Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 10101 - 10200 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10101. Kata Kopić 30/05/1840 ž Šimun Manda Čivić 125 Adamovi
10102. Eva Knežević 04/06/1840 ž Ivan Pola 244
10103. Ana Knežević 05/06/1840 ž Martin Aga Gregorović 298 Šestini
10104. Manda Čivić 06/06/1840 ž Nikola Franca Knežević 124 Puzini
10105. AntunPetar Knežević 07/06/1840 m Ignjacije Manda Babić 92
10106. Terezija Knežević 07/06/1840 ž Ignjacije Manda Babić 92
10107. Kata Vuković 17/06/1840 ž Adalbert Ana Kedačić 19 Marčićevi
10108. Ana Vuković 18/06/1840 ž Mato Terezija Bačić 112
10109. Andrija Lešić 19/06/1840 m Luka Marija Vuković 20 Adnađev
10110. Ilija Kopić 20/06/1840 m Ivan Barbara Knežević 54
10111. Ivica Vuković 21/06/1840 ž Toma Kata 112
10112. Ilija Babić 13/07/1840 m Marko Ana Katušić 230
10113. Ilija Vlaović 13/07/1840 m Pavo Klara Gregorović 98
10114. Ilija Gregorović 18/07/1840 m Ðuro Lucija Kopić 292
10115. Jakob Kopić 20/07/1840 m Mijo Eva 192
10116. Bartol Babić 25/07/1840 m Ivan Barbara Kopić 176 Brdarovi
10117. Mato Knežević 28/07/1840 m Luka Đula Gregorović 298 Šestini
10118. Lovro Matić 29/07/1840 m Andrija Franca Malačević 38
10119. Ruža Stojanović 29/07/1840 ž Adam Barbara Knežević 44
10120. Toma Knežević 30/07/1840 m Ðuro Pola Stivaničević 267
10121. Marija Gregorović 04/08/1840 ž Ðuro Aga Matić 225
10122. Barbara Gregorović 07/08/1840 ž Ivan Marija Katušić 63
10123. Lovro Stojanović 07/08/1840 m Lovro Petra Stanković 228
10124. Roko Verić 11/08/1840 m Antun Marija Vuković 178 Šumarovi
10125. Roko Petričević 14/08/1840 m Marko Kata Kedačić 213 Blažićevi
10126. Stjepan Babić 16/08/1840 m Andrija Marija Vuković 64 Lukića
10127. Mijo Babić 21/08/1840 m Ivan Marica Verić 230
10128. Bartol Lešić 23/08/1840 m Mijo Aga Čivić 320
10129. Bartol Petričević 25/08/1840 m Stanko Matija Stojanović 210
10130. Kata Verić 25/08/1840 ž Vinko Ana Čivić 217 Ivančevi
10131. Vinko Kopić 31/08/1840 m Pavo Barbara Babić 82 Pranjini
10132. Živko Krnić 197002/09/1840 m Mijo Terezija Štivić 146 Vinkovi
10133. Manda Matić 08/09/1840 ž Živko Marta Lešić 234
10134. Ivan Matić 10/09/1840 m Vinko Marija Varzić 36
10135. Đula Lešić 11/09/1840 ž Antun Manda Verić 24 Ulini
10136. MarijaFema Bošnjak 12/09/1840 ž Antun Ruža Piller 290
10137. Mato Gregorović 13/09/1840 m Ilija Stana Mišković 270
10138. Barbara Knežević 13/09/1840 ž Josip Stana Matić 292
10139. KataFranca Knežević 14/09/1840 ž Roko Manda Čivić 165 Belovi
10140. Mato Kopić 14/09/1840 m Kuzma Aga Babić 212 Karlićevi
10141. Kata Petričević 14/09/1840 ž Mato Ana Kedačić 110
10142. Stanko Vuković 19/09/1840 m Luka Ana Kovačević 254
10143. Mato Stojanović 20/09/1840 m Mato Stana Mišković 260
10144. Mijo Kedačić 27/09/1840 m Pavo Lucija Ilišević 236 Purakini
10145. Stanko Knežević 29/09/1840 m Šimun Đurđa Stojanović 101 Đurasini
10146. Franca Katušić 30/09/1840 ž Šimun Barbara Stivaničević 89 Bajkanovi
10147. Franjo Kopić 30/09/1840 m Ivan Manda Gregorović 295
10148. Manda Vuković 03/10/1840 ž Lazar Pola Čivić 254
10149. Luka Stivaničević 08/10/1840 m Mato Stana Verić 47 Anđini
10150. Šimun Babić 09/10/1840 m Antun Marija Kopić 68 Joseilina
10151. Franjo Vuković 09/10/1840 m Ðuro Đula Mišković 18 Turuckovi
10152. Marijan Vuković 10/10/1840 m Šimun Jozefa Krnić 311 Petrovi
10153. Luka Kedačić 11/10/1840 m Pavo Marta Krnić 8
10154. Šimun Vuković 11/10/1840 m Ðuro Marija 136
10155. Kata Stivaničević 12/10/1840 ž Antun Filipa Bačić 71 Lisičini
10156. Janja Stivaničević 12/10/1840 ž Martin Manda Sirovacz 71 Lisičini
10157. FranjoŽaverije Verić 15/10/1840 m Ðuro Matija Biuklić 141
10158. Mato Kopić 16/10/1840 m Stjepan Delfa Gregorović 243
10159. Šimun Kedačić 20/10/1840 m Jakob Franca Vuković 13 pinjakovi
10160. Božo Petričević 24/10/1840 m Josip Lucija Knežević 119 Nedini
10161. Šimun Kopić 26/10/1840 m Ðuro Ana Čivić 82 Pranjini
10162. Barbara Vuković 26/10/1840 ž Ðuro Ruža 113 Davidovi
10163. Klara Vuković 28/10/1840 ž Ivan Barbara Knežević 188
10164. Marija Kopić 31/10/1840 ž Mato Terezija 244
10165. Mirko Mišković 31/10/1840 m Adam Aga Biuklić 117
10166. Kata Vuković 02/11/1840 ž Žaverije Sofija Stojanović 253 Marinovi
10167. Aga Knežević 14/11/1840 ž Marko Manda Lešić 264
10168. Kata Babić 15/11/1840 ž Andrija Sofija Verić 233
10169. Ivica Kopić 15/11/1840 ž Josip Matija Verić 81
10170. Marija Đaković 16/11/1840 ž Antun Jozefa Gregorović 75
10171. FranjoŽaverije Kopić 16/11/1840 m Ilija Jozefa Dugalić 209 Marijančevi
10172. Šimun Kopić 16/11/1840 m Ilija Jozefa Dugalić 209 Marijančevi
10173. Andrija Gregorović 18/11/1840 m Pavo Marija Stivaničević 227
10174. Andrija Knežević 20/11/1840 m Ivan Manda Verić 235 Tamburovi
10175. Kata Vuković 21/11/1840 ž Filip Pola Stojanović 19 Marčićevi
10176. Andrija Vuković 21/11/1840 m Toma Terezija 126 Srčikini
10177. Marija Vuković 26/11/1840 ž Luka Đula Čivić 109 Davidovi
10178. Andrija Vuković 29/11/1840 m Mijo Ana Ribarić 12 Čepretići
10179. Barbara Gregorović 30/11/1840 ž Ivan Đula Kedačić 6
10180. Terezija Katušić 02/12/1840 ž Viktorija Katušić 89 Bajkanovi
10181. Nikola Knežević 03/12/1840 m Lovro Đula Lešić 309
10182. Marija Stojanović 05/12/1840 ž Ignjacije Jozefa Čivić 0
10183. Ruža Knežević 09/12/1840 ž Mijo Terezija Vuković 162 Matokovi
10184. Adam Lešić 16/12/1840 m Marko Jozefa Vuković 107
10185. Barbara Babić 17/12/1840 ž Toma Marija Knežević 229
10186. Eva Stivaničević 17/12/1840 ž Roko Barbara Gregorović 57
10187. Eva Kovačević 21/12/1840 ž Petar Terezija Gregorović 88 Kovačevi
10188. Eva Knežević 26/12/1840 ž Marijan Uršula Delić 193 Baninovi
10189. Kata Petričević 26/12/1840 ž Lazar Marija Krnić 187 Nedini
10190. Fabijan Lešić 31/12/1840 m Marko Sofija Čivić 220 Ružića
10191. Manda Stojšić 04/01/1841 ž Josip Marija Vuković 102 Stošića
10192. Vinko Katušić 13/01/1841 m Stjepan Terezija Gregorović 37
10193. Marko Kopić 18/01/1841 m Lovro Jozefa Katušić 54
10194. Marta Kopić 22/01/1841 ž Bartol Franca Babić 195
10195. Marija Vuković 24/01/1841 ž Luka Matija Lešić 199 Davidovi
10196. Matija Vuković 24/01/1841 ž Blaž Kata Tomašević 254
10197. Marijan Stojšić 27/01/1841 m Antun Aga Gregorović 102 Stošića
10198. Marijan Babić 31/01/1841 m Luka Stana Knežević 68 Joseilina
10199. Blaž Stojanović 01/02/1841 m Ivan Franca Dalić 27 Brnjakovi
10200. Blaž Kopić 04/02/1841 m Mijo Manda 82 Pranjini