Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Šimun Petričević 1813. Mijo Eva Knežević 120571
Bara Štivić 1829. Lovro Aga Stojanović 121
Lovro Stivaničević 1835. Petar Manda Stojanović 48 Aleksini
Mato Vuković 1836. Ivan Bara Knežević 188 lošini
Franjo 1899. 0
Franca Babić 1810. Ivan Đula Kutuzović 0
Petar Gregorović 1810. Ilija Manda Knežević 0
Mijo Babić 1810. Luka Eva Kadić 0
Ana Čivić 1810. Ðuro Ruža Stojanović 0
Roko Stivaničević 1810. Marko Pola Babić 0
Bartol Vuković 1810. Andrija Kola Lešić 0
Jakob Lešić 1810. Ilija Kola Verić 0
Karlo Matić 1813. Ðuro Ana Kedačić 0
Martin Vuković 1813. Ivan Sofija Petričević 0
Martin Stivaničević 1813. Luka Marija Verić 0
Andrija Gregorović 1813. Lazo Klara Katušić 0
Kata Babić 1813. Roko Marta Petarčević 0
Terezija Čivić 1813. Šimun Đula Knežević 0
Bara Gregorović 1813. Ilija Pola ? 0
Marijan Kopić 1813. Šimun Ruža Konkordt 0
Jozija Kopić 1813. Mato Marica Čivić 0
Janja Babić 1813. Martin Ivica Varzić 0
Pola Kedačić 1813. Dominik Hedviga Vuković 0
Eva Knežević 1813. Ilarije Orka Stojanović 0
Eva Kopić 1813. Bartol Kata Sastić 0
Anastazija Kopić 1813. Karlo Kata Katušić 0
Ivan Vuković 1813. Josip Kata Mišković 0
Pavao Gregorović 1813. Andrija Marija Katušić 0
Ivan Kopić 1813. Ivan Marta Gregorović 0
Franca Kovačević 1813. Ðuro Elizabeta Gregorović 0
Ivan Vuković 1814. Stanko Ana Matić 0
Stjepan Katušić 1814. Pavao Bara Matić 0
Pola Babić 1814. Mijo Jozija Stojanović 0
Ferdo Đaković 1814. Nikola Jozija Lešić 0
Mato Bačić 1814. Ðuro Kata Lešić 0
Delfa Stojšić 1814. Adam Pavka Štivić 0
Đuro Čivić 1829. Joakim Ana Lešić 151 Mijaljevi
Đuro Đaković 1829. Ivan Terezija Knežević 76
Đula Vuković 1829. Martin Stana Vuković 128
Manda Gregorović 1829. Ilija Eufemija Kedačić 226
Jakob Kedačić 1829. Vinko Terezija Kopić 3
Fema Vlaović 1829. Franjo Marija Stivaničević 99
Šimun Đaković 1834. Ivan Terezija Knežević 76
Kata Stojanović 1835. Marko Marija Čivić 153 Kundrini
Ana Babić 1835. Marko Marta Knežević 264
Eva Lešić 1835. Antun Manda Verić 24 Ulini
Kata Šokčević 1835. Ivan Ana Delić 300
Manda Kedačić 1836. Ilarije Aga Gregorović 16
Pola Babić 1836. Jakob Ivica Babić 62 Markovi
Roko Knežević 1836. Lovro Aga Gregorović 281 Matokovi
Pola Vuković 1837. Marko Ana Knežević 10 Klecini
Marijan Verić 1838. Stjepan Terezija Kopić 174 Šmitovi
Antun Vuković 1838. Pavao Bara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
Franca Čivić 1843. Franjo Aga Vuković 34 Šakini
Pola Stivaničević 1850. Ilija Manda Katušić 71 Lisičini
Kata Milošević 1854. Ðuro Mara Stojanović 7 klecini
Bara Knežević 1854. Ivan Pola Knežević 247 Stankovi
Luka Vuković 1725. m Mijo Marija 0
Marijan Ilišević 1726. m Mijo Ana 0
Marijan Babić 1726. m Antun Manda 0
Marijan Knežević 1726. m Božo Helena 0
Jakob Štivić 1726. m Petar Marica 0
Matija Vuković 1726. m Marko Marta 0
Franjo Čobić 1733. m Bartol Lucija 0
Luka Petričević 1733. m Ilija Manda 0
Šimun Kedačić 1733. m Mijo Ana 0
Martin Lešić 1733. m Ilija Marija 0
Mijo Lešić 1733. m Pavao Anka 0
Ambrozije Knežević 1733. m Ðuro Ivica 0
Blaž Vuković 1734. m Tomo Marija 0
Lovro Stojanović 1734. m Petar Ana 0
Bartol Stojanović 1734. m Nikola Ana 0
Dominik Knežević 1734. m Nikola Kata 0
Dominik Knežević 1734. m Bartol Ana 0
Karlo Kopić 1734. m Franjo Manda 0
Imra Kopić 1734. m Ivan Anka 0
Mato Stivaničević 1735. m Antun Anđa 0
Luka Knežević 1735. m Petar Manda 0
Bartol Vuković 1737. m Šimun Lucija 0
Petar Gregorović 1738. m Petar Marija 0
Nikola Stojanović 1738. m Antun Lucija 0
Petar Knežević 1738. m Petar 0
Ilija Vuković 1738. m Antun Lucija 0
Marko Vuković 1738. m Antun Lucija 0
Augustin Štivić 1738. m ? Ana 0
Petar Knežević 1738. m Ana Ana 0
Petar Stivaničević 1739. m Lovro Ivica 0
Luka Knežević 1739. m Antun Manda 0
Đuro Čivić 1739. m Mato Lucija 0
Mijo Vuković 1739. m Pavao Anđa 0
Antun Knežević 1739. m Šimun Ana 0
Luka Matić 1739. m Marijan Lucija 0
Šimun Kedačić 1739. m Martin Anđa 0
Šimun Vuković 1739. m Tomo Marija 0
Šimun Čivić 1739. m Blaž Ana 0
Đuro Čivić 1739. m Ivan Marija 0
Nikola Vuković 1739. m Tomo Marija 0
Vinko Stojanović 1740. m Andrija Stošija 0
Matija Gregorović 1740. m Jakob Anka 0
Ivan Knežević 1740. m Filip Kata 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge