Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 10201 - 10300 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10201. Đuro Verić 05/02/1841 m Marijan Matija Katušić 178 Šumarovi
10202. Pola Đaković 07/02/1841 ž Ðuro Veronika Stojanović 77
10203. Valentin Knežević 09/02/1841 m Ðuro Aga Babić 309
10204. Marko Knežević 17/02/1841 m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
10205. Ivan Čivić 20/02/1841 m Antun Ana Vuković 222
10206. Đuro Stivaničević 21/02/1841 m Jakob Lucija Stojanović 48 Anđini
10207. Terezija Čivić 23/02/1841 ž Šimun Jozefa Kopić 159
10208. Martin Kedačić 24/02/1841 m Ðuro Veronika Biuklić 13 pinjakovi
10209. Ivica Gregorović 25/02/1841 ž Petar Marta Katušić 197 Andrićevi
10210. Mato Stojanović 25/02/1841 m Josip Marija Krnić 195
10211. Marija Gregorović 02/03/1841 ž Blaž Ruža Berkić 226
10212. Đuro Knežević 02/03/1841 m Antun Martina Stojanović 175 Mačkovi
10213. Manda Lešić 03/03/1841 ž Ðuro Viktorija Gregić 250 Vračevi
10214. Franca Stojanović 03/03/1841 ž Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
10215. Đuro Gregorović 04/03/1841 m Ilija Kata Vuković 6
10216. Manda Katušić 05/03/1841 ž Ðuro Franca Knežević 66
10217. Đuro Verić 06/03/1841 m Marijan Eva Gregorović 173 Basuljevi
10218. Đuro Delić 10/03/1841 m Josip Marija Drkelić 30
10219. Stana Knežević 13/03/1841 ž Antun Pola 309
10220. Marijan Kopić 13/03/1841 m Blaž Kata Stivaničević 247 Stankovi
10221. Kata Lešić 13/03/1841 ž Josip Manda Verić 50
10222. Josip Verić 14/03/1841 m Stjepan Ruža Kopić 174 Šmitovi
10223. Ruža Verić 15/03/1841 ž Roko Marija Kopić 170 Šćepanovi
10224. Josip Babić 17/03/1841 m Augustin Marija Kedačić 264
10225. Ana Stojanović 17/03/1841 ž Jakob Manda Kopić 163 Filini
10226. Jozefa Verić 17/03/1841 ž Pavo Ruža Mišković 217 Ivančevi
10227. Josip Knežević 18/03/1841 m Antun Sofija Kopić 266
10228. Antun Ilišević 20/03/1841 m Jeronim Marica Stojanović 140
10229. Blaž Gregorović 22/03/1841 m Ðuro Stana Kopić 246
10230. Barbara Čivić 23/03/1841 ž Ivan Marta Delić 32
10231. Marija Kopić 23/03/1841 ž Josip Ruža Verić 209 Marijančevi
10232. Blaž Vuković 24/03/1841 m Antun Aga Stojanović 132 Zebini
10233. Đuro Vuković 04/04/1841 m Antun Đurđa Babić 302
10234. Đuro Vuković 04/04/1841 m Luka Ivica Kedačić 311 Petrovi
10235. Sofija Katušić 07/04/1841 ž Bono Terezija Katušić 29 Rvatovi
10236. Đuro Kopić 07/04/1841 m Petar Marija Katušić 211
10237. Božo Babić 12/04/1841 m Antun Helena Vuković 69 Šapilovi
10238. Vinko Gregorović 16/04/1841 m Josip Eva Lešić 43 Matini
10239. Barbara Babić 17/04/1841 ž Martin Marija 60 Frćkovi
10240. Đuro Katušić 17/04/1841 m Blaž Ivica Knežević 245
10241. Franjo Knežević 19/04/1841 m Ðuro Marta Ilišević 298 Šestini
10242. Kata Mišković 19/04/1841 ž Šimun Kata 117
10243. Đurđa Verić 21/04/1841 ž Franjo Marija Kopić 217 Ivančevi
10244. Jakob Kopić 27/04/1841 m Vinko Barbara 54
10245. Ana Vuković 27/04/1841 ž Marko Ivica Knežević 10 Klecini
10246. Manda Vuković 29/04/1841 ž Ivan Aga 134
10247. Ana Knežević 30/04/1841 ž Antun Petra Vuković 281 Matokovi
10248. Ana Đaković 02/05/1841 ž Ivan Terezija Knežević 76
10249. Ivan Krnić 03/05/1841 m Stanko Ana Kopić 21 Marušini
10250. Barbara Đaković 04/05/1841 ž Toma Eva Katušić 76
10251. Antun Čivić 14/05/1841 m Stanko Aga 31
10252. Marta Stojanović 15/05/1841 ž Martin Ana Krnić 215 Đurini
10253. Antun Verić 17/05/1841 m Andrija Petra Lešić 167 Ivančevi
10254. Franca Knežević 19/05/1841 ž Gabra Manda Verić 93
10255. Marija Verić 21/05/1841 ž Albert Marta Stivaničević 174 Šmitovi
10256. Petar Babić 25/05/1841 m Ivan Delfa Kopić 74 Maričini
10257. Ivica Đaković 27/05/1841 ž Mato Ruža Vuković 77
10258. Pola Kopić 01/06/1841 ž Toma Ana Petrović 59
10259. Kata Vlaović 05/06/1841 ž Antun Manda Kopić 198
10260. Ruža Knežević 06/06/1841 ž Marijan Kata Kopić 91 Orozovi
10261. Franca Gregorović 10/06/1841 ž Ðuro Ruža Knežević 95
10262. Manda Babić 13/06/1841 ž Jakob Terezija Kopić 85
10263. Marijan Babić 16/06/1841 m Roko Barbara Kopić 249 Strameštrovi
10264. Vinko Babić 16/06/1841 m Jakob Franca 60 Frćkovi
10265. Lazar Krnić 16/06/1841 m Franjo Martina Stojanović 148
10266. Ivan Čivić 17/06/1841 m Marica Čivić 157
10267. Barbara Vuković 17/06/1841 ž Andrija Ivica Stojanović 130 Kurjačini
10268. Antun Dahm 20/06/1841 m Nikola Kata Drkelić 307
10269. Ivica Krnić 20/06/1841 ž Mato Eva Gregorović 148
10270. Petar Matić 25/06/1841 m Ivan Stana Čivić 46
10271. Leopoldina Kopić 26/06/1841 ž Ivan Kata Gregorović 244
10272. Manda Babić 01/07/1841 ž Šimun Jozefa 269 Joseilini
10273. Ilija Stojanović 17/07/1841 m Martin Aga Čivić 257
10274. Manda Čivić 22/07/1841 ž Josip Marija Knežević 159
10275. Ana Verić 25/07/1841 ž Luka Marija Mišković 166 Čolini
10276. Jakob Krnić 26/07/1841 m Pavo Marija Kotorac 258
10277. Adam Stivaničević 27/07/1841 m Ivan Pola Gregorović 302
10278. Marija Kedačić 30/07/1841 ž Franjo Stana Jurasević 16
10279. Bartol Kopić 30/07/1841 m Stjepan Pola Gregorović 218 Dudini
10280. Marko Vuković 31/07/1841 m Ðuro Barbara 191 Petrovi
10281. Lovro Babić 07/08/1841 m Jakob Ivica 62 Markovi
10282. Lovro Stojanović 09/08/1841 m Lovro Petra Knežević 289
10283. Marijan Knežević 11/08/1841 m Pavo Marija Babić 292
10284. Roko Kopić 16/08/1841 m Pola Kopić 209 Marijančevi
10285. Ruža Vuković 16/08/1841 ž Vinko Ana Knežević 130 Kurjačini
10286. Bartol Kopić 21/08/1841 m Šimun Marija 192
10287. Antun Stivaničević 21/08/1841 m Ðuro Lucija Katušić 302
10288. Bartol Stivaničević 21/08/1841 m Ðuro Lucija Katušić 302
10289. Ana Knežević 23/08/1841 ž Ivan Pola Stivaničević 165 Belovi
10290. Marija Vuković 29/08/1841 ž Kuzma Aga Čivić 113 Davidovi
10291. Fema Stojanović 30/08/1841 ž Roko Terezija 163 Filini
10292. Mijo Vlaović 02/09/1841 m Stanko Aga Babić 99
10293. Mato Knežević 04/09/1841 m Marijan Ruža Stojanović 281 Matokovi
10294. Mato Kopić 04/09/1841 m Marijan Lucija Kedačić 212 Karlićevi
10295. Marija Kopić 05/09/1841 ž Marijan Marija Gregorović 125 Adamovi
10296. Mijo Čivić 06/09/1841 m FranjoŽaverije Marija Vuković 158 Rusovi
10297. Đuro Matić 06/09/1841 m Andrija Franca Kovačević 38
10298. Đula Knežević 09/09/1841 ž Pavo Ruža Čivić 193 Baninovi
10299. Mato Kopić 10/09/1841 m Andrija Đula Štivić 219 Rokića
10300. Mato Stojšić 10/09/1841 m Lovro Manda Vuković 102 Stošića