Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Antun Milošević † 1970.1908. m Andrija Anka Vuković 7932 licitarovi
Franjo Milošević † 1962.1913. m Andrija Anka Vuković 7932 licitarovi
Stjepan Milošević † 1915.1915. m Andrija Anka Vuković 7932 licitarovi
Blaž Matić † 1992.1908. m Blaž Bara Varzić 35929 Matića
Andrija Matić † 1911.1910. m Blaž Bara Varzić 35929 Matića
Luka Babić † 1991.1911. m Đuro Marija Tokady 337927 Brečkovi
Andrija Dahm 1904. m Ivan Terezija Knežević 296926
Ladislav Dahm 1906. m Ivan Terezija Knežević 296926
Manda Ercegovac 1904. ž Ilija Marija Džapo 924
Imra Knežević † 1911.1911. m Bartol Marija Verić 317917 todorovi
Petra Knežević † 1913.1913. m Bartol Marija Verić 317917 todorovi
Ivo Knežević † 1915.1915. m Bartol Marija Verić 317917 todorovi
Šimun Stojanović 1912. m Imra Kata Verić 142914 domini
Marija Kolin † 1986.1909. ž Ivan Ivica Vuković 909
Franjo Kedačić † 1967.1913. m Nikola Ruža Vuković 3906
Fema Čivić † 1929.1904. ž Antun Manda Knežević 34903 Šakini
Ilija Verić 1905. m Marijan Matijka Babić 166902 čolini
Franjka Verić † 1989.1907. ž Marijan Matijka Babić 902 čolini
Ivan Verić † 1922.1909. m Marijan Matijka Babić 166902 čolini
đula Verić † 1911.1911. ž Marijan Matijka Babić 166902 čolini
Kata Verić † 1915.1913. ž Marijan Matijka Babić 166902 čolini
Grga Verić 1899. m Josip Ljubica Bošnjak 856899
Antun Katušić † 1912.1904. m Mato Janja Matić 896 Rvatovi
Anka Katušić 1906. ž Stanko Aga Blaženović 896 Rvatovi
Anka Katušić † 1985.1907. ž Mato Janja Matić 896 Rvatovi
Đuro Katušić † 1908.1908. m Lovro Kata Miller 896 Rvatovi
Ruža Katušić † 1993.1909. ž Lovro Kata Miller 896 Rvatovi
Ivo Katušić † 1949.1915. m Stanko Aga Blaženović 896 Rvatovi
Ivan Kopić † 1977.1899. m Adam Marija Gregorović 212894 karlićevi
Matijka Stojanović † 1986.1900. ž Franjo Eva Vuković 215893 đurini
Andrija Stojanović † 1987.1904. m Jakob Đurđa Stojanović 893 đurini
Matijka Stojanović † 1994.1907. ž Jakob Đurđa Stojanović 215893 đurini
Marija Stojanović 1907. ž Nikola Matijka Kedačić 215893 đurini
Franjo Stojanović † 1909.1909. m Jakob Đurđa Stojanović 215893 đurini
Ivica Stojanović 1911. ž Jakob Đurđa Stojanović 215893 đurini
Ruža Stojanović † 1916.1911. ž Nikola Matijka Kedačić 215893 đurini
Aga Stojanović † 1914.1913. ž Nikola Matijka Kedačić 215893 đurini
Ilija Stojanović 1913. m Jakob Đurđa Stojanović 215893 đurini
Stana Stojanović 1914. ž Nikola Matijka Kedačić 215893 đurini
Aga Stojanović † 1959.1915. ž Nikola Matijka Kedačić 215892 đurini
Ruža Stojanović 1909. ž Ivan Matijka Kedačić 205891 andrini
Marija Stojanović † 1987.1911. ž Ivan Matijka Kedačić 205891 andrini
Kata Stojanović † 1992.1911. ž Josip Ruža Pfaff 205891 andrini
Đuro Stojanović 1912. m Ivan Matijka Kedačić 205891 andrini
Lovro Stojanović † 1986.1913. m Josip Ruža Pfaff 205891 andrini
Josip Stojanović † 1914.1914. m Ivan Matijka Kedačić 205891 andrini
Mijo Verić † 1904.1900. m Josip Amalija Bošnjak 890
Jakob Verić † 1903.1902. m Josip Amalija Bošnjak 890
