Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Đuro Matić 05/03/1821 m Božo Jela Gregorović 0
2. Valentin Stojanović 11/02/1821 m Jakob Manda Jarić 0
3. Jakob Verić 08/02/1821 m Vinko Manda Vuković 0
4. Bara Matić 05/02/1821 ž Tomo Ana 0
5. Marija Lešić 04/02/1821 ž Martin Lukra Kladarić 0
6. Marija Stivaničević 02/02/1821 ž Filip Kola Kopić 0
7. Blaž Babić 02/02/1821 m Bartol Đula Kopić 0
8. Marijan Gregorović 30/01/1821 m Aleksa Kata Katušić 0
9. Blaž Gregorović 30/01/1821 m Aleksa Kata Katušić 0
10. Mato Babić 13/02/1821 m Bono Marija 0
11. Bara Čobić 15/02/1821 ž Ðuro Aga Knežević 0
12. Bara Mišković 17/02/1821 ž Ferdo Eva Lešić 0
13. Pola Štivić 04/03/1821 ž Mato Manda Krnić 0
14. Ilija Knežević 28/02/1821 m Jakob Đula Vuković 0
15. Franca Bošnjak 24/02/1821 ž Ðuro Marija 0
16. Ivan Kopić 23/02/1821 m Marko Marija Šokčević 0
17. Marga Gregorović 23/02/1821 ž Andrija Marta Lešić 0
18. Mato Kopić 22/02/1821 m Andrija Sofija Gregorović 0
19. Bara Babić 20/02/1821 ž Blaž Marija Gregorović 0
20. Mato Čivić 19/02/1821 m Tomo Franca Knežević 0
21. Pavao Konkord 25/01/1821 m Franjo Marija Vuković 0
22. Ana Verić 24/01/1821 ž Izak Bara Gregorović 0
23. Marija Vuković 23/01/1821 ž Ðuro Bara Milošević 0
24. Ivan Milošević 15/12/1820 m Luka Bara Rakitić 0
25. Božo Petričević 11/12/1820 m Ðuro Aga Kedačić 0
26. Bara Kutuzović 11/12/1820 ž Andrija Manda Kedačić 0
27. Živko Knežević 11/12/1820 m Nikola Stana Babić 0
28. Lucija Ilišević 10/12/1820 ž Nikola Terezija Vugić 0
29. Nikola Petričević 04/12/1820 m Blaž Sofija Stojanović 0
30. Bara Kedačić 28/11/1820 ž Antun Aga Katušić 0
31. Andrija Gregorović 24/11/1820 m Kuzma Bara Kedačić 0
32. Toma Katušić 16/12/1820 m Marijan Bara Babić 0
33. Božo Gregorović 21/12/1820 m Luka Terezija Kopić 0
34. Janja Lučić 25/12/1820 ž Pavao Kata Vuković 0
35. Pavao Stojanović 23/01/1821 m Mijo Viktorija Štivić 0
36. Antun Kopić 15/01/1821 m Marko Manda Gregorović 0
37. Janja Matić 11/01/1821 ž Lovro Bara Gregorović 0
38. Marko Milošević 10/01/1821 m Bono Bara ćosić 0
39. Marija Babić 05/01/1821 ž Ðuro Ruža Kopić 0
40. Janja Knežević 04/01/1821 ž Marijan Manda Vuković 0
41. Marija Milošević 03/01/1821 ž Ilija Matijka Petričević 0
42. Antun Liller 28/12/1820 m Andrija Bara Uziak 0
43. Roko Lešić 17/11/1820 m Pavao Terezija Stojanović 0
44. Ilija Stojanović 20/07/1821 m Petar Marija Kutuzović 0
45. Ivan Vujnović 17/05/1821 m Luka Bara Kedačić 0
46. Stana Stojanović 17/05/1821 ž Filip Ivica Kocić 0
47. Eva Stojanović 10/05/1821 ž Ðuro Bara Krnić 0
48. Marija Dorbolo 02/05/1821 ž Ivan Kata Čivić 0
49. Ruža Gregorović 28/04/1821 ž Franjo Viktorija Ðaković 0
50. Đurđa Vuković 25/04/1821 ž Josip Ana Krnić 0
51. Marko Gregorović 23/04/1821 m Marijan Terezija Verić 0
52. Sofija Kedačić 19/04/1821 ž David Manda Knežević 0
53. Kata Gregorović 18/05/1821 ž Antun Terezija Čivić 0
54. Antun Šokčević 21/05/1821 m Mato Kata Gregorović 0
55. Terezija Vuković 25/05/1821 ž Ðuro Bara Čivić 0
56. Manda Verić 14/07/1821 ž Antun Marija Kopić 0
57. Ilija Stivaničević 08/07/1821 m Mato Ana Gregorović 0
58. Antun Kopić 18/06/1821 m Ivan Kata Gregorović 0
59. Antun Verić 14/06/1821 m Pavao Đurđa Milošević 0
60. Đula Marijanović 14/06/1821 ž Klara Marijanvić 0
61. Mato Knežević 14/06/1821 m Šimun Elizabeta Čivić 0
62. Đuro Stojanović 01/06/1821 m Marko Stana Kotorac 0
63. Ivan Knežević 31/05/1821 m Mato Ivica Babić 0
64. Stanko Vuković 18/04/1821 m Antun Uršula Knežević 0
65. Kata Kopić 16/04/1821 ž Mato Marija Čivić 0
66. Đuro Stivaničević 15/04/1821 m Ivan Delfa Kopić 0
67. Josip Kopić 17/03/1821 m Luka Kata Krnić 0
68. Marko Kedačić 15/03/1821 m Ðuro Bara Stojanović 0
69. Toma Štivić 10/03/1821 m Ðuro Manda Krnić 0
70. Toma Štivić 10/03/1821 m Ðuro Manda Krnić 0
71. Eva Stivaničević 09/03/1821 ž Imra Pola Stojanović 0
72. Đuro Knežević 09/03/1821 m Petar Uršula 0
73. Franca Babić 09/03/1821 ž Roko Aga 0
74. Stana Kopić 07/03/1821 ž Ivan Marija Stojanović 0
75. Ana Vuković 22/03/1821 ž Petar Ana Marković 0
76. Josip Babić 24/03/1821 m Pavao Ana 0
77. Blaž Knežević 25/03/1821 m Luka Kata 0
78. Marko Knežević 14/04/1821 m Bartol Petra Verić 0
79. Đula Vuković 07/04/1821 ž Lovro Bara Milošević 0
80. Đuro Kotorac 07/04/1821 m Mato Franca Stojanović 0
81. Andrija Babić 07/04/1821 m Luka Eva Kokanović 0
82. Ruža Verić 06/04/1821 ž Luka Stana Pericsević 0
83. Đuro Vuković 03/04/1821 m Šimun Kata Verić 0
84. Jakob Vuković 03/04/1821 m Andrija Terezija Kedačić 0
85. Karlo Raatz 01/04/1821 m Ignacije Terezija Szerpak 0
86. Imra Vuković 05/03/1821 m Jakob Ivica Bošnjaković 0
87. Manda Vuković 19/07/1820 ž Luka Bara Mišković 0
88. Petar Vuković 17/06/1820 m Martin Ana Šimić 0
89. Ivan Babić 16/06/1820 m Krsta Ana Viladarić 0
90. David Kopić 14/06/1820 m Ðuro Marija Kedačić 0
91. Luka Verić 11/06/1820 m Luka Regina Kovačević 0
92. Antun Katušić 10/06/1820 m Ivan Ivica Knežević 0
93. Imra Kopić 08/06/1820 m Žaverije Ana Babić 0
94. Ivan Čivić 06/06/1820 m Mato Uršula Kedačić 0
95. Antun Ilišević 05/06/1820 m Karlo Klara Vuković 0
96. Kata Čivić 18/06/1820 ž Josip Jozija Gregorović 0
97. Pavao Verić 28/06/1820 m Jakob Sofija Stojanović 0
98. Petar Kopić 29/06/1820 m Mijo Filipa Knežević 0
99. Bara Stojanović 18/07/1820 ž Josip Regina Petričević 0
100. Ivan Čivić 18/07/1820 m Marko Ana Lučić 0