Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 10101 - 10200 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10101. Mato Stojanović 29/05/1840 m Marko Marija Čivić 153 Kundrini
10102. Martin Vuković 29/05/1840 m Petar Eva Stojanović 127 Lazini
10103. Kata Kopić 30/05/1840 ž Šimun Manda Čivić 125 Adamovi
10104. Eva Knežević 04/06/1840 ž Ivan Pola 244
10105. Ana Knežević 05/06/1840 ž Martin Aga Gregorović 298 Šestini
10106. Manda Čivić 06/06/1840 ž Nikola Franca Knežević 124 Puzini
10107. AntunPetar Knežević 07/06/1840 m Ignjacije Manda Babić 92
10108. Terezija Knežević 07/06/1840 ž Ignjacije Manda Babić 92
10109. Kata Vuković 17/06/1840 ž Adalbert Ana Kedačić 19 Marčićevi
10110. Ana Vuković 18/06/1840 ž Mato Terezija Bačić 112
10111. Andrija Lešić 19/06/1840 m Luka Marija Vuković 20 Adnađev
10112. Ilija Kopić 20/06/1840 m Ivan Barbara Knežević 54
10113. Ivica Vuković 21/06/1840 ž Toma Kata 112
10114. Ilija Babić 13/07/1840 m Marko Ana Katušić 230
10115. Ilija Vlaović 13/07/1840 m Pavo Klara Gregorović 98
10116. Ilija Gregorović 18/07/1840 m Ðuro Lucija Kopić 292
10117. Jakob Kopić 20/07/1840 m Mijo Eva 192
10118. Bartol Babić 25/07/1840 m Ivan Barbara Kopić 176 Brdarovi
10119. Mato Knežević 28/07/1840 m Luka Đula Gregorović 298 Šestini
10120. Lovro Matić 29/07/1840 m Andrija Franca Malačević 38
10121. Ruža Stojanović 29/07/1840 ž Adam Barbara Knežević 44
10122. Toma Knežević 30/07/1840 m Ðuro Pola Stivaničević 267
10123. Marija Gregorović 04/08/1840 ž Ðuro Aga Matić 225
10124. Barbara Gregorović 07/08/1840 ž Ivan Marija Katušić 63
10125. Lovro Stojanović 07/08/1840 m Lovro Petra Stanković 228
10126. Roko Verić 11/08/1840 m Antun Marija Vuković 178 Šumarovi
10127. Roko Petričević 14/08/1840 m Marko Kata Kedačić 213 Blažićevi
10128. Stjepan Babić 16/08/1840 m Andrija Marija Vuković 64 Lukića
10129. Mijo Babić 21/08/1840 m Ivan Marica Verić 230
10130. Bartol Lešić 23/08/1840 m Mijo Aga Čivić 320
10131. Bartol Petričević 25/08/1840 m Stanko Matija Stojanović 210
10132. Kata Verić 25/08/1840 ž Vinko Ana Čivić 217 Ivančevi
10133. Vinko Kopić 31/08/1840 m Pavo Barbara Babić 82 Pranjini
10134. Živko Kunić 02/09/1840 m Mijo Terezija Štivić 146 Vinkovi
10135. Manda Matić 08/09/1840 ž Živko Marta Lešić 234
10136. Ivan Matić 10/09/1840 m Vinko Marija Varzić 36
10137. Đula Lešić 11/09/1840 ž Antun Manda Verić 24 Ulini
10138. MarijaFema Bošnjak 12/09/1840 ž Antun Ruža Piller 290
10139. Mato Gregorović 13/09/1840 m Ilija Stana Mišković 270
10140. Barbara Knežević 13/09/1840 ž Josip Stana Matić 292
10141. KataFranca Knežević 14/09/1840 ž Roko Manda Čivić 165 Belovi
10142. Mato Kopić 14/09/1840 m Kuzma Aga Babić 212 Karlićevi
10143. Kata Petričević 14/09/1840 ž Mato Ana Kedačić 110
10144. Stanko Vuković 19/09/1840 m Luka Ana Kovačević 254
10145. Mato Stojanović 20/09/1840 m Mato Stana Mišković 260
10146. Mijo Kedačić 27/09/1840 m Pavo Lucija Ilišević 236 Purakini
10147. Stanko Knežević 29/09/1840 m Šimun Đurđa Stojanović 101 Đurasini
10148. Franca Katušić 30/09/1840 ž Šimun Barbara Stivaničević 89 Bajkanovi
10149. Franjo Kopić 30/09/1840 m Ivan Manda Gregorović 295
10150. Manda Vuković 03/10/1840 ž Lazar Pola Čivić 254
10151. Luka Stivaničević 08/10/1840 m Mato Stana Verić 47 Anđini
10152. Šimun Babić 09/10/1840 m Antun Marija Kopić 68 Joseilina
10153. Franjo Vuković 09/10/1840 m Ðuro Đula Mišković 18 Turuckovi
10154. Marijan Vuković 10/10/1840 m Šimun Jozefa Krnić 311 Petrovi
10155. Luka Kedačić 11/10/1840 m Pavo Marta Krnić 8
10156. Šimun Vuković 11/10/1840 m Ðuro Marija 136
10157. Kata Stivaničević 12/10/1840 ž Antun Filipa Bačić 71 Lisičini
10158. Janja Stivaničević 12/10/1840 ž Martin Manda Sirovacz 71 Lisičini
10159. FranjoŽaverije Verić 15/10/1840 m Ðuro Matija Biuklić 141
10160. Mato Kopić 16/10/1840 m Stjepan Delfa Gregorović 243
10161. Šimun Kedačić 20/10/1840 m Jakob Franca Vuković 13
10162. Božo Petričević 24/10/1840 m Josip Lucija Knežević 119 Nedini
10163. Šimun Kopić 26/10/1840 m Ðuro Ana Čivić 82 Pranjini
10164. Barbara Vuković 26/10/1840 ž Ðuro Ruža 113 Davidovi
10165. Klara Vuković 28/10/1840 ž Ivan Barbara Knežević 188
10166. Marija Kopić 31/10/1840 ž Mato Terezija 244
10167. Mirko Mišković 31/10/1840 m Adam Aga Biuklić 117
10168. Kata Vuković 02/11/1840 ž Žaverije Sofija Stojanović 253 Marinovi
10169. Aga Knežević 14/11/1840 ž Marko Manda Lešić 264
10170. Kata Babić 15/11/1840 ž Andrija Sofija Verić 233
10171. Ivica Kopić 15/11/1840 ž Josip Matija Verić 81
10172. Marija Đaković 16/11/1840 ž Antun Jozefa Gregorović 75
10173. FranjoŽaverije Kopić 16/11/1840 m Ilija Jozefa Dugalić 209 Marijančevi
10174. Šimun Kopić 16/11/1840 m Ilija Jozefa Dugalić 209 Marijančevi
10175. Andrija Gregorović 18/11/1840 m Pavo Marija Stivaničević 227
10176. Andrija Knežević 20/11/1840 m Ivan Manda Verić 235
10177. Kata Vuković 21/11/1840 ž Filip Pola Stojanović 19 Marčićevi
10178. Andrija Vuković 21/11/1840 m Toma Terezija 126 Srčikini
10179. Marija Vuković 26/11/1840 ž Luka Đula Čivić 109 Davidovi
10180. Andrija Vuković 29/11/1840 m Mijo Ana Ribarić 12 Čepretići
10181. Barbara Gregorović 30/11/1840 ž Ivan Đula Kedačić 6
10182. Terezija Katušić 02/12/1840 ž Viktorija Katušić 89 Bajkanovi
10183. Nikola Knežević 03/12/1840 m Lovro Đula Lešić 309
10184. Marija Stojanović 05/12/1840 ž Ignjacije Jozefa Čivić 0
10185. Ruža Knežević 09/12/1840 ž Mijo Terezija Vuković 162 Matokovi
10186. Adam Lešić 16/12/1840 m Marko Jozefa Vuković 107
10187. Barbara Babić 17/12/1840 ž Toma Marija Knežević 229
10188. Eva Stivaničević 17/12/1840 ž Roko Barbara Gregorović 57
10189. Eva Kovačević 21/12/1840 ž Petar Terezija Gregorović 88 Kovačevi
10190. Eva Knežević 26/12/1840 ž Marijan Uršula Delić 193 Baninovi
10191. Kata Petričević 26/12/1840 ž Lazar Marija Krnić 187 Nedini
10192. Fabijan Lešić 31/12/1840 m Marko Sofija Čivić 220 Ružića
10193. Manda Stojšić 04/01/1841 ž Josip Marija Vuković 102 Stošića
10194. Vinko Katušić 13/01/1841 m Stjepan Terezija Gregorović 37
10195. Marko Kopić 18/01/1841 m Lovro Jozefa Katušić 54
10196. Marta Kopić 22/01/1841 ž Bartol Franca Babić 195
10197. Marija Vuković 24/01/1841 ž Luka Matija Lešić 199 Davidovi
10198. Matija Vuković 24/01/1841 ž Blaž Kata Tomašević 254
10199. Marijan Stojšić 27/01/1841 m Antun Aga Gregorović 102 Stošića
10200. Marijan Babić 31/01/1841 m Luka Stana Knežević 68 Joseilina