Stjepan đaković † 1951.1898. m živko Matijka Babić 359888
Manda Đaković 1901. ž Živko Matijka Babić 359888
Toma Đaković 1903. m Živko Matijka Babić 359888
Mato Đaković † 1964.1906. m Živko Matijka Babić 359888
Marija Đaković † 1910.1910. ž Živko Matijka Babić 359888
Kata Đaković 1911. ž Živko Matijka Babić 359888
Kata Đaković † 1918.1913. ž Živko Matijka Babić 359888
Šimun Đaković † 1914.1914. m Živko Matijka Babić 359888
Franca Stojanović † 1962.1900. ž Antun Marija Petričević 610887 vidakovi
Đula Stojanović 1900. ž Antun Marija Petričević 610887 vidakovi
Andrija Stojanović † 1903.1903. m Antun Marija Petričević 610887 vidakovi
Ivan Stojanović † 1978.1905. m Antun Marija Petričević 610887 vidakovi
Terezija Stojanović † 1996.1906. ž Antun Marija Petričević 610887 Vidakovi
Ilija Stojanović † 1982.1908. m Antun Marija Petričević 610887 vidakovi
Đuro Stojanović 1910. m Antun Marija Petričević 610887 Vidakovi
đula Stojanović † 1978.1912. ž Antun Marija Petričević 610887 vidakovi
Stana Kopić 1899. ž Marko Lukra Gregorović 343886 Baninovi
Anka Verić † 1987.1904. ž Tomo Terezija Babić 885 ščepanovi
Marija Ilijašević 1906. ž Josip Franca Kopić 883
Ilija Ilijašević † 1992.1908. m Josip Franca Kopić 883
Mijo Ilijašević † 1993.1912. m Josip Franca Kopić 883
Kata Terzić † 1955.1892. ž Pavao Ljubica Vuković 881
Ivan Blaževac † 1909.1909. m Stjepan Pavka Vukovarac 881
Grga Gregorović 1912. m Lovro Eva Knežević 558880 bibini
Jakob Gregorović 1914. m Lovro Eva Knežević 558880 bibini
đuro Babić 1896. m Blaž Janja Krnić 398877 šimunovi
Adam Babić 1906. m Mato Ivica Kopić 398877 šimunovi
Marija Babić 1910. ž Mato Ivica Kopić 398877 šimunovi
Stana Verić † 1995.1906. ž Rudolfo Mara Babić 178875 šumarovi
đula Verić 1912. ž Rudolfo Mara Babić 178875 Šumarovi
Ana Babić 1892. ž Jakob Manda Knežević 874 senkovi
Toma Babić 1893. m Jakob Marija Knežević 85874 senkovi
Antun Babić † 1957.1907. m Ivan Eva Verić 85874 senkovi
Đuro Babić 1909. m Ivan Eva Verić 85874 senkovi
Jakob Babić † 1944.1913. m Tomo Regina Stojanović 85874 senkovi
Matija Kedačić 1910. ž Luka Marija Čivić 438873 Purakini
Janja Babić 1889. ž Ivan Stana Babić 870 pejini
Josip štrok 1914. m Stjepan Marija Hršik 865
Mijo Babić 1888. m Josip Marija Babić 69864 šapilovi
Kata Babić † 1971.1890. ž Josip Mara Kopić 69864 šapilovi
đula Babić 1893. ž Josip Marija Babić 69864 šapilovi
Manda Babić † 1952.1905. ž Šimun Terezija Čivić 69864 šapilovi
Mato Babić † 1990.1907. m Šimun Terezija Čivić 69864 šapilovi
Marija Babić 1911. ž Luka Janja Tadić 69864 šapilovi
Terezija Dominkuš 1914. ž Marko Mara Kedačić 863
Anka Stojanović 1892. ž Fabijan Janja Lešić 861 ćaini
Lovro Stojanović 1893. m Fabijan Stana Lešić 861 ćaini
Marko Lešić 1895. m Fabijan Stana Lešić 861 ćaini
Martinka Stojanović 1896. ž Fabijan Stana Lešić 861 ćaini
Matijka Lešić † 1903.1902. ž Fabijan Kata Vuković 861 ćaini
Ivan Lešić † 1950.1904. m Fabijan Kata Vuković 861 ćaini
Marija Lešić † 1977.1906. ž Fabijan Marija Vuković 861 ćaini
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge