Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 10201 - 10300 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10201. Blaž Stojanović 01/02/1841 m Ivan Franca Dalić 27 Brnjakovi
10202. Blaž Kopić 04/02/1841 m Mijo Manda 82 Pranjini
10203. Đuro Verić 05/02/1841 m Marijan Matija Katušić 178 Šumarovi
10204. Pola Đaković 07/02/1841 ž Ðuro Veronika Stojanović 77
10205. Valentin Knežević 09/02/1841 m Ðuro Aga Babić 309
10206. Marko Knežević 17/02/1841 m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
10207. Ivan Čivić 20/02/1841 m Antun Ana Vuković 222
10208. Đuro Stivaničević 21/02/1841 m Jakob Lucija Stojanović 48 Anđini
10209. Terezija Čivić 23/02/1841 ž Šimun Jozefa Kopić 159
10210. Martin Kedačić 24/02/1841 m Ðuro Veronika Biuklić 13
10211. Ivica Gregorović 25/02/1841 ž Petar Marta Katušić 197 Andrićevi
10212. Mato Stojanović 25/02/1841 m Josip Marija Krnić 195
10213. Marija Gregorović 02/03/1841 ž Blaž Ruža Berkić 226
10214. Đuro Knežević 02/03/1841 m Antun Martina Stojanović 175 Mačkovi
10215. Manda Lešić 03/03/1841 ž Ðuro Viktorija Gregić 250 Vračevi
10216. Franca Stojanović 03/03/1841 ž Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
10217. Đuro Gregorović 04/03/1841 m Ilija Kata Vuković 6
10218. Manda Katušić 05/03/1841 ž Ðuro Franca Knežević 66
10219. Đuro Verić 06/03/1841 m Marijan Eva Gregorović 173 Basuljevi
10220. Đuro Delić 10/03/1841 m Josip Marija Drkelić 30
10221. Stana Knežević 13/03/1841 ž Antun Pola 309
10222. Marijan Kopić 13/03/1841 m Blaž Kata Stivaničević 247 Stankovi
10223. Kata Lešić 13/03/1841 ž Josip Manda Verić 50
10224. Josip Verić 14/03/1841 m Stjepan Ruža Kopić 174 Šmitovi
10225. Ruža Verić 15/03/1841 ž Roko Marija Kopić 170 Šćepanovi
10226. Josip Babić 17/03/1841 m Augustin Marija Kedačić 264
10227. Ana Stojanović 17/03/1841 ž Jakob Manda Kopić 163 Filini
10228. Jozefa Verić 17/03/1841 ž Pavo Ruža Mišković 217 Ivančevi
10229. Josip Knežević 18/03/1841 m Antun Sofija Kopić 266
10230. Antun Ilišević 20/03/1841 m Jeronim Marica Stojanović 140
10231. Blaž Gregorović 22/03/1841 m Ðuro Stana Kopić 246
10232. Barbara Čivić 23/03/1841 ž Ivan Marta Delić 32
10233. Marija Kopić 23/03/1841 ž Josip Ruža Verić 209 Marijančevi
10234. Blaž Vuković 24/03/1841 m Antun Aga Stojanović 132 Zebini
10235. Đuro Vuković 04/04/1841 m Antun Đurđa Babić 302
10236. Đuro Vuković 04/04/1841 m Luka Ivica Kedačić 311 Petrovi
10237. Sofija Katušić 07/04/1841 ž Bono Terezija Katušić 29 Rvatovi
10238. Đuro Kopić 07/04/1841 m Petar Marija Katušić 211
10239. Božo Babić 12/04/1841 m Antun Helena Vuković 69 Šapilovi
10240. Vinko Gregorović 16/04/1841 m Josip Eva Lešić 43 Matini
10241. Barbara Babić 17/04/1841 ž Martin Marija 60 Frćkovi
10242. Đuro Katušić 17/04/1841 m Blaž Ivica Knežević 245
10243. Franjo Knežević 19/04/1841 m Ðuro Marta Ilišević 298 Šestini
10244. Kata Mišković 19/04/1841 ž Šimun Kata 117
10245. Đurđa Verić 21/04/1841 ž Franjo Marija Kopić 217 Ivančevi
10246. Jakob Kopić 27/04/1841 m Vinko Barbara 54
10247. Ana Vuković 27/04/1841 ž Marko Ivica Knežević 10 Klecini
10248. Manda Vuković 29/04/1841 ž Ivan Aga 134
10249. Ana Knežević 30/04/1841 ž Antun Petra Vuković 281 Matokovi
10250. Ana Đaković 02/05/1841 ž Ivan Terezija Knežević 76
10251. Ivan Krnić 03/05/1841 m Stanko Ana Kopić 21 Marušini
10252. Barbara Đaković 04/05/1841 ž Toma Eva Katušić 76
10253. Antun Čivić 14/05/1841 m Stanko Aga 31
10254. Marta Stojanović 15/05/1841 ž Martin Ana Krnić 215 Đurini
10255. Antun Verić 17/05/1841 m Andrija Petra Lešić 167 Ivančevi
10256. Franca Knežević 19/05/1841 ž Gabra Manda Verić 93
10257. Marija Verić 21/05/1841 ž Albert Marta Stivaničević 174 Šmitovi
10258. Petar Babić 25/05/1841 m Ivan Delfa Kopić 74 Maričini
10259. Ivica Đaković 27/05/1841 ž Mato Ruža Vuković 77
10260. Pola Kopić 01/06/1841 ž Toma Ana Petrović 59
10261. Kata Vlaović 05/06/1841 ž Antun Manda Kopić 198
10262. Ruža Knežević 06/06/1841 ž Marijan Kata Kopić 91 Orozovi
10263. Franca Gregorović 10/06/1841 ž Ðuro Ruža Knežević 95
10264. Manda Babić 13/06/1841 ž Jakob Terezija Kopić 85
10265. Marijan Babić 16/06/1841 m Roko Barbara Kopić 249 Strameštrovi
10266. Vinko Babić 16/06/1841 m Jakob Franca 60 Frćkovi
10267. Lazar Krnić 16/06/1841 m Franjo Martina Stojanović 148
10268. Ivan Čivić 17/06/1841 m Marica Čivić 157
10269. Barbara Vuković 17/06/1841 ž Andrija Ivica Stojanović 130 Kurjačini
10270. Antun Dahm 20/06/1841 m Nikola Kata Drkelić 307
10271. Ivica Krnić 20/06/1841 ž Mato Eva Gregorović 148
10272. Petar Matić 25/06/1841 m Ivan Stana Čivić 46
10273. Leopoldina Kopić 26/06/1841 ž Ivan Kata Gregorović 244
10274. Manda Babić 01/07/1841 ž Šimun Jozefa 269 Joseilini
10275. Ilija Stojanović 17/07/1841 m Martin Aga Čivić 257
10276. Manda Čivić 22/07/1841 ž Josip Marija Knežević 159
10277. Ana Verić 25/07/1841 ž Luka Marija Mišković 166 Čolini
10278. Jakob Krnić 26/07/1841 m Pavo Marija Kotorac 258
10279. Adam Stivaničević 27/07/1841 m Ivan Pola Gregorović 302
10280. Marija Kedačić 30/07/1841 ž Franjo Stana Jurasević 16
10281. Bartol Kopić 30/07/1841 m Stjepan Pola Gregorović 218 Dudin
10282. Marko Vuković 31/07/1841 m Ðuro Barbara 191
10283. Lovro Babić 07/08/1841 m Jakob Ivica 62 Markovi
10284. Lovro Stojanović 09/08/1841 m Lovro Petra Knežević 289
10285. Marijan Knežević 11/08/1841 m Pavo Marija Babić 292
10286. Roko Kopić 16/08/1841 m Pola Kopić 209 Marijančevi
10287. Ruža Vuković 16/08/1841 ž Vinko Ana Knežević 130 Kurjačini
10288. Bartol Kopić 21/08/1841 m Šimun Marija 192
10289. Antun Stivaničević 21/08/1841 m Ðuro Lucija Katušić 302
10290. Bartol Stivaničević 21/08/1841 m Ðuro Lucija Katušić 302
10291. Ana Knežević 23/08/1841 ž Ivan Pola Stivaničević 165 Belovi
10292. Marija Vuković 29/08/1841 ž Kuzma Aga Čivić 113 Davidovi
10293. Fema Stojanović 30/08/1841 ž Roko Terezija 163 Filini
10294. Mijo Vlaović 02/09/1841 m Stanko Aga Babić 99
10295. Mato Knežević 04/09/1841 m Marijan Ruža Stojanović 281 Matokovi
10296. Mato Kopić 04/09/1841 m Marijan Lucija Kedačić 212 Karlićevi
10297. Marija Kopić 05/09/1841 ž Marijan Marija Gregorović 125 Adamovi
10298. Mijo Čivić 06/09/1841 m FranjoŽaverije Marija Vuković 158 Rusovi
10299. Đuro Matić 06/09/1841 m Andrija Franca Kovačević 38
10300. Đula Knežević 09/09/1841 ž Pavo Ruža Čivić 193 Baninovi