Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1900. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 17340


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Božo 28/06/1781 m Kata 0
2. Franjo 14/02/1899
3. Terezija 10/10/1860 ž Kata Katušić 89 Bajkanovi
4. Aga 12/01/1861 ž Eva Knežević 93
5. Josip 21/11/1865 m Rozalija Tindel 0
6. Marijan 07/01/1866 m Marija Babić 392 Brdarovi
7. Ivan 15/04/1868 m Tuto Jozefa Tuto 0
8. Đuro 15/04/1869 m Čivić Klara Čivić 222
9. Manda 06/03/1870 ž Mikloš Kata Mikloš 0
10. Alojzije 20/06/1872 m Vuković Matija Vuković 253 Marinovi
11. Aga 03/02/1873 ž Čivić Klara Čivić 222
12. Gabra 09/02/1874 m Nezakonito Stana Babić 392 Brdarovi
13. Stjepan 28/04/1874 m Stojanović Kata Stojanović 349
14. Eleonora 20/02/1875 ž Lončarić Franca Lončarić 0
15. Kata 16/09/1875 ž Kopić Manda Kopić 488
16. Terezija 19/12/1875 ž Veiler Kata Veiler 0
17. Antun 22/05/1876 m Matić Kata Matić 38
18. Marija 30/06/1876 ž Davidović Franca Davidović 0
19. Eva 26/10/1876 ž 0
20. Toma 10/08/1877 m Valentić Lucija Valentić 0
21. Helena 16/04/1880 ž Nezakonito Kata Vrušević 278
22. Matijka 19/02/1882 ž FranjoŽaverije Ruža Matić 204 Andrićevi
23. Franca 13/01/1897 ž Manda Miler 0
24. Vuković 29/03/1789 n Josip Aga Čivić 0
25. Kopić 28/06/1792 n Šimun Marija Gregorović 0
26. Kopić 14/10/1810 n Mijo Filipa Knežević 0
27. Kedačić 23/10/1810 n David Lucija Gregorović 0
28. Kedačić 13/12/1810 n Luka Elisabeta Vlaović 0
29. Knežević 22/12/1810 n Kazimir Regina Prakaturović 0
30. Knežević 26/01/1811 n Josip Manda Verić 0
31. Ruža 18/09/1848 ž Stjepan 318
32. Marija 30/08/1857 ž Manda Gregorović 270
33. Adam 15/12/1857 m Marija Kopić 194 Pranjetini
34. Janja 07/01/1859 ž Matija Stojanović 145 Alepovi
35. Jozija 07/02/1860 ž Kata Kedačić 236 Purakini
36. Matija ? 30/08/1865 ž Antun Kata Stojanović 255
37. Đula ? 19/03/1870 ž Fabijan Ivica Gutay 0
38. Josip ? 28/02/1872 m Mijo Sibila Szabo 0
39. Andrija ?? 16/11/1784 m Luka Kata Babić 0
40. ??eka ??ković 01/05/1791 ž Mato Ana Vlaović 0
41. Franca Abamović 16/03/1788 ž Mato Eva Stivaničević 0
42. Pavao Asin 24/10/1881 m Pavao Helena Šimšić 0
43. Marija Babić 31/07/1860 ž Antun Stana Gregorović 47 Anđini
44. Dominika Babić 04/08/1860 ž Antun Marija Kovačević 84
45. Martina Babić 19/08/1860 ž Andrija Bara Petričević 55
46. Mato Babić 29/08/1860 m Marko Stana Babić 337 Brečkovi
47. Mijo Babić 13/09/1860 m Pavo Manda Pipunić 74 Maričini
48. Matija Babić 17/09/1860 ž Kuzma Ruža Knežević 56
49. Lukra Babić 04/10/1860 ž Josip Ivica Gregorović 74 Maričini
50. Janja Babić 20/01/1861 ž Lovro Aga Gregorović 264
51. Marija Babić 25/02/1861 ž Bartol Ruža Gregorović 53
52. Marta Babić 27/05/1861 ž Ðuro Margreta Babić 176 Brdarovi
53. Franca Babić 27/06/1861 ž Bartol Marija Kopić 176 Brdarovi
54. Klara Babić 08/08/1861 ž Blaž Kata Knežević 74 Maričini
55. Mato Babić 02/09/1861 m Božo Manda Kopić 55
56. Kata Babić 14/09/1861 ž Adalbert Đula Knežević 249 Strameštrovi
57. Šimun Babić 28/10/1861 m Valentin Aga Knežević 68 Joseilina
58. Antun Babić 09/01/1862 m Blaž Bara Zečević 62 Markovi
59. Đuro Babić 25/02/1862 m Ivan Marija Kopić 269 Joseilini
60. Đuro Babić 07/04/1862 m Antun Marija Verić 374
61. Sofija Babić 30/04/1862 ž Roka Ruža Lešić 249 Strameštrovi
62. Lukra Babić 16/08/1862 ž Andrija Bara Petričević 55
63. FranjoŽaverije Babić 04/09/1862 m Ðuro Marija Vukašinović 186
64. Marija Babić 14/09/1862 ž Stjepan Marica Kadić 62 Markovi
65. Fema Babić 15/09/1862 ž Ðuro Stana Knežević 177 Pulini
66. Damjan Babić 22/09/1862 m Antun Manda Bartolović 94
67. Luka Babić 06/10/1862 m Ðuro Kata Kopić 68 Joseilina
68. Magdalena Babić 25/10/1862 ž Franjo Marija Kopić 85
69. Melkior Babić 31/12/1862 m Valentin Aga Knežević 68 Joseilina
70. Pavo Babić 19/01/1863 m Ivan Janja Knežević 62 Markovi
71. Aga Babić 31/01/1863 ž Mato Lucija Babić 304 Frćkovi
72. Valentin Babić 09/02/1863 m Stanko Ivica Krnić 249 Strameštrovi
73. Bara Babić 27/02/1863 ž Marko Marija Knežević 62 Markovi
74. Josip Babić 17/03/1863 m Pavo Manda Pipunić 74 Maričini
75. Pavo Babić 05/05/1863 m Jakob Marija Babić 342 Gabričini
76. Marta Babić 06/06/1863 ž Josip Marija Kopić 326 Rokići
77. Bara Babić 30/08/1863 ž Marijan Marija Čivić 249 Strameštrovi
78. Mijo Babić 04/09/1863 m Franjo Marija Verić 264
79. Petar Babić 30/09/1863 m Kuzma Ruža Knežević 56
80. Marija Babić 30/09/1863 ž Kuzma Ruža Knežević 56
81. Karlo Babić 28/10/1863 m Lovro Janja Gregorović 374
82. Toma Babić 20/12/1863 m Ðuro Marica Babić 176 Brdarovi
83. Ivan Babić 29/12/1863 m Ivan Marija Kopić 269 Joseilini
84. Vinko Babić 03/01/1864 m Božo Manda Kopić 383 Frćkovi
85. Marijan Babić 30/01/1864 m Antun Marija Kovačević 84
86. Đuro Babić 15/04/1864 m Blaž Kata Knežević 74 Maričini
87. Kata Babić 16/04/1864 ž Josip Marta Lešić 53
88. Đuro Babić 17/04/1864 m Marko Bara Knežević 336 Antolovi
89. Marko Babić 22/04/1864 m Josip Ivica Gregorović 266
90. Marija Babić 16/05/1864 ž Pavo Manda Pavičić 274
91. Marija Babić 30/05/1864 ž Ivan Marija Kopić 304 Frćkovi
92. Ivan Babić 15/06/1864 m Franjo Marija Kopić 85
93. Marija Babić 15/08/1864 ž Antun Bara Gregorović 304 Frćkovi
94. Marija Babić 27/08/1864 ž Jakob Kata Kopić 374
95. Martina Babić 31/08/1864 ž Lovro Matija Babić 229
96. Franca Babić 01/10/1864 ž Antun Marija Verić 364 Marušini
97. Mijo Babić 09/10/1864 m Ilija Viktorija Verić 249 Strameštrovi
98. Kata Babić 01/11/1864 ž Ðuro Kata Kopić 68 Joseilina
99. Marija Babić 09/11/1864 ž Valentin Aga Knežević 68 Joseilina
100. Marija Babić 14/03/1865 ž Šimun Martina Vuković 179 Orozovi