Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1 - 100 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Manda Lešić 1725. ž Lovro Manda 0
Manda Čobić 1725. ž Nikola Anka 0
Marija Ilišević 1726. ž Božo Manda 0
Marija Kovačević 1726. ž Marko 0
Ivica Babić 1726. ž Ðuro Lucija 0
Franca Verić 1726. ž Franjo Kata 0
Ruža Knežević 1733. ž Tomo Marija 0
Lucija Verić 1733. ž Franjo Kata 0
Kata Verić 1733. ž Nikola Marija 0
Kata Čivić 1733. ž Marijan Ana 0
Anastazija Babić 1733. ž Antun Marija 0
Pola Kedačić 1734. ž Antun Anka 0
Eva Gregorović 1734. ž Mato Petra 0
Helena Lešić 1734. ž Lovro Kata 0
Ivica Lešić 1734. ž Andrija Klara 0
Ruža Babić 1734. ž Šimun Ana 0
Kola Vuković 1734. ž Antun Uršula 0
Ruža Gregorović 1734. ž Šimun Ana 0
Kristina Mišković 1734. ž Marko Manda 0
Klara Stojanović 1734. ž Blaž Anka 0
Kola Vuković 1735. ž Bartol Đurđa 0
Ivica Čivić 1735. ž Petar Franca 0
Kata Kedačić 1738. ž Antun Stana 0
Ruža Stojanović 1738. ž Bartol 0
Uršula Babić 1738. ž Antun Ana 0
Martin Lešić 1738. ž Antun Kata 0
Petra Knežević 1739. ž Ana Ana 0
Ana Terzić 1739. ž Ana Helena 0
Angela Vlaović 1739. ž Antun Kata 0
Marija Lešić 1739. ž Martin Manda 0
Kata Krnić 1739. ž Antun Lucija 0
Ruža Čivić 1739. ž Antun Lucija 0
Marija Kedačić 1739. ž Josip Klara 0
Manda Gregorović 1739. ž Mato Ana 0
Kata Kedačić 1739. ž Ivan Marija 0
Marija Vuković 1740. ž Stjepan Kata 0
Kata Gregorović 1740. ž Stjepan Kata 0
Lucija Stojanović 1740. ž Blaž Anka 0
Marija Gregorović 1741. ž Ilija Franca 0
Marta Kotorac 1741. ž Ilija Anđa 0
Anastazija Vuković 1741. ž Andrija Klara 0
Manda Verić 1741. ž Ana Kata 0
Manda Lešić 1742. ž Abram Manda 0
Ivica Stojanović 1742. ž Božo Manda 0
Ruža Štivić 1742. ž Mijo Marija 0
Marta Stojanović 1742. ž Bartol Lucija 0
Klara Kedačić 1742. ž Josip Klara 0
Marija Đaković 1742. ž Ivan Marija 0
Kata Vuković 1742. ž Antun Marta 0
Anastazija Stivaničević 1742. ž Petar Ana 0
Ruža Vuković 1742. ž Ðuro Manda 0
Marija Ilišević 1743. ž Ðuro Marta 0
Manda Vuković 1743. ž Ilija Anđa 0
Manda Đaković 1743. ž Božo Ceca 0
Ivica Petričević 1743. ž Marijan Marija 0
AnaMarija Kopić 1743. ž Ivan Marija 0
Marija Babić 1743. ž Stjepan Ruža 0
Aga Mandić 1743. ž Antun Ivica 0
AnaMarija Lešić 1743. ž Mijo Marija 0
Ana Kopić 1743. ž Ðuro Marija 0
Ruža Babić 1743. ž Petar Marija 0
Kata Kotorac 1743. ž Ilija Anđa 0
Ivica Babić 1743. ž Mijo Helena 0
Ceca Gregorović 1743. ž Šimun Marija 0
Marta Gregorović 1743. ž Šimun Marija 0
Helena Stivaničević 1743. ž Jakob Marta 0
Marija Ilišević 1744. ž Ivan Ana 0
Terezija Knežević 1744. ž Šimun Marija 0
Manda Stivaničević 1744. ž Josip Marija 0
Fema Verić 1744. ž Ðuro Ana 0
Kola Knežević 1744. ž Šimun Ana 0
Bara Kotorac 1744. ž Ilija Anđa 0
Doroteja Krnić 1744. ž Antun Lucija 0
Brigita Gregorović 1744. ž Nikola Marija 0
Uršula Stivaničević 1744. ž Ivan Kata 0
Liza Vuković 1744. ž Božo Kristina 0
Bibiana Lešić 1744. ž Mijo Ruža 0
Lucija Vuković 1744. ž Marko Anđa 0
Eva Štivić 1744. ž Ivan Marija 0
Aga Štivić 1745. ž Mijo Marija 0
Eva Vuković 1745. ž Antun Manda 0
Marija Knežević 1745. ž Luka Ana 0
Aga Lešić 1745. ž Antun Kata 0
Ivica Lešić 1745. ž Martin Marija 0
Ruža Knežević 1745. ž Antun Manda 0
Marija Knežević 1745. ž Ivan Ana 0
Ruža Petričević 1745. ž Blaž Lucija 0
Terezija Babić 1745. ž Marijan Lucija 0
Kola Ilišević 1745. ž Ðuro Marta 0
Doroteja Stojanović 1745. ž Stjepan Kata 0
Ruža Knežević 1745. ž Ðuro Ivica 0
Terezija Verić 1745. ž Šimun Lucija 0
Doroteja Lešić 1745. ž Mijo Marija 0
Ana Stojanović 1745. ž Marijan Kata 0
Brigita Vuković 1745. ž Pavao Anđa 0
Bibiana Stivaničević 1745. ž Antun Anđa 0
Eva Vuković 1745. ž Jakob Anđa 0
Veronika Stojanović 1745. ž Luka Marija 0
Ruža Stivaničević 1745. ž Mato Kata 0
Manda Vuković 1745. ž Jeronim Uršula 0
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge