Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1 - 100 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Ivica Kovačević 23/08/1762 ž Marko Manda 0
2. Rozalija Milošević 23/01/1785 ž Franjo Ruža 0
3. Pavao Milošević 31/12/1806 m Lovro Marija 0
4. Božo 28/06/1781 m Kata 0
5. Magdalena Lešić 24/03/1782 ž Ðuro Uršula 0
6. Petar Stivaničević 17/06/1774 m Šimun Aga
7. Orka Kopić 17/06/1774 m Martin Marija
8. Petar Lešić 27/06/1792 m Luka Ruža 0
9. Đuro Lešić 03/01/1793 m Ðuro Uršula 0
10. Josip Knežević 17/03/1793 m Ðuro Aga 0
11. Manda Čivić 28/06/1793 ž Antun Justa 0
12. Ivan Gregorović 26/08/1798 m Ilija Đula 0
13. Srećko Vuković 13/10/1798 n Luka 0
14. Ivan Stivaničević 15/05/1789 m Franjo Ruža 0
15. Stanko Stivaničević 15/05/1789 m Franjo Ruža 0
16. Ivica Lešić 21/06/1789 ž Ðuro Uršula 0
17. MarijaVeronika Konkord 21/09/1789 ž Ivan Marija 0
18. Luka Štivić 06/10/1789 m Augustin Veronika 0
19. Terezija Milošević 14/12/1789 ž Luka Franca 0
20. Mato Knežević 14/02/1790 m Josip Ana 0
21. Aga Kopić 19/03/1790 ž Ðuro Anka 0
22. Kuzma Kedačić 27/09/1790 m Martin 0
23. Luka Stivaničević 16/10/1790 m Šimun 0
24. Marta Knežević 20/04/1791 ž Ivan Ana 0
25. Antun Vuković 02/06/1791 m Josip Aga 0
26. Pavao Kopić 17/07/1791 m Ðuro Stana 0
27. Manda Kopić 06/08/1791 ž Antun Kola 0
28. Janja Stojanović 06/08/1791 ž Martin Matija 0
29. Mato Đaković 14/08/1791 m Ðuro Ruža 0
30. Marko Katušić 19/08/1791 m Mijo Marija 0
31. Marko Katušić 19/08/1791 m Mijo Marija 0
32. Terezija Vuković 16/10/1791 ž Marijan 0
33. Antun Vugić 05/01/1792 m Stjepan Manda 0
34. Martina Čivić 27/01/1792 ž Marijan Kata 0
35. Pola Verić 03/02/1792 ž Mato Marija 0
36. Ana Stojanović 23/05/1792 ž Albert Ivica 0
37. Antun Stivaničević 24/05/1792 m Ivan Matija 0
38. Petra Vuković 30/05/1792 ž Maritno Kata 0
39. Ana Vuković 16/09/1792 ž Mato Manda 0
40. Lucija Čivić 11/12/1792 ž Ðuro Marija 0
41. Mato Štivić 17/02/1793 m Mato Vuković 0
42. Toma Lešić 22/03/1793 m Josip Ruža 0
43. Manda Kedačić 08/07/1793 ž Antun Jozefa 0
44. Stanko Milošević 01/08/1793 m Ðuro Klara 0
45. Marta Vuković 29/08/1793 ž Pavo 0
46. Mijo Čivić 17/09/1793 m Mato Ivica 0
47. Helena Shavić 03/11/1793 ž Martin Marija 0
48. Ana Gregorović 06/12/1793 ž Marijan Uršula 0
49. Aga Kopić 05/01/1794 ž Ðuro Anka 0
50. Margareta Čivić 21/09/1794 ž David Marija 0
51. Stjepan Kopić 26/12/1794 m Ðuro 0
52. Marija Kedačić 30/04/1795 ž Martin Uršula 0
53. Terezija Kedačić 30/08/1795 ž Adam Manda 0
54. Mijo Knežević 10/09/1795 m Josip 0
55. Petar Čivić 25/09/1795 m Toma Marija 0
56. Josip Kopić 20/03/1796 m Ðuro Stana 0
57. Kuzma Kopić 14/05/1796 m Martin Marija 0
58. Đuro Vuković 23/04/1797 m Petar Kata 0
59. Antun Stojanović 12/05/1797 m Pavo Sofija 0
60. Petar Bačić 03/07/1798 m Ivan Ana 0
61. Ivica Vrikovics 03/08/1798 ž Bartol Manda 0
62. Mato Vuković 21/09/1798 m Pavo Eva 0
63. Marija Lešić 20/01/1799 ž Luka Ruža 0
64. Janja Verić 28/01/1799 ž Stanko Aga 0
65. Manda Stojanović 04/05/1799 ž Marijan Helena 0
66. Srećko Stivaničević 03/08/1799 m Mijo 0
67. Franca Čivić 20/09/1799 ž Mato Ivica 0
68. Kuzma Vuković 26/09/1799 m Martin Kata 0
69. Toma Kedačić 19/12/1799 m Marko Marija 0
70. Pavao Vuković 24/01/1800 m Ðuro 0
71. Terezija Čivić 15/10/1800 ž Mato Ivica 0
72. Janja Kopić 21/01/1801 ž Ferdo Terezija 0
73. Marija Vuković 09/07/1801 ž Luka Eva 0
74. Marija Vuković 02/08/1801 ž Bartol Manda 0
75. Stanko Kopić 10/01/1802 m Antun Kola 0
76. Franca Baić 24/02/1802 ž Luka Terezija 0
77. Janja Gregorović 06/05/1802 ž Mato Klara 0
78. Terezija Vuković 14/05/1802 ž Ivan Marija 0
79. Kata Knežević 06/11/1802 ž Ivan Ana 0
80. Adam Stojanović 24/12/1802 m Blaž 0
81. Žaverije Vuković 27/01/1803 m Kuzma Viktorija 0
82. Sofija Vuković 14/02/1803 ž Bartol Manda 0
83. KarloMato Kopić 08/03/1803 m Ferdo Terezija 0
84. Pola Knežević 07/02/1804 ž 0
85. Mato Kedačić 26/02/1804 m Stanko Marica 0
86. Đuro Vuković 06/04/1804 m Vinko Liza 0
87. Đurđa Babić 07/04/1804 ž Lovro Ana 0
88. Stanko Vuković 07/06/1804 m Kuzma Viktorija 0
89. Mato Vuković 03/09/1804 m Antun Anka 0
90. Rozalija Gregorović 02/10/1804 ž Mato Klara 0
91. Kata Kutuzović 13/11/1804 ž Klement Marija 0
92. Eva Verić 20/12/1804 ž Mato Marija 0
93. Roko Čivić 15/02/1805 m Ðuro Marija 0
94. Ivica Đaković 18/05/1805 ž Franjo Viktorija 0
95. Franca Vuković 28/09/1805 ž Bartol Manda 0
96. Uršula Stojanović 24/10/1805 ž Martin Marija 0
97. Martina Vuković 11/02/1806 ž Kuzma Viktorija 0
98. Petar Krnić 19/06/1806 m Jakob Marija 0
99. Lovro Kopić 28/07/1806 m Ivan Aga 0
100. Šimun Kopić 28/07/1806 m Ivan Aga 0