Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 10001 - 10100 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10001. Martin Vuković 02/11/1839 m Antun Stana Štivić 191 Petrovi
10002. Vinko Kopić 06/11/1839 m Gabro Kata Gregorović 209 Marijančevi
10003. Martin Stivaničević 09/11/1839 m Ivan Marica Gregorović 48 Anđini
10004. Kata Babić 12/11/1839 ž Lovro Eufemija Matić 68 Joseilini
10005. Kata Babić 22/11/1839 ž Gabro Marica 60 Frćkovi
10006. Vinko Krnić 22/11/1839 m Mato Franca Stojanović 21 Marušini
10007. Kata Kedačić 23/11/1839 ž Andrija Marica Šokčević 208 Drcini
10008. Kata Babić 25/11/1839 ž Roko Bara Kopić 249 Strameštrovi
10009. Andrija Kopić 27/11/1839 m Marijan Marija Gregorović 54
10010. Andrija Kutuzović 28/11/1839 m Mato Kata Raiter 284
10011. Bara Stivaničević 30/11/1839 ž Ðuro Lucija Gregorović 302
10012. Bara Knežević 01/12/1839 ž Vinko Kata Vlaović 235 Tamburovi
10013. Bara Kopić 02/12/1839 ž Josip Franca Čivić 244
10014. FranjoŽaverije Babić 03/12/1839 m Bartol Ruža Gregorović 53 petrića
10015. Lucija Katušić 09/12/1839 ž Šimun Stana Stivaničević 37
10016. Ruža Petričević 14/12/1839 ž Ivan Manda Much 119 Nedini
10017. Terezija Gregorović 15/12/1839 ž Ilija Kata Vuković 6
10018. Adam Katušić 23/12/1839 m Mato Terezija Veočić 241 katušića
10019. Ivica Stojanović 26/12/1839 ž Mijo Ana Kopić 215 Đurini
10020. Bara Biuklić 31/12/1839 ž Ðuro Lucija Blaić 106
10021. Antun Knežević 02/01/1840 m Ivan Pola Stivaničević 165 Belovi
10022. Đuro Stojanović 06/01/1840 m Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
10023. Pavao Krnić 08/01/1840 m Kata Krnić 146 Vinkovi
10024. Antun Gregorović 13/01/1840 m Marija 44
10025. Ivan Stojanović 19/01/1840 m Marko Marija Čivić 141
10026. Pavao Knežević 21/01/1840 m Stjepan Bara Babić 165 Belovi
10027. Vinko Stojanović 21/01/1840 m Mato Terezija Katušić 163 Filini
10028. Eva Petričević 24/01/1840 ž Antun Terezija Stojanović 119 Nedini
10029. Jakob Babić 25/01/1840 m Tomo Bara Stivaničević 94
10030. Marija Čobić 25/01/1840 ž Ðuro Kata 2 čobića
10031. Franca Stojanović 29/01/1840 ž Antun Kata Petričević 141
10032. Đuro Kopić 04/02/1840 m Petar Marija Hatushić 211
10033. Pola Lešić 06/02/1840 ž Ðuro Lucija Čivić 107
10034. Ivan Lešić 06/02/1840 m Stanko Ana Vuković 20 Adnađevi
10035. Pola Petričević 06/02/1840 ž Stanko Marta Ðaković 119 Nedini
10036. Ana Dahm 10/02/1840 ž Nikola Kata Drkelić 307
10037. Matija Gregorović 17/02/1840 ž Tomo Stana Katušić 232
10038. Matija Gregorović 17/02/1840 m Ivan Franca Kopić 196
10039. Mato Gregorović 17/02/1840 m Ivan Franca Kopić 196
10040. Mato Kopić 25/02/1840 m Marko Eva Katušić 195
10041. Mato Vlaović 25/02/1840 m Andrija Kata Stojanović 99
10042. Marija Katušić 27/02/1840 ž Ilija Marija Bačić 66
10043. Mato Kopić 27/02/1840 m Stjepan Ruža Vuković 219 Rokići
10044. Ivan Knežević 28/02/1840 m Antun Lucija Gregorović 87 Šovakini
10045. Manda Babić 01/03/1840 ž Ðuro Aga Gregorović 233
10046. Đuro Stivaničević 02/03/1840 m Tomo Kata Kladarić 51 Jozići
10047. Ruža Gregorović 04/03/1840 ž Judita Gregorović 0
10048. Ruža Babić 07/03/1840 ž Ilija Aga Verić 68 Joseilini
10049. Adam Štivić 08/03/1840 m Luka Manda Kedačić 280
10050. Stana Gregorović 13/03/1840 ž Martin Marija 63
10051. Ivica Gregorović 14/03/1840 ž Jakob Ana Kutuzović 83
10052. Matija Strauss 15/03/1840 m Josip Đula Mišić 0
10053. Jozija Gregorović 18/03/1840 ž Mijo Lucija Kopić 197 Andrićevi
10054. Josip Vuković 19/03/1840 m Martin Stana 128
10055. Adalbert Kopić 20/03/1840 m Ðuro Ruža Gregorović 295
10056. Andrija Knežević 22/03/1840 m Jeronim Sofija 162 Matokovi
10057. Josip Kedačić 23/03/1840 m Franjo Stana Ðurašević 16
10058. Đurđa Stojanović 24/03/1840 ž Andrija Marija 214 Alepovi
10059. Đuro Babić 26/03/1840 m Pavao Manda Zečević 229
10060. Marko Babić 26/03/1840 m Pavao Manda Zečević 229
10061. Kata Katušić 30/03/1840 ž Mato Filipa Gašparović 66
10062. Đuro Štivić 31/03/1840 m Marko Aga Verić 252
10063. Đuro Vuković 01/04/1840 m Ivan Franca Ðaković 19 Marčićevi
10064. Đurđa Vuković 11/04/1840 ž Vinko Ana Knežević 130 Kurjačini
10065. Terezija Knežević 12/04/1840 ž Blaž Marija Lešić 65
10066. Marija Kopić 12/04/1840 ž Mato Marija Gregorović 194 Pranjetini
10067. Marko Vlaović 12/04/1840 m Blaž Đula Kopić 198
10068. Đuro Vuković 13/04/1840 m Mato Kata Verić 18 Turuckovi
10069. Đuro Kedačić 14/04/1840 m Franjo Aga Lešić 207
10070. Đula Kopić 24/04/1840 ž Stjepan Manda Kedačić 192
10071. Jakob Verić 27/04/1840 m Mato Marija Vuković 170 Šćepanovi
10072. Đuro Katušić 01/05/1840 m Blaž Ivica Knežević 245
10073. Adam Vuković 02/05/1840 m Antun Uršula Stojanović 12 Čepretići
10074. Franjo Knežević 05/05/1840 m Marijan Ana Verić 165 Belovi
10075. FranjoŽaverije Čivić 11/05/1840 m Jakob Ana Knežević 157
10076. Ivan Knežević 11/05/1840 m Josip Ana Kopić 248
10077. Ruža Stojanović 18/05/1840 ž Franjo Jozija Knežević 260
10078. Marija Gregorović 19/05/1840 ž Ivan Bara Katušić 270
10079. Janja Vuković 19/05/1840 ž Jakob Martina Petričević 134
10080. Lucija Verić 20/05/1840 ž Antun Terezija Kedačić 170 Šćepanovi
10081. Janja Kopić 21/05/1840 ž Stanko Ruža Vuković 219 Rokići
10082. Marija Babić 22/05/1840 ž Marko Matijka Jemrić 55
10083. Đula Vuković 26/05/1840 ž Ðuro Lucija Milošević 9 Kuzmanićevi
10084. Mato Stojanović 29/05/1840 m Marko Marija Čivić 153 Kundrini
10085. Martin Vuković 29/05/1840 m Petar Eva Stojanović 127 Lazini
10086. Kata Kopić 30/05/1840 ž Šimun Manda Čivić 125 Adamovi
10087. Eva Knežević 04/06/1840 ž Ivan Pola 244
10088. Ana Knežević 05/06/1840 ž Martin Aga Gregorović 298 Šestini
10089. Manda Čivić 06/06/1840 ž Nikola Franca Knežević 124 Puzini
10090. AntunPetar Knežević 07/06/1840 m Ignacije Manda Babić 92
10091. Terezija Knežević 07/06/1840 ž Ignacije Manda Babić 92
10092. Kata Vuković 17/06/1840 ž Adalbert Ana Kedačić 19 Marčićevi
10093. Ana Vuković 18/06/1840 ž Mato Terezija Bačić 112
10094. Andrija Lešić 19/06/1840 m Luka Marija Vuković 20 Adnađevi
10095. Ilija Kopić 20/06/1840 m Ivan Bara Knežević 54
10096. Ivica Vuković 21/06/1840 ž Tomo Kata 112
10097. Ilija Babić 13/07/1840 m Marko Ana Katušić 230
10098. Ilija Vlaović 13/07/1840 m Pavao Klara Gregorović 98
10099. Ilija Gregorović 18/07/1840 m Ðuro Lucija Kopić 292
10100. Jakob Kopić 20/07/1840 m Mijo Eva 192