Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1915. (neslužbeno)
prikazano 1001 - 1100 od 18603
Izvor: FamillySearch, Hrvatski državni arhiv


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
1001. Ruža Terzić 10/05/1764 ž Filip Ana 0
1002. Petar Stojanović 31/05/1764 m Martin Marta 0
1003. Eva Babić 07/06/1764 ž Ilija Ruža 0
1004. Bernard Lešić 07/06/1764 m Marko Manda 0
1005. Antun Čivić 10/06/1764 m Marijan Marta 0
1006. Antun Knežević 12/06/1764 m Josip Ruža 0
1007. Tadija Mišković 08/07/1764 m Tadija Marta 0
1008. Marta Lešić 09/07/1764 ž Antun Kata 0
1009. Manda Vuković 19/07/1764 ž Andrija Ruža 0
1010. Marta Verić 29/07/1764 ž Kuzma Ivica 0
1011. Liza Babić 05/08/1764 ž Ðuro Janja 0
1012. Lovro Gregorović 05/08/1764 m Mato Ana 0
1013. Lovro Vuković 12/08/1764 m Marijan Ruža 0
1014. Marija Matić 15/08/1764 ž Josip Lucija 0
1015. Petar Babić 19/08/1764 m Marko Aga 0
1016. Bartol Čivić 19/08/1764 m Stjepan Kristina 0
1017. Stjepan Gregorović 21/08/1764 m Lovro Uršula 0
1018. Bartol Vuković 24/08/1764 m David Manda 0
1019. Adam Čivić 30/08/1764 m Stanko Sofija 0
1020. Jakob Babić 02/09/1764 m Luka Lucija 0
1021. Ivica Knežević 02/09/1764 ž Antun Uršula 0
1022. Marija Katušić 07/09/1764 ž Lovro Klara 0
1023. Kata Gregorović 10/09/1764 ž Ivan Ana 0
1024. Manda Knežević 10/09/1764 ž Božo Helena 0
1025. Ana Babić 16/09/1764 ž Ðuro Helena 0
1026. Ivan Kedačić 19/09/1764 m Ivan Ana 0
1027. Kuzma Vuković 27/09/1764 m Jakob Marija 0
1028. Ivan Ilišević 02/10/1764 m Ðuro Kata 0
1029. Martin Lešić 07/10/1764 m Marijan Manda 0
1030. Kata Gregorović 08/10/1764 ž Ivan Ceca 0
1031. Luka Kedačić 18/10/1764 m Mijo Klara 0
1032. Uršula Stojanović 18/10/1764 ž Andrija Ruža 0
1033. Marta Matić 28/10/1764 ž Luka Eva 0
1034. Kata Mišković 28/10/1764 ž Ivan Pola 0
1035. Marta Stivaničević 05/11/1764 ž Mato Jozija 0
1036. Liza Vuković 05/11/1764 ž Šimun Lucija 0
1037. Martin Vuković 07/11/1764 m Ilija Kata 0
1038. Kata Lešić 11/11/1764 ž Mato Ivica 0
1039. Liza Ilišević 12/11/1764 ž Marko Manda 0
1040. Martin Terzić 12/11/1764 m Ilija Marija 0
1041. Andrija Đaković 20/11/1764 m Luka Manda 0
1042. Kata Vuković 20/11/1764 ž Dominik Bara 0
1043. Ceca Biuklić 25/11/1764 ž Ivan Manda 0
1044. Andrija Knežević 25/11/1764 m Josip Bara 0
1045. Nikola Babić 02/12/1764 m Petar Ruža 0
1046. Andrija Lešić 02/12/1764 m Ivan Lucija 0
1047. Marija Stojanović 02/12/1764 ž Antun Manda 0
1048. Bara Kopić 09/12/1764 ž Marijan Klara 0
1049. Nikola Verić 09/12/1764 m Mato Helena 0
1050. Marijan Babić 13/12/1764 m Josip Ceca 0
1051. Adam Kedačić 24/12/1764 m Luka Lucija 0
1052. Marija Vuković 05/01/1765 ž Ludovik Anka 0
1053. Eva Stojanović 22/01/1765 ž Ivan Marija 0
1054. Vinko Stojanović 22/01/1765 m Ivan Marija 0
1055. Janja Kedačić 27/01/1765 ž Tadija Marija Vuković 0
1056. Blaž Krnić 10/02/1765 m Mato Ana Stojanović 0
1057. Mato Lešić 10/02/1765 m Lovro Ana Čivić 0
1058. Kata Vuković 10/02/1765 ž Blaž Manda Stojanović 0
1059. Mato Babić 17/02/1765 m Josip Ruža Bačić 0
1060. Marta Knežević 17/02/1765 ž Bernard Eva Vuković 0
1061. Mato Verić 17/02/1765 m Marijan Uršula 0
1062. Ana Terzić 18/02/1765 ž Mato Manda Gregorović 0
1063. Bara Vuković 20/02/1765 ž Blaž Aga Verić 0
1064. Terezija Vuković 20/02/1765 ž Blaž Aga Verić 0
1065. Kata Vuković 02/03/1765 ž Mato Eva Grih 0
1066. Jozija Gregorović 04/03/1765 ž Ðuro Elizabeta Babić 0
1067. Marko Vuković 04/03/1765 m Mijo Manda Jelačić 0
1068. Josip Kopić 05/03/1765 m Ilija Marija Stivaničević 0
1069. Franca Babić 09/03/1765 ž Ðuro Lucija Petričević 0
1070. Jozija Čivić 12/03/1765 ž Jakob Manda Verić 0
1071. Kata Stivaničević 12/03/1765 ž Nikola Manda Stojanović 0
1072. Jakob Vuković 22/03/1765 m Franjo Petra Stojanović 0
1073. Franca Čivić 25/03/1765 ž Blaž Kata Mišković 0
1074. Đuro Babić 26/03/1765 m Mijo Eva Kedačić 0
1075. Marijan Babić 26/03/1765 m Mijo Eva Kedačić 0
1076. Bara Katušić 31/03/1765 ž Franjo Manda Kopić 0
1077. Marta Kopić 31/03/1765 ž Martin Kata Rakitić 0
1078. Marta Vlaović 31/03/1765 ž Ivan Manda Ćosić 0
1079. Veronika Vuković 31/03/1765 ž Nikola Manda Šokčević 0
1080. Gabra Lešić 08/04/1765 m Lovro Ana Vuković 0
1081. Kata Čivić 14/04/1765 ž Josip Manda Jarić 0
1082. Marko Čivić 28/04/1765 m Tomo Klara Užarević 0
1083. Ana Krnić 01/05/1765 ž Dominik Aga Stojanović 0
1084. Anastazija Verić 01/05/1765 ž Tomo Uršula Mitrović 0
1085. Ivan Čivić 05/05/1765 m Petar Helena Billies 0
1086. Stanko Kopić 05/05/1765 m Mato Marija Knežević 0
1087. Ivan Knežević 09/05/1765 m Josip Marija Vuković 0
1088. Antun Čivić 23/05/1765 m Bartol Ivica Kedačić 0
1089. Antun Đaković 04/06/1765 m Josip Helena Babić 0
1090. Viktorija Turson 09/06/1765 ž Stjepan Manda Čivić 0
1091. Terezija Vuković 13/06/1765 ž Andrija Ruža Stojanović 0
1092. Ivica Vuković 24/06/1765 ž Antun Manda 0
1093. Pavao Lešić 28/06/1765 m Ivan Ruža Stivaničević 0
1094. Ilija Stivaničević 18/07/1765 m Mato Uršula ?kčević 0
1095. Ilija Stojanović 18/07/1765 m Marko Manda 0
1096. Lovro Vuković 10/08/1765 m Ðuro Marta Babić 0
1097. Klara Babić 25/08/1765 ž Petar Janja 0
1098. Lovro Čivić 14/09/1765 m Stanko Sofija Vujnović 0
1099. Klara Katušić 14/09/1765 ž Petar Marija Stojanović 0
1100. Mato Babić 22/09/1765 m Ðuro Ivica Malovtin 0