Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 10501 - 10600 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10501. Franca Stojanović 12/01/1843 ž Adam Barbara Knežević 141
10502. Marijan Verić 13/01/1843 m Mato Delfa Stojanović 166 Čolini
10503. Antun Katušić 15/01/1843 m Blaž Ivica 245
10504. Marija Babić 22/01/1843 ž Mato Kata Knežević 229
10505. Fabijan Knežević 24/01/1843 m Franjo Ana Terzić 65
10506. Manda Babić 27/01/1843 ž Mijo Ruža 84
10507. Blaž Milošević 28/01/1843 m Ðuro Eva Vuković 251 Bošnjakovi
10508. Blaž Knežević 29/01/1843 m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
10509. Marijan Knežević 29/01/1843 ž Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
10510. Blaž Čobić 31/01/1843 m Ðuro Kata 2 Čobić
10511. Marija Konkord 31/01/1843 ž Franjo Marija Čivić 315
10512. Marija Gregorović 01/02/1843 ž Antun Kata 44
10513. Kata Katušić 06/02/1843 ž Bono Kata Babić 37
10514. Marijan Kedačić 09/02/1843 m Jakob Franca Vuković 13
10515. Valentin Đaković 11/02/1843 m Ðuro Veronika Stojanović 77
10516. Luka Vuković 12/02/1843 m Luka Ana Kovačević 254
10517. Valentin Stojanović 13/02/1843 m Lovro Terezija Babić 23
10518. Ruža Stivaničević 14/02/1843 ž Antun Filipa Bačić 71 Lisičini
10519. Ana Stojanović 15/02/1843 ž Marijan Lukra Ćosić 27 Brnjakovi
10520. Stjepan Čivić 24/02/1843 m Ðuro Ivica Verić 159
10521. Franca Stojanović 28/02/1843 ž Martin Aga Čivić 257
10522. Marta Katušić 02/03/1843 ž Mato Terezija Verić 241
10523. Mijo Kopić 03/03/1843 m Stjepan Delfa Pregorović 243
10524. Barbara Babić 09/03/1843 ž Mato Marta 53
10525. Marija Vuković 09/03/1843 ž Ivan Barbara Knežević 188
10526. Stana Vuković 10/03/1843 ž Antun Đurđa Babić 202
10527. Marija Stivaničević 11/03/1843 ž Ivan Pola Gregorović 302
10528. Mato Gregorović 13/03/1843 m Mijo Lucija Babić 197 Andrićevi
10529. Jakob Verić 13/03/1843 m Marijan Matija Katušić 178 Šumarovi
10530. Kata Gregorović 14/03/1843 ž Ivan Manda Vlaović 226
10531. Stana Kopić 14/03/1843 ž Mijo Manda Kovačević 82 Pranjini
10532. Ruža Knežević 17/03/1843 ž Antun Sofija Kopić 266
10533. Klara Štivić 17/03/1843 ž Marko Aga Bačić 252
10534. Ruža Vuković 20/03/1843 ž Petar Eva Stojanović 127 Lazini
10535. Andrija Stojanović 21/03/1843 m Josip Marija Stivaničević 27 Brnjakovi
10536. Marija Vuković 22/03/1843 ž Antun Aga Stojanović 132 Zebini
10537. Kata Kedačić 25/03/1843 ž Pavo Lucija Ilišević 236 Purakini
10538. Đuro Vuković 31/03/1843 m Marko Ivica Knežević 10 Klecini
10539. Barbara Knežević 02/04/1843 ž Stanko Klara Vuković 247 Stankovi
10540. Julius Dahm 05/04/1843 m Nikola Kata Drkelić 307
10541. Martina Verić 09/04/1843 ž Stjepan Ruža Kopić 174 Šmitovi
10542. Marija Vlaović 09/04/1843 ž Antun Manda Kopić 198
10543. Ruža Vuković 09/04/1843 ž Božo Ivica 9 Kuzmanićevi
10544. Đuro Katušić 11/04/1843 m Stjepan Terezija Gregorović 37
10545. Ruža Lešić 13/04/1843 ž Antun Manda Verić 24 Ulini
10546. Đuro Vuković 13/04/1843 m Mato Marija Jarić 133 Grgičini
10547. Đuro Terzić 15/04/1843 m Ferdo Petra Matić 97
10548. Đuro Knežević 19/04/1843 m Roko Manda Čivić 165 Belovi
10549. Marija Lešić 24/04/1843 ž Ðuro Kata Matić 139 Gluvakovi
