Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 10801 - 10900 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10801. Mijo Vuković 09/05/1845 m Blaž Kata Tomoić 254
10802. Petar Stivaničević 16/05/1845 m Andrija Pola Babić 47 Anđini
10803. Antun Babić 20/05/1845 m Gabra Marica 60 Frćkovi
10804. Janja Knežević 20/05/1845 ž Marijan Ruža Stojanović 281 Matokovi
10805. Ana Verić 22/05/1845 ž Mato Marija Vuković 170 Šćepanovi
10806. Ana Knežević 25/05/1845 ž Benedikt Terezija Gregorović 29 Rvatovi
10807. Antun Kedačić 29/05/1845 m Šimun Marta Vuković 16
10808. Petra Stojanović 30/05/1845 ž Mijo Marija Stojšić 215 Đurini
10809. Ivan Đaković 31/05/1845 m Ðuro Veronika Stojanović 77
10810. Jozefa Kopić 05/06/1845 ž Bartol Franca Babić 310 Rokići
10811. Kata Gregorović 11/06/1845 ž Marijan Fema Stojanović 226
10812. Ivica Stojanović 14/06/1845 ž Franjo Jozefa Knežević 260
10813. Ivan Verić 15/06/1845 m Ðuro Matija 171 Zurkini
10814. Ivan Katušić 16/06/1845 m Barbara Katušić 89 Bajkanovi
10815. Ivica Vuković 16/06/1845 ž Luka Ana Kedačić 311 Petrovi
10816. Ivan Vuković 16/06/1845 m Toma Marija Verić 133 Grgičini
10817. Ivan Gregorović 20/06/1845 m Božo Kata Lešić 95
10818. Ivan Gregorović 20/06/1845 m Martin Marija 63
10819. Ivica Verić 20/06/1845 ž Pavo Marija Lučić 178 Šumarovi
10820. Marijan Kurusović 26/06/1845 ž Ilija Kata Čivić 189
10821. Marija Petričević 26/06/1845 ž Šimun Marica Rakitić 149
10822. Ana Čivić 28/06/1845 ž Ðuro Ivica Verić 159
10823. Barbara Knežević 05/07/1845 ž Antun Lucija Petričević 160 Stankovi
10824. Franca Kopić 05/07/1845 ž Stjepan Pola 42
10825. Manda Vuković 06/07/1845 ž Antun Stana Sheragonović 137
10826. Marija Matić 10/07/1845 ž Ivan Kata Gregorović 35
10827. Manda Verić 11/07/1845 ž Roko Marija Babić 170 Šćepanovi
10828. Ilija Vuković 11/07/1845 m Marijan Marija Petričević 134
10829. Andrija Lešić 22/07/1845 m Ilija Pola Štivić 220 Ružića
10830. Jakob Štivić 22/07/1845 m Marko Aga Verić 252
10831. MarijaManda Stojanović 22/07/1845 ž Mijo Lukra Marković 203 Andrijaševi
10832. Ana Čivić 23/07/1845 ž Filip Stana Delić 32
10833. Lovro Đaković 31/07/1845 m Petar Barbara Barendić 77
10834. Marta Stojšić 31/07/1845 ž Josip Marija Stojanović 102 Stošića
10835. Manda Knežević 04/08/1845 ž Luka Pola 281 Matokovi
10836. Lovro Katušić 06/08/1845 m Marijan Marica Gregorović 89 Bajkanovi
10837. Lovro Štivić 09/08/1845 m Toma Ruža Verić 122 Zečevi
10838. Klara Gregorović 10/08/1845 ž Marko Kata Kopić 299 Andrićevi
10839. Lovro Vuković 10/08/1845 m Šimun Marija Stojanović 126 Srčikini
10840. Barbara Čivić 13/08/1845 ž Jakob Ana Knežević 157
10841. Roko Ilišević 15/08/1845 m Stanko Marija Milošević 139 Gluvakovi
10842. Roko Kedačić 16/08/1845 m Jakob Franca 13 pinjakovi
10843. Barbara Gregorović 17/08/1845 ž Petar Marta Katušić 197 Andrićevi
10844. Kata Babić 19/08/1845 ž Mato Marta 53
10845. Bartol Šokčević 20/08/1845 m Franjo Ana Kopić 300
10846. Barbara Knežević 23/08/1845 ž Mijo Terezija Vuković 162 Matokovi
10847. Marija Vuković 30/08/1845 ž Toma Terezija 126 Srčikini
10848. Mato Matić 01/09/1845 m Vinko Kata Stojanović 35
10849. Terezija Vuković 01/09/1845 ž Stanko Pola 112
10850. Mato Stojanović 04/09/1845 m Roko Marija Štivić 153 Kundrini
10851. Marijan Kopić 07/09/1845 m Blaž Kata Stivaničević 244
10852. Mato Stojanović 08/09/1845 m Josip Marija Stivaničević 27 Brnjakovi
10853. Matija Čivić 17/09/1845 ž Božo Franca Lešić 158 Rusovi
10854. Matija Katušić 18/09/1845 m Luka Aga Babić 241
10855. Barbara Stivaničević 28/09/1845 ž Martin Manda Stojanović 71 Lisičini
10856. Franca Kopić 30/09/1845 ž Stjepan Delfa Gregorović 243
10857. Franjo Gregorović 02/10/1845 m Mato Marta Kopić 246
10858. Ana Stivaničević 05/10/1845 ž Ivan Pola Gregorović 302
10859. Kata Stojanović 05/10/1845 ž Mato Aga Krnić 135
10860. Luka Knežević 06/10/1845 m Pavo Marija 292
10861. Manda Čivić 07/10/1845 ž Franjo Ruža Knežević 159
10862. Luka Kedačić 07/10/1845 m Vinko Ana Lešić 3
10863. Jakob Knežević 07/10/1845 m Stanko Klara Vuković 247 Stankovi
10864. Jakob Verić 10/10/1845 m Ivan Eva Petričević 178 Šumarovi
10865. Lazar Vuković 11/10/1845 m Marijan Manda Novalić 191 Petrovi
10866. Luka Babić 13/10/1845 m Luka Stana Knežević 68 Joseilina
10867. Luka Terzić 14/10/1845 m Ferdo Petra Matić 97
10868. Kata Čivić 17/10/1845 ž Ivan Marta Delić 32
10869. Šimun Kopić 21/10/1845 m Marko Anka Vuković 181 Župarini
10870. Antun Stojanović 01/11/1845 m Terezija Ratz 131
10871. Marta Gregorović 09/11/1845 ž Ivan Marija Katušić 63
10872. Andrija Stojanović 10/11/1845 m Marija Stojanović 129 Andrijaševi
10873. Martin Gregorović 11/11/1845 m Ðuro Aga Matić 225
10874. Kata Knežević 16/11/1845 ž Blaž Marija Lešić 65
10875. Kata Babić 20/11/1845 ž Ivan Barbara Kopić 176 Brdarovi
10876. Fema Lešić 21/11/1845 ž Marko Jozefa Vuković 107
10877. Kata Gregorović 23/11/1845 ž Ivan Barbara Katušić 270
10878. Kata Gregorović 23/11/1845 ž Žaverije Ana Varzić 242
10879. Kata Kutuzović 24/11/1845 ž Josip Jozefa Petričević 168
10880. Kata Terzić 25/11/1845 ž Ignjacije Petra Kopić 97
10881. Andrija Kopić 26/11/1845 m Šimun Marija 192
10882. Lucija Stivaničević 27/11/1845 ž Ðuro Filipa Gregorović 71 Lisičini
10883. Manda Gregorović 28/11/1845 ž Roko Ana Čivić 40 Pejini
10884. Andrija Bačić 30/11/1845 m Ivan Kata Stojanović 28
10885. Ivan Katušić 30/11/1845 m Šimun Lucija Vlaović 86
10886. Marija Gregorović 06/12/1845 ž Jakob Kata Babić 95
10887. Marija Vuković 06/12/1845 ž Antun Uršula Kopić 12 Čepretići
10888. Roko Vuković 07/12/1845 m Adam Aga Stojanović 113 Davidovi
10889. Božo Vuković 09/12/1845 m Božo Ivica 9 Kuzmanićevi
10890. Josip Knežević 16/12/1845 m Ðuro Marija Ilišević 298 Šestini
10891. Franjo Babić 18/12/1845 m Živko Slava 249 Strameštrovi
10892. Toma Verić 18/12/1845 m Marinao Matija Katušić 178 Šumarovi
10893. Marija Stojanović 19/12/1845 ž Pavo Đula Petričević 143
10894. Marija Babić 23/12/1845 ž Antun Lucija Knežević 249 Strameštrovi
10895. Marija Kopić 25/12/1845 ž Šimun Ivica Knežević 61 Kovačevi
10896. Stjepan Babić 26/12/1845 m Mijo Kata Verić 94
10897. Marija Petričević 27/12/1845 ž Stjepan Kata 210
10898. Ivan Stojanović 27/12/1845 m Lovro Petra Knežević 289
10899. Ivan Knežević 28/12/1845 m Roko Manda Čivić 317 Todorovi
10900. Marijan Babić 01/01/1846 m Ilija Aga Verić 68 Joseilina