Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 1 - 100 od 17080


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Martin Knežević 21/11/1745 m Božo Elena 0
2. Nikola Đaković 19/11/1747 ž Josip Helena 0
3. Ivica Kovačević 23/08/1762 ž Marko Manda 0
4. Rozalija Milošević 23/01/1785 ž Franjo Ruža 0
5. Pavao Milošević 31/12/1806 m Lovro Marija 0
6. Ivica Vuković 23/06/1853 m Ivan Eva 127 Lazini
7. Marijan Kopić 11/09/1853 ž Mijo Eva 192
8. Luka Gregorović 05/10/1856 m Stjepan Kata 96 bibini
9. Božo 28/06/1781 m Kata 0
10. Magdalena Lešić 24/03/1782 ž Ðuro Uršula 0
11. Petar Stivaničević 17/06/1774 m Šimun Aga 0
12. Orka Kopić 17/06/1774 m Martin Marija 0
13. Petar Lešić 27/06/1792 m Luka Ruža 0
14. Đuro Lešić 03/01/1793 m Ðuro Uršula 0
15. Josip Knežević 17/03/1793 m Ðuro Aga 0
16. Manda Čivić 28/06/1793 ž Antun Justa 0
17. Ivan Gregorović 26/08/1798 m Ilija Đula 0
18. Srećko Vuković 13/10/1798 n Luka 0
19. Ivan Stivaničević 15/05/1789 m Franjo Ruža 0
20. Stanko Stivaničević 15/05/1789 m Franjo Ruža 0
21. Ivica Lešić 21/06/1789 ž Ðuro Uršula 0
22. MarijaVeronika Konkord 21/09/1789 ž Ivan Marija 0
23. Luka Štivić 06/10/1789 m Augustin Veronika 0
24. Terezija Milošević 14/12/1789 ž Luka Franca 0
25. Mato Knežević 14/02/1790 m Josip Ana 0
26. Aga Kopić 19/03/1790 ž Ðuro Anka 0
27. Kuzma Kedačić 27/09/1790 m Martin 0
28. Luka Stivaničević 16/10/1790 m Šimun 0
29. Marta Knežević 20/04/1791 ž Ivan Ana 0
30. Antun Vuković 02/06/1791 m Josip Aga 0
31. Pavao Kopić 17/07/1791 m Ðuro Stana 0
32. Manda Kopić 06/08/1791 ž Antun Kola 0
33. Janja Stojanović 06/08/1791 ž Martin Matija 0
34. Mato Đaković 14/08/1791 m Ðuro Ruža 0
35. Marko Katušić 19/08/1791 m Mijo Marija 0
36. Marko Katušić 19/08/1791 m Mijo Marija 0
37. Terezija Vuković 16/10/1791 ž Marijan 0
38. Antun Vugić 05/01/1792 m Stjepan Manda 0
39. Martina Čivić 27/01/1792 ž Marijan Kata 0
40. Pola Verić 03/02/1792 ž Mato Marija 0
41. Ana Stojanović 23/05/1792 ž Albert Ivica 0
42. Antun Stivaničević 24/05/1792 m Ivan Matija 0
43. Petra Vuković 30/05/1792 ž Maritno Kata 0
44. Ana Vuković 16/09/1792 ž Mato Manda 0
45. Lucija Čivić 11/12/1792 ž Ðuro Marija 0
46. Mato Štivić 17/02/1793 m Mato Vuković 0
47. Toma Lešić 22/03/1793 m Josip Ruža 0
48. Manda Kedačić 08/07/1793 ž Antun Jozefa 0
49. Stanko Milošević 01/08/1793 m Ðuro Klara 0
50. Marta Vuković 29/08/1793 ž Pavo 0
51. Mijo Čivić 17/09/1793 m Mato Ivica 0
52. Helena Shavić 03/11/1793 ž Martin Marija 0
53. Ana Gregorović 06/12/1793 ž Marijan Uršula 0
54. Aga Kopić 05/01/1794 ž Ðuro Anka 0
55. Margareta Čivić 21/09/1794 ž David Marija 0
56. Stjepan Kopić 26/12/1794 m Ðuro 0
57. Marija Kedačić 30/04/1795 ž Martin Uršula 0
58. Terezija Kedačić 30/08/1795 ž Adam Manda 0
59. Mijo Knežević 10/09/1795 m Josip 0
60. Petar Čivić 25/09/1795 m Toma Marija 0
61. Josip Kopić 20/03/1796 m Ðuro Stana 0
62. Kuzma Kopić 14/05/1796 m Martin Marija 0
63. Đuro Vuković 23/04/1797 m Petar Kata 0
64. Antun Stojanović 12/05/1797 m Pavo Sofija 0
65. Petar Bačić 03/07/1798 m Ivan Ana 0
66. Ivica Vrikovics 03/08/1798 ž Bartol Manda 0
67. Mato Vuković 21/09/1798 m Pavo Eva 0
68. Marija Lešić 20/01/1799 ž Luka Ruža 0
69. Janja Verić 28/01/1799 ž Stanko Aga 0
70. Manda Stojanović 04/05/1799 ž Marijan Helena 0
71. Srećko Stivaničević 03/08/1799 m Mijo 0
72. Franca Čivić 20/09/1799 ž Mato Ivica 0
73. Kuzma Vuković 26/09/1799 m Martin Kata 0
74. Toma Kedačić 19/12/1799 m Marko Marija 0
75. Pavao Vuković 24/01/1800 m Ðuro 0
76. Terezija Čivić 15/10/1800 ž Mato Ivica 0
77. Janja Kopić 21/01/1801 ž Ferdo Terezija 0
78. Marija Vuković 09/07/1801 ž Luka Eva 0
79. Marija Vuković 02/08/1801 ž Bartol Manda 0
80. Stanko Kopić 10/01/1802 m Antun Kola 0
81. Franca Baić 24/02/1802 ž Luka Terezija 0
82. Janja Gregorović 06/05/1802 ž Mato Klara 0
83. Terezija Vuković 14/05/1802 ž Ivan Marija 0
84. Ivan Verić 15/06/1845 m Ðuro Matija 171 Zurkini
85. Ivan Gregorović 20/06/1845 m Martin Marija 63
86. Franca Kopić 05/07/1845 ž Stjepan Pola 42
87. Manda Knežević 04/08/1845 ž Luka Pola 281 Matokovi
88. Roko Kedačić 16/08/1845 m Jakob Franca 13 pinjakovi
89. Kata Babić 19/08/1845 ž Mato Marta 53
90. Marija Vuković 30/08/1845 ž Toma Terezija 126 Srčikini
91. Terezija Vuković 01/09/1845 ž Stanko Pola 112
92. Luka Knežević 06/10/1845 m Pavo Marija 292
93. Andrija Kopić 26/11/1845 m Šimun Marija 192
94. Božo Vuković 09/12/1845 m Božo Ivica 9 Kuzmanićevi
95. Franjo Babić 18/12/1845 m Živko Slava 249 Strameštrovi
96. Marija Petričević 27/12/1845 ž Stjepan Kata 210
97. Ruža Gregorović 06/02/1846 ž Stanko Franca 299 Andrićevi
98. Manda Babić 08/03/1846 ž Jakob Franca 60 Frćkovi
99. Jozefa Kopić 16/03/1846 ž Mijo Aga 82 Pranjini
100. Đuro Kopić 21/03/1846 m Valentin Ruža 59