Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Marija Žutić 1885. ž Ðuro Martinka Vuković 293
Kata Žutić 1886. ž Ðuro Martinka Vuković 293
Franca Žutić 1887. ž Ivan Martina Vuković 293
Franjka žutić 1889. ž Đuro Martina Vuković 293
đurđa žutić 1896. ž Đuro Martinka Vuković 293
Josip Žutić † 1968.1901. m Jovan Martinka Vuković 376
Marija Žutić † 1903.1901. ž Đuro Martinka Vuković 293
Manda Žutić † 1910.1904. ž Đuro Martinka Vuković 293
đurđa Žutić † 1985.1906. ž Đuro Martinka Vuković 293
Viktor Žorže 1881. m Danijel Kata Brištovac 0
Andrija Žaverije 1823. m Franjo Pola Vuković 0
Toma žanija 1904. m Antun Stana Brajković 0
Frola Žagar 1858. m Nezakonito Ruža Žagar 8
Martin Zoljić 1913. m Nikola Mara Čivić 0
Jozef Zilagy 1865. m Stjepan Marija Erdelji 253 Marinovi
Martin Zeshić 1822. m Josip Ana Gregorović 0
Đuro Zečević 1858. m Pavao Bara Knežević 70
Lovro Wugić 1815. m Adalbert Lucija Stivaničević 0
đuro Wolf 1896. m Eva Wolf 0
Đuro Werban 1823. m Martin Matijka Kerpan 0
Ernest Watz 1886. m Eduard Josipa Rozanović 426
Mato Watz 1887. m Eduard Josipa Rozanović 426
Adam Watz 1888. m Jakob Marija čivić 0
Ivan Watz † 1920.1914. m Mato Viktorija Katušić 857
đuro Vurdelja 1895. m Nikola Regina Eckharst 0
Milko Vurdelja 1896. m Nikola Regina Eckharst 0
Nikola Vurdelja 1899. m Nikola Regina Erkhardt 0
Terezija Vuković 1857. ž Stjepan Kata Vuković 253 Marinovi
Ivan Vuković 1857. m Ivan Eva Vuković 127 Lazini
Terezija Vuković 1857. ž Pavao Matijka Vuković 311 Petrovi
Ceca Vuković 1857. ž Ðuro Đula Vuković 111 Bubanovi
Ivan Vuković 1857. m Bartol Delfa Terzić 10 Klecini
David Vuković 1857. m Antun Marija Stojanović 311 Petrovi
Josip Vuković 1858. m Adam Aga Stojanović 332 Markičini
Manda Vuković 1858. ž Žaverije Manda Kedačić 199 Davidovi
Đuro Vuković 1858. m Stanko Pola Petričević 112
Franca Vuković 1858. ž Pavao Aga Stojanović 127 Lazini
Ilija Vuković 1858. m Andrija Ana Vuković 18 Turuckovi
Manda Vuković 1858. ž Marijan Kata Petričević 134 krstini
Mato Vuković 1858. m Lovro Aga Mušić 128
Ceca Vuković 1858. ž Tomo Dominika Stojanović 130 Kurjačini
Lucija Vuković 1858. ž Šimun Đula Vuković 136
Božo Vuković 1858. m Jakob Stana Mišković 130 Kurjačini
Janja Vuković 1859. ž Mijo Bara Štivić 111 Bubanovi
Pavao Vuković 1859. m Ðuro Eva Čivić 345
Jozija Vuković 1859. ž Mato Eva Stojanović 332 Markičini
Đurđa Vuković 1859. ž Antun Janja Stojanović 132 Zebini
Jakob Vuković 1859. m Franjo Bara Stojanović 199 Davidovi
Ivan Vuković 1859. m Stanko Stana Stojanović 254
Ilija Vuković 1859. m Blaž Matijka Vuković 112
Klara Vuković 1859. ž Mato Marija Vuković 10 Klecini
Marija Vuković 1859. ž Stanko Pola Vuković 112
Luka Vuković 1859. m Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
Antun Vuković 1859. m David Manda Lešić 365
Andrija Vuković 1859. m Ðuro Dominika Babić 19 Marčićevi
Ivan Vuković 1859. m Ðuro Dominika Babić 19 Marčićevi
Lazar Vuković 1859. m Jakob Bara Kedaćić 191 Petrovi
Janja Vuković 1860. ž Pavao Aga Vuković 311 Petrovi
Marija Vuković 1860. ž Antun Kata Stojanović 255
Matija Vuković 1860. ž Pavao Aga Stojanović 127 Lazini
Vlado Vuković 1860. m Ivan Eva Vuković 127 Lazini
Bono Vuković 1860. m Antun Kata Kedačić 109 Davidovi
Marijan Vuković 1860. m Marijan Kata Petričević 134 krstini
Marija Vuković 1860. ž Mijo Bara Štivić 111 Bubanovi
Ruža Vuković 1860. ž Luka Marija Kadić 110
Terezija Vuković 1860. ž Antun Đula Vuković 110
Bara Vuković 1860. ž Antun Kata Štivić 115
Lucija Vuković 1860. ž Antun Kata Štivić 115
Nikola Vuković 1860. m Bartol Delfa Stojanović 10 Klecini
Ivica Vuković 1860. ž Mato Kata Pavičić 188 lošini
Janja Vuković 1860. ž Jakob Janja Krnić 253 Marinovi
Pola Vuković 1861. ž Ðuro Đula Vuković 111 Bubanovi
Gabra Vuković 1861. m Antun Aga Stojanović 332 Markičini
Ivan Vuković 1861. m Ðuro Bara Stojanović 126 Srčikini
Martin Vuković 1861. m Šimun Đula Vuković 136
Lukra Vuković 1861. ž Antun Kata Stojanović 255
Toma Vuković 1861. m Jakob Bara Kedaćić 191 Petrovi
Božo Vuković 1861. m Mato Kata Pavičić 188 lošini
Lukra Vuković 1862. ž Jakob Janja Krnić 253 Marinovi
Mato Vuković 1862. m Marijan Kata Petričević 134 krstini
Matija Vuković 1862. ž Stanko Pola Vuković 112
Lukra Vuković 1862. ž Jakob Stana Mišković 130 Kurjačini
Ladislav Vuković 1862. m Ðuro Dominika Babić 19 Marčićevi
Lukra Vuković 1862. ž Ivan Delfa Stojšić 202
Roko Vuković 1862. m Ðuro Eva Čivić 345
Mato Vuković 1862. m Pavao Aga Vuković 127 Lazini
Bara Vuković 1862. ž Mijo Marija Kedačić 311 Petrovi
Nikola Vuković 1862. m Antun Đula Lešić 130 Kurjačini
Toma Vuković 1862. m Adam Ana Vuković 12 Čepretići
Marija Vuković 1863. ž Žaverije Manda Kedačić 369
Marija Vuković 1863. ž Mato Kata Pavičić 188 lošini
Mato Vuković 1863. m Stjepan Marija Tomanović 253 Marinovi
Adalbert Vuković 1863. m Adam Aga Stojanović 332 Markičini
Franca Vuković 1863. ž Antun Marija Stojanović 311 Petrovi
Marija Vuković 1863. ž Luka Marija Kadić 110
Petar Vuković 1863. m Marijan Kata Kopić 311 Petrovi
Ilija Vuković 1863. m Lovro Aga Mušić 128
Manda Vuković 1863. ž Mato Eva Stojanović 332 Markičini
Marija Vuković 1863. ž Antun Đula Vuković 110
Franjo Vuković 1863. m Šimun Sofija Katušić 130 Kurjačini
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge