Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1900. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 17340


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1. Šimun Petričević 21/10/1813 Mijo Eva Knežević 571
2. Franjo Vuković 13/04/1913 Andrija Anka 932
3. Elizabeta Gec 18/06/1913 Mato Elizabeta
4. Franjo 14/02/1899
5. Lovro Stojanović 28/07/1913 Imra Ruža 891
6. Franca Babić 07/04/1810 Ivan Đula Kutuzović 0
7. Petar Gregorović 08/04/1810 Ilija Manda Knežević 0
8. Mijo Babić 12/04/1810 Luka Eva Kadić 0
9. Ana Čivić 14/08/1810 Ðuro Ruža Stojanović 0
10. Roka Stivaničević 15/08/1810 Marko Pola Babić 0
11. Bartol Vuković 22/08/1810 Andrija Kola Lešić 0
12. Jakob Lešić 30/08/1810 Ilija Kola Verić 0
13. Karlo Matić 30/10/1813 Ðuro Ana Kedačić 0
14. Martin Vuković 30/10/1813 Ivan Sofija Petričević 0
15. Martin Stivaničević 10/11/1813 Luka Marija Verić 0
16. Andrija Gregorović 15/11/1813 Lazo Klara Katušić 0
17. Kata Babić 23/11/1813 Roka Marta Petarčević 0
18. Terezija Čivić 28/11/1813 Šimun Đula Knežević 0
19. Barica Gregorović 28/11/1813 Ilija Pola ? 0
20. Marijan Kopić 07/12/1813 Šimun Ruža Konkordt 0
21. Jozija Kopić 12/12/1813 Mato Marica Čivić 0
22. Janja Babić 19/12/1813 Martin Ivica Varzić 0
23. Pola Kedačić 19/12/1813 Dominik Hedviga Vuković 0
24. Eva Knežević 21/12/1813 Ilarije Orca Stojanović 0
25. Eva Kopić 21/12/1813 Bartol Kata Sastić 0
26. Anastazija Kopić 25/12/1813 Karlo Kata Katušić 0
27. Ivan Vuković 26/12/1813 Josip Kata Mišković 0
28. Pavo Gregorović 29/12/1813 Andrija Marija Katušić 0
29. Ivan Kopić 29/12/1813 Ivan Marta Gregorović 0
30. Franca Kovačević 31/12/1813 Ðuro Liza Gregorović 0
31. Ivan Vuković 29/01/1814 Stanko Ana Matić 0
32. Stjepan Katušić 04/02/1814 Pavao Barbara Matić 0
33. Pola Babić 06/02/1814 Mijo Jozija Stojanović 0
34. Ferda Đaković 07/02/1814 Nikola Jozija Lešić 0
35. Mato Bačić 08/02/1814 Ðuro Kata Lešić 0
36. Delfa Stojšić 11/02/1814 Adam Pavka Štivić 0
37. Đuro Čivić 24/04/1829 Joakim Ana Lešić 151 Mijaljevi
38. Đuro Đaković 24/04/1829 Ivan Terezija Knežević 76
39. Đula Vuković 26/04/1829 Martin Stana Vuković 128
40. Manda Gregorović 29/04/1829 Ilija Eufemija Kedačić 226
41. Jakob Kedačić 29/04/1829 Vinko Terezija Kopić 3
42. Barbara Štivić 29/04/1829 Lovro Aga Stojanović 127 Lazini
43. Fema Vlaović 29/04/1829 Franjo Marija Stivaničević 99
44. Šimo Đaković 03/07/1834 Ivan Terezija Knežević 76
45. Kata Stojanović 09/06/1835 Marko Marija Čivić 153 Kundrini
46. Lovro Stivaničević 26/07/1835 Petar Manda Stojanović 118 Aleksini
47. Ana Babić 11/08/1835 Marko Marta Knežević 264
