Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Marijan Gregorović 23/01/1744 m Petar Ruža 0
2. Marko Matić 20/03/1747 m Marijan Lucija 0
3. Ivica Kovačević 23/08/1762 ž Marko Manda 0
4. Ivan Vuković 21/05/1747 m Stjepan Aga 0
5. Ivica Lešić 07/02/1745 ž Martin Marija 0
6. Nikola Đaković 19/11/1747 ž Josip Helena 0
7. Svjetlana Gregorović 16/05/1756 ž Adam Ana 0
8. Ernest Vuković 14/10/1745 m Ðuro Martina 0
9. Kata Gregorović 08/06/1760 ž Marko Manda 0
10. Manda Gregorović 18/04/1751 ž Nikola Marija 0
11. Ilarije Lešić 16/02/1749 m Martin Marija 0
12. Rafael Vlaović 29/04/1745 m Šimun Manda 0
13. Blaž Vuković 23/03/1759 m Bartol Stana 0
14. Ivica Petričević 08/03/1743 ž Marijan Marija 0
15. Marijan Vuković 06/01/1743 m Grga Manda 0
16. Martin Knežević 21/11/1745 m Božo Elena 0
17. Pavao Kopić 27/01/1752 m Marko Marija 0
18. Kuzma Knežević 07/04/1749 m Ivan Marica 0
19. Aga Čivić 02/05/1755 ž Mijo Ruža 0
20. Marijan Vuković 27/01/1776 m Filip Manda 0
21. Ivica Stojanović 21/06/1776 ž Šimun Manda 0
22. Ivan Đaković 04/08/1776 m Ðuro Ruža 0
23. Sofija Matić 23/08/1749 ž Mato Kata 0
24. Manda Kovačević 16/08/1749 ž Pavao Kata 0
25. Monika Kedačić 04/05/1749 ž Mato Ruža 0
26. Ivica Babić 28/07/1743 ž Mijo Helena 0
27. Ivica Babić 03/03/1726 ž Ðuro Lucija 0
28. Brigita Mišković 22/06/1749 ž Marijan Ivica 0
29. Ilija Čivić 07/06/1750 m Grga Marija 0
30. Ivica Štivić 01/01/1747 ž Josip Ana 0
31. Ivan Vuković 07/08/1771 m Marijan Ruža 0
32. Ruža Milošević 23/01/1785 ž Franjo Ruža 0
33. Ivica Stojanović 03/06/1742 ž Božo Manda 0
34. Srećko Vuković 13/10/1798 n Luka 0
35. Petar Lešić 27/06/1792 m Luka Ruža 0
36. Manda Čivić 28/06/1793 ž Antun Justa 0
37. Ivan Gregorović 26/08/1798 m Ilija Đula 0
38. Mato Štivić 17/02/1793 m Mato 0
39. Đuro Lešić 03/01/1793 m Ðuro Uršula 0
40. Pavao Milošević 31/12/1806 m Lovro Marija 0
41. Josip Knežević 17/03/1793 m Ðuro Aga 0
42. Ruža Babić 07/04/1847 ž Jakob Ana 230 Tamburovi
43. Lukra Stojanović 16/11/1851 ž Martin Mara 129 andrijaševi
44. Franca Knežević 28/02/1856 ž Ðuro Marija 73
45. Ivica Gregorović 26/12/1850 ž Pavao Đula 39
46. Ivica Vuković 23/06/1853 ž Ivan Eva 127 Lazini
47. Blaž Babić 16/01/1851 m Filip Delfa 269 Joseilini
48. Marijan Kopić 11/09/1853 m Mijo Eva 192
49. Luka Gregorović 05/10/1856 m Stjepan Kata 96 bibini
50. Andrija Štivić 12/11/1848 m Jakob Stana 4 Pištini
51. Antun Knežević 18/06/1843 m Luka Pola 281 Matokovi
52. Božo 28/06/1781 m Kata 0
53. Magdalena Lešić 24/03/1782 ž Ðuro Uršula 0
54. Marija Lešić +197028/01/1877 ž Lovro 403
55. Orka Kopić 17/06/1774 m Martin Marija 0
56. Petar Stivaničević 17/06/1774 m Šimun Aga 0
57. Ivica Mišković 26/12/1825 ž Šimun Kata 0
58. Lovro Knežević 23/07/1831 m Bartol Pola 162 Matokovi
59. X Gregorović 10/12/1836 n Josip Franca 40 Pejini
60. Mato Vuković 21/02/1829 m Marko Kata 10
61. Ivica Vuković 04/06/1831 ž Mato Eufemija 237
62. Ivan Vuković 03/02/1836 m Antun Marija 116 Ludovikovi
63. Terezija Knežević 05/05/1827 ž Luka Ruža 175 Mačkovi
64. Manda Gregorović 04/05/1837 ž Martin Ana 231
65. Bartol Verić 24/08/1829 m Marko Pola 217
66. Franjo 14/02/1899
67. Manda Babić +197809/10/1900 ž Luka Matijka
68. Toma Babić 15/12/1842 m Jakob Franca 60 Frćkovi
69. Hyeronimus Babić 10/09/1855 m Filip Genoveva 269 Joseilini
70. Ruža Pavlićević 26/10/1855 ž Ðuro Kata 245
71. Lucija Štivić 09/06/1846 ž Mijo Terezija 123
72. Jakob Petričević 14/10/1842 m Stjepan Kata 210
73. Kata Kopić 05/11/1855 ž Mijo Bara 219 Rokići
74. Ivan Vuković 22/05/1848 m Lovro Marta 128
75. Kata Stojanović 23/05/1855 ž Martin Manda 203 Andrijaševi
76. Janja Knežević 18/05/1846 ž Gabro Manda 93
77. Franca Vuković 30/04/1846 ž Ðuro Ruža 113 Davidovi
78. Ilija Babić 03/02/1847 m Marko Kata 229
79. Klara Babić 01/08/1855 ž Jakob Ana 336 Antolovi
80. Lucija Gregorović 20/08/1855 ž Pavao Đula 39
81. Marta Kopić 06/04/1848 ž Šimun Marija 192
82. Lovro Stojanović 10/08/1855 m Antun Bara 204 Andrićevi
83. Ilija Knežević 11/04/1848 m Pavao Marija 292
84. Kata Šadek 01/11/1842 ž Mijo 3
85. Valentin Vuković 14/02/1845 m Ðuro Đula 111 Bubanovi
86. Šimun Vuković 28/10/1842 m Adalbert Manda 311 Petrovi
87. Ana Štivić 01/04/1848 ž Mijo Terezija 123
88. Đuro Vuković 31/03/1848 m Božo Ivica 9 Kuzmanićevi
89. Adam Gregorović 18/02/1844 m Stanko Franca 299 Andrićevi
90. Šimun Vuković 25/10/1842 m Martin Stana 128
91. Božo Vuković 13/09/1842 m Ivan Aga 134
92. Grga Vuković 12/03/1855 m Pavao Matijka 311 Petrovi
93. Marija Gregorović 06/09/1848 ž Pavao Đula 39
94. Mato Gregorović 11/09/1848 m Ivan Franca 196
95. Kata Vuković 20/10/1854 ž Lovro Aga 128
96. Ruža 18/09/1848 ž Stjepan 318
97. Marija Petričević 27/12/1845 ž Stjepan Kata 210
98. Franjo Babić 18/12/1845 m Živko Slava 249 Strameštrovi
99. Stana Babić 07/10/1854 ž Ðuro Manda 176 Brdarovi
100. Božo Vuković 09/12/1845 m Božo Ivica 9 Kuzmanićevi