Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1877.
prikazano 10901 - 11000 od 16179


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10901. Ivan Stojanović 27/12/1845 m Lovro Petra Knežević 289
10902. Ivan Knežević 28/12/1845 m Roko Manda Čivić 317 Todorovi
10903. Marijan Babić 01/01/1846 m Ilija Aga Verić 68 Joseilina
10904. Sofija Kedačić 02/01/1846 ž Pavo Eva Vuković 236 Purakini
10905. Franca Lešić 10/01/1846 ž Antun Manda Knežević 24 Ulini
10906. Ana Vlaović 13/01/1846 ž Pavo Klara Gregorović 98
10907. Božo Kedačić 20/01/1846 m Pavo Lucija Ilišević 236 Purakini
10908. Marijan Babić 25/01/1846 m Andrija Sofija Verić 233
10909. Stjepan Katušić 26/01/1846 m Antun Stana Gregorović 66
10910. Marijan Kopić 28/01/1846 m Marko Eva Katušić 195
10911. Ana Čivić 29/01/1846 ž Franjo Aga Vuković 34 Šakini
10912. Marijan Vuković 31/01/1846 m Luka Đula Lešić 109 Davidovi
10913. Marija Babić 02/02/1846 ž Lovro Ruža Lešić 68 Joseilina
10914. Marija Stojanović 02/02/1846 ž Ivan Franca Delić 27 Brnjakovi
10915. Ruža Gregorović 06/02/1846 ž Stanko Franca 299 Andrićevi
10916. Franjo Kedačić 06/02/1846 m Franjo Stana Ðurašević 16
10917. Marija Knežević 10/02/1846 ž Petar Ana Gregorović 241
10918. Pavao Kopić 11/02/1846 m Toma Ana Knežević 209 Marijančevi
10919. Đuro Babić 16/02/1846 m Jakob Terezija Kopić 85
10920. Stana Petričević 26/02/1846 ž Stanko Marta Vuković 119 Nedini
10921. Đuro Kopić 01/03/1846 m Mato Kata Biuklić 125 Adamovi
10922. Antun Matić 01/03/1846 m Luka Eva Biuklić 46
10923. Martin Knežević 03/03/1846 m Franjo Franca Verić 162 Matokovi
10924. Antun Delić 04/03/1846 m Ivan Eva Knežević 221
10925. Marijan Knežević 04/03/1846 m Ivan Barbara Vuković 160 Stankovi
10926. Manda Babić 08/03/1846 ž Jakob Franca 60 Frćkovi
10927. Žaverije Petričević 08/03/1846 m Marko Kata Kedačić 213 Blažićevi
10928. Franjo Stojanović 09/03/1846 m Toma Matija Stroić 152 Pavini
10929. Ana Vuković 09/03/1846 ž Franjo Barbara Čivić 199 Davidovi
10930. Jozefa Babić 10/03/1846 ž Antun Marija Kopić 68 Joseilina
10931. Josip Lešić 14/03/1846 m Antun Ana Štivić 240 Lovrićevi
10932. Josip Vrtarić 14/03/1846 m Marko Ana Ishriger 297
10933. Jozefa Kopić 16/03/1846 ž Mijo Aga 82 Pranjini
10934. Ivan Vuković 16/03/1846 m Stjepan Aga Petričević 253 Marinovi
10935. Josip Kopić 19/03/1846 m Mato Barbara Gregorović 82 Pranjini
10936. Đuro Kopić 21/03/1846 m Valentin Ruža 59
10937. David Kedačić 25/03/1846 m Luka Ana Vuković 1
10938. Đuro Kopić 25/03/1846 m Marko Petra Babić 209 Marijančevi
10939. Manda Babić 28/03/1846 ž Josip Ivica Gregorović 74 Maričini
10940. Đula Babić 15/04/1846 ž Ivan Aga Vuković 60 Frćkovi
10941. Terezija Kopić 16/04/1846 ž Mato Terezija 244
10942. Đurđa Stojanović 20/04/1846 ž Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
10943. Marko Vuković 20/04/1846 m Pavo Barbara Stojanović 311 Petrovi
10944. Cecilija Čivić 25/04/1846 ž Mato Manda Vlaović 34 Šakini
10945. Marko Matić 25/04/1846 m Ðuro Eva Matasović 36
10946. Toma Kopić 26/04/1846 m Vinko Franca Benaković 192
10947. Franca Vuković 30/04/1846 ž Ðuro Ruža 113 Davidovi
10948. Marta Kedačić 01/05/1846 ž Pavo Kata Gregorović 1
10949. Jakob Vuković 01/05/1846 m Kuzma Aga Čivić 113 Davidovi
10950. Barbara Gregorović 02/05/1846 ž Ðuro Manda Biberović 196
10951. Marijan Petričević 05/05/1846 ž Marko Ana Vuković 119 Nedini
10952. Mirko Čivić 06/05/1846 m Bartol Kata Katušić 223 Blaževi
10953. Antun Gregorović 07/05/1846 m Ivan Ruža Babić 90
10954. Andrija Knežević 10/05/1846 m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
10955. Šimun Knežević 10/05/1846 m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
10956. Franca Vuković 12/05/1846 ž Pavo Barbara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
10957. Ivan Vuković 16/05/1846 m Mijo Barbara Štivić 111 Bubanovi
10958. Janja Knežević 18/05/1846 ž Gabra Manda 93
10959. Janja Đaković 19/05/1846 ž Antun Jozefa Gregorović 75
10960. Barbara Štivić 19/05/1846 ž Mato Ana Čivić 121
10961. Bartol Štivić 20/05/1846 m Luka Manda Vuković 280
10962. Janja Stojanović 22/05/1846 ž Rafael Barbara Verić 204 Andrićevi
10963. Antun Babić 24/05/1846 m Ilija Marija Kopić 74 Maričini
10964. Ivan Verić 30/05/1846 m Ðuro Marija Babić 166 Čolini
10965. Manda Babić 02/06/1846 ž Pavo Ruža Lešić 179 Orozovi
10966. Petar Gregorović 04/06/1846 m Ðuro Delfa Vlaović 90
10967. Ana Blažak 08/06/1846 ž Josip Kata Vuković 274
10968. Lucija Štivić 09/06/1846 ž Mijo Terezija 123
10969. Lorentia Verić 18/06/1846 n Stjepan Đula Vuković 166 Čolini
10970. Ivica Petričević 23/06/1846 ž Šimun Ruža Kopić 120
10971. Petra Milošević 29/06/1846 ž Ivan Kata Lešić 251 Bošnjakovi
10972. Marija Stojanović 01/07/1846 ž Mato Ruža Vuksanović 216
10973. Ilija Mišković 05/07/1846 m Petar Franca Lonćarević 118 Aleksini
10974. Ana Lešić 06/07/1846 ž Ðuro Ruža Verić 25 Lovrićevi
10975. Ilija Stojanović 08/07/1846 m Ilija Terezija Čivić 204 Andrićevi
10976. Stana Stivaničević 11/07/1846 ž Antun Filipina Bačić 71 Lisičini
10977. Ana Biller 20/07/1846 ž Ðuro Marija Mayer 273 Bajlantovi
10978. Marija Matić 20/07/1846 ž Florian Anka Kopić 35
10979. Franjo Verić 26/07/1846 m Josip Barbara Stojanović 178 Šumarovi
10980. Andrija Vlaović 27/07/1846 m Stanko Đula Kopić 198
10981. Lovro Vuković 05/08/1846 m Ivan Barbara Knežević 188
10982. Mijo Babić 06/08/1846 m Mato Lucija 304 Frćkovi
10983. Bartol Đaković 08/08/1846 m Mato Ruža Vuković 77
10984. Eva Kopić 11/08/1846 ž Stjepan Pola Gregorović 218 Dudin
10985. Manda Katušić 12/08/1846 ž Jakob Sofija Milošević 89 Bajkanovi
10986. Stana Krnić 15/08/1846 ž Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
10987. Mirko Vuković 19/08/1846 m Adam Barbara Verić 109 Davidovi
10988. Bartol Matić 24/08/1846 m Stjepan Marija Verić 234
10989. Franjo Lešić 13/08/1846 m Božo Barbara Kovačević 26
10990. Ivica Biuklić 27/08/1846 ž Ðuro Lucija Užarevića 106
10991. Đuro Babić 28/08/1846 m Roko Aga Gregorović 304 Frćkovi
10992. Mato Stojanović 10/09/1846 m Andrija Delfa Petričević 259 Pavini
10993. Franca Lešić 11/09/1846 ž Franjo Manda Vuković 103 Čikića
10994. Matija Knežević 12/09/1846 ž Toma Aga Babić 65
10995. Matija Gregorović 14/09/1846 m Marijan Franca Babić 228
10996. Franjo Babić 15/09/1846 m Antun Barbara Gregorović 304 Frćkovi
10997. Đula Verić 15/09/1846 ž Albert Marta Stivaničević 174 Šmitovi
10998. Mato Dahm 17/09/1846 m Nikola Kata Drkelić 307
10999. Mijo Lućić 26/09/1846 m Ferdo Eva Vuković 108
11000. Pavao Stojanović 27/09/1846 m Franjo Pola 259 Pavini