Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 9901 - 10000 od 18604
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME GODINA* SPOL OTAC MAJKA KBR.** ndm
IME PREZIME
Janja Krnić 1839. ž Stanko Ana Kopić 21 Marušini
Mato Knežević 1839. m Josip Kata Kopić 67 todorovi
Vinko Vuković 1839. m Ivan Terezija Knežević 137
Pavao Stojšić 1839. m Lovro Manda Vuković 102 Stošića
Aga Knežević 1839. ž Stjepan Bara Babić 165 Belovi
Marija Knežević 1839. ž Martin Ana Stojanović 73
Ivan Stivaničević 1839. m Ðuro Marija Gregorović 49
Bara Stojanović 1839. ž Roko Terezija 163 Filini
Ruža Kedačić 1839. ž Pavao Marta Vuković 8
Manda Katušić 1839. ž Marko Terezija Kopić 241 katušića
Dominika Babić 1839. ž Jakob Franca 60 Frćkovi
Marija Vuković 1839. ž Mato Đula 133 Grgičini
Matija Knežević 1839. m Ivan Manda Babić 265 Gogoljevi
Kata Vuković 1839. ž Mijo Ruža Stojanović 109 Davidovi
Kata Krnić 1839. ž Mato Janja Ilišević 148
Mato Stojanović 1839. m Ivan Aga 23
Mato Čivić 1839. m Šimun Đula Stojanović 158 Rusovi
Marko Kopić 1839. m Ilija Jozija 209 Marijančevi
Đuro Đaković 1839. m Mato Ruža Vuković 77
Kata Đaković 1839. ž Mato Ruža Vuković 77
Andrija Kopić 1839. m Josip Pola Gregorović 218 Dudini
Ilija Vuković 1839. m Stanko Marta Kedačić 9 Kuzmanićevi
Marija Ilišević 1839. ž Mato Đula Stojanović 138 Glišini
Josip Gregorović 1839. m Tomo Kata Matić 39
Eva Verić 1839. ž Mato Aga Babić 167 Ivančevi
Đuro Vuković 1839. m Tomo Terezija 126 Srčikini
Marija Kopić 1839. ž Pola Kopić 209 Marijančevi
Franjo Gregorović 1839. m Ðuro Ruža Knežević 95
Franca Gregorović 1839. ž Antun Ruža Kopić 228 štukarovi
Delfa Katušić 1839. ž Žaverije Ana Varzić 247
Đuro Petričević 1839. m Šimun Ruža Kopić 120
Đula Vuković 1839. ž Kuzma Aga Čivić 113 Davidovi
Marijan Lešić 1839. m Ðuro Ruža Verić 25 Lovrićevi
Đula Đaković 1839. ž Tomo Eva Katušić 76
Ana Kedačić 1839. ž Antun Terezija Stojanović 16
Lucija Petričević 1839. ž Mato Ana Kedačić 210
Jakob Kedačić 1839. m Vinko Ana Lešić 3
Filip Verić 1839. m Andrija Petra Lešić 167 Ivančevi
Živko Kedačić 1839. m Šimun Aga Petarčević 1
Antun Vuković 1839. m Tomo Marta Stojšić 110
Antun Kopić 1839. m Šimun Marija 192
Pavao Kopić 1839. m Ðuro Marija Gregorović 78 Pulini
Antun Čivić 1839. m Žaverije Marija Ilišević 158 Rusovi
Antun Gregorović 1839. m Ðuro Bara Katušić 63
Ivan Stojanović 1839. m Jakob Manda Kopić 163 Filini
Žaverije Verić 1839. m Ðuro Stana Mišković 178 Šumarovi
Manda Kojgić 1839. ž Antun Pola Galović 54
Ivica Ilišević 1839. ž Stanko Aga Thill 139 Gluvakovi
Antun Verić 1839. m Marko Aga 217 Ivančevi
Stana Verić 1839. ž Ivan Eva Petričević 178 Šumarovi
Jakob Petričević 1839. m Augustin Ana Čivić 119 Nedini
Martinka Vuković 1839. ž Andrija Ivica Stojanović 130 Kurjačini
Eva Babić 1839. ž Luka Stana Knežević 68 Joseilini
Franca Čivić 1839. ž Gabro Eva Marković 31 pridragovi
Ivan Lešić 1839. m Marko Jozija Čivić 220 Ružići
Ilija Đaković 1839. m Šimun Marta Kopić 64 Lukića
Ilija Knežević 1839. m Antun Marija Babić 247 Stankovi
Ilija Stivaničević 1839. m Josip Ceca Kiadić 72
Đuro Kopić 1839. m Gabro Ana Knežević 212 Karlićevi
Ana Gregorović 1839. ž Mato Marta Kopić 246 kurtini
Bartol Vuković 1839. m Adam Bara Stivaničević 109 Davidovi
Lovro Vuković 1839. m Adam Bara Stivaničević 109 Davidovi
Manda Knežević 1839. ž Antun Martina Stojanović 175 Mačkovi
Lovro Gregorović 1839. m Ivan Ruža Babić 90 Andrićevi
Lovro Gregorović 1839. m Božo Kata Lešić 95
Ivan Stojanović 1839. m Adalbert Manda Petričević 152 Pavini
Janja Stivaničević 1839. ž Josip Franca Vuković 51 Jozići
Adam Stojanović 1839. m Andrija Delfa Petričević 259 Pavini
Stana Babić 1839. ž Luka Ana Delić 94
Bara Kedačić 1839. ž Pavao Lucija Ilijašević 236 Purakini
Ivan Čivić 1839. m Bartol Kata Katušić 223 Blaževi
Roko Kedačić 1839. m Pavao Eva Vuković 236 Purakini
Ana Vuković 1839. ž Luka Marija Stojanović 112
Mato Čivić 1839. m Ivan Marta Delić 32
Ivan Knežević 1839. m Stjepan Ruža Gregorović 165 Belovi
Ivan Kopić 1839. m Marijan Lucija Kedačić 212 Karlićevi
Ivica Stevanović 1839. ž Martin Aga Gregorović 47 Anđini
Ivan Vuković 1839. m Marijan Sibila Čivić 17
Franca Krnić 1839. ž Pavao Marija Kotorac 258
Đuro Verić 1839. m Antun Manda Knežević 166 Čolini
Terezija Kopić 1839. ž Mato Kata Varzić 61 Kovačevi
Mato Knežević 1839. m Mijo Kata Kopić 248
Mato Katušić 1839. m Ðuro Kata Babić 37
Stanko Kopić 1839. m Ivan Kata Gregorović 244
Mato Matić 1839. m Nikola Eva Biuklić 46
Mato Stojanović 1839. m Stanko Manda Goishić 259 Pavini
Marko Knežević 1839. m Mato Bara 99
Manda Knežević 1839. ž Lovro Aga Gregorović 281 Matokovi
Bara Stivaničević 1839. ž Josip Ana Kopić 71 Lisičini
Franca Petričević 1839. ž Marko Ana Stojanović 119 Nedini
Franjo Babić 1839. m Mijo Manda Petričević 264
Vinko Terzić 1839. m Ferdo Petra Babić 97
Janja Stivaničević 1839. ž Pavao Manda Stojanović 48 Anđini
Lucija Stivaničević 1839. ž Pavao Manda Stojanović 48 Anđini
Ana Matić 1839. ž Florijan Anka Kopić 35 Matića
Martin Kopić 1839. m Marko Petra Gregorović 295
Martin Kopić 1839. m Ivan Marija Vuković 42
Dominika Stojanović 1839. ž Mato Stana Vuković 142 Domini
Kata Kopić 1839. ž Ivan Martina Vuković 82 Pranjini
Kata Babić 1839. ž Josip Terezija Knežević 94
* prelaskom pokazivača preko boldane godine pokazuje se godina smrti
** prelaskom pokazivača preko boldanog kbr-a pokazuje se broj matične zadruge