Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1 - 100 od 16176


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Josip Gregorović 15/02/1886 m Šimo Martinka Kedačić 840 Bonini
2. Franca Stojšić 13/02/1886 ž Marijan Anka Babić 835
3. Marijan Matić 06/09/1886 m Luka Franca Stivaničević 833
4. Ivan Knežević 30/04/1884 m Marijan Petra Terzić 824
5. Mato Knežević 23/02/1886 m Marijan Petra Terzić 824
6. Fema Vuković 01/05/1885 ž Marijan Ana Milošević 817
7. Ilija Štivić 30/06/1884 m Luka Matijka Stojanović 811
8. Đuro Šneberger 28/10/1885 m Antun Ruža Mihaljević 809
9. Bartol Knežević 21/08/1886 m Ivan Bara Lešić 801 Šestini
10. Marija Babić 15/04/1882 ž Ivan Kata Kedačić 800
11. Petar Babić 27/06/1887 m Ivan Kata Kedačić 800
12. Jakob Gregorović 18/07/1882 m Ilija Sofija Lešić 798
13. Lovro Gregorović 18/07/1882 m Ilija Sofija Lešić 798
14. Mato Gregorović 12/09/1884 m Ilija Sofija Lešić 798
15. Marija Gregorović 26/03/1886 ž Ilija Sofa Lešić 798
16. Kata Gregorović 23/11/1887 ž Ilija Sofija Lešić 798
17. Lovro Kopić 27/07/1882 m Marijan Marija Matić 795 Bonini
18. Marija Kopić 14/03/1884 ž Marijan Marija Gregorović 795 Bonini
19. Lukra Kopić 05/06/1885 ž Marijan Marija Matić 795 Bonini
20. Marko Kopić 04/04/1887 m Marijan Marija Matić 795 Bonini
21. Marija Knežević 09/09/1885 ž Ivan Ruža Babić 791
22. Andrija Milošević 01/12/1882 m Ivan Marija Knežević 785 Klecini
23. Martin Milošević 01/11/1886 m Ivan Marija Knežević 785 Klecini
24. Marija Stivaničević 23/06/1882 ž Bartol Anka Babić 782 Jozića
25. Ilija Stivaničević 11/07/1885 m Bartol Anka Babić 782 Jozića
26. Kata Stivaničević 06/11/1887 ž Bartol Anka Babić 782 Jozića
27. Ivan Đaković 16/06/1883 m Ilija Manda Karenić 779
28. Mijo Knežević 23/09/1884 m Marko Ana Stivaničević 778 Adamčićevi
29. Marija Babić 07/09/1883 ž Marijan Marija Janković 773
30. Marko Vuković 26/04/1884 m Ðuro Kata Krnić 771
31. Antun Vuković 10/06/1887 m Ðuro Kata Krnić 771
32. Marija Terzić 05/01/1883 ž Pavo Eva Stivaničević 767
33. Lucija Kedačić 04/01/1879 ž Božo Mara Vuković 763
34. Blaž Kedačić 23/03/1883 m Božo Marija Vuković 763
35. Sofija Kedačić 22/04/1887 ž Božo Marija Vuković 762
36. Stjepan Lešić 19/08/1887 m Ilija Kata Stojanović 760 Kimalovi
37. Ilija Milošević 08/07/1887 m Ivan Marija Knežević 758
38. Andrija Babić 16/11/1878 m Antun Anka Kopić 749 Joseilini
39. Jakob Babić 29/04/1884 m Antun Anka Kopić 749 Joseilini
40. Kata Babić 20/11/1881 ž Ivan Đula Milošević 743
41. Ilija Vuković 11/07/1881 m Vinko Janja Gregorović 733 Ludovikovi
42. Jakob Vuković 11/07/1881 m Vinko Janja Gregorović 733 Ludovikovi
43. Terezija Vuković 01/11/1884 ž Vinko Janja Gregorović 733 Ludovikovi
44. Josip Babić 26/02/1879 m Karlo Mara Katušić 729 Antolovi
45. Matijka Babić 22/03/1882 ž Antun Lukra Babić 729 Antolovi
46. Marija Babić 20/07/1884 ž Antun Lukra Babić 729 Antolovi
47. Viktor Kopić 27/07/1884 m Josip Bara Lešić 717
48. Mato Mišković 09/10/1877 m Nikola Martina Stivaničević 711
