Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 10901 - 11000 od 16178


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10901. Ivan Knežević 28/12/1845 m Roko Manda Čivić 317 Todorovi
10902. Marijan Babić 01/01/1846 m Ilija Aga Verić 68 Joseilina
10903. Sofija Kedačić 02/01/1846 ž Pavo Eva Vuković 236 Purakini
10904. Franca Lešić 10/01/1846 ž Antun Manda Knežević 24 Ulini
10905. Ana Vlaović 13/01/1846 ž Pavo Klara Gregorović 98
10906. Božo Kedačić 20/01/1846 m Pavo Lucija Ilišević 236 Purakini
10907. Marijan Babić 25/01/1846 m Andrija Sofija Verić 233
10908. Stjepan Katušić 26/01/1846 m Antun Stana Gregorović 66
10909. Marijan Kopić 28/01/1846 m Marko Eva Katušić 195
10910. Ana Čivić 29/01/1846 ž Franjo Aga Vuković 34 Šakini
10911. Marijan Vuković 31/01/1846 m Luka Đula Lešić 109 Davidovi
10912. Marija Babić 02/02/1846 ž Lovro Ruža Lešić 68 Joseilina
10913. Marija Stojanović 02/02/1846 ž Ivan Franca Delić 27 Brnjakovi
10914. Ruža Gregorović 06/02/1846 ž Stanko Franca 299 Andrićevi
10915. Franjo Kedačić 06/02/1846 m Franjo Stana Ðurašević 16
10916. Marija Knežević 10/02/1846 ž Petar Ana Gregorović 241
10917. Pavao Kopić 11/02/1846 m Toma Ana Knežević 209 Marijančevi
10918. Đuro Babić 16/02/1846 m Jakob Terezija Kopić 85
10919. Stana Petričević 26/02/1846 ž Stanko Marta Vuković 119 Nedini
10920. Đuro Kopić 01/03/1846 m Mato Kata Biuklić 125 Adamovi
10921. Antun Matić 01/03/1846 m Luka Eva Biuklić 46
10922. Martin Knežević 03/03/1846 m Franjo Franca Verić 162 Matokovi
10923. Antun Delić 04/03/1846 m Ivan Eva Knežević 221
10924. Marijan Knežević 04/03/1846 m Ivan Barbara Vuković 160 Stankovi
10925. Manda Babić 08/03/1846 ž Jakob Franca 60 Frćkovi
10926. Žaverije Petričević 08/03/1846 m Marko Kata Kedačić 213 Blažićevi
10927. Franjo Stojanović 09/03/1846 m Toma Matija Stroić 152 Pavini
10928. Ana Vuković 09/03/1846 ž Franjo Barbara Čivić 199 Davidovi
10929. Jozefa Babić 10/03/1846 ž Antun Marija Kopić 68 Joseilina
10930. Josip Lešić 14/03/1846 m Antun Ana Štivić 240 Lovrićevi
10931. Josip Vrtarić 14/03/1846 m Marko Ana Ishriger 297
10932. Jozefa Kopić 16/03/1846 ž Mijo Aga 82 Pranjini
10933. Ivan Vuković 16/03/1846 m Stjepan Aga Petričević 253 Marinovi
10934. Josip Kopić 19/03/1846 m Mato Barbara Gregorović 82 Pranjini
10935. Đuro Kopić 21/03/1846 m Valentin Ruža 59
10936. David Kedačić 25/03/1846 m Luka Ana Vuković 1
10937. Đuro Kopić 25/03/1846 m Marko Petra Babić 209 Marijančevi
10938. Manda Babić 28/03/1846 ž Josip Ivica Gregorović 74 Maričini
10939. Đula Babić 15/04/1846 ž Ivan Aga Vuković 60 Frćkovi
10940. Terezija Kopić 16/04/1846 ž Mato Terezija 244
10941. Đurđa Stojanović 20/04/1846 ž Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
10942. Marko Vuković 20/04/1846 m Pavo Barbara Stojanović 311 Petrovi
10943. Cecilija Čivić 25/04/1846 ž Mato Manda Vlaović 34 Šakini
10944. Marko Matić 25/04/1846 m Ðuro Eva Matasović 36
10945. Toma Kopić 26/04/1846 m Vinko Franca Benaković 192
10946. Franca Vuković 30/04/1846 ž Ðuro Ruža 113 Davidovi
10947. Marta Kedačić 01/05/1846 ž Pavo Kata Gregorović 1
10948. Jakob Vuković 01/05/1846 m Kuzma Aga Čivić 113 Davidovi
10949. Barbara Gregorović 02/05/1846 ž Ðuro Manda Biberović 196
10950. Marijan Petričević 05/05/1846 ž Marko Ana Vuković 119 Nedini
10951. Mirko Čivić 06/05/1846 m Bartol Kata Katušić 223 Blaževi
10952. Antun Gregorović 07/05/1846 m Ivan Ruža Babić 90
10953. Andrija Knežević 10/05/1846 m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
10954. Šimun Knežević 10/05/1846 m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
10955. Franca Vuković 12/05/1846 ž Pavo Barbara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
10956. Ivan Vuković 16/05/1846 m Mijo Barbara Štivić 111 Bubanovi
10957. Janja Knežević 18/05/1846 ž Gabra Manda 93
10958. Janja Đaković 19/05/1846 ž Antun Jozefa Gregorović 75
10959. Barbara Štivić 19/05/1846 ž Mato Ana Čivić 121
10960. Bartol Štivić 20/05/1846 m Luka Manda Vuković 280
10961. Janja Stojanović 22/05/1846 ž Rafael Barbara Verić 204 Andrićevi
10962. Antun Babić 24/05/1846 m Ilija Marija Kopić 74 Maričini
10963. Ivan Verić 30/05/1846 m Ðuro Marija Babić 166 Čolini
10964. Manda Babić 02/06/1846 ž Pavo Ruža Lešić 179 Orozovi
10965. Petar Gregorović 04/06/1846 m Ðuro Delfa Vlaović 90
10966. Ana Blažak 08/06/1846 ž Josip Kata Vuković 274
10967. Lucija Štivić 09/06/1846 ž Mijo Terezija 123
10968. Lorentia Verić 18/06/1846 n Stjepan Đula Vuković 166 Čolini
10969. Ivica Petričević 23/06/1846 ž Šimun Ruža Kopić 120
10970. Petra Milošević 29/06/1846 ž Ivan Kata Lešić 251 Bošnjakovi
10971. Marija Stojanović 01/07/1846 ž Mato Ruža Vuksanović 216
10972. Ilija Mišković 05/07/1846 m Petar Franca Lonćarević 118 Aleksini
10973. Ana Lešić 06/07/1846 ž Ðuro Ruža Verić 25 Lovrićevi
10974. Ilija Stojanović 08/07/1846 m Ilija Terezija Čivić 204 Andrićevi
10975. Stana Stivaničević 11/07/1846 ž Antun Filipina Bačić 71 Lisičini
10976. Ana Biller 20/07/1846 ž Ðuro Marija Mayer 273 Bajlantovi
10977. Marija Matić 20/07/1846 ž Florian Anka Kopić 35
10978. Franjo Verić 26/07/1846 m Josip Barbara Stojanović 178 Šumarovi
10979. Andrija Vlaović 27/07/1846 m Stanko Đula Kopić 198
10980. Lovro Vuković 05/08/1846 m Ivan Barbara Knežević 188
10981. Mijo Babić 06/08/1846 m Mato Lucija 304 Frćkovi
10982. Bartol Đaković 08/08/1846 m Mato Ruža Vuković 77
10983. Eva Kopić 11/08/1846 ž Stjepan Pola Gregorović 218 Dudin
10984. Manda Katušić 12/08/1846 ž Jakob Sofija Milošević 89 Bajkanovi
10985. Stana Krnić 15/08/1846 ž Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
10986. Mirko Vuković 19/08/1846 m Adam Barbara Verić 109 Davidovi
10987. Bartol Matić 24/08/1846 m Stjepan Marija Verić 234
10988. Franjo Lešić 13/08/1846 m Božo Barbara Kovačević 26
10989. Ivica Biuklić 27/08/1846 ž Ðuro Lucija Užarevića 106
10990. Đuro Babić 28/08/1846 m Roko Aga Gregorović 304 Frćkovi
10991. Mato Stojanović 10/09/1846 m Andrija Delfa Petričević 259 Pavini
10992. Franca Lešić 11/09/1846 ž Franjo Manda Vuković 103 Čikića
10993. Matija Knežević 12/09/1846 ž Toma Aga Babić 65
10994. Matija Gregorović 14/09/1846 m Marijan Franca Babić 228
10995. Franjo Babić 15/09/1846 m Antun Barbara Gregorović 304 Frćkovi
10996. Đula Verić 15/09/1846 ž Albert Marta Stivaničević 174 Šmitovi
10997. Mato Dahm 17/09/1846 m Nikola Kata Drkelić 307
10998. Mijo Lućić 26/09/1846 m Ferdo Eva Vuković 108
10999. Pavao Stojanović 27/09/1846 m Franjo Pola 259 Pavini
11000. Lukra Čivić 30/09/1846 ž Stanko Manda Tarić 31