Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Šimun Petričević 21/10/1813 Mijo Eva Knežević 571
2. Bara Štivić 29/04/1829 Lovro Aga Stojanović 121
3. Lovro Stivaničević 26/07/1835 Petar Manda Stojanović 48 Aleksini
4. Franjo 14/02/1899
5. Franca Babić 07/04/1810 Ivan Đula Kutuzović 0
6. Petar Gregorović 08/04/1810 Ilija Manda Knežević 0
7. Mijo Babić 12/04/1810 Luka Eva Kadić 0
8. Ana Čivić 14/08/1810 Ðuro Ruža Stojanović 0
9. Roko Stivaničević 15/08/1810 Marko Pola Babić 0
10. Bartol Vuković 22/08/1810 Andrija Kola Lešić 0
11. Jakob Lešić 30/08/1810 Ilija Kola Verić 0
12. Karlo Matić 30/10/1813 Ðuro Ana Kedačić 0
13. Martin Vuković 30/10/1813 Ivan Sofija Petričević 0
14. Martin Stivaničević 10/11/1813 Luka Marija Verić 0
15. Andrija Gregorović 15/11/1813 Lazo Klara Katušić 0
16. Kata Babić 23/11/1813 Roko Marta Petarčević 0
17. Terezija Čivić 28/11/1813 Šimun Đula Knežević 0
18. Bara Gregorović 28/11/1813 Ilija Pola ? 0
19. Marijan Kopić 07/12/1813 Šimun Ruža Konkordt 0
20. Jozija Kopić 12/12/1813 Mato Marica Čivić 0
21. Janja Babić 19/12/1813 Martin Ivica Varzić 0
22. Pola Kedačić 19/12/1813 Dominik Hedviga Vuković 0
23. Eva Knežević 21/12/1813 Ilarije Orka Stojanović 0
24. Eva Kopić 21/12/1813 Bartol Kata Sastić 0
25. Anastazija Kopić 25/12/1813 Karlo Kata Katušić 0
26. Ivan Vuković 26/12/1813 Josip Kata Mišković 0
27. Pavao Gregorović 29/12/1813 Andrija Marija Katušić 0
28. Ivan Kopić 29/12/1813 Ivan Marta Gregorović 0
29. Franca Kovačević 31/12/1813 Ðuro Elizabeta Gregorović 0
30. Ivan Vuković 29/01/1814 Stanko Ana Matić 0
31. Stjepan Katušić 04/02/1814 Pavao Bara Matić 0
32. Pola Babić 06/02/1814 Mijo Jozija Stojanović 0
33. Ferdo Đaković 07/02/1814 Nikola Jozija Lešić 0
34. Mato Bačić 08/02/1814 Ðuro Kata Lešić 0
35. Delfa Stojšić 11/02/1814 Adam Pavka Štivić 0
36. Đuro Čivić 24/04/1829 Joakim Ana Lešić 151 Mijaljevi
37. Đuro Đaković 24/04/1829 Ivan Terezija Knežević 76
38. Đula Vuković 26/04/1829 Martin Stana Vuković 128
39. Manda Gregorović 29/04/1829 Ilija Eufemija Kedačić 226
40. Jakob Kedačić 29/04/1829 Vinko Terezija Kopić 3
41. Fema Vlaović 29/04/1829 Franjo Marija Stivaničević 99
42. Šimun Đaković 03/07/1834 Ivan Terezija Knežević 76
43. Kata Stojanović 09/06/1835 Marko Marija Čivić 153 Kundrini
44. Ana Babić 11/08/1835 Marko Marta Knežević 264
45. Eva Lešić 11/08/1835 Antun Manda Verić 24 Ulini
46. Kata Šokčević 22/10/1835 Ivan Ana Delić 300
47. Manda Kedačić 21/01/1836 Ilarije Aga Gregorović 16
48. Pola Babić 13/02/1836 Jakob Ivica Babić 62 Markovi
49. Mato Vuković 15/02/1836 Ivan Bara Knežević 188
50. Roko Knežević 17/02/1836 Lovro Aga Gregorović 281 Matokovi
51. Pola Vuković 15/11/1837 Marko Ana Knežević 10 Klecini
52. Marijan Verić 31/07/1838 Stjepan Terezija Kopić 174 Šmitovi
53. Antun Vuković 23/08/1838 Pavao Bara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
54. Franca Čivić 23/09/1843 Franjo Aga Vuković 34 Šakini
55. Pola Stivaničević 27/03/1850 Ilija Manda Katušić 71 Lisičini
56. Kata Milošević 11/11/1854 Ðuro Mara Stojanović 7 klecini
57. Bara Knežević 15/11/1854 Ivan Pola Knežević 247 Stankovi
58. Luka Vuković 18/10/1725 m Mijo Marija 0
59. Marijan Ilišević 13/01/1726 m Mijo Ana 0
60. Marijan Babić 14/01/1726 m Antun Manda 0
61. Marijan Knežević 14/01/1726 m Božo Helena 0
62. Jakob Štivić 03/03/1726 m Petar Marica 0
63. Matija Vuković 03/03/1726 m Marko Marta 0
64. Franjo Čobić 11/10/1733 m Bartol Lucija 0
65. Luka Petričević 25/10/1733 m Ilija Manda 0
66. Šimun Kedačić 28/10/1733 m Mijo Ana 0
67. Martin Lešić 08/11/1733 m Ilija Marija 0
68. Mijo Lešić 24/11/1733 m Pavao Anka 0
69. Ambrozije Knežević 18/12/1733 m Ðuro Ivica 0
70. Blaž Vuković 01/02/1734 m Tomo Marija 0
71. Lovro Stojanović 07/08/1734 m Petar Ana 0
72. Bartol Stojanović 11/08/1734 m Nikola Ana 0
73. Dominik Knežević 03/10/1734 m Nikola Kata 0
74. Dominik Knežević 31/10/1734 m Bartol Ana 0
75. Karlo Kopić 31/10/1734 m Franjo Manda 0
76. Mirko Kopić 31/10/1734 m Ivan Anka 0
77. Mato Stivaničević 09/03/1735 m Antun Anđa 0
78. Luka Knežević 25/04/1735 m Petar Manda 0
79. Bartol Vuković 24/11/1737 m Šimun Lucija 0
80. Petar Gregorović 15/04/1738 m Petar Marija 0
81. Nikola Stojanović 29/07/1738 m Antun Lucija 0
82. Petar Knežević 12/08/1738 m Petar 0
83. Ilija Vuković 24/08/1738 m Antun Lucija 0
84. Marko Vuković 24/08/1738 m Antun Lucija 0
85. Augustin Štivić 08/09/1738 m ? Ana 0
86. Petar Knežević 28/09/1738 m Ana Ana 0
87. Petar Stivaničević 06/08/1739 m Lovro Ivica 0
88. Luka Knežević 28/08/1739 m Antun Manda 0
89. Đuro Čivić 01/09/1739 m Mato Lucija 0
90. Mijo Vuković 14/09/1739 m Pavao Anđa 0
91. Antun Knežević 28/09/1739 m Šimun Ana 0
92. Luka Matić 18/10/1739 m Marijan Lucija 0
93. Šimun Kedačić 03/11/1739 m Martin Anđa 0
94. Šimun Vuković 06/11/1739 m Tomo Marija 0
95. Šimun Čivić 08/11/1739 m Blaž Ana 0
96. Đuro Čivić 08/11/1739 m Ivan Marija 0
97. Nikola Vuković 08/11/1739 m Tomo Marija 0
98. Vinko Stojanović 28/01/1740 m Andrija Stošija 0
99. Matija Gregorović 04/03/1740 m Jakob Anka 0
100. Ivan Knežević 01/05/1740 m Filip Kata 0