10550. Kata Stojanović 24/04/1843 ž Jakob Manda Kopić 163 Filini
10551. Jakob Kopić 27/04/1843 m Marko Eva Katušić 195
10552. Mato Krnić 27/04/1843 m Ðuro Kata Stojanović 148
10553. Jakob Hacsina 28/04/1843 m Ivica Hacsina 0
10554. Stana Kopić 28/04/1843 ž Josip Franca Čivić 244
10555. Jakob Matić 29/04/1843 m Vinko Marija Varzić 36
10556. Jakob Gregorović 30/04/1843 m Mato Marta Kopić 246
10557. Jakob Krnić 30/04/1843 m Pavo Marija Kotorac 258
10558. Ivan Gregorović 04/05/1843 m Ivan Ruža Babić 90
10559. Kata Stojanović 06/05/1843 ž Kuzma Terezija Stojšić 154
10560. Valentin Knežević 08/05/1843 m Josip Stana Matić 160 Stankovi
10561. Marijan Vuković 12/05/1843 m Ðuro Đula Mišković 18 Turuckovi
10562. Manda Lučić 13/05/1843 ž Toma Marija Kedačić 108
10563. Đuro Verić 13/05/1843 m Stjepan Đula Vuković 166 Čolini
10564. Andrija Kopić 16/05/1843 m Ivan Manda Vuković 244
10565. Marija Petričević 21/05/1843 ž Antun Franca Kokanović 119 Nedini
10566. Kata Vuković 21/05/1843 ž Kuzma Aga Čivić 110
10567. Manda Kopić 22/05/1843 ž Toma Ana Knežević 209 Marijančevi
10568. Andrija Knežević 26/05/1843 m Marko Manda Lešić 298 Šestini
10569. Kata Verić 26/05/1843 ž Josip Barbara Stojanović 178 Šumarovi
10570. Antun Vuković 28/05/1843 m Andrija Ivica Stojanović 130 Kurjačini
10571. Antun Kopić 31/05/1843 m Ilija Jozefa 209 Marijančevi
10572. Pavao Stojšić 31/05/1843 m Josip Marija Stojanović 102 Stošića
10573. Petra Đaković 18/06/1843 ž Antun Jozefa Gregorović 75
10574. Antun Knežević 18/06/1843 m Luka Pola 187 Nedini
10575. Petar Gregorović 22/06/1843 m Blaž Ruža Berkić 226
10576. Ilija Krnić 02/07/1843 m Stanko Ana Kopić 21 Marušini
10577. Marija Stivaničević 10/07/1843 ž Martin Manda Stojanović 71 Lisičini
10578. Ilija Gregorović 12/07/1843 m Jakob Ana Kutuzović 83
10579. Božo Stojanović 14/07/1843 m Franjo Marija Ilišević 142 Domini
10580. Ilija Đaković 15/07/1843 m Mato Ruža Vuković 77
10581. Marta Gregorović 29/07/1843 ž Ivan Uršula Kedačić 6
10582. Terezija Kopić 02/08/1843 ž Kuzma Aga Babić 212 Karlićevi
10583. Terezija DeKasa 03/08/1843 ž DominiFranjo 0
10584. Stjepan Kutuzović 05/08/1843 m Josip Jozefa Petričević 168
10585. Fema Kedačić 09/08/1843 ž Andrija Marica Šokčević 208
10586. Bartol Stivaničević 17/08/1843 m Josip Cecilija Radić 72
10587. Aga Knežević 18/08/1843 ž Marijan Ruža Stivaničević 281 Matokovi
10588. Ana Katušić 21/08/1843 ž Antun Stana Kopić 37
10589. Mijo Knežević 21/08/1843 m Ivan Pola 247 Stankovi
10590. Ana Vuković 21/08/1843 ž Luka Đula Lešić 109 Davidovi
10591. Barbara Vuković 24/08/1843 ž Luka Ivica Kedačić 311 Petrovi
10592. Barbara Kedačić 29/08/1843 ž Franjo Stana Jurasević 16
10593. Ruža Knežević 29/08/1843 ž Ðuro Marija Ilišević 235
10594. Marija Lešić 31/08/1843 ž Marko Sofija Čivić 220 Ružića
10595. Marta Knežević 12/09/1843 ž Josip Kata Kopić 67
10596. Mijo Gregorović 13/09/1843 m Marijan Fema Stojanović 226
10597. Martina Verić 18/09/1843 ž Pavo Aga Lolić 173 Basuljevi
10598. Mato Milošević 22/09/1843 m Franjo Stana Vuković 114
10599. Franca Čivić 23/09/1843 Franjo Aga Vuković 34 Šakini
10600. Toma Vuković 24/09/1843 m Pavo Eva Stojanović 110