Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 1 - 100 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Šimun Petričević 21/10/1813 Mijo Eva Knežević 571
2. Franca Babić 07/04/1810 Ivan Đula Kutuzović 0
3. Petar Gregorović 08/04/1810 Ilija Manda Knežević 0
4. Mijo Babić 12/04/1810 Luka Eva Kadić 0
5. Ana Čivić 14/08/1810 Ðuro Ruža Stojanović 0
6. Roka Stivaničević 15/08/1810 Marko Pola Babić 0
7. Bartol Vuković 22/08/1810 Andrija Kola Lešić 0
8. Jakob Lešić 30/08/1810 Ilija Kola Verić 0
9. Karlo Matić 30/10/1813 Ðuro Ana Kedačić 0
10. Martin Vuković 30/10/1813 Ivan Sofija Petričević 0
11. Martin Stivaničević 10/11/1813 Luka Marija Verić 0
12. Andrija Gregorović 15/11/1813 Lazo Klara Katušić 0
13. Kata Babić 23/11/1813 Roka Marta Petarčević 0
14. Terezija Čivić 28/11/1813 Šimun Đula Knežević 0
15. Barica Gregorović 28/11/1813 Ilija Pola ? 0
16. Marijan Kopić 07/12/1813 Šimun Ruža Konkordt 0
17. Jozija Kopić 12/12/1813 Mato Marica Čivić 0
18. Janja Babić 19/12/1813 Martin Ivica Varzić 0
19. Pola Kedačić 19/12/1813 Dominik Hedviga Vuković 0
20. Eva Knežević 21/12/1813 Ilarije Orca Stojanović 0
21. Eva Kopić 21/12/1813 Bartol Kata Sastić 0
22. Anastazija Kopić 25/12/1813 Karlo Kata Katušić 0
23. Ivan Vuković 26/12/1813 Josip Kata Mišković 0
24. Pavo Gregorović 29/12/1813 Andrija Marija Katušić 0
25. Ivan Kopić 29/12/1813 Ivan Marta Gregorović 0
26. Franca Kovačević 31/12/1813 Ðuro Liza Gregorović 0
27. Ivan Vuković 29/01/1814 Stanko Ana Matić 0
28. Stjepan Katušić 04/02/1814 Pavao Barbara Matić 0
29. Pola Babić 06/02/1814 Mijo Jozija Stojanović 0
30. Ferda Đaković 07/02/1814 Nikola Jozija Lešić 0
31. Mato Bačić 08/02/1814 Ðuro Kata Lešić 0
32. Delfa Stojšić 11/02/1814 Adam Pavka Štivić 0
33. Kata Milošević 11/11/1854 Ðuro Mara Stojanović 7
34. Barbara Knežević 15/11/1854 Ivo Pola Knežević 247 Stankovi
35. Đuro Čivić 24/04/1829 Joakim Ana Lešić 151 Mijaljevi
36. Đuro Đaković 24/04/1829 Ivan Terezija Knežević 76
37. Đula Vuković 26/04/1829 Martin Stana Vuković 128
38. Manda Gregorović 29/04/1829 Ilija Eufemija Kedačić 226
39. Jakob Kedačić 29/04/1829 Vinko Terezija Kopić 3
40. Barbara Štivić 29/04/1829 Lovro Aga Stojanović 127 Lazini
41. Fema Vlaović 29/04/1829 Franjo Marija Stivaničević 99
42. Šimo Đaković 03/07/1834 Ivan Terezija Knežević 76
43. Kata Stojanović 09/06/1835 Marko Marija Čivić 153 Kundrini
44. Lovro Stivaničević 26/07/1835 Petar Manda Stojanović 118 Aleksini
45. Ana Babić 11/08/1835 Marko Marta Knežević 264
46. Eva Lešić 11/08/1835 Antun Manda Verić 24 Ulini
47. Kata Šokčević 22/10/1835 Ivan Ana Delić 300
48. Manda Kedačić 21/01/1836 Ilarije Aga Gregorović 16
49. Pola Babić 13/02/1836 Jakob Ivica Babić 62 Markovi
50. Mato Vuković 15/02/1836 Ivan Barbara Knežević 188
51. Roka Knežević 17/02/1836 Lovro Aga Gregorović 281 Matokovi
52. Pola Vuković 15/11/1837 Marko Ana Knežević 10 Klecini
53. Marijan Verić 31/07/1838 Stjepan Reza Kopić 174 Šmitovi
54. Antun Vuković 23/08/1838 Pavo Barbara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
55. Franca Čivić 23/09/1843 Franjo Aga Vuković 34 Šakini
56. Pola Stivaničević 27/03/1850 Ilija Manda Katušić 71 Lisičini
57. Jakob Gregorović 30/04/1838 m Ilija Kata Vuković 6
58. Jakob Bačić 01/05/1838 m Luka Marica Matković 28
59. Antun Stojanović 04/05/1838 m David Pola Babić 142 Domini
60. Ivan Čivić 06/05/1838 m Josip Jozefa Stojanović 265 Gogoljevi
61. Ilija Babić 08/05/1838 m Marijan Terezija Čivić 230
62. Ivan Krnić 09/05/1838 m Mato Eva Gregorović 148
63. Antun Gregorović 11/05/1838 m Mato Marta Babić 40 Pejini
64. Antun Stojšić 11/05/1838 m Antun Aga Babić 102 Stošića
65. Ilija Vuković 17/05/1838 m Kuzma Aga Čivić 113 Davidovi
66. Božo Stojanović 29/05/1838 m Luka Aga ćosić 152 Pavini
67. Pavao Kopić 06/06/1838 m Pavo Đula Štivić 211
68. KarloAntun Lovetto 13/06/1838 m Franjo Elisabeta Flack 0
69. Luka Gregorović 15/06/1838 m Mijo Lucija Kopić 197 Andrićevi
70. Mato Štivić 17/06/1838 m Luka Manda Kedačić 280
71. Pavao Kopić 26/06/1838 m Luka Stana 288 Ivandulini
72. Pavao Verić 05/07/1838 m Albert Marta Stivaničević 174 Šmitovi
73. Ilija Vuković 06/07/1838 m Ivan Barbara Knežević 188
74. Žaverije Čivić 16/07/1838 m Franjo Aga Malić 34 Šakini
75. Ilija Mišković 18/07/1838 m Adam Aga Biuklić 117
76. Jakob Đaković 22/07/1838 m Filip Lucija Katušić 75
77. Lovro Kopić 27/07/1838 m Bartol Franca Babić 27 Brnjakovi
78. Lovro Verić 04/08/1838 m Vinko Franca Babić 217 Ivančevi
79. Šimun Vlaović 07/08/1838 m Antun Manda Kopić 198
80. Lovro Babić 10/08/1838 m Ðuro Ruža Kopić 264
81. Roko Gregorović 13/08/1838 m Božo Kata Lešić 95
82. Stjepan Babić 18/08/1838 m Jakob Ivica 62 Markovi
83. Stefan Šadek 21/08/1838 m Mijo Kata Ruth 164
84. Mato Mišković 07/09/1838 m Šimun Kata Vuković 117
85. Mijo Knežević 09/09/1838 m Mato Marija Verić 235
86. Stanislav Lešić 14/09/1838 m Ilija Aga Kopić 107
87. Matija Kopić 18/09/1838 m Mijo Manda 82 Pranjini
88. Mato Kopić 19/09/1838 m Josip Matija Verić 81
89. Mijo Knežević 25/09/1838 m Martin Aga Gregorović 298 Šestini
90. Mijo Vuković 25/09/1838 m Žaverije Sofija Petričević 253 Marinovi
91. Mijo Kutuzović 26/09/1838 m Mato Kata Raiter 184
92. Mijo Kopić 29/09/1838 m Josip Ruža Verić 209 Marijančevi
93. Mijo Vuković 29/09/1838 m Luka Ivica Kedačić 191
94. Franjo Babić 03/10/1838 m Jakob Terezija Kopić 85
95. Franjo Kopić 04/10/1838 m Valentin Ruža Katušić 59
96. Luka Verić 06/10/1838 m Marko Manda Stivaničević 171 Zurkini
97. Bartol Vuković 07/10/1838 m Ivan Aga Stojanović 10 Klecini
98. Luka Kedačić 08/10/1838 m Andrija Marica Šokčević 208
99. Mirko Kedačić 12/10/1838 m Adam Barbara Stojanović 1
100. Luka Lešić 15/10/1838 m Ðuro Viktorija Lukačević 250 Vračevi