Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 10001 - 10100 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10001. Stanko Kopić 17/09/1839 m Ivan Kata Gregorović 244
10002. Mato Matić 18/09/1839 m Nikola Eva Biuklić 46
10003. Mato Stojanović 18/09/1839 m Stanko Manda Goishić 259 Pavini
10004. Marko Knežević 22/09/1839 m Mato Barbara 99
10005. Manda Knežević 25/09/1839 ž Lovro Aga Gregorović 281 Matokovi
10006. Barbara Stivaničević 28/09/1839 ž Josip Ana Kopić 71 Lisičini
10007. Franca Petričević 29/09/1839 ž Marko Ana Stojanović 119 Nedini
10008. Franjo Babić 03/10/1839 m Mijo Manda Petričević 264
10009. Vinko Terzić 04/10/1839 m Ferdo Petra Babić 97
10010. Janja Stivaničević 05/10/1839 ž Pavo Manda Stojanović 48 Anđini
10011. Lucija Stivaničević 05/10/1839 ž Pavo Manda Stojanović 48 Anđini
10012. Ana Matić 06/10/1839 ž Florian Anka Kopić 35
10013. Martin Kopić 11/10/1839 m Marko Petra Gregorović 295
10014. Martin Kopić 14/10/1839 m Ivan Marija Vuković 42
10015. Dominika Stojanović 16/10/1839 ž Mato Stana Vuković 142 Domini
10016. Kata Kopić 23/10/1839 ž Ivan Martina Vuković 82 Pranjini
10017. Kata Babić 01/11/1839 ž Josip Terezija Knežević 94
10018. Martin Vuković 02/11/1839 m Antun Stana Štivić 191
10019. Vinko Kopić 06/11/1839 m Gabra Kata Gregorović 209 Marijančevi
10020. Martin Stivaničević 09/11/1839 m Ivan Marica Gregorović 48 Anđini
10021. Kata Babić 12/11/1839 ž Lovro Fema Matić 68 Joseilina
10022. Kata Babić 22/11/1839 ž Gabra Marica 60 Frćkovi
10023. Vinko Krnić 22/11/1839 m Mato Franca Stojanović 21 Marušini
10024. Kata Kedačić 23/11/1839 ž Andrija Marica Šokčević 208
10025. Kata Babić 25/11/1839 ž Roko Barbara Kopić 249 Strameštrovi
10026. Andrija Kopić 27/11/1839 m Marijan Marija Gregorović 54
10027. Andrija Kutuzović 28/11/1839 m Mato Kata Raiter 284
10028. Barbara Stivaničević 30/11/1839 ž Ðuro Lucija Gregorović 302
10029. Barbara Knežević 01/12/1839 ž Vinko Kata Vlaović 235
10030. Barbara Kopić 02/12/1839 ž Josip Franca Čivić 244
10031. FranjoŽaverije Babić 03/12/1839 m Bartol Ruža Gregorović 53
10032. Lucija Katušić 09/12/1839 ž Šimun Stana Stivaničević 37
10033. Ruža Petričević 14/12/1839 ž Ivan Manda Much 119 Nedini
10034. Terezija Gregorović 15/12/1839 ž Ilija Kata Vuković 6
10035. Adam Katušić 23/12/1839 m Mato Terezija Veočić 241
10036. Ivica Stojanović 26/12/1839 ž Mijo Ana Kopić 215 Đurini
10037. Barbara Biuklić 31/12/1839 ž Ðuro Lucija Blaić 106
10038. Antun Knežević 02/01/1840 m Ivan Pola Stivaničević 165 Belovi
10039. Đuro Stojanović 06/01/1840 m Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
10040. Pavao Krnić 08/01/1840 m Kata Krnić 146 Vinkovi
10041. Antun Gregorović 13/01/1840 m Marija 44
10042. Ivan Stojanović 19/01/1840 m Marko Marija Čivić 141
10043. Pavao Knežević 21/01/1840 m Stjepan Barbara Babić 165 Belovi
10044. Vinko Stojanović 21/01/1840 m Mato Terezija Katušić 163 Filini
10045. Eva Petričević 24/01/1840 ž Antun Terezija Stojanović 119 Nedini
10046. Jakob Babić 25/01/1840 m Toma Barbara Stivaničević 94
10047. Marija Čobić 25/01/1840 ž Ðuro Kata 2 Čobić
10048. Franca Stojanović 29/01/1840 ž Antun Kata Petričević 141
10049. Đuro Kopić 04/02/1840 m Petar Marija Hatushić 211
10050. Pola Lešić 06/02/1840 ž Ðuro Lucija Čivić 107
10051. Ivan Lešić 06/02/1840 m Stanko Ana Vuković 20 Adnađev
10052. Pola Petričević 06/02/1840 ž Stanko Marta Ðaković 119 Nedini
10053. AnaMarija Dahm 10/02/1840 ž Nikola Kata Drkelić 307
10054. Matija Gregorović 17/02/1840 ž Toma Stana Katušić 232
10055. Matija Gregorović 17/02/1840 m Ivan Franca Kopić 196
10056. Mato Gregorović 17/02/1840 m Ivan Franca Kopić 196
10057. Mato Kopić 25/02/1840 m Marko Eva Katušić 195
10058. Mato Vlaović 25/02/1840 m Andrija Kata Stojanović 99
10059. Marija Katušić 27/02/1840 ž Ilija Marija Bačić 66
10060. Mato Kopić 27/02/1840 m Stjepan Ruža Vuković 219 Rokića
10061. Ivan Knežević 28/02/1840 m Antun Lucija Gregorović 87 Šovakini
10062. Manda Babić 01/03/1840 ž Ðuro Aga Gregorović 233
10063. Đuro Stivaničević 02/03/1840 m Toma Kata Kladarić 51 Jozići
10064. Rozalija Gregorović 04/03/1840 ž Judita Gregorović 0
10065. Rozalija Babić 07/03/1840 ž Ilija Aga Verić 68 Joseilina
10066. Adam Štivić 08/03/1840 m Luka Manda Kedačić 260
10067. Stana Gregorović 13/03/1840 ž Martin Marija 63
10068. Ivica Gregorović 14/03/1840 ž Jakob Ana Kutuzović 83
10069. Matija Strauss 15/03/1840 m Josip Đula Mišić 0
10070. Jozefa Gregorović 18/03/1840 ž Mijo Lucija Kopić 197 Andrićevi
10071. Josip Vuković 19/03/1840 m Martin Stana 128
10072. Adalbert Kopić 20/03/1840 m Ðuro Ruža Gregorović 295
10073. Andrija Knežević 22/03/1840 m Jeronim Sofija 162 Matokovi
10074. Josip Kedačić 23/03/1840 m Franjo Stana Jurasović 16
10075. Đurđa Stojanović 24/03/1840 ž Andrija Marija 214 Alepovi
10076. Đuro Babić 26/03/1840 m Pavo Manda Zečević 229
10077. Marko Babić 26/03/1840 m Pavo Manda Zečević 229
10078. Kata Katušić 30/03/1840 ž Mato Filipa Gašparović 66
10079. Đuro Štivić 31/03/1840 m Marko Aga Verić 252
10080. Đuro Vuković 01/04/1840 m Ivan Franca Ðaković 19 Marčićevi
10081. Đurđa Vuković 11/04/1840 ž Vinko Ana Knežević 130 Kurjačini
10082. Terezija Knežević 12/04/1840 ž Blaž Marija Lešić 65
10083. Marija Kopić 12/04/1840 ž Mato Marija Gregorović 194 Pranjetini
10084. Marko Vlaović 12/04/1840 m Blaž Đula Kopić 198
10085. Đuro Vuković 13/04/1840 m Mato Kata Verić 18 Turuckovi
10086. Đuro Kedačić 14/04/1840 m Franjo Aga Lešić 207
10087. Đula Kopić 24/04/1840 ž Stjepan Manda Kedačić 192
10088. Jakob Verić 27/04/1840 m Mato Marija Vuković 170 Šćepanovi
10089. Đuro Katušić 01/05/1840 m Blaž Ivica Knežević 245
10090. Adam Vuković 02/05/1840 m Antun Uršula Stojanović 12 Čepretići
10091. Franjo Knežević 05/05/1840 m Marijan Ana Verić 165 Belovi
10092. FranjoŽaverije Čivić 11/05/1840 m Jakob Ana Knežević 157
10093. Ivan Knežević 11/05/1840 m Josip Ana Kopić 248
10094. Ruža Stojanović 18/05/1840 ž Franjo Jozefa Knežević 260
10095. Marija Gregorović 19/05/1840 ž Ivan Barbara Katušić 270
10096. Janja Vuković 19/05/1840 ž Jakob Martina Petričević 134
10097. Lucija Verić 20/05/1840 ž Antun Terezija Kedačić 170 Šćepanovi
10098. Janja Kopić 21/05/1840 ž Stanko Ruža Vuković 219 Rokića
10099. Marija Babić 22/05/1840 ž Marko Matija Jemrić 55
10100. Đula Vuković 26/05/1840 ž Ðuro Lucija Milošević 9 Kuzmanićevi