Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 10401 - 10500 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10401. Manda Štivić 04/04/1842 ž Luka Manda Čivić 280
10402. Manda Štivić 04/04/1842 ž Luka Manda Čivić 280
10403. Manda Vuković 10/04/1842 ž Ðuro Ruža 113 Davidovi
10404. Manda Vuković 10/04/1842 ž Ðuro Ruža 113 Davidovi
10405. Jakob Kovačević 16/04/1842 m Petar Terezija Gregorović 88 Kovačevi
10406. Jakob Kovačević 16/04/1842 m Petar Terezija Gregorović 88 Kovačevi
10407. Marko Knežević 23/04/1842 m Božo Ana Stivaničević 292
10408. Marko Knežević 23/04/1842 m Božo Ana Stivaničević 292
10409. Marta Krnić 25/04/1842 ž Mato Franca Stojanović 146 Vinkovi
10410. Barbara Vuković 29/04/1842 ž Luka Marija 112
10411. Ivica Verić 30/04/1842 ž Mato Aga Babić 167 Ivančevi
10412. Franca Vuković 04/05/1842 ž Antun Stana Štivić 191
10413. Ivan Đaković 09/05/1842 m Mato Ruža Vuković 77
10414. Đuro Babić 17/05/1842 m Lovro Kata Čivić 177 Pulini
10415. Andrija Knežević 17/05/1842 m Antun Manda Babić 92
10416. Kata Gregorović 18/05/1842 ž Marko Stana Vilajtović 231
10417. Terezija Vuković 21/05/1842 ž Lazar Pola Čivić 254
10418. Antun Katušić 27/05/1842 m Šimun Barbara Vuković 89 Bajkanovi
10419. Ivan Kedačić 28/05/1842 m Pavo Eva Vuković 236 Purakini
10420. Antun Stivaničević 30/05/1842 m Josip Ana Kopić 71 Lisičini
10421. Ana Kopić 06/06/1842 ž Marko Anka Vuković 181 Župarini
10422. Stanislav Kopić 07/06/1842 m Ivan Manda Gregorović 295
10423. Ivan Kopić 10/06/1842 m Mijo Barbara Vuković 79 Dudini
10424. Manda Gregorović 16/06/1842 ž Ilija Kata Vuković 6
10425. Stanislav Gregorović 16/06/1842 m Ilija Kata Vuković 6
10426. Manda Verić 17/06/1842 ž Ðuro Stana Mišković 178 Šumarovi
10427. Ivan Stivaničević 24/06/1842 m Martin Aga Verić 47 Anđini
10428. Petar Stojanović 26/06/1842 m Mato Terezija Katušić 163 Filini
10429. Manda Katušić 27/06/1842 ž Božo Petra Kopić 37
10430. Pavao Čivić 30/06/1842 m Mato Manda Babić 34 Šakini
10431. Jakob Čivić 01/07/1842 m Jakob Ana Knežević 157
10432. Šimun Babić 06/07/1842 m Pavo Ruža Lešić 179 Orozovi
10433. Ilija Milošević 06/07/1842 m Ivan Ana Babić 114
10434. Ilija Kopić 07/07/1842 m Marko Petra Gregorović 295
10435. Marija Gregorović 10/07/1842 ž Antun Ruža Kopić 228
10436. Kata Knežević 11/07/1842 ž Antun Lucija Vuković 160 Stankovi
10437. Marta Lešić 12/07/1842 ž Marko Jozefa Vuković 107
10438. Jakob Vuković 13/07/1842 m Stjepan Aga Petričević 253 Marinovi
10439. Ilija Vuković 16/07/1842 m Luka Matija Lešić 199 Davidovi
10440. Lovro Gregorović 20/07/1842 m Marijan Fema Stojanović 226
10441. Manda Čivić 22/07/1842 ž Bartol Kata Katušić 223 Blaževi
10442. Lovro Kedačić 22/07/1842 m Vinko Ana Lešić 3
10443. Manda Verić 22/07/1842 ž Franjo Marija Kopić 217 Ivančevi
10444. Ana Gregorović 25/07/1842 ž Ivan Ivica Čivić 95
10445. Ana Babić 30/07/1842 ž Mato Ana Verić 249 Strameštrovi
10446. Lovro Vuković 05/08/1842 m Adam Barbara Babić 109 Davidovi
10447. Manda Vuković 07/08/1842 ž Ivan Terezija Mihić 10 Klecini
10448. Roko Kedačić 12/08/1842 m Franjo Aga Lešić 207
10449. Ilija Kopić 12/08/1842 m Blaž Kata Stivaničević 244
10450. Eva Babić 23/08/1842 ž Jakob Ana 230
10451. Mijo Babić 26/08/1842 m Ivan Barbara Kopić 176 Brdarovi
10452. Janja Katušić 27/08/1842 ž Mato Filipa Gašparović 66
10453. Barbara Lešić 04/09/1842 ž Mijo Aga Čivić 220 Ružića
10454. Marijan Verić 05/09/1842 m Martin Aga Vincianović 217 Ivančevi
10455. Marijan Babić 09/09/1842 m Pavo Manda Šokčević 229
10456. Marta Vlaović 09/09/1842 ž Andrija Kata Stojanović 99
10457. Stanislav Gregorović 10/09/1842 m Luka Marija Babić 49
10458. Mijo Knežević 11/09/1842 m Stjepan Barbara Babić 165 Belovi
10459. Marija Kutuzović 11/09/1842 ž Mato Kata Raiter 184
10460. Ana Katušić 13/09/1842 ž Luka Aga Babić 241
10461. Božo Vuković 13/09/1842 m Ivan Aga 134
10462. Mato Katušić 14/09/1842 m Marko Terezija Kopić 241
10463. Mijo Stojanović 15/09/1842 m Mijo Terezija Kedačić 145 Alepovi
10464. Franca Gregorović 17/09/1842 ž Toma Stana Katušić 232
10465. Šimun Babić 23/09/1842 m Bartol Ruža Gregorović 53
10466. Mijo Gregorović 25/09/1842 m Ðuro Lucija Kopić 232
10467. Mijo Matić 26/09/1842 m Andrija Franca Kovačević 38
10468. Barbara Babić 06/10/1842 ž Marko Matija Jemrić 55
10469. Luka Matić 13/10/1842 m Florian Anka Kopić 35
10470. Jakob Petričević 14/10/1842 m Stjepan Kata 210
10471. Ruža Verić 17/10/1842 ž Ivan Eva Petričević 178 Šumarovi
10472. Luka Vuković 18/10/1842 m Ferdo Đula Gregorović 11 Bubanovi
10473. Eva Knežević 19/10/1842 ž Mato Barbara Verić 91 Orozovi
10474. Kata Knežević 20/10/1842 ž Šimun Đurđa Vuković 101 Đurasini
10475. Eva Lešić 20/10/1842 ž Roko Franca Verić 26
10476. Marija Matić 23/10/1842 ž Živko Marta Lešić 234
10477. Manda Stojanović 23/10/1842 ž Ivan Franca Delić 27 Brnjakovi
10478. Kata Gregorović 25/10/1842 ž Ðuro Delfa Vlaović 90
10479. Šimun Vuković 25/10/1842 m Martin Stana 128
10480. Šimun Vuković 28/10/1842 m Albert Manda 311 Petrovi
10481. Marija Mišković 29/10/1842 ž Adam Aga Biuklić 117
10482. Kata Gregorović 30/10/1842 ž Ðuro Manda Bebirović 196
10483. Kata Šadek 01/11/1842 ž Mijo 3
10484. Ilija Babić 03/11/1842 m Mijo Manda Kopić 249 Strameštrovi
10485. Martin Lešić 10/11/1842 m Ðuro Kata Verić 26
10486. Kata Petričević 13/11/1842 ž Šimun Marica Rakitić 149
10487. Ivan Gregorović 14/11/1842 m Marko Kata Kopić 299 Andrićevi
10488. Barbara Gregorović 02/12/1842 ž Mato Marta Babić 40 Pejini
10489. Kata Kopić 04/12/1842 ž Pavo Barbara Babić 82 Pranjini
10490. Toma Babić 15/12/1842 m Jakob Franca 60 Frćkovi
10491. Eva Stivaničević 18/12/1842 ž Luka Barbara Kutuzović 282
10492. Eva Knežević 22/12/1842 ž Gabra Manda Verić 193 Baninovi
10493. Eva Knežević 23/12/1842 ž Roko Stana Zečević 292
10494. Božo Stojanović 26/12/1842 m Antun Kata Petričević 141
10495. Ivica Stojšić 27/12/1842 ž Lovro Manda Vuković 102 Stošića
10496. Ruža Vuković 31/12/1842 ž Antun Uršula Stojanović 12 Čepretići
10497. Adam Verić 01/01/1843 m Andrija Petra Lešić 167 Ivančevi
10498. Franca Petričević 09/01/1843 ž Marko Kata Kedačić 213 Blažićevi
10499. Barbara Matić 11/01/1843 ž Stjepan Marija Verić 234
10500. Stanko Babić 12/01/1843 m Živko Slava 249 Strameštrovi