Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 9901 - 10000 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
9901. Andrija Đaković 21/11/1838 m Ðuro Veronika Stojanović 77
9902. Martin Vuković 30/11/1838 m Luka Matija Lešić 199 Davidovi
9903. Nikola Vuković 04/12/1838 m Lovro Marta 128
9904. Manda Vuković 15/12/1838 ž Marko Ivica Knežević 10 Klecini
9905. Adam Gregorović 24/12/1838 m Ilija Ana Vlervić 39
9906. Martina Lešić 25/12/1838 ž Marko Jozefa Vuković 107
9907. Alojzija Hoffer 29/12/1838 ž Mato Liza Kantz 0
9908. Antun Dubić 30/12/1838 m Roko Barbara Gregorović 55
9909. Antun Vuković 04/01/1839 m Luka Đula Lešić 109 Davidovi
9910. Ivan Konkord 06/01/1839 m Franjo Marija Čivić 185
9911. Gašpar Petričević 06/01/1839 m Marko Kata Kedačić 213 Blažićevi
9912. Pavao Lerch 09/01/1839 m Mijo Ana Klick 0
9913. Ivan Katušić 14/01/1839 m Ðuro Franca Knežević 66
9914. Barbara Kopić 14/01/1839 ž Mijo Barbara Vuković 79 Dudini
9915. Antun Knežević 17/01/1839 m Luka Pola Vuković 281 Matokovi
9916. Janja Krnić 20/01/1839 ž Stanko Ana Kopić 21 Marušini
9917. Mato Knežević 21/01/1839 m Josip Kata Kopić 61 Kovačevi
9918. Vinko Vuković 21/01/1839 m Ivan Terezija Knežević 137
9919. Pavao Stojšić 24/01/1839 m Lovro Manda Vuković 102 Stošića
9920. Aga Knežević 30/01/1839 ž Stjepan Barbara Babić 165 Belovi
9921. Marija Knežević 02/02/1839 ž Martin Ana Stojanović 73
9922. Ivan Stivaničević 04/02/1839 m Ðuro Marija Gregorović 49
9923. Barbara Stojanović 04/02/1839 ž Roko Terezija 163 Filini
9924. Ruža Kedačić 05/02/1839 ž Pavo Marta Vuković 8
9925. Manda Katušić 06/02/1839 ž Marko Terezija Kopić 241
9926. Dominika Babić 10/02/1839 ž Jakob Franca 60 Frćkovi
9927. Marija Vuković 12/02/1839 ž Mato Đula 133 Grgičini
9928. Matija Knežević 16/02/1839 m Ivan Manda Babić 265 Gogoljevi
9929. Kata Vuković 16/02/1839 ž Mijo Ruža Stojanović 109 Davidovi
9930. Kata Krnić 18/02/1839 ž Mato Janja Ilišević 148
9931. Mato Stojanović 18/02/1839 m Silvester Aga 23
9932. Mato Čivić 24/02/1839 m Šimun Đula Stojanović 158 Rusovi
9933. Marko Kopić 27/02/1839 m Ilija Jozefa 209 Marijančevi
9934. Đuro Đaković 08/03/1839 m Mato Ruža Vuković 77
9935. Kata Đaković 08/03/1839 ž Mato Ruža Vuković 77
9936. Andrija Kopić 08/03/1839 m Josip Pola Gregorović 218 Dudini
9937. Ilija Vuković 08/03/1839 m Stanko Marta Kedačić 9 Kuzmanićevi
9938. Marija Ilijašević 14/03/1839 ž Mato Đula Stojanović 138 Glišini
9939. Josip Gregorović 18/03/1839 m Toma Kata Matić 39
9940. Eva Verić 25/03/1839 ž Mato Aga Babić 167 Ivančevi
9941. Đuro Vuković 27/03/1839 m Toma Terezija 126 Srčikini
9942. Marija Kopić 29/03/1839 ž Pola Kopić 209 Marijančevi
9943. Franjo Gregorović 07/04/1839 m Ðuro Ruža Knežević 95
9944. Franca Gregorović 07/04/1839 ž Antun Ruža Kopić 228
9945. Delfa Katušić 10/04/1839 ž Žaverije Ana Varzić 247 Stankovi
9946. Đuro Petričević 15/04/1839 m Šimun Ruža Kopić 120
9947. Đula Vuković 17/04/1839 ž Kuzma Aga Čivić 113 Davidovi
9948. Marijan Lešić 18/04/1839 m Ðuro Ruža Verić 25 Lovrićevi
9949. Đula Đaković 22/04/1839 ž Toma Eva Katušić 76
9950. Ana Kedačić 25/04/1839 ž Antun Terezija Stojanović 16
9951. Lucija Petričević 28/04/1839 ž Mato Ana Kedačić 210
9952. Jakob Kedačić 29/04/1839 m Vinko Ana Lešić 3
9953. Filip Verić 29/04/1839 m Andrija Petra Lešić 167 Ivančevi
9954. Živko Kedačić 03/05/1839 m Šimun Aga Petarčević 1
9955. Antun Vuković 03/05/1839 m Toma Marta Stojšić 110
9956. Antun Kopić 06/05/1839 m Šimun Marija 192
9957. Pavao Kojać 11/05/1839 m Ðuro Marija Gregorović 78
9958. Antun Čivić 22/05/1839 m Žaverije Marija Ilišević 158 Rusovi
9959. Antun Gregorović 25/05/1839 m Ðuro Barbara Katušić 63
9960. Ivan Stojanović 25/05/1839 m Jakob Manda Kopić 163 Filini
9961. Žaverije Verić 27/05/1839 m Ðuro Stana Mišković 178 Šumarovi
9962. Manda Kojgić 31/05/1839 ž Antun Pola Galović 54
9963. Ivica Ilišević 07/06/1839 ž Stanko Aga Thill 139 Gluvakovi
9964. Antun Verić 13/06/1839 m Marko Aga 217 Ivančevi
9965. Stana Verić 15/06/1839 ž Ivan Eva Petričević 178 Šumarovi
9966. Jakob Petričević 18/06/1839 m Augustin Ana Čivić 119 Nedini
9967. Martina Vuković 18/06/1839 ž Andrija Ivica Stojanović 130 Kurjačini
9968. Eva Babić 19/06/1839 ž Luka Stana Knežević 68 Joseilina
9969. Franca Čivić 04/07/1839 ž Gabrae Eva Marković 31
9970. Ivan Lešić 10/07/1839 m Marko Jozefa Čivić 220 Ružića
9971. Ilija Đaković 15/07/1839 m Šimun Marta Kopić 64 Lukića
9972. Ilija Knežević 19/07/1839 m Antun Marija Babić 247 Stankovi
9973. Ilija Stivaničević 20/07/1839 m Josip Cecilija Kiadić 72
9974. Đuro Kopić 27/07/1839 m Gabra Ana Knežević 212 Karlićevi
9975. Ana Gregorović 28/07/1839 ž Mato Marta Kopić 246
9976. Bartol Vuković 29/07/1839 m Adam Barbara Stivaničević 109 Davidovi
9977. Lovro Vuković 29/07/1839 m Adam Barbara Stivaničević 109 Davidovi
9978. Manda Knežević 04/08/1839 ž Antun Martina Stojanović 175 Mačkovi
9979. Lovro Gregorović 07/08/1839 m Ivan Ruža Babić 90
9980. Lovro Gregorović 10/08/1839 m Božo Kata Lešić 95
9981. Ivan Stojanović 12/08/1839 m Albert Manda Petričević 152 Pavini
9982. Janja Stivaničević 13/08/1839 ž Josip Franca Vuković 51 Jozići
9983. Adam Stojanović 13/08/1839 m Andrija Delfa Petričević 259 Pavini
9984. Stana Babić 14/08/1839 ž Luka Ana Delić 94
9985. Barbara Kedačić 14/08/1839 ž Pavo Lucija Ilijašević 296
9986. Ivan Čivić 15/08/1839 m Bartol Kata Katušić 223 Blaževi
9987. Roko Kedačić 15/08/1839 m Pavo Eva Vuković 236 Purakini
9988. Ana Vuković 17/08/1839 ž Luka Marija Stojanović 112
9989. Mato Čivić 26/08/1839 m Ivan Marta Delić 32
9990. Ivan Knežević 26/08/1839 m Stjepan Ruža Gregorović 165 Belovi
9991. Ivan Kopić 28/08/1839 m Marijan Lucija Kedačić 212 Karlićevi
9992. Ivica Stevanović 29/08/1839 ž Martin Aga Gregorović 47 Anđini
9993. Ivan Vuković 31/08/1839 m Marijan Sibila Čivić 17
9994. Franca Krnić 05/09/1839 ž Pavo Marija Kotorac 258
9995. Đuro Vecić 07/09/1839 m Antun Manda Knežević 166 Čolini
9996. Terezija Kopić 08/09/1839 ž Mato Kata Varzić 61 Kovačevi
9997. Mato Knežević 15/09/1839 m Mijo Kata Kopić 248
9998. Mato Katušić 16/09/1839 m Ðuro Kata Babić 37
9999. Stanko Kopić 17/09/1839 m Ivan Kata Gregorović 244
10000. Mato Matić 18/09/1839 m Nikola Eva Biuklić 46