Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Ivica Babić 1743. ž Mijo Helena 0
Manda Gregorović 1751. ž Nikola Marija 0
Ilarije Lešić 1749. m Martin Marija 0
Ivan Vuković 1771. m Marijan Ruža 0
Rafael Vlaović 1745. m Šimun Manda 0
Kata Gregorović 1760. ž Marko Manda 0
Svjetlana Gregorović 1756. ž Adam Ana 0
Ivan Đaković 1776. m Ðuro Ruža 0
Ivica Stojanović 1776. ž Šimun Manda 0
Blaž Vuković 1759. m Bartol Stana 0
Marijan Vuković 1743. m Grga Manda 0
Marijan Gregorović 1744. m Petar Ruža 0
Ivica Kovačević 1762. ž Marko Manda 0
Nikola Đaković 1747. ž Josip Helena 0
Ernest Vuković 1745. m Ðuro Martina 0
Ivica Petričević 1743. ž Marijan Marija 0
Ruža Milošević 1785. ž Franjo Ruža 0
Martin Knežević 1745. m Božo Elena 0
Pavao Kopić 1752. m Marko Marija 0
Marko Matić 1747. m Marijan Lucija 0
Ivan Vuković 1747. m Stjepan Aga 0
Ivica Lešić 1745. ž Martin Marija 0
Ivica Štivić 1747. ž Josip Ana 0
Brigita Mišković 1749. ž Marijan Ivica 0
Ivica Stojanović 1742. ž Božo Manda 0
Monika Kedačić 1749. ž Mato Ruža 0
Ivica Babić 1726. ž Ðuro Lucija 0
Aga Čivić 1755. ž Mijo Ruža 0
Manda Kovačević 1749. ž Pavao Kata 0
Sofija Matić 1749. ž Mato Kata 0
Kuzma Knežević 1749. m Ivan Marica 0
Ilija Čivić 1750. m Grga Marija 0
Marijan Vuković 1776. m Filip Manda 0
Josip Knežević 1793. m Ðuro Aga 0
Đuro Lešić 1793. m Ðuro Uršula 0
Pavao Milošević 1806. m Lovro Marija 0
Srećko Vuković 1798. n Luka 0
Ivan Gregorović 1798. m Ilija Đula 0
Manda Čivić 1793. ž Antun Justa 0
Petar Lešić 1792. m Luka Ruža 0
Mato Štivić 1793. m Mato 0
FranjoŽaverije Vuković 1844. m Ivan Aga 134 krstini
Bara Vuković 1847. ž Ivan Aga 134 krstini
Božo Vuković 1842. m Ivan Aga 134 krstini
Ruža Vuković 1841. ž Alojzije Franca 134 krstini
Antun Čivić 1841. m Stanko Aga 31 pridragovi
Andrija Štivić 1848. m Jakob Stana 4 Pištini
Stana Čobić 1844. ž Ðuro Kata 2 čobića
Bara Babić 1843. ž Mato Marta 53 petrića
Manda Vuković 1841. ž Ivan Aga 134 krstini
Marica Stojanović 1849. ž Martin Manda 205 andrini
Luka Gregorović 1856. m Stjepan Kata 96 bibini
Đuro Vuković 1851. m Mato Franca 134 krstini
Marija Babić 1846. ž Mato Marta 53 petrića
Blaž Čobić 1843. m Ðuro Kata 2 čobića
Lukra Stojanović 1851. ž Martin Mara 129 andrijaševi
Blaž Babić 1851. m Filip Delfa 269 Joseilini
Josip Stojanović 1853. m Martin Manda 205 andrini
Kata Babić 1845. ž Mato Marta 53 petrića
Franca Knežević 1856. ž Ðuro Marija 73
Marijan Kopić 1853. m Mijo Eva 192
Antun Knežević 1843. m Luka Pola 281 Matokovi
Ivica Vuković 1853. ž Ivan Eva 127 Lazini
Ruža Babić 1847. ž Jakob Ana 230 Tamburovi
Orka Kopić 1774. m Martin Marija 0
Marija Lešić † 1970.1877. ž Lovro 403
Petar Stivaničević 1774. m Šimun Aga 0
Magdalena Lešić 1782. ž Ðuro Uršula 0
Božo 1781. m Kata 0
X Gregorović 1836. n Josip Franca 40 Pejini
Manda Gregorović 1837. ž Martin Ana 231
Ivica Mišković 1825. ž Šimun Kata 0
Luka Kopić 1832. m Marko Eva 78 pulini
Bara Babić 1828. ž Bono Marija 53 petrića
Delfa Vuković 1838. ž Ivan Aga 134 krstini
Terezija Vuković 1829. ž Šimun Marija 134 krstini
Mato Vuković 1829. m Marko Kata 10 klecini
Lovro Knežević 1831. m Bartol Pola 162 Matokovi
Kata Vuković 1834. ž Šimun Marija 134 krstini
Ivica Vuković 1831. ž Mato Eufemija 237
Stjepan Lešić 1828. m Martin Lukra 239 Lovrićevi
Šimun Kopić 1835. m Marko Eva 78 Pulini
Marija Čobić 1837. ž Ðuro Kata 2 čobića
Bartol Verić 1829. m Marko Pola 217 ivančevi
Marija Čobić 1840. ž Ðuro Kata 2 čobića
Terezija Knežević 1827. ž Luka Ruža 175 Mačkovi
Ivan Vuković 1836. m Antun Marija 116 Ludovikovi
Eva Babić 1830. ž Bono Marija 53 petrića
Manda Babić † 1978.1900. ž Luka Matijka 0
Franjo 1899. 0
Antun Vuković † 1952.1897. m Đuro 111 Bubanovi
Marija Vuković 1851. ž Pavao Aga 127 Lazini
Ilija Babić 1853. m Mato Lucija 304 Frćkovi
Ivan Petričević 1855. m Nikola Ana 210
Josip Vuković 1852. m Ðuro Đula 11 Bubanovi
Đuro Lešić 1852. m Bartol Bara 26
Terezija Gregorović 1841. ž Martin Marija 63
Janja Knežević 1846. ž Gabro Manda 93
Lucija Štivić 1846. ž Mijo Terezija 123
Lovro Babić 1841. m Jakob Ivica 62 Markovi
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge