Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 901 - 1000 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
901. Ivan Verić 02/03/1763 m Antun Matijka 0
902. Đuro Vuković 06/03/1763 m Marijan Kola 0
903. Jozija Štivić 15/03/1763 ž Luka Brigita 0
904. Lovro Lešić 16/03/1763 m Martin Marija 0
905. Josip Babić 17/03/1763 m Marijan Manda 0
906. Josip Vuković 20/03/1763 m Bernard Ruža 0
907. Stana Šokčević 24/03/1763 ž Andrija Marta 0
908. Marko Mišković 27/03/1763 m Tadija Marta 0
909. Marko Vuković 30/03/1763 m Andrija Ruža 0
910. Marija Šokčević 04/04/1763 ž Abram Eva 0
911. Đuro Verić 04/04/1763 m Šimun Marija 0
912. Đuro Vuković 04/04/1763 m Mato Aga 0
913. Marija Terzić 05/04/1763 ž Nikola Kata 0
914. Marta Vlaović 12/04/1763 ž Antun Lucija 0
915. Đuro Štivić 23/04/1763 m Antun Kata 0
916. Manda Biuklić 25/04/1763 ž Marijan Ruža 0
917. Marko Matić 25/04/1763 m Božo Ana 0
918. Marta Matić 25/04/1763 ž Božo Ana 0
919. Adam Kopić 04/05/1763 m Martin Kata 0
920. Filip Gregorović 05/05/1763 m Blaž Kata 0
921. Manda Knežević 05/05/1763 ž Ivan Marija 0
922. Manda Livić 05/05/1763 ž Ilija Marija 0
923. Justina Štivić 05/05/1763 ž Božo Kola 0
924. Bara Štivić 05/05/1763 ž Mato Aga 0
925. Eva Stojanović 05/05/1763 ž Marko Manda 0
926. Antun Lešić 26/05/1763 m Ivan Kata 0
927. Aga Stojanović 26/05/1763 ž Antun Kata 0
928. Antun Knežević 07/06/1763 m Božo Helena 0
929. Manda Kedačić 26/06/1763 ž Mato Ruža 0
930. Ilija Knežević 03/07/1763 m Marijan Manda 0
931. Ilija Stivaničević 07/07/1763 m Marijan Ivica 0
932. Ana Knežević 10/07/1763 ž Antun Uršula 0
933. Ana Verić 17/07/1763 ž Ðuro Ruža 0
934. Ana Kopić 28/07/1763 ž Marijan Klara 0
935. Dominik Katušić 06/08/1763 m Franjo Manda 0
936. Adam Kedačić 06/08/1763 m Marko Pola 0
937. Ivan Knežević 06/08/1763 m Ivan Manda 0
938. Ivan Kopić 06/08/1763 m Mijo Manda 0
939. Lovro Terzić 10/08/1763 m Ilija Marija 0
940. Helena Babić 16/08/1763 ž Marko Manda 0
941. Adam Čivić 04/09/1763 m Blaž Marija 0
942. Mijo Knežević 07/09/1763 m Bartol Ana 0
943. Marija Krnić 08/09/1763 ž Dominik Aga 0
944. Angela Lešić 08/09/1763 ž Lovro Ana 0
945. Adam Ilišević 27/09/1763 m Luka Kata 0
946. Marta Stojanović 09/10/1763 ž Marijan Aga 0
947. Šimun Krnić 26/10/1763 m Vinko Jozija 0
948. Martin Katušić 05/11/1763 m Filip Kata 0
949. Imra Knežević 05/11/1763 m Martin Aga 0
950. Martin Lešić 05/11/1763 m Lovro Ana 0
951. Martin Mišković 06/11/1763 m Šimun Marija 0
952. Liza Stojanović 13/11/1763 ž Vinko Marija 0
953. Kata Lešić 25/11/1763 ž Franjo Kata 0
954. Marija Kedačić 08/12/1763 ž Šimun Manda 0
955. Kata Babić 18/12/1763 ž Mato Ruža 0
956. Adam Lešić 18/12/1763 m Ivan Ruža 0
957. Đula Babić 23/12/1763 ž Petar Aga 0
958. Eva Babić 23/12/1763 ž Petar Aga 0
959. Liza Stojanović 25/12/1763 ž Vinko Marija 0
960. Božo Vlaović 25/12/1763 m Mato Marija 0
961. Ivan Matić 27/12/1763 m Vinko Manda 0
962. Manda Babić 06/01/1764 ž Mato Ruža 0
963. Leopold Katušić 10/01/1764 m Ðuro Manda 0
964. Vinko Knežević 15/01/1764 m Antun Marija 0
965. Vinko Knežević 15/01/1764 m Gabro Uršula 0
966. Janja Kopić 15/01/1764 ž Karlo Marta 0
967. Vinko Kopić 20/01/1764 m Marijan Kata 0
968. Mijo Kopić 22/01/1764 m Mato Ana 0
969. Pavao Gregorović 25/01/1764 m Marko Marta 0
970. Ana Kopić 27/01/1764 ž Franjo Ruža 0
971. Marijan Štivić 27/01/1764 m Jakob Ruža 0
972. Blaž Đaković 03/02/1764 m Josip Helena 0
973. Eva Ilišević 05/02/1764 ž Marko Ivica 0
974. Bara Vuković 07/02/1764 ž Marijan Marija 0
975. Josip Lešić 09/02/1764 m Ðuro Manda 0
976. Manda Kopić 13/02/1764 ž Grga Kata 0
977. Valentin Rabić 14/02/1764 m Lovro Ceca 0
978. Đula Verić 14/02/1764 ž Antun Matijka 0
979. Mato Vuković 14/02/1764 m Ðuro Marija 0
980. Đula Gregorović 23/02/1764 ž Božo Marija 0
981. Šimun Gregorović 25/02/1764 m Marko Manda 0
982. Terezija Mišković 25/02/1764 ž Vinko Helena 0
983. Đuro Gregorović 09/03/1764 m Mato Lucija 0
984. Josip Čivić 11/03/1764 m Imra Marta 0
985. Đuro Lešić 14/03/1764 m Josip Ana 0
986. Josip Matić 14/03/1764 m Marko Kata 0
987. Josip Vuković 16/03/1764 m Antun Manda 0
988. Josip Krnić 17/03/1764 m Mato Ana 0
989. Benedikt Verić 22/03/1764 m Mato Stana 0
990. Đuro Čivić 26/03/1764 m Ilija Pola 0
991. Marta Čivić 01/04/1764 ž Adam Aga 0
992. Vinko Verić 05/04/1764 m Marko Ana 0
993. Bara Čivić 08/04/1764 ž Petar Helena 0
994. Marko Krnić 08/04/1764 m Živko Janja 0
995. Đuro Vuković 08/04/1764 m Stjepan Stana 0
996. Đuro Čivić 11/04/1764 m Andrija Ana 0
997. Adalbert Katušić 22/04/1764 m Pavao Manda 0
998. Ruža Knežević 23/04/1764 ž Mato Manda 0
999. Aleksandar Knežević 27/04/1764 m Ilija Ana 0
1000. Marta Stivaničević 01/05/1764 ž Stjepan Ana Bošnjaković 0