48. Eva Lešić 11/08/1835 Antun Manda Verić 24 Ulini
49. Kata Šokčević 22/10/1835 Ivan Ana Delić 300
50. Manda Kedačić 21/01/1836 Ilarije Aga Gregorović 16
51. Pola Babić 13/02/1836 Jakob Ivica Babić 62 Markovi
52. Mato Vuković 15/02/1836 Ivan Barbara Knežević 188
53. Roka Knežević 17/02/1836 Lovro Aga Gregorović 281 Matokovi
54. Pola Vuković 15/11/1837 Marko Ana Knežević 10 Klecini
55. Marijan Verić 31/07/1838 Stjepan Reza Kopić 174 Šmitovi
56. Antun Vuković 23/08/1838 Pavo Barbara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
57. Franca Čivić 23/09/1843 Franjo Aga Vuković 34 Šakini
58. Pola Stivaničević 27/03/1850 Ilija Manda Katušić 71 Lisičini
59. Kata Milošević 11/11/1854 Ðuro Mara Stojanović 7
60. Barbara Knežević 15/11/1854 Ivo Pola Knežević 247 Stankovi
61. Luka Vuković 18/10/1725 m Mijo Marija 0
62. Marijan Ilišević 13/01/1726 m Mijo Ana 0
63. Marijan Babić 14/01/1726 m Antun Manda 0
64. Marijan Knežević 14/01/1726 m Božo Helena 0
65. Ivica Babić 03/03/1726 m Ðuro Lucija 0
66. Jakob Štivić 03/03/1726 m Petar Marica 0
67. Matija Vuković 03/03/1726 m Marko Marta 0
68. Franjo Čobić 11/10/1733 m Bartol Lucija 0
69. Luka Petričević 25/10/1733 m Ilija Manda 0
70. Šimun Kedačić 28/10/1733 m Mijo Ana 0
71. Martin Lešić 08/11/1733 m Ilija Marija 0
72. Mijo Lešić 24/11/1733 m Pavo Anka 0
73. Ambrozije Knežević 18/12/1733 m Ðuro Ivica 0
74. Blaž Vuković 01/02/1734 m Toma Marija 0
75. Lovro Stojanović 07/08/1734 m Petar Ana 0
76. Bartol Stojanović 11/08/1734 m Nikola Ana 0
77. Dominik Knežević 03/10/1734 m Nikola Kata 0
78. Dominik Knežević 31/10/1734 m Bartol Ana 0
79. Karlo Kopić 31/10/1734 m Franjo Manda 0
80. Mirko Kopić 31/10/1734 m Ivan Anka 0
81. Mato Stivaničević 09/03/1735 m Antun Anđa 0
82. Luka Knežević 25/04/1735 m Petar Manda 0
83. Bartol Vuković 24/11/1737 m Šimun Lucija 0
84. Petar Gregorović 15/04/1738 m Petar Marija 0
85. Nikola Stojanović 29/07/1738 m Ana Luca 0
86. Petar Knežević 12/08/1738 m Petar 0
87. Ilija Vuković 24/08/1738 m Antun Lucija 0
88. Marko Vuković 24/08/1738 m Antun Lucija 0
89. Augustin Štivić 08/09/1738 m ? Ana 0
90. Petar Knežević 28/09/1738 m Ana Ana 0
91. Petar Stivaničević 06/08/1739 m Lovro Ivica 0
92. Luka Knežević 28/08/1739 m Antun Manda 0
93. Đuro Čivić 01/09/1739 m Mato Lucija 0
94. Mijo Vuković 14/09/1739 m Pavo Anđa 0
95. Antun Knežević 28/09/1739 m Šimun Ana 0
96. Luka Matić 18/10/1739 m Marijan Lucija 0
97. Šimun Kedačić 03/11/1739 m Martin Anđa 0
98. Šimun Vuković 06/11/1739 m Tome Marija 0
99. Šimun Čivić 08/11/1739 m Blaž Ana 0
100. Đuro Čivić 08/11/1739 m Ivan Marija 0