Knjiga rođenih

- klikni na foto za uvećanje -

Matična knjiga rođenih 1725. - 1898.
prikazano 10901 - 11000 od 17150


Uredi pretragu: 
Resetiraj pretragu


IME PREZIME DATUM SPOL OTAC MAJKA KBR. ndm
IME PREZIME
10901. Sofija Kedačić 02/01/1846 ž Pavo Eva Vuković 236 Purakini
10902. Franca Lešić 10/01/1846 ž Antun Manda Knežević 24 Ulini
10903. Ana Vlaović 13/01/1846 ž Pavo Klara Gregorović 98
10904. Božo Kedačić 20/01/1846 m Pavo Lucija Ilišević 236 Purakini
10905. Marijan Babić 25/01/1846 m Andrija Sofija Verić 233
10906. Stjepan Katušić 26/01/1846 m Antun Stana Gregorović 66
10907. Marijan Kopić 28/01/1846 m Marko Eva Katušić 195
10908. Ana Čivić 29/01/1846 ž Franjo Aga Vuković 34 Šakini
10909. Marijan Vuković 31/01/1846 m Luka Đula Lešić 109 Davidovi
10910. Marija Babić 02/02/1846 ž Lovro Ruža Lešić 68 Joseilina
10911. Marija Stojanović 02/02/1846 ž Ivan Franca Delić 27 Brnjakovi
10912. Ruža Gregorović 06/02/1846 ž Stanko Franca 299 Andrićevi
10913. Franjo Kedačić 06/02/1846 m Franjo Stana Ðurašević 16
10914. Marija Knežević 10/02/1846 ž Petar Ana Gregorović 241
10915. Pavao Kopić 11/02/1846 m Toma Ana Knežević 209 Marijančevi
10916. Đuro Babić 16/02/1846 m Jakob Terezija Kopić 85
10917. Stana Petričević 26/02/1846 ž Stanko Marta Vuković 119 Nedini
10918. Đuro Kopić 01/03/1846 m Mato Kata Biuklić 125 Adamovi
10919. Antun Matić 01/03/1846 m Luka Eva Biuklić 46
10920. Martin Knežević 03/03/1846 m Franjo Franca Verić 162 Matokovi
10921. Antun Delić 04/03/1846 m Ivan Eva Knežević 221
10922. Marijan Knežević 04/03/1846 m Ivan Barbara Vuković 160 Stankovi
10923. Manda Babić 08/03/1846 ž Jakob Franca 60 Frćkovi
10924. Žaverije Petričević 185108/03/1846 m Marko Kata Kedačić 213 Blažićevi
10925. Franjo Stojanović 09/03/1846 m Toma Matija Stroić 152 Pavini
10926. Ana Vuković 09/03/1846 ž Franjo Barbara Čivić 199 Davidovi
10927. Jozefa Babić 10/03/1846 ž Antun Marija Kopić 68 Joseilina
10928. Josip Lešić 14/03/1846 m Antun Ana Štivić 240 Lovrićevi
10929. Josip Vrtarić 14/03/1846 m Marko Ana Ishriger 297
10930. Jozefa Kopić 16/03/1846 ž Mijo Aga 82 Pranjini
10931. Ivan Vuković 16/03/1846 m Stjepan Aga Petričević 253 Marinovi
10932. Josip Kopić 19/03/1846 m Mato Barbara Gregorović 82 Pranjini
10933. Đuro Kopić 21/03/1846 m Valentin Ruža 59
10934. David Kedačić 25/03/1846 m Luka Ana Vuković 1
10935. Đuro Kopić 25/03/1846 m Marko Petra Babić 209 Marijančevi
10936. Manda Babić 28/03/1846 ž Josip Ivica Gregorović 74 Maričini
10937. Đula Babić 15/04/1846 ž Ivan Aga Vuković 60 Frćkovi
10938. Terezija Kopić 16/04/1846 ž Mato Terezija 244
10939. Đurđa Stojanović 20/04/1846 ž Luka Terezija Kedačić 145 Alepovi
10940. Marko Vuković 20/04/1846 m Pavo Barbara Stojanović 311 Petrovi
10941. Cecilija Čivić 25/04/1846 ž Mato Manda Vlaović 34 Šakini
10942. Marko Matić 25/04/1846 m Ðuro Eva Matasović 36
10943. Toma Kopić 26/04/1846 m Vinko Franca Benaković 192
10944. Franca Vuković 30/04/1846 ž Ðuro Ruža 113 Davidovi
10945. Marta Kedačić 01/05/1846 ž Pavo Kata Gregorović 1
10946. Jakob Vuković 01/05/1846 m Kuzma Aga Čivić 113 Davidovi
10947. Barbara Gregorović 02/05/1846 ž Ðuro Manda Biberović 196
10948. Marijan Petričević 05/05/1846 ž Marko Ana Vuković 119 Nedini
10949. Mirko Čivić 06/05/1846 m Bartol Kata Katušić 223 Blaževi
10950. Antun Gregorović 07/05/1846 m Ivan Ruža Babić 90
10951. Andrija Knežević 10/05/1846 m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
10952. Šimun Knežević 10/05/1846 m Antun Terezija Kopić 265 Gogoljevi
10953. Franca Vuković 12/05/1846 ž Pavo Barbara Stivaničević 9 Kuzmanićevi
10954. Ivan Vuković 16/05/1846 m Mijo Barbara Štivić 111 Bubanovi
10955. Janja Knežević 18/05/1846 ž Gabra Manda 93
10956. Janja Đaković 19/05/1846 ž Antun Jozefa Gregorović 75
10957. Barbara Štivić 19/05/1846 ž Mato Ana Čivić 121
10958. Bartol Štivić 20/05/1846 m Luka Manda Vuković 280
10959. Janja Stojanović 22/05/1846 ž Rafael Barbara Verić 204 Andrićevi
10960. Antun Babić 24/05/1846 m Ilija Marija Kopić 74 Maričini
10961. Ivan Verić 30/05/1846 m Ðuro Marija Babić 166 Čolini
10962. Manda Babić 02/06/1846 ž Pavo Ruža Lešić 179 Orozovi
10963. Petar Gregorović 04/06/1846 m Ðuro Delfa Vlaović 90
10964. Ana Blažak 08/06/1846 ž Josip Kata Vuković 274
10965. Lucija Štivić 09/06/1846 ž Mijo Terezija 123
10966. Lorentia Verić 18/06/1846 n Stjepan Đula Vuković 166 Čolini
10967. Ivica Petričević 23/06/1846 ž Šimun Ruža Kopić 120
10968. Petra Milošević 29/06/1846 ž Ivan Kata Lešić 251 Bošnjakovi
10969. Marija Stojanović 01/07/1846 ž Mato Ruža Vuksanović 216
10970. Ilija Mišković 05/07/1846 m Petar Franca Lonćarević 118 Aleksini
10971. Ana Lešić 06/07/1846 ž Ðuro Ruža Verić 25 Lovrićevi
10972. Ilija Stojanović 08/07/1846 m Ilija Terezija Čivić 204 Andrićevi
10973. Stana Stivaničević 11/07/1846 ž Antun Filipina Bačić 71 Lisičini
10974. Ana Biller 20/07/1846 ž Ðuro Marija Mayer 273 Bajlantovi
10975. Marija Matić 20/07/1846 ž Florian Anka Kopić 35
10976. Franjo Verić 26/07/1846 m Josip Barbara Stojanović 178 Šumarovi
10977. Andrija Vlaović 27/07/1846 m Stanko Đula Kopić 198
10978. Lovro Vuković 05/08/1846 m Ivan Barbara Knežević 188
10979. Mijo Babić 06/08/1846 m Mato Lucija 304 Frćkovi
10980. Bartol Đaković 08/08/1846 m Mato Ruža Vuković 77
10981. Eva Kopić 11/08/1846 ž Stjepan Pola Gregorović 218 Dudini
10982. Manda Katušić 12/08/1846 ž Jakob Sofija Milošević 89 Bajkanovi
10983. Stana Krnić 15/08/1846 ž Marko Sofija Stojanović 147 Vinkovi
10984. Mirko Vuković 19/08/1846 m Adam Barbara Verić 109 Davidovi
10985. Bartol Matić 24/08/1846 m Stjepan Marija Verić 234
10986. Franjo Lešić 13/08/1846 m Božo Barbara Kovačević 26
10987. Ivica Biuklić 27/08/1846 ž Ðuro Lucija Užarevića 106
10988. Đuro Babić 28/08/1846 m Roko Aga Gregorović 304 Frćkovi
10989. Mato Stojanović 10/09/1846 m Andrija Delfa Petričević 259 Pavini
10990. Franca Lešić 11/09/1846 ž Franjo Manda Vuković 103 Čikića
10991. Matija Knežević 12/09/1846 ž Toma Aga Babić 65
10992. Matija Gregorović 14/09/1846 m Marijan Franca Babić 228
10993. Franjo Babić 15/09/1846 m Antun Barbara Gregorović 304 Frćkovi
10994. Đula Verić 15/09/1846 ž Albert Marta Stivaničević 174 Šmitovi
10995. Mato Dahm 17/09/1846 m Nikola Kata Drkelić 307
10996. Mijo Lućić 26/09/1846 m Ferdo Eva Vuković 108
10997. Pavao Stojanović 27/09/1846 m Franjo Pola 259 Pavini
10998. Lukra Čivić 30/09/1846 ž Stanko Manda Tarić 31
10999. Franca Stojanović 04/10/1846 ž Marijan Lukra Ćosić 27 Brnjakovi
11000. Franca Gregorović 05/10/1846 ž Stjepan Ruža Babić 231