Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 10301 - 10400 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10301. Kata Čivić 16/09/1841 ž Gabra Eva Marković 31
10302. Mato Knežević 16/09/1841 m Josip Filipa Lešić 79 Dudini
10303. Matija Babić 19/09/1841 m Antun Marija Kopić 68 Joseilina
10304. Mato Stojanović 19/09/1841 m Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
10305. Marta Verić 26/09/1841 ž Vinko Ana Čivić 178 Šumarovi
10306. Mijo Katušić 27/09/1841 m Mato Terezija Verić 241
10307. Mijo Knežević 27/09/1841 m Gabriel Kata Babić 95
10308. Ruža Vuković 28/09/1841 ž Alojzije Franca 134
10309. Mijo Kedačić 29/09/1841 m Šimun Aga Petričević 5 Leškovi
10310. Franca Katušić 04/10/1841 ž FranjoŽaverije Ana Varzić 242
10311. Lovro Verić 09/10/1841 ž Vinko Franca Stivaničević 217 Ivančevi
10312. Luka Stivaničević 10/10/1841 m Ivan Barbara Kadić 72
10313. Lucija Verić 17/10/1841 ž Ferdo Ivica Babić 263
10314. Luka Verić 18/10/1841 m Pavo Aga Lolić 173 Basuljevi
10315. Kata Vuković 30/10/1841 ž Pavo Barbara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
10316. Fema Knežević 03/11/1841 ž Stjepan Ruža Gregorović 165 Belovi
10317. Mirko Gregorović 05/11/1841 m Ivan Ruža Babić 90
10318. Kata Gregorović 08/11/1841 ž Marica Gregorović 44
10319. Marija Kopić 08/11/1841 ž Ivan Marta Vuković 82 Pranjini
10320. Marta Stivaničević 08/11/1841 ž Josip Cecilija Kadić 72
10321. Mato Kotorac 13/11/1841 m Antun Ruža Ilišević 22 Kotorčevi
10322. Mijo Gregorović 14/11/1841 m Franjo Marija Matić 299 Andrićevi
10323. Andrija Katušić 18/11/1841 m Antun Stana Gregorović 66
10324. Andrija Milošević 18/11/1841 m Ivan Kata Lešić 251 Bošnjakovi
10325. Franjo Gregorović 20/11/1841 m Ilija Ana Vlaović 39
10326. Kata Stivaničević 22/11/1841 ž Mato Stana Verić 47 Anđini
10327. Terezija Gregorović 27/11/1841 ž Martin Marija 63
10328. Aga Kopić 30/11/1841 ž Antun Pola Galović 54
10329. Jakob Stivaničević 07/12/1841 m Andrija Pola Babić 47 Anđini
10330. Lucija Ilišević 09/12/1841 ž Mato Đula Stojanović 138 Glišini
10331. Toma Biuklić 10/12/1841 m Ðuro Lucija Užarević 106
10332. Eva Gregorović 10/12/1841 ž Božo Kata Lešić 95
10333. Blaž Šokčević 12/12/1841 m Marko Eva Kopić 70
10334. Lucija Kopić 13/12/1841 ž Stanko Ruža Gregorović 219 Rokića
10335. Veronika Verić 18/12/1841 ž Božo Franca Čivić 178 Šumarovi
10336. Toma Krnić 20/12/1841 m Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
10337. Eva Babić 21/12/1841 ž Ilija Aga Verić 68 Joseilina
10338. Ivan Kopić 23/12/1841 m Josip Barbara Šokčević 219 Rokića
10339. Manda Čivić 25/12/1841 ž Marko Anka Ðanac 159
10340. Barbara Knežević 26/12/1841 ž Ðuro Matija Gregorović 165 Belovi
10341. Stjepan Verić 26/12/1841 m Antun Terezija Kedačić 170 Šćepanovi
10342. Marija Knežević 28/12/1841 ž Ðuro Matija Gregorović 165 Belovi
10343. Barbara Vuković 28/12/1841 ž Ivan Ruža 115
10344. Franjo Babić 31/12/1841 m Andrija Sofija Veselić 233
10345. Franca Đaković 31/12/1841 ž Tadija Ruža Vuković 75
10346. Stana Kopić 04/01/1842 ž Luka Stana 288 Ivandulini
10347. Vinko Knežević 08/01/1842 m Ivan Pola 245
10348. Antun Lešić 09/01/1842 m Luka Marija Vuković 20 Adnađev
10349. Stana Vuković 09/01/1842 ž Albert Manda Mišković 317 Todorovi
10350. Barbara Gregorović 12/01/1842 ž Toma Eva Katušić 270
10351. Blaž Babić 15/01/1842 m Mijo Manda Petričević 264
10352. Marija Đaković 19/01/1842 ž Šimun Marta Kopić 64 Lukića
10353. Marijan Knežević 22/01/1842 m Antun Marija Babić 247 Stankovi
10354. Vinko Vuković 26/01/1842 m Stanko Marta 9 Kuzmanićevi
10355. Ruža Stivaničević 27/01/1842 ž Ðuro Marija Čivić 47 Anđini
10356. Ivan Knežević 31/01/1842 m Mijo Terezija Vuković 162 Matokovi
10357. Marija Stivaničević 01/02/1842 ž Toma Kata Pavić 57
10358. Marija Babić 05/02/1842 ž Andrija Đula Knežević 304 Frćkovi
10359. Antun Gregorović 05/02/1842 m Ilija Fema Kedačić 226
10360. Valentin Čivić 08/02/1842 m Šimun Uršula Stojanović 158 Rusovi
10361. Pola Babić 09/02/1842 ž Genoveva Babić 269 Joseilini
10362. Matija Lešić 09/02/1842 m Stanko Ana Vuković 20 Adnađev
10363. Valentin Babić 14/02/1842 m Luka Stana Knežević 68 Joseilina
10364. Đuro Vlaović 16/02/1842 m Stanko Đula Kopić 198
10365. Ruža Gregorović 18/02/1842 ž Ðuro Aga Matić 225
10366. Kata Stojanović 21/02/1842 ž Franjo Pola 259 Pavini
10367. Franca Stivaničević 22/02/1842 ž Ðuro Filipa Gregorović 71 Lisičini
10368. Vinko Knežević 24/02/1842 m Mijo Kata Kopić 248
10369. Matija Petričević 24/02/1842 m Mato Ana Kedačić 210
10370. Đuro Verić 25/02/1842 m Roko Marija Kopić 170 Šćepanovi
10371. Marko Vuković 28/02/1842 m Ivan Franca Ðaković 19 Marčićevi
10372. Josip Stojanović 03/03/1842 m Toma Matija Štivić 152 Pavini
10373. Franca Bošnjak 05/03/1842 ž Antun Ruža Piller 290
10374. Ana Babić 10/03/1842 ž Gabra Marica 60 Frćkovi
10375. Đula Čivić 10/03/1842 ž Filip Stana Delić 32
10376. Antun Babić 11/03/1842 m Mijo Marta Gamrih 55
10377. Marta Gregorović 11/03/1842 ž Ivan Marija Vuković 45
10378. Đuro Petričević 11/03/1842 m Augustin Ana Abramović 197 Andrićevi
10379. Toma Babić 13/03/1842 m Ilija Marija Gregorović 74 Maričini
10380. Toma Babić 13/03/1842 m Ilija Marija Gregorović 74 Maričini
10381. Đuro Gregorović 13/03/1842 m Ðuro Marica Knežević 197 Andrićevi
10382. Đuro Gregorović 13/03/1842 m Ðuro Marica Knežević 197 Andrićevi
10383. Josip Huber 14/03/1842 m Ivica Huber 0
10384. Josip Vuković 16/03/1842 m Petar Franca Lonćarević 199 Davidovi
10385. Josip Vuković 16/03/1842 m Petar Franca Lonćarević 199 Davidovi
10386. Franca Verić 19/03/1842 ž Marko Sofija Kladarić 170 Šćepanovi
10387. Franca Verić 19/03/1842 ž Marko Sofija Kladarić 170 Šćepanovi
10388. Mato Verić 21/03/1842 m Pavo Marija Ćosić 178 Šumarovi
10389. Mato Verić 21/03/1842 m Pavo Marija Ćosić 178 Šumarovi
10390. Đuro Knežević 28/03/1842 m Luka Kata Gregorović 298 Šestini
10391. Đuro Knežević 28/03/1842 m Luka Kata Gregorović 298 Šestini
10392. Ivan Stojanović 30/03/1842 m Andrija Delfa Petričević 259 Pavini
10393. Ivan Stojanović 30/03/1842 m Andrija Delfa Petričević 259 Pavini
10394. Đuro Vuković 31/03/1842 m Ivan Terezija Knežević 137
10395. Đuro Vuković 31/03/1842 m Ivan Terezija Knežević 137
10396. Đula Kopić 04/04/1842 ž Antun Jozefa 288 Ivandulini
10397. Đula Kopić 04/04/1842 ž Antun Jozefa 288 Ivandulini
10398. Manda Štivić 04/04/1842 ž Luka Manda Čivić 280
10399. Manda Štivić 04/04/1842 ž Luka Manda Čivić 280
10400. Manda Vuković 10/04/1842 ž Ðuro Ruža 113 Davidovi