Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 1 - 100 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Martin Knežević 21/11/1745 m Božo Elena 0
2. Ivica Kovačević 23/08/1762 ž Marko Manda 0
3. Nikola Đaković 19/11/1747 ž Josip Helena 0
4. Rozalija Milošević 23/01/1785 ž Franjo Ruža 0
5. Josip Knežević 17/03/1793 m Ðuro Aga 0
6. Petar Lešić 27/06/1792 m Luka Ruža 0
7. Đuro Lešić 03/01/1793 m Ðuro Uršula 0
8. Manda Čivić 28/06/1793 ž Antun Justa 0
9. Magdalena Lešić 24/03/1782 ž Ðuro Uršula 0
10. Petar Stivaničević 17/06/1774 m Šimun Aga 0
11. Božo 28/06/1781 m Kata 0
12. Orka Kopić 17/06/1774 m Martin Marija 0
13. Ivan Babić 20/05/1913 m Ivan Aga 593 Maričini
14. Ilija Gregorović 23/03/1913 m Antun Anka 43 Matini
15. Josip Čivić 13/03/1913 m Tomo Marija 319
16. Franjka Lešić 19/03/1913 ž Andrija Pola 695 Ružića
17. Marija Knežević 19/02/1913 ž Matijka 0 Belovi
18. Mato Vuković 16/02/1913 m Valeta Ruža 570
19. Ivan Stivaničević 04/02/1913 m Jakob Kata 47 Anđini
20. Marija Petričević 26/01/1913 ž Dominik Jela 806
21. Matijka Stojanović 24/01/1913 ž Mijo Reza 142 Domini
22. Marija Čivić 12/03/1913 ž Imra Matijka 223 Blaževi
23. Eva Gregorović 191412/04/1913 ž Adam Franca 841
24. Franjo Vuković 13/04/1913 Andrija Anka 932
25. Mato Lešić 191617/05/1913 m Šimo Manda 402
26. Antun Čivić 13/05/1913 m Vinko Marija 653
27. Sofija Vuković 02/05/1913 ž Đuro Ana 311 Petrovi
28. Marija Vuković 01/05/1913 ž Mijo Kata 614
29. Jakob Čivić 28/04/1913 m Pavo Petra 621 Puzini
30. Ivan Kopić 26/04/1913 m Andrija Eva 827 pranjini
31. Manda Knežević 22/04/1913 ž Luka Marija 604 Stankovi
32. Stana Štivić 15/04/1913 ž Marijan Marija 280
33. Stjepan Krnić 31/12/1912 m Ivan Kata 146 Vinkovi
34. Franjka Verić 10/12/1912 ž Mato Kata 536
35. Franjo Knežević 29/09/1912 m Mijo Fema 716
36. Mijo Vuković 28/09/1912 m Marko Sofija 109 Davidovi
37. Mijo Knežević 28/09/1912 m Jakob Aga 65
38. Kata Vuković 25/09/1912 ž Mato Anka 368
39. Matijka čivić 21/09/1912 ž Ivan Kata 702
40. Mirko Gregorović 191919/09/1912 m Ilija Matija 558 bibini
41. Mato Stojanović 13/09/1912 m Marijan Janja 513 katačini
42. Mijo Stojanović 11/09/1912 m Antun Marija 129 andrijaševi
43. Mijo Knežević 197029/09/1912 m Mijo Marija 778 Adamčićevi
44. šimo Stojanović 09/10/1912 m Mirko Kata 916
45. šimo štivić 12/10/1912 m Franjo Manda 819
46. Andrija Verić 29/11/1912 m Jakob Sofija 855 basuljevi
47. Kata Čivić 22/11/1912 ž Martin Marija 124
48. Andrija Katušić 20/11/1912 m Lovro Marija 490
49. Kata Knežević 17/11/1912 ž Mato Matijka 732
50. Marija Knežević 14/11/1912 ž Josip Manda 305
51. Ruža Mišković 11/11/1912 ž Mato Lucija 118
52. Terezija Krnić 191315/10/1912 ž Josip Marija 364 marušini
53. Dimitrije Verić 11/10/1912 m Jakob Karolina 856
54. Mato Vuković 04/09/1912 m Ivan Marija 463 grgoševi
55. Pavo Gregorović 26/05/1913 m Jakob Marija 246
56. Ivan Vuković 01/07/1913 m Antun Franca 554
57. Klara Stojanović 04/08/1913 ž Đuro Marija 155 Vidakovi
58. Hermina Kalmar 01/08/1913 ž Josip Liza
59. Žaverije Stojanović 191303/07/1913 m Ivan Marija 129 Andrijaševi
60. Ilija Đaković 08/07/1913 m Valeta Kata 359
61. Jakob Babić 11/07/1913 m Tomo Regina 874 Senkoi
62. Matijka Gregorović 30/07/1913 ž Stjepan Matija 40 Pejini
63. Lovro Stojanović 28/07/1913 Imra Ruža 891
64. Anka Petričević 27/07/1913 ž Mato Franca 396 Nedini
65. Stjepan Vuković 14/07/1913 m Imra Manda 116 Ludovikovi
66. Lovro Babić 16/07/1913 m Mijo Eva 576
67. Petar Babić 191317/07/1913 m Ivan Đula 691 Markovi
68. Eva Stojanović 29/06/1913 ž Alda Mara 472
69. Mato Đaković 15/08/1913 m Andrija Eva 64 Lukića
70. Ilija Stojanović 17/07/1913 m Jakob Đurđa 893
71. Ivan Vuković 28/08/1913 m Ilija Marija 133 Grgičini
72. Marija Stojanović 04/06/1913 ž Đuro Manda 610
73. Ana Babić 06/06/1913 ž Đuro Lukra 68 Joseilina
74. Kata Knežević 19/08/1913 ž Marijan Bara 245
75. Antun Kopić 09/06/1913 m Ivan Kata 609 Pulini
76. Matijka Šokčević 15/08/1913 ž Ivan Mara 300
77. Manda Kopić 13/04/1913 ž Pavo Kata 327
78. Lovro Babić 15/06/1913 m Andrija Ruža 398 Šumarovi
79. Ivan Petričević 18/06/1913 m Ivan Franca 213 Blažićevi
80. Elizabeta Gec 18/06/1913 Mato Elizabeta
81. Ilija Stojanović 26/06/1913 m Tomo Marija 677 Pavini
82. Ivan Gregorović 26/08/1798 m Ilija Đula 0
83. Srećko Vuković 13/10/1798 n Luka 0
84. Pavao Milošević 31/12/1806 m Lovro Marija 0
85. Ivica Vuković 23/06/1853 m Ivan Eva 127 Lazini
86. Luka Gregorović 05/10/1856 m Stjepan Kata 96 bibini
87. Marijan Kopić 11/09/1853 ž Mijo Eva 192
88. Stana Babić 07/10/1854 ž Ðuro Manda 176 Brdarovi
89. Ignjacije Stojanović 29/07/1856 m Antun Ivica 152 Pavini
90. Ilija Kopić 04/07/1856 m Mato Stana 81
91. Ivan Vuković 12/05/1849 m Ivan Janja 134
92. Kata Vuković 06/07/1849 ž Martin Stana 128
93. Đuro Vuković 26/05/1851 m Toma Terezija 126 Srčikini
94. Đuro Vuković 06/04/1851 m Mato Franca 134
95. Klara Babić 01/08/1855 ž Jakob Ana 336 Antolovi
96. Đuro Gregorović 25/03/1863 m Jakob Kata 197 Andrićevi
97. Matija Stojanović 11/02/1853 m Blaž 259 Pavini
98. Martina Ilišević 11/06/1855 ž Šimun Manda 138 Glišini
99. Ilija Vuković 05/07/1856 m Roko Janja 199 Davidovi
100. Klara Knežević 05/08/1856 ž Franjo Barbara 292