Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 10401 - 10500 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10401. Manda Vuković 10/04/1842 ž Ðuro Ruža 113 Davidovi
10402. Jakob Kovačević 16/04/1842 m Petar Terezija Gregorović 88 Kovačevi
10403. Jakob Kovačević 16/04/1842 m Petar Terezija Gregorović 88 Kovačevi
10404. Marko Knežević 23/04/1842 m Božo Ana Stivaničević 292
10405. Marko Knežević 23/04/1842 m Božo Ana Stivaničević 292
10406. Marta Krnić 25/04/1842 ž Mato Franca Stojanović 146 Vinkovi
10407. Barbara Vuković 29/04/1842 ž Luka Marija 112
10408. Ivica Verić 30/04/1842 ž Mato Aga Babić 167 Ivančevi
10409. Franca Vuković 04/05/1842 ž Antun Stana Štivić 191 Petrovi
10410. Ivan Đaković 09/05/1842 m Mato Ruža Vuković 77
10411. Đuro Babić 17/05/1842 m Lovro Kata Čivić 177 Pulini
10412. Andrija Knežević 17/05/1842 m Antun Manda Babić 92
10413. Kata Gregorović 18/05/1842 ž Marko Stana Vilajtović 231
10414. Terezija Vuković 21/05/1842 ž Lazar Pola Čivić 254
10415. Antun Katušić 27/05/1842 m Šimun Barbara Vuković 89 Bajkanovi
10416. Ivan Kedačić 28/05/1842 m Pavo Eva Vuković 236 Purakini
10417. Antun Stivaničević 30/05/1842 m Josip Ana Kopić 71 Lisičini
10418. Ana Kopić 06/06/1842 ž Marko Anka Vuković 181 Župarini
10419. Stanislav Kopić 07/06/1842 m Ivan Manda Gregorović 295
10420. Ivan Kopić 10/06/1842 m Mijo Barbara Vuković 79 Dudini
10421. Manda Gregorović 16/06/1842 ž Ilija Kata Vuković 6
10422. Stanislav Gregorović 16/06/1842 m Ilija Kata Vuković 6
10423. Manda Verić 17/06/1842 ž Ðuro Stana Mišković 178 Šumarovi
10424. Ivan Stivaničević 24/06/1842 m Martin Aga Verić 47 Anđini
10425. Petar Stojanović 26/06/1842 m Mato Terezija Katušić 163 Filini
10426. Manda Katušić 27/06/1842 ž Božo Petra Kopić 37
10427. Pavao Čivić 30/06/1842 m Mato Manda Babić 34 Šakini
10428. Jakob Čivić 01/07/1842 m Jakob Ana Knežević 157
10429. Šimun Babić 06/07/1842 m Pavo Ruža Lešić 179 Orozovi
10430. Ilija Milošević 06/07/1842 m Ivan Ana Babić 114
10431. Ilija Kopić 07/07/1842 m Marko Petra Gregorović 295
10432. Marija Gregorović 10/07/1842 ž Antun Ruža Kopić 228
10433. Kata Knežević 11/07/1842 ž Antun Lucija Vuković 160 Stankovi
10434. Marta Lešić 12/07/1842 ž Marko Jozefa Vuković 107
10435. Jakob Vuković 13/07/1842 m Stjepan Aga Petričević 253 Marinovi
10436. Ilija Vuković 16/07/1842 m Luka Matija Lešić 199 Davidovi
10437. Lovro Gregorović 20/07/1842 m Marijan Fema Stojanović 226
10438. Manda Čivić 22/07/1842 ž Bartol Kata Katušić 223 Blaževi
10439. Lovro Kedačić 22/07/1842 m Vinko Ana Lešić 3
10440. Manda Verić 22/07/1842 ž Franjo Marija Kopić 217 Ivančevi
10441. Ana Gregorović 25/07/1842 ž Ivan Ivica Čivić 95
10442. Ana Babić 30/07/1842 ž Mato Ana Verić 249 Strameštrovi
10443. Lovro Vuković 05/08/1842 m Adam Barbara Babić 109 Davidovi
10444. Manda Vuković 07/08/1842 ž Ivan Terezija Mihić 10 Klecini
10445. Roko Kedačić 12/08/1842 m Franjo Aga Lešić 207
10446. Ilija Kopić 12/08/1842 m Blaž Kata Stivaničević 244
10447. Eva Babić 23/08/1842 ž Jakob Ana 230
10448. Mijo Babić 26/08/1842 m Ivan Barbara Kopić 176 Brdarovi
10449. Janja Katušić 27/08/1842 ž Mato Filipa Gašparović 66
10450. Barbara Lešić 04/09/1842 ž Mijo Aga Čivić 220 Ružića
10451. Marijan Verić 05/09/1842 m Martin Aga Vincianović 217 Ivančevi
10452. Marijan Babić 09/09/1842 m Pavo Manda Šokčević 229
10453. Marta Vlaović 09/09/1842 ž Andrija Kata Stojanović 99
10454. Stanislav Gregorović 10/09/1842 m Luka Marija Babić 49
10455. Mijo Knežević 11/09/1842 m Stjepan Barbara Babić 165 Belovi
10456. Marija Kutuzović 11/09/1842 ž Mato Kata Raiter 184
10457. Ana Katušić 13/09/1842 ž Luka Aga Babić 241
10458. Božo Vuković 13/09/1842 m Ivan Aga 134
10459. Mato Katušić 14/09/1842 m Marko Terezija Kopić 241
10460. Mijo Stojanović 15/09/1842 m Mijo Terezija Kedačić 145 Alepovi
10461. Franca Gregorović 17/09/1842 ž Toma Stana Katušić 232
10462. Šimun Babić 23/09/1842 m Bartol Ruža Gregorović 53
10463. Mijo Gregorović 25/09/1842 m Ðuro Lucija Kopić 232
10464. Mijo Matić 26/09/1842 m Andrija Franca Kovačević 38
10465. Barbara Babić 06/10/1842 ž Marko Matija Jemrić 55
10466. Luka Matić 13/10/1842 m Florian Anka Kopić 35
10467. Jakob Petričević 14/10/1842 m Stjepan Kata 210
10468. Ruža Verić 17/10/1842 ž Ivan Eva Petričević 178 Šumarovi
10469. Luka Vuković 18/10/1842 m Ferdo Đula Gregorović 11 Bubanovi
10470. Eva Knežević 19/10/1842 ž Mato Barbara Verić 91 Orozovi
10471. Kata Knežević 20/10/1842 ž Šimun Đurđa Vuković 101 Đurasini
10472. Eva Lešić 20/10/1842 ž Roko Franca Verić 26
10473. Marija Matić 23/10/1842 ž Živko Marta Lešić 234
10474. Manda Stojanović 23/10/1842 ž Ivan Franca Delić 27 Brnjakovi
10475. Kata Gregorović 25/10/1842 ž Ðuro Delfa Vlaović 90
10476. Šimun Vuković 25/10/1842 m Martin Stana 128
10477. Šimun Vuković 28/10/1842 m Albert Manda 311 Petrovi
10478. Marija Mišković 29/10/1842 ž Adam Aga Biuklić 117
10479. Kata Gregorović 30/10/1842 ž Ðuro Manda Bebirović 196
10480. Kata Šadek 01/11/1842 ž Mijo 3
10481. Ilija Babić 03/11/1842 m Mijo Manda Kopić 249 Strameštrovi
10482. Martin Lešić 10/11/1842 m Ðuro Kata Verić 26
10483. Kata Petričević 13/11/1842 ž Šimun Marica Rakitić 149
10484. Ivan Gregorović 14/11/1842 m Marko Kata Kopić 299 Andrićevi
10485. Barbara Gregorović 02/12/1842 ž Mato Marta Babić 40 Pejini
10486. Kata Kopić 04/12/1842 ž Pavo Barbara Babić 82 Pranjini
10487. Toma Babić 15/12/1842 m Jakob Franca 60 Frćkovi
10488. Eva Stivaničević 18/12/1842 ž Luka Barbara Kutuzović 282
10489. Eva Knežević 22/12/1842 ž Gabra Manda Verić 193 Baninovi
10490. Eva Knežević 23/12/1842 ž Roko Stana Zečević 292
10491. Božo Stojanović 26/12/1842 m Antun Kata Petričević 141
10492. Ivica Stojšić 27/12/1842 ž Lovro Manda Vuković 102 Stošića
10493. Ruža Vuković 31/12/1842 ž Antun Uršula Stojanović 12 Čepretići
10494. Adam Verić 01/01/1843 m Andrija Petra Lešić 167 Ivančevi
10495. Franca Petričević 09/01/1843 ž Marko Kata Kedačić 213 Blažićevi
10496. Barbara Matić 11/01/1843 ž Stjepan Marija Verić 234
10497. Stanko Babić 12/01/1843 m Živko Slava 249 Strameštrovi
10498. Franca Stojanović 12/01/1843 ž Adam Barbara Knežević 141
10499. Marijan Verić 13/01/1843 m Mato Delfa Stojanović 166 Čolini
10500. Antun Katušić 15/01/1843 m Blaž Ivica 245