija Gregorović 1741. ž Ilija Franca 0
Đuro Kopić 1741. m Marijan Marija 0
Đuro Lešić 1741. m Abram Manda 0
Karlo Lešić 1741. m Ivan Marija 0
Marta Kotorac 1741. ž Ilija Anđa 0
Bono Stojanović 1741. m Mijo 0
Božo Vuković 1741. m Stjepan Klara 0
Anastazija Vuković 1741. ž Andrija Klara 0
Antun Knežević 1741. m Šimun Ana 0
Antun Krnić 1741. m Pavao Manda 0
Manda Verić 1741. ž Ana Kata 0
Ivan Knežević 1741. m Ana Ana 0
Ilija Vlaović 1741. m Šimun Manda 0
Gregor Stojanović 1742. m Blaž Stana 0
Marko Knežević 1742. m Ðuro Ivica 0
Manda Lešić 1742. ž Abram Manda 0
Ivica Stojanović 1742. ž Božo Manda 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge