Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1900. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 17340


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Franca Matić 02/03/1822 ž Božo Jela Gregorović 0
2. Marija Babić 30/01/1822 ž Ðuro Ruža Kopić 0
3. Marijan Babić 28/01/1822 m Adam Terezija Čivić 0
4. Blaž Stojanović 19/01/1822 m Martin Ana Knežević 0
5. Antun Vuković 14/01/1822 m Kuzma Viktorija 0
6. Kata Babić 10/01/1822 ž Gabra Jozefa Krnić 0
7. Vinko Verić 09/01/1822 m Ferdo Kata 0
8. Stjepan Milošević 06/01/1822 m Martin Ana Lučić 0
9. Manda Čivić 01/01/1822 ž Andrija Sibila Stivaničević 0
10. Stjepan Kopić 25/12/1821 m Božo Terezija Delić 0
11. Ivan Babić 09/02/1822 m Marijan Terezija Čivić 0
12. Pola Kopić 11/02/1822 ž Luka Manda Kopić 0
13. Đuro Kedačić 02/03/1822 m Mato Marija Vuković 0
14. Mato Gregorović 24/02/1822 m Luka Terezija Ðaković 0
15. Barbara Šokčević 22/02/1822 ž Antun Ivica Zečević 0
16. Janja Verić 20/02/1822 ž Marko 0
17. Mato Čivić 20/02/1822 m Mijo Stojanović 0
18. Mato Vlaović 19/02/1822 m Vinko Regina Knežević 0
19. Đula Piller 18/02/1822 ž Andrija Barbara Uzjak 0
20. Mato Kedačić 16/02/1822 m Mato Viktorija 0
21. Margarita Kedačić 16/02/1822 ž Mato Viktorija 0
22. Božo Čivić 25/12/1821 m Jakob Barbara Stojanović 0
23. Eva Babić 20/12/1821 ž Josip Manda Katušić 0
24. Andrija Čivić 17/11/1821 m Joakim Ana Jarić 0
25. Andrija Vuković 16/11/1821 m Stanko Terezija Jarić 0
26. Mijo Čivić 12/11/1821 m Josip Jozefa Gregorović 0
27. Martina Vuković 11/11/1821 ž Jakob Kata Lešić 0
28. Kata Vuković 11/11/1821 ž Jakob Kata Lešić 0
29. Martin Verić 09/11/1821 m Franjo Sofija Katušić 0
30. Šimun Gregorović 03/11/1821 m Antun Marija Lešić 0
31. Kata Matić 30/10/1821 ž Ðuro Ana Kedačić 0
32. Barbara Šokčević 29/10/1821 ž Dominik Lucija Kedačić 0
33. Kata Delić 21/11/1821 ž Josip Lucija Lešić 0
34. Andrija Štivić 22/11/1821 m Martin Barbara Mihić 0
35. Toma Kovačević 17/12/1821 m Žaverije Matija Babić 0
36. Toma Kopić 11/12/1821 m Pavo Đula 0
37. Marija Čivić 07/12/1821 ž Šimun Đula Krnić 0
38. Barbara Perić 03/12/1821 ž Antun Kata Vuković 0
39. Barbara Kopić 02/12/1821 ž Martin Kata Gregorović 0
40. Barbara Knežević 01/12/1821 ž Jakob Ana Gregorović 0
41. Barbara Vuković 28/11/1821 ž Mijo Ana Ribarić 0
42. Barbara Vuković 26/11/1821 ž Nikola Sibila Čivić 0
43. Marija Babić 26/11/1821 ž Šimun Marica Vuković 0
44. Kata Stojanović 25/10/1821 ž Luka Franca Jarić 0
45. Marta Stojanović 14/06/1822 ž Jakob Stana Knežević 0
46. Stanko Knežević 13/05/1822 m Pavo Ivica Kovačević 0
47. Sofija Milošević 09/05/1822 ž Božo Eva Matasović 0
48. Stanko Kedačić 07/05/1822 m Vinko Jozefa Oršolić 0
49. Đuro Gregorović 05/05/1822 m Antun Marija Kopić 0
50. Filip Čivić 04/05/1822 m Franjo Lucija Tomašević 0
51. Ivica Katušić 02/05/1822 ž Ivan Marta Kopić 0
52. Helena Katušić 02/05/1822 ž Ivan Marta Kopić 0
53. Bartol Kutuzović 01/05/1822 m Andrija Manda Kedačić 0
54. Antun Stojanović 27/04/1822 m Filip Ivica Kocić 0
55. Ivan Gregorović 16/05/1822 m Ignjacije Franca Knežević 0
56. Ana Verić 20/05/1822 ž Toma Kata Stojanović 0
57. Ana Stojanović 14/06/1822 ž Jakob Stana Knežević 0
58. Petar Matić 14/06/1822 m Antun Marija Stojanović 0
59. Jakob Babić 14/06/1822 m Mijo Eva Tobolčević 0
60. Barbara Katušić 13/06/1822 ž Jakob Ana Paradžiković 0
61. Manda Kopić 10/06/1822 ž Mijo Filipa Štivić 0
62. Marija Čivić 08/06/1822 ž Roko Ana Mišković 0
63. Antun Krnić 02/06/1822 m Vinko Veronika Konkordt 0
64. Stana Stivaničević 31/05/1822 ž Martin Marija Kopić 0
65. Antun Verić 26/05/1822 m Augustin Manda Gregorović 0
66. Stana Babić 26/04/1822 ž Mato Franca Matković 0
67. Marko Gregorović 25/04/1822 m Ivan Aga Babić 0
68. Mijo Vlaović 29/03/1822 m Ðuro Ana Katušić 0
69. Marko Vuković 28/03/1822 m Ilarije Terezija Milošević 0
70. Živko Vuković 25/03/1822 m Martin Terezija Štivić 0
71. Josip Kopić 16/03/1822 m Šimun Ruža Konkordt 0
72. Blaž Stivaničević 15/03/1822 m Marijan Terezija Kopić 0
73. Kata Knežević 14/03/1822 ž Šimun Ruža Kopić 0
74. Manda Vuković 13/03/1822 ž Antun Marija Mišković 0
75. Ferdo Babić 11/03/1822 m Mato Marija Ergotić 0
76. Franca Gregorović 08/03/1822 ž Andrija Helena Kedačić 0
77. Ruža Vuković 31/03/1822 ž Ivan Sofija Petričević 0
78. Barbara Lešić 01/04/1822 ž Kuzma Ruža Mišković 0
79. Đuro Petričević 17/04/1822 m Mato Kola Čivić 0
80. Đuro Štivić 15/04/1822 m Marijan Kata Kopić 0
81. Ruža Stojanović 14/04/1822 ž Augustin Marija Knežević 0
82. Đuro Merkl 07/04/1822 m Melkior Aga Žaguda 0
83. Eva Stivaničević 06/04/1822 ž Toma Aga Babić 0
84. Ivan Petričević 05/04/1822 m Lovro Đula Krnić 0
85. Kata Terzić 03/04/1822 ž Ðuro Barbara Zečević 0
86. Jakob Kedačić 03/04/1822 m Antun Terezija Stojanović 0
87. Stana Lešić 01/04/1822 ž Kuzma Ruža Mišković 0
88. Đuro Babić 04/03/1822 m Adalbert Terezija Katušić 0
89. Mato Knežević 14/06/1821 m Šimun Elisabeta Čivić 0
90. Marko Gregorović 23/04/1821 m Marijan Terezija Verić 0
91. Sofija Kedačić 19/04/1821 ž David Manda Knežević 0
92. Stanko Vuković 18/04/1821 m Antun Uršula Knežević 0
93. Kata Kopić 16/04/1821 ž Mato Marija Čivić 0
94. Đuro Stivaničević 15/04/1821 m Ivan Delfa Kopić 0
95. Marko Knežević 14/04/1821 m Bartol Petra Verić 0
96. Đula Vuković 07/04/1821 ž Lovro Barbara Milošević 0
97. Đuro Kotorac 07/04/1821 m Mato Franca Stojanović 0
98. Andrija Babić 07/04/1821 m Luka Eva Kokanović 0
99. Đurđa Vuković 25/04/1821 ž Josip Ana Krnić 0
100. Ruža Gregorović 28/04/1821 ž Franjo Viktorija Ðaković 0