49. Ilija Mišković 12/07/1880 m Nikola Martinka Stivaničević 711
50. Antun Mišković 05/01/1884 m Nikola Martina Stivaničević 711
51. Đula Mišković 03/04/1887 ž Nikola Martinka Stivaničević 711
52. Mijo Kopić 30/08/1882 m Josip Barbara Lešić 707
53. Eva Kopić 18/12/1878 ž Stjepan Marica Mihić 703 Baninovi
54. Đuro Kopić 17/04/1880 m Stjepan Marija Mihić 703 Baninovi
55. Blaž Čivić 03/02/1880 m Andro Marija Babić 702
56. Josip Čivić 19/03/1882 m Andrija Marija Babić 702
57. Lukra Čivić 05/05/1885 ž Andrija Marija Babić 702
58. Ivan Čivić 19/06/1887 ž Andrija Marija Babić 702
59. Šimo Kedačić 25/10/1878 m Ðuro Eva Biuklić 697
60. Marija Kedačić 05/03/1880 ž Ðuro Eva Biuklić 697
61. Adam Kedačić 15/12/1881 m Ðuro Eva Biuklić 697
62. Ruža Kedačić 28/05/1884 ž Ðuro Eva Biuklić 697
63. Marga Kopić 08/06/1880 ž Toma Pola Babić 696 Baninovi
64. Ivica Kopić 06/06/1883 ž Toma Pola Babić 696 Baninovi
65. Marko Kopić 13/04/1887 m Tomo Pola Babić 696 Baninovi
66. Marija Lešić 13/08/1883 ž Mijo Marija Vlaović 695 Ružića
67. Lovro Lešić 26/07/1885 m Mijo Marija Vlaović 695 Ružića
68. Andrija Lešić 24/11/1887 m Mijo Marija Vlaović 695 Ružića
69. Matija Babić 16/09/1877 ž Mato Ana Knežević 693 Markovi
70. Marijan Babić 07/12/1880 m Mato Ana Knežević 693 Markovi
71. Antun Babić 25/05/1882 m Mato Anka Knežević 693 Markovi
72. Stana Babić 25/05/1882 ž Mato Anka Knežević 693 Markovi
73. Ivan Babić 22/05/1883 m Mato Ana Knežević 693 Markovi
74. Antun Babić 22/05/1885 m Mato Anka Knežević 693 Markovi
75. Bara Babić 07/06/1887 ž Mato Ana Knežević 693 Markovi
76. Ivan Babić 19/06/1885 m Marko Kata Babić 691 Markovi
77. Mijo Babić 05/05/1878 m Marijan Stana Babić 690
78. Matija Babić 19/02/1880 ž Marijan Stana Babić 690
79. Franjo Babić 11/09/1883 m Marijan Stana Babić 690
80. Marija Babić 15/09/1886 ž Marija Stana Babić 690
81. Josip Verić 24/02/1877 m Ivan Franca Lešić 689
82. Antun Verić 06/06/1878 m Ivan Franca Lešić 689
83. Đuro Verić 23/04/1881 m Ivan Ruža Knežević 689
84. Martin Verić 12/09/1882 m Ivan Ruža Kopić 689
85. Kata Verić 28/11/1883 ž Ivan Ruža Kopić 689
86. Antun Verić 28/07/1885 m Ivan Ruža Kopić 689
87. Josip Verić 14/03/1887 m Ivan Ruža Kopić 689
88. Alojzije Gregorović 22/06/1881 m nezakonito Kata Gregorović 687
89. Blaž Gregorović 30/01/1877 m Martin Kata Knežević 684
90. Marija Gregorović 30/01/1877 ž Martin Kata Knežević 684
91. Agata Gregorović 04/02/1881 ž Martin Kata Knežević 684
92. Jakob Gregorović 21/07/1882 m Martin Kata Knežević 684
93. Mijo Knežević 22/09/1876 m Andrija Ana Krnić 683 Živkovi
94. Lukra Stojanović 11/03/1877 ž Jakob Matija Knežević 679 Kundrini
95. Tomo Stojanović 23/03/1878 m Marijan Manda Lučić 677
96. Franjka Stojanović 26/12/1879 ž Marijan Manda Lučić 677
97. Kata Stojanović 10/03/1887 ž Marijan Manda Lučić 677
98. Mato Čivić 12/09/1876 m Ivan Marija Kračun 674 Dudarovi
99. Franjo Babić 22/09/1876 m Pavo Matija Dominković 674 Dudarovi
100. Antun Čivić 04/01/1878 m Ivan Marija Kračun 674 Dudarovi