Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 1 - 100 od 17080


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Šimun Petričević 21/10/1813 Mijo Eva Knežević 571
2. Franca Babić 07/04/1810 Ivan Đula Kutuzović 0
3. Petar Gregorović 08/04/1810 Ilija Manda Knežević 0
4. Mijo Babić 12/04/1810 Luka Eva Kadić 0
5. Ana Čivić 14/08/1810 Ðuro Ruža Stojanović 0
6. Roka Stivaničević 15/08/1810 Marko Pola Babić 0
7. Bartol Vuković 22/08/1810 Andrija Kola Lešić 0
8. Jakob Lešić 30/08/1810 Ilija Kola Verić 0
9. Karlo Matić 30/10/1813 Ðuro Ana Kedačić 0
10. Martin Vuković 30/10/1813 Ivan Sofija Petričević 0
11. Martin Stivaničević 10/11/1813 Luka Marija Verić 0
12. Andrija Gregorović 15/11/1813 Lazo Klara Katušić 0
13. Kata Babić 23/11/1813 Roka Marta Petarčević 0
14. Terezija Čivić 28/11/1813 Šimun Đula Knežević 0
15. Barica Gregorović 28/11/1813 Ilija Pola ? 0
16. Marijan Kopić 07/12/1813 Šimun Ruža Konkordt 0
17. Jozija Kopić 12/12/1813 Mato Marica Čivić 0
18. Janja Babić 19/12/1813 Martin Ivica Varzić 0
19. Pola Kedačić 19/12/1813 Dominik Hedviga Vuković 0
20. Eva Knežević 21/12/1813 Ilarije Orca Stojanović 0
21. Eva Kopić 21/12/1813 Bartol Kata Sastić 0
22. Anastazija Kopić 25/12/1813 Karlo Kata Katušić 0
23. Ivan Vuković 26/12/1813 Josip Kata Mišković 0
24. Pavo Gregorović 29/12/1813 Andrija Marija Katušić 0
25. Ivan Kopić 29/12/1813 Ivan Marta Gregorović 0
26. Franca Kovačević 31/12/1813 Ðuro Liza Gregorović 0
27. Ivan Vuković 29/01/1814 Stanko Ana Matić 0
28. Stjepan Katušić 04/02/1814 Pavao Barbara Matić 0
29. Pola Babić 06/02/1814 Mijo Jozija Stojanović 0
30. Ferda Đaković 07/02/1814 Nikola Jozija Lešić 0
31. Mato Bačić 08/02/1814 Ðuro Kata Lešić 0
32. Delfa Stojšić 11/02/1814 Adam Pavka Štivić 0
33. Marijan Verić 31/07/1838 Stjepan Reza Kopić 174 Šmitovi
34. Antun Vuković 23/08/1838 Pavo Barbara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
35. Franca Čivić 23/09/1843 Franjo Aga Vuković 34 Šakini
36. Pola Stivaničević 27/03/1850 Ilija Manda Katušić 71 Lisičini
37. Kata Milošević 11/11/1854 Ðuro Mara Stojanović 7
38. Barbara Knežević 15/11/1854 Ivo Pola Knežević 247 Stankovi
39. Đuro Čivić 24/04/1829 Joakim Ana Lešić 151 Mijaljevi
40. Đuro Đaković 24/04/1829 Ivan Terezija Knežević 76
41. Đula Vuković 26/04/1829 Martin Stana Vuković 128
42. Manda Gregorović 29/04/1829 Ilija Eufemija Kedačić 226
43. Jakob Kedačić 29/04/1829 Vinko Terezija Kopić 3
44. Barbara Štivić 29/04/1829 Lovro Aga Stojanović 127 Lazini
45. Fema Vlaović 29/04/1829 Franjo Marija Stivaničević 99
46. Šimo Đaković 03/07/1834 Ivan Terezija Knežević 76
47. Kata Stojanović 09/06/1835 Marko Marija Čivić 153 Kundrini
48. Lovro Stivaničević 26/07/1835 Petar Manda Stojanović 118 Aleksini
49. Ana Babić 11/08/1835 Marko Marta Knežević 264
50. Eva Lešić 11/08/1835 Antun Manda Verić 24 Ulini
51. Kata Šokčević 22/10/1835 Ivan Ana Delić 300
52. Manda Kedačić 21/01/1836 Ilarije Aga Gregorović 16
53. Pola Babić 13/02/1836 Jakob Ivica Babić 62 Markovi
54. Mato Vuković 15/02/1836 Ivan Barbara Knežević 188
55. Roka Knežević 17/02/1836 Lovro Aga Gregorović 281 Matokovi
56. Pola Vuković 15/11/1837 Marko Ana Knežević 10 Klecini
57. Pavao Kedačić 01/07/1814 m Lazar Kata Kopić 0
58. Mato Knežević 03/07/1814 m Marijan Marija 0
59. Ilija Stivaničević 05/07/1814 m Josip Marija Vuković 0
60. Kazimir Terzić 02/08/1814 m Albert Aga Kadić 0
61. Lovro Knežević 06/08/1814 m Karlo Marija Terzić 0
62. Stjepan Kopić 19/08/1814 m Ðuro Marija Kedačić 0
63. Marko Vuković 12/09/1814 m Ðuro Barbara Čivić 0
64. Mijo Lešić 23/09/1814 m Mijo Marija Gregorović 0
65. Mirko Vuković 24/09/1814 m Marijan Pola Thurson 0
66. Rafael Stojanović 11/10/1814 m Luka Franca Galović 0
67. Luka Vuković 16/10/1814 m Martin Barbara Gregorović 0
68. Šimun Stivaničević 19/10/1814 m Mijo Đula Kedačić 0
69. Antun Milošević 14/11/1814 m Marko Brigita ćosić 0
70. Andrija Vuković 15/11/1814 m Pavo Klara Vuković 0
71. Ferdo Verić 17/11/1814 m Ivan Manda Felić 0
72. Andrija Babić 21/11/1814 m Pavo Kata Knežević 0
73. Ilija Kopić 29/11/1814 m Josip Veronika Vincetić 0
74. Žaverije Čivić 02/12/1814 m Mato Đula Kadić 0
75. Božo Knežević 12/12/1814 m Marko Kata Mišković 0
76. Toma Gregorović 16/12/1814 m Luka Terezija Ðaković 0
77. Adam Ilišević 24/12/1814 m Mato Helena Tokalić 0
78. Božo Čivić 27/12/1814 m Marko Ana Lučić 0
79. Marijan Vuković 31/12/1814 m Antun Kata Lešić 0
80. Gašpar Štivić 06/01/1815 m Marijan Kata Kopić 0
81. Ivan Gregorović 08/01/1815 m Andrija Đula Vlaović 0
82. Franjo Kedačić 15/01/1815 m Ðuro Barbara Stojanović 0
83. Antun Vuković 16/01/1815 m Izidor Barbara Gregorović 0
84. Mato Stojanović 09/02/1815 m Ðuro Kata Verić 0
85. Franjo Delić 03/03/1815 m Ladislav Jozefa Stojanović 0
86. Đuro Stojanović 06/03/1815 m Nikola Marija Čivić 0
87. Josip Vuković 14/03/1815 m Tadija Manda Babić 0
88. Josip Stojanović 19/03/1815 m Jakob Manda Jarić 0
89. Đuro Stivaničević 31/03/1815 m Martin Marija Matić 0
90. Antun Billen 06/04/1815 m Andrija Terezija Haberstok 0
91. Đuro Gregorović 07/04/1815 m Mato Aga Stojanović 0
92. Marko Knežević 08/04/1815 m Ðuro Stana Babić 0
93. Mijo Lešić 08/04/1815 m Mato Sofija Matić 0
94. Đuro Vuković 08/04/1815 m Ivan Sofija Petričević 0
95. Marko Kopić 16/04/1815 m Ðuro Marija Verić 0
96. Đuro Lešić 17/04/1815 m Josip Barbara Čivić 0
97. Đuro Vuković 18/04/1815 m Marijan Matija Verić 0
98. Marko Vuković 20/04/1815 m Mato Terezija Lešić 0
99. Đuro Čivić 21/04/1815 m Ignjacije Barbara Terzić 0
100. Đuro Verić 22/04/1815 m Živko Franca Lukacsević 0