Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 10601 - 10700 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10601. Ruža Šokčević 27/09/1843 ž Roko Manda Gregorović 57
10602. Kata Knežević 29/09/1843 ž Mijo Terezija Vuković 182
10603. Franjo Lešić 04/10/1843 m Kata Lešić 26
10604. Franca Vuković 08/10/1843 ž Toma Kata Stojanović 112
10605. Manda Katušić 09/10/1843 ž FranjoŽaverije Ana Varzić 242
10606. Ana Gregorović 12/10/1843 ž Ðuro Aga Matić 225
10607. Vinko Lešić 15/10/1843 m Ðuro Viktorija Gregić 250 Vračevi
10608. Luka Stojanović 15/10/1843 m Mato Aga Knežević 256 Grgebožini
10609. Lucija Vuković 16/10/1843 ž Ðuro Barbara 191
10610. Luka Kedačić 18/10/1843 m Pavo Marta Krnić 8
10611. Stana Petričević 18/10/1843 ž Stjepan Kata 210
10612. Šimun Vuković 21/10/1843 m Vinko Ana Knežević 130 Kurjačini
10613. Marija Stojanović 22/10/1843 ž Franjo Pola 259 Pavini
10614. Martin Kedačić 29/10/1843 m Šimun Marta Vuković 16
10615. Martina Babić 11/11/1843 ž Jakob Franca 60 Frćkovi
10616. Barbara Babić 05/12/1843 ž Jakob Ivica 62 Markovi
10617. Lucija Stivaničević 13/12/1843 ž Ivan Barbara Kadić 72
10618. Eva Kopić 14/12/1843 ž Ðuro Ruža Gregorović 295
10619. Eva Babić 18/12/1843 ž Blaž Barbara Šokčević 62 Markovi
10620. Eva Kopić 24/12/1843 ž Marko Aga Čivić 219 Rokića
10621. Ivica Stojanović 27/12/1843 ž Lovro Petra Knežević 189
10622. Franca Lučić 29/12/1843 ž Ferdo Eva Vuković 108
10623. Klara Knežević 04/01/1844 ž Pavo Ruža Čivić 193 Baninovi
10624. Ivan Kopić 05/01/1844 m Antun Barbara Verić 125 Adamovi
10625. Mato Kopić 08/01/1844 m Luka Stana 288 Ivandulini
10626. Marija Vuković 11/01/1844 ž Pavo Barbara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
10627. Franca Knežević 12/01/1844 ž Antun Martina Stojanović 175 Mačkovi
10628. Manda Biuklić 20/01/1844 ž Ðuro Lucija Užarevića 106
10629. Pavao Babić 21/01/1844 m Ilija Aga Verić 68 Joseilina
10630. Kata Babić 21/01/1844 ž Ðuro Pola 62 Markovi
10631. Marta Stojanović 21/01/1844 ž Živko Pola Babić 142 Domini
10632. Janja Stivaničević 24/01/1844 ž Luka Barbara Kutuzović 282
10633. Manda Krnić 25/01/1844 ž Mato Eva Gregorović 148
10634. Ivica Knežević 27/01/1844 ž Pavo Marija Babić 292
10635. Marijan Knežević 29/01/1844 m Josip Ana Babić 101 Đurasini
10636. Blaž Štivić 29/01/1844 m Mijo Terezija 123
10637. Josip Kopić 30/01/1844 m Josip Barbara Šokčević 219 Rokića
10638. Marijan Stivaničević 30/01/1844 m Ðuro Filipa Gregorović 71 Lisičini
10639. Ivan Matić 06/02/1844 m Ðuro Terezija Terzić 45
10640. Lukra Knežević 07/02/1844 ž Ivan Barbara Vuković 160 Stankovi
10641. Mato Lešić 09/02/1844 m Stanko Aga Till 139 Gluvakovi
10642. Matija Kopić 12/02/1844 m Stjepan Eva Stojanović 288 Ivandulini
10643. Manda Verić 13/02/1844 ž Luka Marija Mišković 166 Čolini
10644. Marija Gregorović 15/02/1844 ž Ðuro Marica Knežević 197 Andrićevi
10645. Eva Vlaović 16/02/1844 ž Mato Terezija Ðaković 198
10646. Ana Kopić 17/02/1844 ž Ðuro Ana Čivić 82 Pranjini
10647. Adam Gregorović 18/02/1844 m Stanko Franca 299 Andrićevi
10648. Mato Stivaničević 18/02/1844 m Toma Kata Kladarić 51 Jozići
10649. Ivan Stivaničević 18/02/1844 m Blaž Sofija Stojanović 51 Jozići
10650. Matija Katušić 21/02/1844 m Marijan Marica Gregorović 89 Bajkanovi
10651. Josip Kopić 04/03/1844 m Marko Anka Vuković 181 Župarini
10652. Josip Lešić 09/03/1844 m Roko Franca Verić 26
10653. Josip Lešić 15/03/1844 m Marko Jozefa Vuković 107
10654. Josip Knežević 17/03/1844 m Roko Stana Verić 292
10655. Marta Čivić 20/03/1844 ž Ivan Barbara Knežević 159
10656. Žaverije Verić 22/03/1844 m Albert Marta Stivaničević 174 Šmitovi
10657. Roko Petričević 29/03/1844 m Stanko Matija Stojanović 210
10658. Lovro Vuković 29/03/1844 m Marijan Manda Novalić 191
10659. Đuro Stojanović 30/03/1844 m Rafael Barbara Verić 204 Andrićevi
10660. Marijan Vuković 03/04/1844 ž Ðuro Ruža Verić 113 Davidovi
10661. Marijan Stojanović 05/04/1844 ž Toma Matija Štivić 152 Pavini
10662. Marko Babić 06/04/1844 m Jakob Ana Kopić 230
10663. Ilija Knežević 09/04/1844 m Luka Đula Gregorović 298 Šestini
10664. Klara Gregorović 10/04/1844 ž Marko Stana Vilajtović 231
10665. Adalbert Lešić 11/04/1844 m Stanko Ana Vuković 20 Adnađev
10666. Đuro Vuković 14/04/1844 m Filip Pola Stojanović 19 Marčićevi
10667. Đula Kopić 22/04/1844 ž Ivan Manda Babić 295
10668. Đuro Mišković 22/04/1844 m Adam Aga Biuklić 117
10669. Andrija Matić 30/04/1844 m Andrija Franca Terzić 38
10670. Đula Babić 01/05/1844 ž Ivan Marica Verić 230
10671. Kata Knežević 04/05/1844 ž Stjepan Ruža Gregorović 165 Belovi
10672. Kata Babić 05/05/1844 ž Ðuro Aga Knežević 233
10673. Stana Babić 09/05/1844 ž Andrija Sofija Veselić 233
10674. Antun Stojanović 10/05/1844 m Mato Stana Mišković 260
10675. Ivan Stojanović 10/05/1844 m Mato Stana Mišković 260
10676. Marko Štivić 12/05/1844 m Luka Manda Vuković 280
10677. Ruža Verić 21/05/1844 ž Ðuro Marija Kopić 178 Šumarovi
10678. Barbara Kopić 26/05/1844 ž Pavo Barbara Babić 82 Pranjini
10679. Antun Terzić 27/05/1844 m Ignjacije Petra Kopić 97
10680. Adolf Hoffer 02/06/1844 m Mato Đula Bačić 0
10681. Antun Gregorović 05/06/1844 m Antun Barbara Čivić 270
10682. Manda Stojanović 05/06/1844 ž Josip Marija Krnić 155 Vidakovi
10683. Ana Kotorac 16/06/1844 ž Antun Ruža Ilišević 22 Kotorčevi
10684. Ivica Kedačić 24/06/1844 ž Vinko Ana Lešić 3
10685. Petar Stojanović 26/06/1844 m Mato Ruža Vuksanović 216
10686. Pola Knežević 30/06/1844 ž Josip Filipa Lešić 73
10687. Martin Gregorović 05/07/1844 m Ilija Ana Vlaović 39
10688. Ilija Katušić 07/07/1844 m Šimun Stana Stivaničević 37
10689. Marija Vuković 08/07/1844 ž Lovro Marta Čivić 128
10690. Đula Babić 16/07/1844 ž Pavo Ruža Lešić 179 Orozovi
10691. Lovro Čivić 21/07/1844 m Jakob Ana Knežević 157
10692. Lovro Matić 29/07/1844 m Ðuro Eva Malasović 36
10693. Marta Matić 29/07/1844 ž Ðuro Eva Malasović 36
10694. Lovro Stojanović 29/07/1844 m Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
10695. Lovro Babić 30/07/1844 m Mato Kata Knežević 229
10696. Marija Lešić 07/08/1844 ž Antun Barbara Šimaković 20 Adnađev
10697. Franca Lešić 09/08/1844 ž Antun Kata Kedačić 25 Lovrićevi
10698. Franca Babić 11/08/1844 ž Filip Genoveva 269 Joseilini
10699. Bartol Gregorović 11/08/1844 m Franjo Marija Matić 299 Andrićevi
10700. Stjepan Krnić 18/08/1844 m Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi